Next checkt: Verdienen wo’ers zoveel meer dan hbo’ers en mbo’ers?

stoplicht_d-200x165 Next checkt: Verdienen woers zoveel meer dan hboers en mboers?Vorige week stuurde staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, VVD) het wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’   naar de Tweede Kamer, waarin hij ervoor pleit de basisbeurs in de masterfase af te schaffen. Mensen die een masterstudie willen volgen moeten die volgens dit plan voortaan zelf bekostigen door geld te lenen „tegen gunstige voorwaarden”. De staatssecretaris ziet een studiekeuze als een economische beslissing, en een masteropleiding als een „investering” die „zichzelf meer dan terugbetaalt”. Want: „Studenten die een mastergraad hebben behaald verdienen gemiddeld twee keer zoveel als mensen met een diploma uit het mbo en anderhalf keer zoveel als een hbo-bachelor”, aldus het persbericht.

Next checkt en concludeert dat deze stelling grotendeels waar is.


Mogelijke interpretaties
In het rapport ‘Inkomens van afgestudeerden, 2007-2009’  van het CBS, waarop de claim is gebaseerd, wordt onder  ‘verdienen’ het verzamelinkomen verstaan – dus niet alleen het salaris, maar ook andere inkomsten, zoals rendement op spaargeld of beleggingen. Onder hbo’ers worden ook wo’ers met alleen een bachelor-diploma gerekend.
Een lezer van het next.checkt-blog merkt terecht op dat de claim wel zeer  „algemeen verwoord is”. Salarisverschillen zijn immers niet alleen afhankelijk van het opleidingsniveau, maar ook van beroepssector, geslacht, en de vraag of iemand een beroep vindt dat bij zijn of haar opleiding aansluit. Bovendien verschilt een vierjarige hbo-bachelor van een driejarige universitaire bachelor: waar de eerste opleiding studenten in principe klaarstoomt voor een vak, daar is laatstgenoemde juist een theoretische opleiding met weinig ruimte voor praktische kennis en ervaring.   

Hoe is er gemeten?
Het CBS-rapport ‘Inkomens van afgestudeerden, 2007-2009’, opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  gebruikt gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking van het CBS over de jaren 2007, 2008 en 2009. Voor deze doorlopende enquête worden jaarlijks ongeveer 90 duizend mensen in de leeftijd van 20 tot en met 64 jaar ondervraagd. (De onderzoekspopulatie bevat uitsluitend mensen die een mbo, hbo, of wo opleiding hebben afgerond; studenten en ‘personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen’ tellen niet mee.) Voor het CBS behoren zowel mensen die een vierjarige hbo-opleiding hebben afgerond als mensen met een universitaire bachelorgraad tot de hbo-rubriek; onder wo’ers worden uitsluitend mensen met een mastergraad verstaan.  

En, klopt het?
Uit het CBS rapport, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs werd opgesteld,  valt op te maken dat in de periode 2007-2009 het verzamelinkomen van wo’ers op gemiddeld 50 duizend euro euro per jaar uitkwam: twee keer zoveel als de 25 duizend euro waar mbo’ers op konden rekenen, en bijna anderhalf keer zoveel als de 36 duizend euro per jaar voor hbo’ers. Afgaande op deze cijfers klopt de claim van het ministerie.

Aangezien het ministerie het inkomensverschil aanwijst als reden om de studieschuld op te laten lopen, is het interessant om niet alleen naar het gemiddelde inkomen van de afgestudeerden te kijken, maar ook naar het inkomen tijdens de eerste twee decennia na het afstuderen. De minister wil de terugbetalingstermijn namelijk verlengen tot twintig jaar.
Het CBS-rapport geeft de gemiddelde inkomens ook keurig per leeftijdsgroep: hieruit blijkt dat hbo’ers in de leeftijdscategorie 20-24 jaar gemiddeld 23.600 euro per jaar verdienen – dat is méér dan de 21.900 voor startende masters. Pas wanneer de studieschuld al bijna is afgelost, in de leeftijdsklasse 35-39, vertaalt een masterdiploma zich naar een inkomen dat twee keer zo hoog uitvalt als dat van een afgestudeerde mbo’er, en 1,4 keer zo hoog als dat van iemand met een hbo-bachelor.
Omdat wo’ers gemiddeld langer doorwerken kom je uiteindelijk op het gemiddelde uit dat ook het ministerie aanhaalt.  De inkomensverschillen zijn vooral groot bij opleidingen voor de zorg en bij economische opleidingen; in de horeca en het transportwezen maakt het voor je salaris uiteindelijk niet uit of je een hbo- of wo-opleiding hebt gevolgd.

Wat wijst ander onderzoek uit?
Een verzamelinkomen is niet hetzelfde als een salaris – wie puur naar het loonstrookje kijkt, komt op minder grote inkomensverschillen uit. Voor een loopbaanmonitor in 2010 vroeg SEO Economisch Onderzoek 18.000 werknemers naar hun uurloon: in deze studie bleken wo’ers met een bruto uurloon van 23,35 euro gemiddeld slechts anderhalf keer zoveel te verdienen als mbo’ers, en 1,2 keer zoveel als hbo’ers.

