Zondag gaan homo’s naar de mis in Den Bosch

Want ze willen welkom zijn. Waar kan dat?

Homo’s en solidaire hetero’s gaan zondag naar de mis in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze willen een hostie van bisschop Hurkmans. Waarom? Tijdens de carnavalsmis, twee weken geleden, wilde pastoor Luc Buyens van het Brabantse Reusel niet de hostie uit reiken aan de plaatselijke Prins Carnaval, die met zijn vriend samenwoont. Gijs Vermeulen, Prins Carnaval, had dat zo’n beetje ter kennisgeving aangenomen, maar de weigering werd opgepikt door homobelangenverenigingen  COC en Embrace Pink.

Een groep homo’s bezocht een week later weer de mis van pastoor Buyens, maar die blies toen de Heilige Communie helemaal af. Hij stuurde ook de ‘gewone’ gelovigen naar huis. En nu zijn homo’s opgeroepen om zondag naar de bisschop in Den Bosch te gaan.

Gijs Vermeulen, de ‘homoprins’, vindt het jammer dat het zo is gegaan, zei hij in nrc.next. “Ik ben geen relnicht, hoor. Boegbeeld zijn is absoluut niets voor mij.”  Maar hij vindt de discussie wel goed.

Wat hem stoort, zegt hij, is dat er geen eenheid van beleid is. “Andere zogenaamde zondaars – die ik geen zondaars noem, hoor! – blijven buiten schot. Als de kerk consequent zou zijn, kan bijna niemand ter communie.” Hij heeft “gemengde gevoelens” over de actie in Den Bosch. Maar hij wil niet anders worden behandeld dan anderen.

Het ligt voor de hand om te zeggen: als je homo bent, dan stap je toch gewoon uit de kerk waar je niet welkom bent. Maar wat zijn de redenen om toch te blijven? Ben jij homo én gelovig, of ken je gelovige homo’s?  Zijn er betere verhalen? Ken je kerken waar homo’s welkom zijn? Hoe werkt dat dan?

19 reacties op "Zondag gaan homo’s naar de mis in Den Bosch"rss-icon

Ik durf er als gelovige lesbienne wel wat te zeggen, hoewel niet katholiek. 
 
Mijn protestantse kerk heb ik uitgekozen op een algehele visie op het leven die past bij hoe ik geloof, hoe ik denk dat de bijbel bedoeld is. Die visie gaat van de vraag of je Genesis letterlijk moet nemen (ik denk van niet) tot of de spijsweten nog voor ons gelden (ook niet, denk ik) tot welke overwegingen ik maak bij het stemmen tot hoe ik omga met anderen. Die visie van mijn kerk op het leven spreekt me aan. 
 
Maar zoals je je bij een politieke partij ook vaak niet in alle punten kunt vinden, heb je ook wel eens een verschil van mening met de leer van je kerk over zaken. In mijn geval is dat over het al dan niet praktiseren van mijn romantische en seksuele gevoelens. Concreet betekent dat in mijn geval dat ik niet in de kerkenraad ( = het bestuur van een kerk) mag. Daarnaast ben ik niet opgegroeid in deze kerk en toen ik toe trad tot deze kerk is hier altijd duidelijk over gecommuniceerd. Dat is voor mij wel erg belangrijk geweest, ik heb daarin ook een wel overwogen keuze gemaakt. 
 
Dus in antwoord op jullie vraag waarom ik blijf: omdat deze kerk ondanks alles toch het best bij me past en omdat ik na een aantal jaar ook best gehecht ben geraakt aan de mensen in mijn kerk. Van anderen weet ik dat ze ook wel blijven omdat ze geloven dat een bepaalde kerk de ware kerk is, ondanks hun bedenkinen over dit punt. Zeker bij katholieken, die zich niet zo snel afsplitsen, zou dat nog wel eens een rol kunnen spelen. 
 
