Polen in Nederland: harde werkers of uitvreters?

Weinig problemen, maar werkloosheid is wel "reden tot zorg"

polen-480x318 Polen in Nederland: harde werkers of uitvreters?

Poolse arbeidskrachten in Maasbree. Foto Flip Franssen

Iedereen vindt wel iets van de Polen, die sinds een aantal jaren niet meer uit het Nederlandse straatbeeld zijn weg te denken. Doorgaans laveren de meningen tussen blinde bewondering (álle Polen werken!) en diepe afkeer (álle Polen veroorzaken verkeersongelukken!). Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft alles wat er bekend is over de Polen in Nederland nu op een rijtje gezet, in een vorige week gepubliceerd rapport.

Hoeveel zijn het er nou?
Sinds 2004, toen Polen toetrad tot de Europese Unie (EU), kunnen Polen zich vrij vestigen in Nederland. Vanaf 1 mei 2007 kunnen ze hier ook werken, zonder tewerkstellingsvergunning. Die twee ontwikkelingen hebben, in combinatie met de lage werkloosheid in Nederland, bijgedragen aan de toestroom van Polen. Op 1 januari 2010 stonden ruim 77.000 Polen ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), bijna een verdubbeling sinds 2004. Het Sociaal en Cultureel Planbureau schat, op basis van verschillende onderzoeken en informatie van een onder Polen populaire telecomaanbieder, dat het werkelijke aantal bijna twee keer zo hoog ligt: rond de 150.000. Dat grote verschil wordt verklaard door seizoensmigranten: Polen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven voor werk hoeven zich niet in te schrijven en zijn dus administratief ‘onzichtbaar’. Het is niet zo dat het hele jaar door 150.000 Polen in Nederland verblijven. De piek ligt in de oogstmaanden juli, augustus en september. Het onderzoek van het SCP richt zich overigens vooral op Polen die hier een (tijdelijk) bestaan opbouwen (zogenoemde vestigingsmigranten) en niet zozeer op seizoensmigranten, waarnaar al relatief veel onderzoek bestaat en die specifieke, vooral aan seizoensarbeid gerelateerde problemen hebben zoals slechte huisvesting en uitbuiting.

Integreren ze wel goed?
De meerderheid van de Polen heeft moeite met de Nederlandse taal, maar gezien de relatief korte periode dat ze hier wonen is dat volgens het SCP niet zo verwonderlijk. De bereidheid om de taal te leren is wel groot: ruim 40 procent van de recent gemigreerde en ingeschreven Polen heeft een taalcursus of vrijwillig een inburgeringcursus gevolgd. Polen trekken graag met andere Polen op, maar vormen geen gesloten gemeenschap. Binnen de onderzoeksgroep van het SCP (circa 600 personen) gaf slechts één op de vijf Polen aan nooit sociaal contact met autochtone Nederlanders te hebben. Polen hebben er doorgaans ook geen moeite mee als hun kinderen autochtone vrienden maken en hebben volgens het SCP „moderne opvattingen over emancipatie”. Van de uitgesproken katholieke Polen (driekwart van de onderzoeksgroep) geeft de helft aan het geloof actief te belijden, meestal in één van de vele kerken in Nederland met Poolse diensten.

Zijn het ook blijvertjes?
Van de ingeschreven Polen verblijven er 40.000 Polen al bijna zes jaar in Nederland. Dat zou je dus de harde kern kunnen noemen. Polen zijn verder uitermate dynamisch: er komen er elk jaar veel, maar er vertrekken er ook weer een heleboel. Het migratiesaldo (de aanwas van Polen na aftrek van remigranten) is echter al jaren „fors in de plus”, aldus het SCP: tussen de 5.000 en 9.000 Polen per jaar. Uit opinieonderzoek blijkt dat veel Polen zich naar eigen zeggen opmaken voor een langer verblijf in Nederland: 41 procent van de respondenten geeft aan niet meer permanent in Polen te willen wonen, de helft denkt over vijf jaar nog in Nederland te zullen wonen. Van de Polen die sinds 2000 in Nederland zijn komen wonen, woont ruim 40 procent hier nog steeds. De rest vertrok, voor het overgrote deel terug naar het vaderland.