Conclusie
Het ministerie van Onderwijs baseert zich op het rapport dat het CBS – in opdracht van dat ministerie – heeft opgesteld, en daaruit blijkt inderdaad dat mensen met een mastergraad gemiddeld twee keer zoveel inkomen hebben als mensen met een diploma uit het mbo, en bijna anderhalf keer zoveel als mensen met een hbo-bachelor.
Daarbij moet worden aangetekend dat dit inkomensverschil doorgaans pas na circa 15 jaar werkervaring wordt bereikt, wanneer de studieschuld in veel gevallen al grotendeels  is afgelost. Bovendien verschillen de inkomens sterk per studie en/of sector.
Verstaan we onder ‘verdienen’ alleen het salaris, dan moeten we daarnaast concluderen dat de inkomensverschillen tussen opleidingsniveau’s nog wel substantieel, maar minder groot zijn dan het ministerie claimt, getuige het onderzoek van SEO.  Deze kanttekeningen in acht nemend beoordelen we  de stelling „wo-masters verdienen gemiddeld twee keer zoveel als mbo’ers en 1,5 keer zoveel als hbo’ers” als grotendeels waar.

87 reacties op "Next checkt: Verdienen wo’ers zoveel meer dan hbo’ers en mbo’ers?"rss-icon

Hoe is het in vergelijking met WO-bachelors? Dat is de eerlijke vergelijking! Vergelijking met MBO-afgestudeerden slaat nergens op.

Super prikkel. 
Nu kan ik het niet meer betalen dus geen master helaas. 
Ben benieuwd wat er uit jullie onderzoek komt!

Met gelijke leeftijd of met even lange werkervaring?

Ja hoor, ik kan beamen dat ik 1.5 keer zoveel als een hbo-bachelor verdien.

Bron? Vergelijking met welke HBO-Bachelor? Verpleegkundige, Administratief medewerker of zelfstandig ondernemer in de fruitteelt?

ook nog een andere factor van groot belang: 
wat verdienen masters in de toekomst?  
 
learning equals earning? 
http://pear.ly/h6610  
 
via @ewaldeng http://pear.ly/h66ji

Voor beta’s gaat dit volgens het SEO (Economisch Onderzoek 2010-gebasseerd op Loonwijzer) niet op: 
 
Bruto uurloon gemiddeld: MBO €15-16, HBO €20, WO €22-23. 
 
bron: http://www.kiviniria.net/media.....k_2010.pdf

Op dit moment is een universitaire bachelor nog niks waard, omdat die in de meeste gevallen nog helemaal volgestopt is met theorie en de praktijk pas in de master goed aan bod komt. Al jaren wil men van hoger hand van dit systeem af, maar ik heb weinig over veranderingen gehoord. Wanneer iedereen massaal alleen nog maar bachelors gaan doen, zullen in eerste instantie de hbo’ers flink in het voordeel zijn, want de universitairen weten veel maar kunnen weinig. Dit staat misschien een stukje af van de kwestie over betalingen, maar is wel onderdeel van deze discussie.

Verschilt per branche vermoed ik. En aan het feit of je nu uberhaupt een baan kunt vinden op niveau, iets waar de staatssecretaris wel erg makkelijk overheen stapt.

Ook niet onbelangrijk, hoe snel komen masters aan een baan! In mijn omgeving namelijk amper (na gemiddeld 2jr afgestudeerd te zijn). Van mijn beste vriendinnen (6) heeft 1 nu een studiegerelateerde baan en die is arts. Van mij mogen die babyboomers met pensioen! ;)

Hier niet. Zwager met hbo-bachelor had een 7% hoger startsalaris. Beide een eerste baan passend bij niveau en studiegerelateerd en beide in het bedrijfsleven.  
Onderscheid tussen salaris overheid en bedrijfsleven is ook van belang. En inderdaad, hoeveel jaar na het afronden van de opleiding zouden die verschillen zo groot zijn?

Veel grote bedrijven hebben zeer uitgebreide HR databases met heel veel data over hun medewerkers. Wellicht zijn ze bereidt een aantal queries uit te voeren. 
Hay Group heeft ook een gigantische benchmark database op dit gebied. 
Deze vraag uitzetten op een aantal HR ‘groups’ op LinkedIn 
Een poll op Twitter, LinkedIn, Facebook

Intermediair doet ook veel van deze onderzoeken volgens mij.

Het idee van de staatssecretaris is er natuurlijk ook op gericht dat degene die een Masters doet, uiteindelijk ook een baan zoekt op dat niveau: dan is die dure Masters (ingeval van een basisbeurs) geen weggegooid geld. Door de student het zelf te laten betalen denkt die wel twee keer na of hij/zij inderdaad wel een masters gaat doen. 
 
Wat betreft de onderzoeksvraag: 
Als je alleen naar de banen op Master-niveau kijkt ligt het gemiddelde salaris wellicht een stuk hoger dan dat op MBO/HBO-niveau. Er zullen echter genoeg Master-afgestudeerden zijn die (al dan niet vrijwillig) niet op Masters-niveau werken. Die zouden ook in meegenomen moeten worden. 
 
Een mogelijke aanpak, hoewel niet waterdicht, is te kijken naar de huidige omvang van de studieschuld voor elk van de groepen (Masters, HBO, MBO) en naar hoe snel elke groep deze studieschuld afbetaald.