Overigens zijn er zeker protestantse kerken waar homo’s welkom zijn. Dit zijn vaak vrijzinnigere kerken waar de bijbel niet als een recepten- of geschiedenisboek wordt gelezen, maar wordt gezien als de verhalen van mensen die iets van het goddelijke hebben ervaren. Of kerken waar men vindt dat de bijbelteksten die mensen over homoseksualiteit vinden gaan over ontrouw of afgoderij gaan. Bij de katholieken weet ik niet precies hoe dit zit, maar ik weet, van kenissen, dat er zeker katholieke gemeentes zijn waar homo’s welkom zijn. 
 
@redactie: Als jullie echt meer willen weten, weet ik nog wel een wetenschapper die naar deze thematiek onderzoek heeft gedaan. Als jullie interesse hebben, moeten jullie maar even mailen.  

Stel dat een groep Christenen een Homo-bijeenkomst zouden verstoren , dan zou Nederland op zijn kop staan met ladingen geblaat over Christenlijke intoleratie voor andersdenkenden.. 
Nu gaan Homoos een Christenlijke bijeenkomst verstoren ……

Dus een homo kan geen christen zijn, en een christen geen homo begrijp ik?

Het hangt ook af van degene die “de baas” is in een parochie. Ik hoor zelf bij een andere groep verguisden, ik ben gescheiden. 
In de ene kerk kreeg ik wel de hostie in een andere niet. 
Ik ben gelovig maar noem me zeker geen katholiek meer 
“….de weigering van het bisdom om ‘praktiserende’ homo’s de hostie te geven.” Typisch voorbeeld dus van “Gij zult niet oordelen!!”

Volgens mij zijn er twee manieren waarop je geloof kunt beleven: vanuit je innerlijk of vanuit een extern opgelegde waarheid. 
 
Het was een katholieke mis waarin een veertigjarig huwelijk werd gevierd. Het viel mij (als niet katholiek buitenstaander) op hoe vaardig de pastoor de bijbel en kerkelijke traditie wist te gebruiken om de aanwezige gevoelens te verwoorden. Het ging over twee mensen die van elkaar hielden en het is wonderbaarlijk hoezeer een kerkelijke setting ruimte geeft om aan zo iets moois een plek te geven. En ook hoezeer de “vormen” van de katholieke kerk in dit geval gereedschappen waren om uitdrukking te geven aan iets dat van binnen in de mensen en in de gemeenschap zelf verankerd zit. Het feit dat de uiteindelijke verankering van de mis “binnen”, niet “buiten” lag is wat het zo waardevol maakte. 
 
Maar de moeite van de katholieke kerk is dat het zijn geloofsgemeenschappen in het gelid probeert te houden met een extern opgelegde waarheid. Het is een onmogelijke opgave om die externe waarheid consistent te houden, zeker nu de maatschappij zo snel verandert. De wereld verandert, de kerk kan niet mee veranderen, dat gaat barsten. 
De controverse tussen katholieke kerk en homo gemeenschap is al jaren oud. De kerk is niet veranderd, de manier waarop de samenleving tegen dingen aankijkt wel. Oprechte liefde tussen twee vrouwen of twee mannen wordt nu (gelukkig en terecht) even waardevol gevonden als tussen man en vrouw. En we zijn ons meer dan ooit bewust van de schadelijke gevolgen van kindermisbruik. 
Dat de kerk homoliefde veroordeelt en kindermisbruik probeert te verdoezelen is een paradox die steeds meer ondraaglijk begint te worden.

Het is mij nu niet helemaal duidelijk: zijn deze geweigerde homo’s nou katholiek of niet ? En als ze dat zijn (d.w.z. ze zijn gedoopt en ze hebben ooit hun eerste communie gehad), dan is het toch zo dat een priester de communie (een sacrement) helemaal niet mag weigeren ?

Even vooraf: ik ben katholiek opgevoed, bezoek vanaf mijn basisschoolleeftijd geen kerk meer anders dan ter bezichtiging. wellicht in ogen van sommigen een ongelovige, maar dat maak ik zelf wel uit. 
Ik begrijp de ophef rondom de geweigerde hosti en de daarop volgende uitspraken vanuit de katholieke kerk wel, maar ik snap hem niet. 
Volgens mij is al eeuwen duidelijk voor welke waarden, regels en opvattingen de katholieke kerk staat, hierin aangestuurd door het Vaticaan. Volgens mij is vanaf de jaren ’60/’70 duidelijk dat er slechts incidenteel sprake is van een hiervan afwijkende houding door een anders durvende denkende pastoor. 
Met andere woorden: This is it…. 
Verwacht niet van een Trabant dat het een Porsche is. 
Als je je wilt (blijven) verbinden aan de katholieke kerk dan zijn dit de spelregels. 
Je mag bij het voetballen ook niet met een hockeystick gaan zwaaien.