Werken alle Polen eigenlijk?
Poolse seizoensmigranten hebben bijna allemaal betaald werk. De werkloosheid onder vestigingsmigranten is echter relatief groot: 13 procent, ruim twee keer zo veel als onder autochtone Nederlanders. Onder Poolse jongeren (15-24 jaar) is dat zelfs 19 procent. Een van de mogelijke verklaringen hiervoor, aldus het SCP, is dat hier gevestigde Polen voor werkgevers minder aantrekkelijk (lees: minder kneedbaar) zijn dan seizoenswerkers. Vestigingsmigranten die hier langer wonen slagen er doorgaans weer beter in om werk te vinden. In de groep werklozen zitten ook veel volg- en huwelijksmigranten, vrouwen die hun Poolse partner achterna zijn gereisd of die vanwege een Nederlandse partner hier zijn. In opinieonderzoek wordt de zorg voor kinderen vaak genoemd als reden voor werkloosheid. Arbeidsongeschiktheid, veel genoemd door Nederlandse werklozen, veel minder. Ook ontslag is een belangrijke reden voor werkloosheid: Polen hebben vaker verschillende dienstverbanden, die vaak ook korter duren, zo blijkt. Het SCP noemt de werkloosheid onder vestigingsmigranten een „reden tot zorg”. Ze nuanceren, aldus het planbureau, in elk geval het vaak opgeworpen beeld dat werkloosheid onder Polen weinig voorkomt.

Wat vinden ze van Nederland?
Polen geven Nederland een hoger rapportcijfer (7,3) dan de Nederlanders zelf (6,8). Aan de andere kant: de meeste Polen vinden dat Nederlanders vervelend doen tegen allochtonen. Eenderde van de Polen zegt zelf te zijn gediscrimineerd. Polen die hier langer dan vier jaar wonen en (laagopgeleide) arbeidsmigranten zijn het minst te spreken over Nederland. Polen hebben intensief contact met hun familie. De sterke band met het vaderland – vier van de tien Polen heeft in Polen nog een huis – is vaak een belangrijke reden om te remigreren. Het SCP sluit niet uit dat door de afname van economische mogelijkheden in Nederland en de toename daarvan in Polen steeds meer Polen zullen besluiten om te remigreren. Sinds 1 mei dit jaar kunnen Polen ook zonder beperkingen werken in hun grote buurland Duitsland.

24 reacties op "Polen in Nederland: harde werkers of uitvreters?"rss-icon

In het artikel kwam ik de volgende passage tegen: “In de groep werklozen zitten ook veel volg- en huwelijksmigranten, vrouwen die hun Poolse partner achterna zijn gereisd of die vanwege een Nederlandse partner hier zijn. In opinieonderzoek wordt de zorg voor kinderen vaak genoemd als reden voor werkloosheid.” 
 
Ben je niet pas werkloos als je op zoek bent naar werk voor 12 uur of meer per week en dat niet hebt? De vrouwen die gekozen hebben voor hun kinderen te zorgen, zijn dan niet werkloos. Of moet ik dit interpreteren als: werkgevers willen geen Poolse vrouwen die kinderen thuis hebben?

Tsjonge, wat is er toch een hoop ten goede gekeerd. Wie kan zich nog de grote hoeveelheid noodpakketten herinneren die wij Nederlanders inzamelden om naar Polen te laten brengen?

Ben benieuwd wat al die Hollanders in het buitenland allemaal uitvreten!

Ik ken aardig wat Polen die in een paar jaar tijd zich hebben opgewerkt van caravan bewoner tot succesvol ondernemer.

Grenzen dicht dan kunnen we 150000 Nederlanders aan het werk zetten.

dat werk welke vaak Poolse werknemers doen zal je zeker zelf niet willen doen! dat ben ik van overtuig!!!!!!!!!!! 
en vergeet maar niet dat het juist een NEDERLANDSE werkgever kiest juist voor een Poolse medewerker en niet voor een Nederlander………. ga maar dus denken waarom!