Beste Robert,

de WO’s die geen studiegerelateerde baan hebben gevonden zijn ook meegenomen. Er is namelijk alleen geselecteerd op ‘opleiding’, niet op ‘opleiding en tevens passende baan’. :)

Ik denk dat dit van de desbetreffende opleiding afhangt. Ik studeer zelf klassieke talen, en om door te stromen naar de lerarenopleiding is een master nodig. Gezien de plannen van het kabinet in het onderwijs denk ik echter niet dat ik als lerares zoveel meer zal verdienen.

Ik denk dat je met een masterdiploma zeker hoger kunt instromen op de arbeidsmarkt en daardoor een goede start maakt. Om je verder door te ontwikkelen en financieel door te groeien zal toch echt gekeken worden wat je een werkgever kan bieden/ je capaciteiten zijn. Een goed diploma is daarvan slechts een klein onderdeel. Ik verwacht dan ook geen substantieel verschil te zien, maar ben benieuwd naar de uitkomst.  
 
@Mart Verder inderdaad wel van belang om goed je definities te bepalen bij het onderzoeken van de stelling, waarbij ook een onderscheid tussen Bachelor HBO en Bachelor Universitair wordt gemaakt. Verschillen tussen MBO, HBO en Universiteit zijn nl. behoorlijk groot. 
 
Frappant detail is dat zo’n 10 jaar terug het BaMa-systeem is ingevoerd om diploma’s een meer internationale uitstraling te geven. In de oude propedeuse/doctoraalstructuur was een dergelijk voorstel niet mogelijk geweest. Ik vind dat dit voorstel het uitgangspunt van de systeemwijziging misbruikt om een bezuiniging door te kunnen voeren (maar dit ter zijde).

Sorry maar of je nu een goede of verkeerde keuze maakt, je draait er altijd zelf voor op. Deze maatregel voegt daar verder niets aan toe dus, daarom snap ik de uitleg niet zo goed van de heer Zijlstra.  
 
Er mag best wat meer van studenten gevraagd worden, maar dan moet het onderwijs daar ook tot in staat zijn… Met de maatregelen van de afgelopen tijd worden studenten tegengewerkt in hun ontwikkeling.  
 
Ik vind niet dat je kunt zeggen dat studenten zelf meer moeten betalen, de vruchten van hun opleiding plukken, en vervolgens op onderwijs bezuinigen.  
 
Studenten moeten dus meer zelf betalen voor sléchter onderwijs op dat moment.

Op dit moment heeft een werkgever zoveel keus dat ie gek is als ie voor een bachelor gaat. Ik heb net veel moeite gedaan voor een master, maar ik verdien er toch geen cent extra om. Startsalaris? 1880 bruto per maand. Precies zoveel als ik verdiende als bachelor twee jaar terug. Toch hoop ik dat ik uiteindelijk hoger uitkom dan een hbo-er. Moet ook wel, want om mn studieschuld terug te betalen heb ik een flink hoger salaris nodig dan ik nu verdien.

lijkt me duidelijk – een claim die zo vaag en algemeen verwoord is, kan per definitie hoogstens ten dele waar zijn.  
 
Het heeft geen zin om dat uit te zoeken, dat antwoord heb je al.  
 
Ontbrekende variabelen: branche, functieomschrijving, werkduur na behalen diploma, leeftijd, overige ervaring, en de niet onbelangrijke vraag of we het hier hebben over brutoverdiensten of nettoverdiensten per maand, jaar of berekend over de hele verdere loopbaan.  
 
Los daarvan zit er natuurlijk een redeneerslordigheid in: als het zo is dat masters nu 1,5 keer zoveel verdienen als bachelors, dan wil dat niet zeggen dat studenten die in de toekomst voor de keuze staan om een master te volgen met die gegevens veel kunnen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

lijkt me duidelijk – een claim die zo vaag en algemeen verwoord is, kan per definitie hoogstens ten dele waar zijn.  
 
Het heeft geen zin om dat uit te zoeken, dat antwoord heb je al.  
 
Ontbrekende variabelen: branche, functieomschrijving, werkduur na behalen diploma, leeftijd, overige ervaring, en de niet onbelangrijke vraag of we het hier hebben over brutoverdiensten of nettoverdiensten per maand, jaar of berekend over de hele verdere loopbaan.  
 
Los daarvan zit er natuurlijk een redeneerslordigheid in: als het zo is dat masters nu 1,5 keer zoveel verdienen als bachelors, dan wil dat niet zeggen dat studenten die in de toekomst voor de keuze staan om een master te volgen met die gegevens veel kunnen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Technische studies zijn vrij waardeloos als ze niet zijn afgerond met een Master. Met een Master kan men zich, na alle ‘standaard’ technische vakken geleerd te hebben, specialiseren in een bep vakgebied. Ik ken weinig mensen in mijn omgeving die vervolgens niet na 3 maanden een baan hebben gekregen. Het startsalaris ligt op ong 2500 bruto.

Ik meen dat het in Amerika veel gebruikelijker is in de technische sector om te gaan werken met slechts een Bachelor op zak. De startsalarissen liggen daar ook hoger (ik hoor uiteenlopende bedragen: 40.000-70.000 dollar), maar de doorgroei gaat minder snel. Het BaMa systeem van Amerika met dat van Nederland vergelijken (inclusief de werkgelegenheid) is natuurlijk appels met peren vergelijken. Halbe Zijlstra gebruikt in zijn boodschap heel selectief de gegevens uit andere landen.