Predikantenzoon Seth Gaaijkema verwoordde het jaren geleden al heel goed, hij gaf toen al aan dat het “grondpersoneel” van de Heer hier het hele geloof om zeep zal helpen door mensen uit te sluiten en het gebegint er al aardig op te lijken. Beetje Wilders praktijken zeg maar….

Op onze family blog,http://www.bloggen.be/familieaalbersberg een artikel over GENADE, iedereen mag langskomen.

Ook ik heb er wat woorden aan gewijd, als gelovige verbaas ik me nog steeds over de houding van veel kerken tov homo’s. In mijn opinie maakt de kerk hier zelf misbruik van de eucharistie: 
 
http://relirel.wordpress.com/2.....oor-homos/

Ik ben een evangelisch christen maar van origine katoliek. De reden dat ik de katholieke kerk vaarwel heb gezegd is vanwege het feit dat men met datgene wat de Bijbel leert zich juist zo veel als mogelijk aanpast aan de tijd. Mensen die vinden dat de kerk zich steeds moet aanpassen aan de tijd begrijpen de leer van Christus niet. Wanneer de kerk zich steeds zou aanpassen aan de tijdgeest dan wordt Gods woord volledig onbetrouwbaar en verliest het zijn kracht. De ene tijdsperiode wordt de Bijbel dan zus en de andere keer weer zo uitgelegd. Ik zou mij niet kunnen vinden in een geloofsrichting die met diens leer zo wispelturig omgaat. Daarbij komt dat de bijbel een boek is wat van godswege is gekomen, ingegeven door de Heilige geest en waar mensen niet naar eigen believen steeds maar eigen interpretaties op los kunnen laten. De ene keer is de kritiek op de Bijbel dat deze voor velerlei uitleg vatbaar is maar als christenen door vergaande studie willen vasthouden aan Bijbelse normen en waarden dan is er weer kritiek. Is het dan nooit goed of is het steeds weer die tijdgeest die ons parten speelt? In ieder geval, ik blijf bij hetgeen ik heb geleerd aangaande de Bijbel, heb ieder mens lief, inclusief homo’s, maar sta achter het standpunt van pastoor Luc Buyens.

Ik begrijp dat je ook voor slavernij bent. Dat is tenslotte ook eeuwenlang goedgekeurd op basis van de bijbel.

Bisschop Hurkmans, pastoor Luc Buyens en alle anderen die dezelfde mening zijn toegedaan, moesten zich diep schamen. Als ex-rooms-katholiek, maar meer nog als mens, ben ik zeer gekwetst door hun opstelling. 
In elke eucharistieviering komt de “consecratie” voor.  
De `consecratie` vormt het moment in de viering der eucharistie, waarop het (gedesemd of ongedesemd) brood en de wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus. Tijdens de consecratie spreekt de priester dezelfde woorden die Jezus-Christus zelf ook uitsprak over brood en wijn tijdens het Laatste Avondmaal.  
Dit zijn de woorden die Jezus-Christus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal. Gestileerd klinken ze als volgt: 
“Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven is; neemt en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” 
 
Ik wil benadrukken dat hier sprake is van “allen”. Dat betekent NIEMAND uitgezonderd. Wie bepaalt dan dat er wel uitzonderingen gemaakt mogen worden. Hoe durf je!!! Mensonwaardig. 
Dus mensen met wat voor geloofsovertuiging dan ook, maar ook homosexuelen en lesbiennes hebben het recht om een hostie te nuttigen. Het recht dat door Jezus-Christus zelf is gegeven. We bidden en zingen om vrede op aarde. 
Hoe kun je ooit vrede in de wereld bereiken door dit soort acties?  
Hoogste tijd voor herbezinning in de rooms-katholieke kerk. Ook is herbezinning door de paus hoogstnoodzakelijk. Namelijk: schaf nu eindelijk eens het celibaat af. Dat is echt niet meer van deze tijd. Het zou een hoop ellende schelen. De pastoor mag dan eindelijk met zijn huishoudster samenleven en hopelijk zouden de nog immer voortgaande pedofiliezaken kunnen verminderen. 
Ga je gevoel na en laat alle dikke theologieboeken (zin of onzin) rusten.  
Met respect voor de goedwillenden in de rooms-katholieke kerk.