Onze regering moet het beleid m.b.t. uitkeringen knetterhard aanpakken. Wil je niet werken, dan geen uitkering.  
Door het slappe beleid hebben we nu 150000 Polen aan het werk

IK ben het met je eens Peter . Alleen als werkgever wil je ook niet opgescheept zitten met een stel ongemotiveerde mensen want daar schiet je ook niets mee op . Wij hebben wel ervaring dat ze ook hard werken . Alleen het drinken is wel een probleem daar moet je gelijk goede afspraken over maken .

Hierbij even wat links met de juiste feiten ter informatie:

“Minister herhaalde wel dat het aantal mensen uit Midden- en Oost-Europa in de WW en de bijstand de afgelopen drie jaar flink is toegenomen. In een brief aan de Tweede Kamer zegt hij dat van de 114.000 Polen die in Nederlandse gemeenten staan ingeschreven, een kleine 4.000 een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering genieten.”

Meer info: http://www.polonia.nl/?p=7541

“Nederland verdient naar schatting 1,1 mld euro op jaarbasis aan de Polen, zegt prof. Jules Theeuwes, wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut SEO in Amsterdam, in het tv-programma ‘De Rekenkamer’.”

Meer info: http://www.polonia.nl/?p=6331

De Polen zijn harde werkers die voor een hongerloontje werken. Uiteindelijk maken we met deze actie onze eigen economie kapot.

Als de bazen beter betaalden dan hadden ze die Polen niet nodig.Laten ze maar eens eerst aan hunlandgenoten denken.De Nederlander wil heus wel werken maar niet voor ‘n hongerloon.

Met dat hongerloontje komen ze terug in hun eigen land waar het geen hongerloontje meer is. 
Daar gaat ons belastinggeld. 
En ik word er redelijk moe van dat mensen de hele tijd klagen dat nederlandse werklozen of mensen met een wajong niet WILLEN werken. 
Ikzelf heb in de wajong gezeten,wil dolgraag aan de slag,maar mijn ervaring is gericht op de tuinbouw/groenvoorziening. 
Op uwv werk.nl geen 1 vacature voor de tuinbouw,en de kwekers maar roepen dat de wajongers niet willen?en dat ze niet anders kunnen dan polen in te huren? 
Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat je in een uitkering wil blijven zitten,dat is namelijk echt geen vetpot 
Daarnaast heb ik al verschillende documentaires gezien over poolse zwervers,en polen in het leger des heils,begint al aardig te tellen. 
Naast de enorme ongelukken die er gebeuren,waar heel wat meer in het spel is vaak dan alleen alcohol,want de speed en coke zijn ze vaak ook echt niet vies van(en dat heb ik zelf al regelmatig kunnen aanschouwen) 
De regering is naar mijn mening inderdaad achterlijk bezig,nu heeft iedereen het keihard nodig.wat we nu doen is niet veel beter dan voedselpakketjes sturen naar polen. 
Voor de rest polen is een mooi land,en polen zitten goede en minder goede mensen in. 
Maar hoe geertje nu bezig is om de moslims het land uit te trappen nu,krijgen we straks diezelfde discriminatie over polen? 
Of toch niet?omdat ze katholiek zijn?

Ohja en trouwens,ik ben nu aan het werk…. 
Vakkenvullen bij de albert heijn. 
Beetje jammer van al mijn werkervaring in het groen…..

Helemaal mee eens. 150000 banen die door Nederlanders ingevuld kunnen worden. Ik ken heel veel bijstandsmoeders die heel graag aan de slag willen maar er is niks voor laaggeschoolde nederlandse vrouwen want die banen gaan allemaal naar Polen Of Roemenen of Bulgaren etc..etc…Daar hoeft de werkgever geen belastingen voor te betalen en daarom zijn ze goedkoper. Ze zijn hier 3 maanden en spenderen hun geld in Polen dus ook niet goed voor de economie hier. Betalen ze zorgverzekering, wegenbelasting?? Als ik in de fille sta zie ik 1 op de 3 een Pools nummerbord. Buitelanders die hier rijden moeten maar eens gaan betalen voor het gebruik van Nederlandse wegen net als in Frankrijk. Ze hebben de goedkopere huurwoningen dus voor studenten of starters een langere wachttijd. En ga zo maar door. De regering vult zelf hun zakken met hyn hoge lonen en sluit gewoon de ogen. Fouten toegeven nee want zij zijn perfect. Net als met die klote euro. Dat wist de gewone mens al vanaf ze hem gingen invoeren. Het was een kwestie van tijd. Waarom maken ze alles kapot?? dat weet geen mens.