Ik woon en werk in de VS en niet alleen startsalarissen liggen hoger, ook de doorgroei is sneller. Het is inderdaad over het algemeen waar dat afgestudeerden hier instromen op de arbeidsmarkt na het behalen van een BSc op de universiteit (rond 22-jarige leeftijd). Als ik in mijn omgeving kijk hier verdienen ambitieuze hoogopgeleide professionals rond 30-jarige leeftijd soms al meer dan USD 100k. Tegen die tijd hebben ze 8 jaar werkervaring en aardige stappen kunnen zetten. Een aantal gaat dan nog een MBA halen rond eind 20 / begin 30. Als je een MBA afrondt van een van de top business schools liggen gemiddelde salarissen zelfs nog stuk hoger. Kortom, NL is een erg genivelleerd land, zeker gezien naar het netto salaris. Als je ambitie hebt en goed bent in je werk en je wilt er wat voor terug zien moet je in ieder geval niet in NL zijn. Aan de andere kant wordt hier wel harder gewerkt en zijn opleidingen natuurlijk duurder..

Domste ervaring is een Masters halen om als eerstegrader in het onderwijs te gaan werken; in de meeste gevallen krijg je een LB-schaal, net als de Bachelors, en heb je een halve eeuw nodig om je studieschuld (met cumulatieve rente) af te lossen. Domste zet die ik ooit heb gedaan, te meer je in het OW ook nog eens voortdurend orders krijgt van omhooggevallen gymleraren, die automatisch eerstegrader zijn, met een managementfunctie. Om nog maar te zwijgen over de bomvolle klassen (heb een klas met 34 leerlingen!) en het feit dat onze salarissen al 3 jaar zijn bevroren. Verder nog die bemoeizuchtige ouders die denken dat hun kind hoogbegaafd is en het verhaal is compleet. Mijn verhaal is duidelijk; vergooi je dure Masters niet door het VO in te gaan, tenzij je een geboren sukkel of sociaal-masochistisch aangelegd bent.

Hulde voor deze reactie. Vooral dat ‘omhooggevallen gymleraren’ spreekt boekdelen. Meer, meer.

Zonder positieve grondhouding en beroepstrots is een masters sowieso een verspilde investering, ook in het bedrijfsleven.

Het naar de klote helpen van het onderwijs is de logische volgende stap van een gestoord kabinet.

Ik zou zeker kijken naar het verschil tussen Alfa en Beta studies (WO). Omdat een Beta-master 2x langer duurt dan een Alfa-master.
Verder krijg je meestal te horen dat een je met alleen je technische bachelor net niet genoeg kennis in huis hebt om een goede ingenieur te zijn. Dus dat je zeker voor de master moet gaan.

Erg vreemd een overheid die steeds geld te kort komt. Verdacht vreemd. Het lijkt een beetje op het verhaal van die agent en die gevonden portomonee. Daar was ook geld uit verdwenen. 
Erg vreemd met al die kortingen overal op. Maar er mag wel voor 1 miljard nieuw gebouwd worden. 
Raar weer die afschaffing van de basisbeurs voor de masters. Andere landen hebben geld over Nederland heeft altijd geld te kort hel erg vreemd. Het wordt tijd dat de rekenmeesters eens gaan opletten want volgens mij verdwijnt of verduisterd er gewoon geld. En volgens mij ook op hoog niveau op kabinets niveau. Kan iemand klikken?

de overheden in de meeste landen komen geld tekort; van de grootste 20 landen hebben er slechts drie een overschot op het overheidsbudget. het verschil wordt geleend. vooral grieken zijn daar erg goed in geweest.

Voor een goede tip heb ik 15.000 euro over

Hangt van je studie af. Een bachelor geneeskunde is bijvoorbeeld volkomen waardeloos, je kunt er niks mee verdienen. Daarom hebben geneeskundestudenten geen echte keus en moeten ze wel doorgaan voor hun masters. En Zijlstra maar vangen…

Inderdaad! Zelf heb ik net de pech in het eerste jaar te zitten waar de bachelor/master structuur is ingevoerd. Dit omdat alle universitaire opleidingen deze structuur zouden moeten hebben, echter is dat voor geneeskunde totale onzin! Je kan niets met de bachelor en de master duurt drie jaar (co-schappen) zonder dat we enige stagevergoeding krijgen.

Verdienen ze meer? 
 
Nee, maar ze krijgen wel meer! 
 
*start de lachband*

Je moet eerst nog maar eens aan de bak komen, ook met een master op zak is dat lastig in deze tijd. Kijk maar eens in een gemiddeld callcenter, het stikt er van de hoogopgeleide mensen. En daar zit je dan, met je 30.000 studieschuld en je salaris van €1.200 per maand. Hoezee.

Het sommetje lijkt me ontzettend lastig te maken. Alsof er werkelijk een gemiddelde afgestudeerde bachelor bestaat of een gemiddelde afgestudeerde master. Natuurlijk bestaat die gemiddelden statistisch wel, maar het lijkt me dat de standaarddeviatie daarvan groot moet zijn (maar misschien is mijn intuitie op dat punt onjuist). 
 