Zelfs niet kathoilieke leden van de koninklijke familie krijgen een hostie. 
Bij een kerstmis in Haarlem werd iedereen uitgenodigd ter communie te gaan, ook als ze niet katholiek zijn als ze maar geloven in hetgeen de communie/hostie voor staat.

Ik lees hier allerlei reacties van mensen,hun verontwaardiging,hun mening,hun visie. 
 
Maar ik zie hier niks staan over hoe God zelf denkt over homosexualiteit,hoererij,enzovoort. 
 
Vraag mij af of jullie wel echt willen weten wat Gods wil en wetten zijn in dit gehele ,naar mijn insziens,onnodige gepraat over wat wel en niet is toegestaan in de kerk. 
Ik weet wel zeker dat er vele mensen eigenlijk geen hostie zouden mogen krijgen,ook al zijn ze geen homo of lesbienne. 
Zondaars zijn wij allemaal,maar het maakt voor God wel degelijk uit wat wij beoefenen onder zijn toeziend oog. 
En als men in de bijbel eens goed leest,dan zien wij de tekst Romeinen 1:26…god heeft zijn wetten nooit veranderd,ook zijn standpunt niet,het is de mens die eigenbelang heeft bij dit soort zaken als homosexualiteit,als goed te beschouwen. 
Daarbij,zijn alle mensen welkom zegt Jezus,mits ze hun verkeerde handelwijze of geaardheid WILLEN veranderen,zoals het God betaamt. 
In de bijbel word een homosexueel of zondaar niet voorgoed geweerd,ook de persoon op zich,hoeft niet slecht te zijn,de handelwijze,is volgens de bijbel een doorn in het oog van God. 
Dit staat duidelijk in de bijbel ,beste mensen,zoals zoveel teksten,die mensen niet WILLEN aannemen als waarheid. 
 
We zijn allemaal zondaars,hetero`s inclusief,want we zijn onvolmaakt,maar we kunnen wel degelijk gods wil doen. 
Jezus zei niet voor niets dat we hem moesten navolgen….. 
 
Ik heb niks tegen homosexuele mensen als persoon,maar keur hun gedrag absoluut niet goed,en niet alleen vanwege die tekst in Romeinen. 
Ook vanwege dat het tegenwoordig maar allemaal “normaal”word bevonden. 
Zoals zovele dingen tegenwoordig.

We hebben het hier over de waarneming dat alles maar ‘normaal’ wordt gevonden! Wat ik niet normaal vind is dat het geloof mensen steeds meer uit elkaar drijft, in plaats van verdraagzaamheid te promoten! Wat er ook in de bijbel staat…

En wat zegt de Bijbel over seks met kinderen? Ik ben in een new-bron-christian milieu opgevoegd maar ik kan me niet herinneren wat daarover staat. 
Tot nu toe heb ik niet gezien dat een pater met misbruik tendences uit de kerk is gestuurd. Kunnen ze nog deel van de comunie nemen? Pastoren gaven comunie aan dictators maar niet aan gescheiden mensen. Het lijkt me onwijs hypocriet.

Iedere katholiek in het bisdom ‘s-Hertogenbosch weet dat hun meest geliefde en meest erudiete Bisschoppen uit de moderne tijd, Bekkers en Bluyssen, de pastoor van Reusel terecht gewezen zouden hebben. In hun tijd werden geen mensen de deur gewezen.

Ik ben zelf homo en natuurlijk aanwezig tijdens de mis in Den Bosch. Wat we daar hoorden wat echt niet normaal. Geen enkel respect voor homoseksuelen.