Hoezo discriminatie??ken je het woord respect?

ej hou op me die stomme opmerkingen!!! 
polen is veel beter dan nederland!!

Zon idee heb ik soms ook met die racistische hollanders.

De echte uitvreters zijn de werkgevers. Die willen gewoon geen normaal loon betalen en misbuiken de situatie. Verplicht ze tot het betalen van het minumloon en handhaaf dat streng. Daarnaast werkeloze Nederlanders verplichten deze banen aan te pakken op straffe van intrekking uitkering. Op die manier stopt het vanzelf met die ellende met deze Polen. Want het zijn zeker geen rolmodellen die hierheen komen.

Hallo Redactie.
Wat een bombarie over die Polen,laten we naar ons eigen volk kijken,naar bepaalde groepen,allochtoon/autotoon,die zijn veel erger als de Polen,te lui,enz.Gescheiden patners zijn nog veel erger,wel innen,niet werken,enz.Ben je na 1 Mei jarig&65 jaar,dan wordt je voor één maand gekort,laten ze die gescheiden patners inkorten,ook de profiteurs,enz.Wilders is niet wijs,hij kijk niet verder,en dat is Rutte ook.

Hallo, Redactie,
Is de afkeer voor de poolse immigranten niet
veroorzaakt door het feit dat deze mensen
beneden de geldende cao verplichting werken.?
Als er normaal volgens onze arbeidsvoorwaarden wordt gewerkt zal er weinig bezwaar tegen de poolse werkers zijn.
De ondernemers in tuinbouw/bouw en industrie,
zullen hieraan moeten werken.!

Hoe die polen het doen weet ik niet precies,
maar wij zijn gehouden aan een CAO,dus wij kunnen de tent wel sluiten met onze kerstboom aan sociale lasten.

Uff mensen zeur is niet zo , 
ik zelf ben pools , en moet eerlijk toegeven , hier in enschede wonen veel buitenlanders, niet alleen Polen, ook syriëers turken russen, 
ik kan beter met hun opschieten dan met nederlanders, 
want 9 van de 10 nederlanders is racist, 
terwijl er genoeg nederlanders zijn die verhuizen naar andere land of wat dan ook, zeuren de mensen daar ook van: oh die smerige hollanders nemen land over dit dat? 
Respecteer gewoon iedereen, vooral de buitenlanders die het wel goed doen hier in nederland. 
Niet alle polen doen alles perfect, zoals inbraak, handel, stelen, maar er zijn ook GENOEG nederlanders die fout zijn. 
Wees blij dat de meeste polen werken en niet hele dag auto’s stelen en verkopen. 
Wanneer nederlanders mij als Poolse respecteren, zal ik hun respecteren.

Helemaal met je eens!!ben zelf nederlandse maar heb wel een Poolse vrienddie heel hard werkt en NIET drinkt!

Wie weet wat Nederlanders zouden doen als ze naar een vreemde land zouden moeten gaan werken en daar zonder familie, vrienden etc zouden moeten leven?!!! Zouden ze zich keurig gedragen? hahahaha… het is makkelijk te zeggen voor Nederlanders die hier hun rustige leven leiden….wat er ook gebeurt, hebben ze meestal steun van hun omgeving. Wat moeten die mensen uit Polen? Ben benieuwd wat Wilders zou zeggen als morgen ALLE Polen naar huis zouden gaan…denk eens na hoeveel lege werkplekken zouden er zo in eens ontstaan…en dan lag de Nederlande tuinbouw, productie, bouw etc helemaal plaat van dag na dag…en dan maar geen paprika’s voor de Hongaarse goulash voor de vrouw van Wilders hahahahaha……jammer……..