Wat ik mis in de discussie is het volgende. Zijlstra lijkt heel economisch te redeneren: de overheid hoeft niet te investeren in een hoger inkomen van haar burgers. Vergeten lijkt te worden dat diezelfde overheid over dat hogere inkomen ook progressief heft (nu stond onlangs al in de krant dat effectief er al bijna een vlaktaks bestaat, dus wellicht valt dat progressieve wel mee). Mijn punt is echter: je kunt evengoed op cijfermatige basis betogen dat de overheid juist investeert door studenten te stimuleren door te leren, omdat de overheid vervolgens 40 jaar lang belasting kan incasseren over een hoger inkomen. Tegenover al die extra belastinginkomsten stelt die 4k basisbeurs toch niet veel meer voor?

Ik vraag me ook steeds af hoe representatief dat gemiddelde is. Kan me voorstellen dat er een enorme spreiding zit in salaris binnen wo afgestudeerde, wellicht nog wel meer dan bij mbo afgestudeerden. 
 
Wordt dat meegenomen? Anders krijg je de alsnog de scheve situatie dat sommigen krom moeten liggen om de studieschuld af te betalen, terwijl het voor anderen inderdaad een lachertje is.

het hangt ook van de richting af, als je een hbo bachelor in een wat schaarsere richting hebt, heb je meer salaris. Dan als je een master hebt waar je arbeidskansen lager liggen. bijvoorbeeld een technische hbo opleiding versus een master in pedagogiek

Het beste zou zijn om een gepaarde toets te doen met werknemers uit hetzelfde vakgebied, maar met een verschillend niveau. Bijvoorbeeld een accountant met HBO Bachelor versus accountant met Master in accounting.  
Als data hiervoor ontbreekt is het gemiddelde salaris van alle mensen met een HBO titel versus allen met Master titel een alternatief, zo kun je namelijk ook ondernemers meenemen.

Ik heb hier uitkomsten van een dergelijk onderzoek. Er is per sector gekeken wat het ‘nut’ is van een niveau hoger studeren wat betreft inkomen, de duur en de kosten van een type opleiding. Kort samengevat loopt het per sector erg uiteen. In de zorg, bij economen en bij juristen zijn er vrij grote verschillen te zien. Bij bijvoorbeeld geesteswetenschappen is het verschil aanzienlijk minder.

Zijlstra vergelijkt appels met peren. En dat terwijl de meester op de lagere school hem vroeger ongetwijfeld heeft uitgelegd dat je geen appels met peren kunt vergelijken.

En dat verhaal dat studenten beter hun best moeten doen… ik denk dat hij dat vergelijkt met zijn eigen studententijd waar ze de tijd hadden om de halve dag en de hele nacht in de sociëteit rond te hangen en te zuipen – oh sorry: te netwerken.

De huidige student heeft die luxe niet meer. Die moet voor een hongerloontje vakken vullen of geestdodend callcenterwerk doen om de eindjes aan elkaar te knopen – als ‘tie daar tijd voor heeft. Mijn zoon heeft dat in ieder geval niet! Zijn studielast is op dit moment ongeveer 18 uur. PER DAG!

Tengevolge van bezuinigingen en versoberingen is er een heel jaar uit de studie geschrapt. Maar de eisen zijn (uiteraard en terecht) niet veranderd.

De redenering van Mark Jansen dat stimulering juist meer oplevert dan bezuinigen onderschrijf ik volledig. Maar helaas ontbreekt het onze regering aan elke vorm van lange-termijn visie.

1.5 keer zoveel? Was dat maar waar. Met je master kan je wel hoger in de boom en, je je bereikt later je plafon.

Laten we net als Zijlstra even simpele taal bezigen. Ik ben in het bezit van twee masters en mijn salaris is dat van een net afgestudeerde hbo’ er.

WO masters gaan nog wel eens promoveren: da’s geen vetpot. Heb helaas geen harde cijfers voor jullie.

Ze zien me al aankomen met alleen een bachelor rechtsgeleerdheid als ik ga solliciteren: “ehhh welk rechtsgebied wil je precies gaan doen?” De bachelor rechten is zo breed dat je helemaal nergens bent zonder master, hetzelfde geldt voor geneeskunde. HBO is inderdaad in het voordeel als mensen met alleen een WO bachelor gaan solliciteren.

Als Den Haag dit gaat doorvoeren, moeten ze de WO bachelors gaan aanpakken en studenten dan al een gebied laten kiezen.

Goed om in de vergelijking mee te nemen: hoeveel gaan mensen meer verdienen die de masterstudie zelf betalen of door de werkgever laten bekostigen, versus hoeveel gaan mensen meer verdienen die de masterstudie betaald krijgen van belastingeld.

Het grootste probleem van de huidige overheid is dat ze niet verder denken dan de EU, als ze uberhaupt al over de landsgrenzen denken. 
De enige reden dat westerse economien nog draaien is omdat we hoger opgeleid zijn dan chinezen en indiers. Als dat verschil verdwijnt, zullen wij ook 12 uur per dag moeten werken om te kunnen concurreren.  
 
Benieuwd of de VVD dat ook een “ombuiging” noemt.

hear hear

Als ik het zo lees kom ik als afgestudeerde hbo´er niet aan de bak omdat iedereen met een master mijn werk voor mijn salaris doet. 
Dan ga ik maar eens op zoek naar een mbo baan…

Het klopt dat WO-masters er ook voor kunnen kiezen om te promoveren en dan niet 1,5 keer meer verdienen dan HBO’ers of MBO’ers. Ik (jurist) heb daarvoor gekozen, en ik verdien ongeveer 200 euro meer dan mijn man (met een MBO-diploma).

In mijn geval niet, ik ben drs. (of M.A.)en werk in het onderwijs! Het grootste deel van mijn vrienden+familie met hbo-diploma en werkzaam in het bedrijfsleven verdient meer dan ik bij vergelijkbare leeftijd + ervaring.

“Dit prikkelt de studenten om een goede studiekeuze te maken en hun voortgang beter te bewaken”. Echt onbegrijpelijk. Gaan jongeren daadwerkelijk betere keuzes maken als er meer druk op de ketel staat? Het feit dat ze onervaren en jong zijn wordt volledig genegeerd. Pas door te beginnen met studeren ontdek je wat het eigenlijk inhoud. 
Waarom gunnen we die jongeren niet een jaar waarin ze fouten mogen kunnen maken? Een pre-studiejaar waarin ze verschillende studies kunnen uitproberen. En ja, misschien ook wel een jaar waarin ze even ‘los’ kunnen gaan. Laat ze daarna maar een keuze maken. Ik durf te wedden dat de studie uitval dan een stuk kleiner zal zijn.

inhoud + t

In het persbericht worden inderdaad appels en peren vergeleken, namelijk het salaris van een HBO-bachelor (een afgestudeerde HBO’er) en een WO-master (een afgestudeerde WO’er). Daarmee wordt vergeten dat je op twee manieren bachelor kan worden, namelijk door het volgen van een HBO-opleiding en door het volgen van – in de regel – de eerste drie jaar van een WO-opleiding. Een HBO-bachelor heeft een afgeronde opleiding en zal dus in de regel aantrekkelijker zijn dan een WO-bachelor die – in Nederland – wordt beschouwd als iemand die zijn opleiding nog af moet maken. Mijn vermoeden is dus dat een HBO-bachelor veel meer verdient dan een WO-bachelor.  
 
De twee manieren waarop je bachelor kan worden hebben ook gevolg voor de route die moet worden gevolgd om master te worden. Bij de rechtenopleidingen geldt dat een HBO-bachelor éérst een schakelprogramma van één of twee jaar moet volgen voordat hij die WO-master zelf mag gaan doen. Een WO-bachelor mag gewoon instromen in de WO-masteropleiding. (Een HBO-bachelor moet (in het recht) dus nog twee à drie jaar studeren voor die master, terwijl de WO-bachelor slechts één jaar hoeft te studeren.)

In aanloopschalen (voor starters) is de verhouding ongeveer 1.22 van HBO naar WO. Dit is voor de industrie branche.  
 
Echter zullen in latere jaren mensen met een WO diploma meer kunnen doorgroeien waardoor ze in top schalen komen. Hier is het verschil wel wat groter. Daar is het verschil inderdaad rond de 1.5 tussen HBO en WO.  
 
Het ligt er natuurlijk altijd aan wat voor keuzes iemand maakt en of hij/zij carrierebewust is of niet.  
 
Verder is tegenwoordig het basis salaris lang niet meer alles, denk aan bonussen, vakantiegeld en 13e maanden. Deze gaan vaak om percentages van het basis salaris waardoor het uiteindelijke verschil groter wordt.

Het is toch ook nog steeds zo dat mannen meer verdienen dan vrouwen in dezelfde functie. Is ook een interessante variabele om mee te nemen in deze factcheck. En volgens de redenering van Zijlstra zouden vrouwen dan korting moeten krijgen op het collegegeld.

Allemaal wel leuk, wel eerlijk rekenen.Ik mis wel 2 jaar inkomsten als ik een 2 jarige masters ga doen. Er is dus geen rekening mee gehouden dat het misschien wel 10 of 15 jaar duurt voordat de master student het zelfde inkomen heeft gehaald als de bachelor student

M.i. veel interessanter om te weten als de redenatie het volgende is:  
 
“De staatssecretaris ziet een studiekeuze als een economische beslissing, en een masteropleiding als een „investering” die „zichzelf meer dan terugbetaalt”.” 
 
Hoe lang duurt het dan voordat die investering zich heeft terugbetaald? En na hoeveel jaar gaat men significant meer verdienen? Idem voor die idiote maatregel dat het volgen van een 2e master niet aan het wettelijke collegegeld is verbonden.

groot gelijk.  
als nrc en zijlstra het goed willen doen, berekenen ze wat het verschil is tussen de contante waarde van de masters- en niet-masters-inkomens op het moment dat iemand de keuze om een masters te gaan doen moet maken. dat verschil vergelijk je met de kosten van zo’n masters (=kosten van de opleiding plus het salaris wat je anders zonder masters over de studieperiode verdiend zou hebben). 
 
dan ziet een masters er minder gunstig uit.

Gaat het hier nu om bruto of netto salarissen? Ik heb het stuk 3 keer doorgelezen in de krant maar ik kan het echt niet vinden…

bruto; voor belastingen dus. het gaat niet over salarissen maar over “verzamelingkomen”, waar ook nog rente en zo in zit. “verzamelinkomen” is een fiscale term voor het inkomen waarover uiteindelijk belasting wordt betaald.

Helder, bedankt Frank.

Het lijkt me duidelijk! HBO-instellingen gaan hun onderkomen uitbreiden (want: wie wil nou niet in 4 jaar een nuttige bachelor hebben in plaats van in 3 jaar een waardeloze?) óf universiteiten schaffen zelf de harde knip weer af, en studenten gebruiken hun extra boete-vrije collegejaar om mastervakken te volgen terwijl ze één bachelorvakje laten staan om gauw even in te koppen na het inleveren van hun masterscriptie.

Ik vind het storend dat in dit soort discussies schijnbaar stelselmatig wordt vergeten door de overheid dat een universiteit ook wetenschappers opleidt, zowel in alfa, beta en gamma studies. Als je de wetenschap in wilt dan is een (research)master toch wel essentieel. Echter, het salaris dat je verdient is zeker niet hoog, terwijl het economisch belang van wetenschap doorgaans op de lange termijn zeer hoog is. Dit geldt niet alleen voor de beta-studies.  
 
Ik vraag me af hoe Zijlstra de toekomstige wetenschappers denkt te prikkelen met deze maatregel!? 
 
Over de immateriële waarde van wetenschap hoef ik bij dit kabinet niet eens te beginnen…

Waarom passen we het Zweedse systeem niet toe dat mensen die gestudeerd hebben(tijdelijk) meer belasting betalen? Dan creeren we geen problemen met mensen die hun studieschuld niet kunnen afbetalen als gevolg van werkeloosheid ed. Het moet te bepalen zijn hoeveel dit bedrag moet zijn.

Twee opmerkingen: 
 
- @NRC-Next: hoe komen jullie op de conclusie dat de stelling grotendeels waar is? De vraag die achter de stelling zit is of een Master tot een dusdanig hoger salaris leidt dat studenten daarom daarvoor zouden moeten lenen. De stelling van de staatssecretaris is dat er 2x zoveel inkomen is. Jullie conclusie is dat dat weliswaar opgaat voor het totale inkomen, maar als je puur naar de baan kijkt (en dus naar het salaris) dan is het verschil veel kleiner. Daar komt dus ook nog bij dat hoger opgeleiden een investering in tijd in de studie doen, waarop al een ‘terugverdientijd’ van jaren zit. Volgens mij kun je maximaal concluderen dat de stelling in nauwe letterlijke zin waar is, maar in de brede zin van de achterliggende discussie onjuist is.  
 
- Ten tweede vraag ik me af of er ook is gekeken daar deeltijdbanen. Volgens mij komt er uit onderzoek ook naar voren dat hoger opgeleiden (m.n. vrouwen) vaker fulltime werken. Het zou dus kunnen zijn dat in het gemiddelde mbo salaris een groter aandeel is van parttime salarissen, wat het verschil groter maakt. Of is het gemiddelde salaris omgerekend naar een FTE?

Ook interessant om te lezen: 
http://www.economist.com/node/21528226 
 
“Angst for the educated, A university degree no longer confers financial security” 
 
Dus, in hoeverre kunnen we in de toekomst een universitaire studie nog beschouwen als een investering? 
 
We willen graag geloven dat we met z’n allen steeds hoger zijn opgeleid. Dat lokt alleen maar nivellering uit, zowel de opleidingen als het type werk dat daarop volgt. De salariëring zal navenant worden. Als een universitaire een commodity wordt dan is het ook niet meer zo bijzonder allemaal. We denken dat we tot de elite behoren als we universitair zijn opgeleid, maar uiteindelijk is dat maar een illusie. We maken het onszelf wijs dat daar dan ook een succesvol leven, mooi groot huis, 2 auto’s voor de deur, geluk etc. bij hoort. Dat was in de tijd van onze grootouders en ouders wellicht zo, maar voor steeds meer mensen die >1970 geboren zijn gaat die vlieger steeds minder op.

NRC.Next Fact-Checkt the Future ? ;-)

Als werkgever in de techniek kan ik zeggen dat er een significant verschil is tussen HBO en WO. Je neemt een HBO-er aan om z’n vakkennis en de vaardigheid om dat toe te passen. Een WO-er heeft meerwaarde als de vraagstellingen niet zo duidelijk zijn of het terrein onontgonnen is, maar het duurt veel langer voordat zo iemand z’n bijdrage levert. Dus een gelijk startsalaris is niet zo vreemd. Ik vind de master wel waardevol maar niet noodzakelijk.
Ik heb zelf mijn hele studie+promotie (=10 jaar voor de 2-fasen structuur) erbij gewerkt, geen probleem. Je moet er wel wat voor over hebben.

Prima, ik denk dat veel studenten wel willen of moeten werken als de studie het toelaat maar zij krijgen nu dus ook niet meer de beurs die jij toen wel kreeg. 
Dat scheelt nogal. 
Ik vind het ook storend dat deze politici dit allemaal niet hebben aangekaart toen ze zelf nog uitgebreid studeerden met een stuk ruimere stufi. 
Een masters is een eigen keuze, maar ook een waar de samenleving de vruchten van plukt. Samen spelen samen delen.

Hoewel het idee niet gek is, blijft het een beetje een onzinnige redenatie: het salarisverschil tussen verschillende vakgebieden is zeker zo groot. Volgens die redentaie zou je dus mensen met beter verdienende vakken (bijv juristen/economen), nog extra kunnen korten. Je zou met dezelfde redenatie natuurlijk ook de minder verdiende vakken, zoals 1e graads docenten, juist meer ondersteunen, maar dat lijkt me nu al helemaal niet aan de orde.

Zo wel een super interresante const

Het is waar. Maar onderscheid moet er toch zijn.

Studie is investeren.

En in elke sector zijn verschillen.

Ter info: een loodgieter komt voorrijden voor € 60-80 en dan heeft hij nog niets gedaan.

*** BREAKING NEWS *** Architect verdient meer als bouwvakker.

volgens mij verdient hij meer als architect. die verdient immers meer dan een bouwvakker.

Wat is er op tegen om eventuele oneerlijke inkomensverschillen te verrekenen op het moment dat die ook daadwerkelijk optreden? Daar hebben we een mooi systeem voor. Dat heet: Inkomstenbelasting.
Terwijl de overheid continu waarschuwingen afgeeft om niet te veel op de pof te leven, stuurt ze een toekomstige generatie zo het moeras in.
Uiteindelijk zullen alleen nog maar jongeren uit de gegoede kringen gaan studeren en daarmee laten we een heleboel talent onbenut want zij zijn niet per definitie degenen die onze kenniseconomie vooruit kunnen helpen.
Christien Visser ( moeder van twee studerende kinderen)

Mensen die meer verdienen betalen ook meer belasting. De staatssecretaris krijgt via die route ook geld in het laatje. Als de opleiding wordt gezien als een investering, zou het dan niet billijk zijn om de investeringskosten aftrekbaar te maken, zeg 20% voor 5 jaar na afstuderen?

Het is opvallend dat de meesten het over het salaris hebben, terwijl diegenen die de dupe zijn van deze zotte ideeën niet meer kunnen studeren omdat zij bij banken geen lening kunnen krijgen. Als kleine ondernemer zal je maar geconfronteerd worden met deze plannen. Het getuigt van totaal onbegrip voor de maatschappij. Gaan jullie maar lekker VVD of CDA stemmen. Nog meer privatiseren. Vooral doen wanneer je op onze kosten tandarts bent geworden.

Zou je niet naar het netto inkomen moeten kijken?

Toch lijkt het me een beetje een ontmoediging om aan een master te beginnen.

De overheid heeft ook voordeel van meer hoger opgeleiden want zij krijgen ja bijna de helft van al het geld wat er meer verdient wordt door WO ers. Nu worden WO ers dus dubbel gepakt: later met de belasting, en tijdens de studie met het zelf financieren.

Veel studenten en afgestudeerden zullen naar het buitenland gaan. Dat merk ik nu al bij veel collegas van mijn generatie. Bijna 30% helft van mijn Bachelor collegas is in het buiteland verder gaan studeren en werkt nu ook in het buitenland.

Zeg next, 
 
is het niet aardig om morgen eens te zoeken naar het waarheidsgehalte van de uitspraken van dhr Kircz van de AOb? 
 
“Kircz zei vanmiddag tegen de NOS dat Van Bijsterveldt de “beroerdste minister is die Nederland ooit heeft gehad”. Ook zei hij dat ze “niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn”.”  
 
het zal een intrigerend stuk worden.

Ach ken de geschiedenis. 
De SP was een van de eerste partijen die tegen ongelimiteerde migratie was. Maar de werkgevers hadden goedkope arbeidskrachten nodig omdat ze hun eigen medelanders geen fatsoenlijk loon wilden betalen. Indertijd wilde de SP een soort vergoeding geven om de mensen terug te laten keren en in hun thuisland iets op te zetten. dat mocht van de overige politieke partijen niet omdat dat een oprotpremie zou zijn. De demonisering van de SP die het vaak bij het rechte eind heeft wordt ik een beetje ziek van.

Kleine correctie amice, 
Het was DS’70 die als eerste ageerde tegen de immigratie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/D.....sten_%2770 
Wellicht in de jaren ’60 en ’70 ingegeven door werkgevers, maar later met enthousiasme omarmd door de PvdA.

Dit kabinet loopt te klagen dat mensen zulke hoge schulden hebben. Daarom moeten hypotheken versneld worden afgelost. Maar aan de andere kant worden studenten met onverantwoord hoge schulden opgezadeld. Ik snap het niet, tenzij het om heel iets anders gaat…

Het kabinet is incompetent en moet snel weg. 
Oprutte heet het staatschuld onder rutte opgelopen tot huidige stand 393.819.480 miljard euro oftewel 27.000 per nederlander onder Balkenende nog 22.000 euro dus loopt snel op 
dus krijgen we binnenkort een keiharde afwaardering. Weg onderwijs, weg salarissen. 
Rutte had om te beginnen opzichzelf kunnen bezuinigen maar weigert dat kategorisch. Binnenkort helemaal geen onderwijs meer wordt onbetaalbaar.

Vragen over studiefinanciering terugbetalen? De grootste site voor handige berekeningen gaat hier berekeningen voor maken waar je echt iets aan hebt!  
 
Vragen? Of berekeningen die jij graag zou willen zien?  
Geef het door op https://www.facebook.com/berekenhet