Next checkt: Geert Wilders over de SP

Kloppen de uitspraken die de PVV-leider deze week deed over de SP van Emile Roemer?

Afgelopen dinsdag vroeg Frits Wester op RTL Z aan PVV-leider Geert Wilders of hij snapte dat de Socialistische Partij in de peiling van Maurice de Hond de grootste van het land is. Wilders noemde SP-leider Emile Roemer een “sympathieke man”, die het goed doet in de peilingen. Maar, vervolgde hij toen:  ”Als je kijkt naar de inhoud waar de SP voor staat, dan snap ik daar helemaal niets van.” Daarop deed Wilders zes beweringen over de doelstellingen van de SP. next.checkt elk van zijn zes beweringen.

‘Ze willen de grenzen verder open, meer asielzoekers’

waar-200x176 Next checkt: Geert Wilders over de SPDe vraag is natuurlijk: meer dan wie of wat? Voor de volledigheid kijken we niet alleen of de SP meer asielzoekers wil toelaten dan het huidige kabinet,  maar ook of de socialisten meer vluchtelingen een verblijfsvergunning willen geven dan de PVV zelf. Uit het SP-verkiezingsprogramma en de website valt niet op te maken dat de partij meer asielzoekers wil toelaten dan de regering. Net als het kabinet benadrukt de SP het belang van snelle procedures en waar mogelijk opvang van asielzoekers in de eigen regio. De SP stelt dat er altijd plaats moet zijn voor politieke vluchtelingen, maar dat asielzoekers die niet als vluchteling worden erkend, moeten terugkeren.Dat komt overeen met het regeerakkoord van het kabinet waarin staat dat Nederland ‘vluchtelingen zal blijven beschermen en opvangen waar het, overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag, gaat om slachtoffers van vervolging voor wie Nederland de eerste veilige plek is. Dit kan niet gelden voor asielzoekers die economische migranten blijken te zijn.’ Anders dan de SP bepleit de PVV een quotum voor asielzoekers. stoplicht_a-200x165 Next checkt: Geert Wilders over de SPMaximaal 1.000 personen per jaar zouden een verblijfsvergunning moeten krijgen. Bovendien moet er volgens de PVV een volledige immigratiestop komen voor mensen uit islamitische landen.  In 2010 kregen 10.010 asielzoekers een verblijfsvergunning. De cijfers voor 2011  zijn nog niet bekend, maar het is al zeker dat er ook  voor het eerste volledige jaar van het kabinet-Rutte veel meer dan 1.000 verblijfsvergunningen zijn verstrekt. De huidige regering laat dus meer asielzoekers toe dan de PVV zou willen.

Beperken we de bewering tot een vergelijking tussen de SP en de PVV, dan is deze dus waar: de SP wil meer asielzoekers toelaten dan de PVV. Maar  nergens zegt de SP de grenzen verder open te willen stellen dan ze onder het huidige kabinet zijn. Als Wilders met zijn uitspraak doelt op de huidige situatie, dan beoordelen wij deze daarom als onwaar.

‘De SP wil een politieke unie, een federaal Europa’

grotendeelsonwaar-200x172 Next checkt: Geert Wilders over de SPMet een ‘politieke unie’ en een ‘federaal Europa’ wordt een Europese Unie bedoeld waarin de lidstaten veel nationale bevoegdheden, bijvoorbeeld over economische beleid, hebben overgedragen aan een centraal bestuur in Brussel. Daarover zei SP-leider Roemer afgelopen september: „De politieke unie, door velen in deze Kamer gewenst, is mogelijk iets voor de langere termijn. Dat kun je niet opleggen, dat moet groeien”. De SP is dus niet principieel tegen een dergelijke unie gekant. Maar op haar website stelt de SP: “De overdracht van steeds meer nationale macht naar Brussel leidt tot democratische erosie en ongecontroleerde besluitvorming. Dat proces moet worden afgeremd en gekeerd. De rol van nationale parlementen binnen de EU dient daarom te worden vergroot.” Op deelterreinen mag ‘Brussel’ van de SP dus wel machtig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het milieu. Maar, stelt SP-Kamerlid Harry van Bommel: “Het karakter van een steeds verdere beweging naar federalisering moeten we eruithalen. Landen moeten hun soevereiniteit behouden, bijvoorbeeld op justitiegebied.” De stelling dat de SP een „federaal Europa” wil, geeft de intenties van de partij niet getrouw weer en beoordelen wij dus als grotendeels onwaar.

‘Ze willen de aftrek van de  hypotheekrente aanpakken’

half-waar-200x165 Next checkt: Geert Wilders over de SPDe SP wil dat mensen met een duurder huis en een hoger inkomen minder renteaftrek krijgen dan nu het geval is. De bewering is strikt genomen dus waar. Maar voor het deel van de huizenbezitters met een hypotheek onder de 350.000 euro en een inkomen minder dan 50.000 euro bruto, verandert er wat de SP betreft niets. En wie een duurder huis heeft, mag de rente over de eerste 350.000 euro hypotheekschuld tegen 42 procent aftrekken. De vraag is dus voor hoeveel mensen er iets verandert. Dat blijkt moeilijk vast te stellen. Maar je kunt een rekensommetje maken, met behulp van  De Nationale Hypotheek Garantie die ook 350.000 euro als grens hanteert. Volgens de stichting die de NHG verstrekt, is bij bijna  tweederde van de garanties het gezamenlijk inkomen van de kopers minder dan 50.000 euro bruto. Van alle 118.000 huizen die in 2011  werden verkocht, werd 83 procent met zo’n garantie verkocht. Als onder deze groep bijna tweederde een inkomen van onder de 50.000 euro had, dan zou voor ruim de helft van de Nederlanders die vorig jaar een huis kocht onder de de SP-regeling niets veranderen. Dit is een grove schatting. Maar meewegend dat 73 procent van de 252.742 huizen die nu op Funda te koop staan 350.000 euro of minder kost, kunnen we voorzichtig concluderen dat voor een significant deel van de huizenkopers niets zou veranderen. We beoordelen deze claim daarom als half waar*.

‘Ze zijn tegen minimumstraffen’

waar-200x176 Next checkt: Geert Wilders over de SPDe PVV heeft een wetsvoorstel ingediend voor minimumstraffen. ‘Straatterreur’ en ‘ernstige en veel overlast veroorzakende misdrijven’ waaronder deelneming aan een criminele organisatie, kinderporno, verkrachting en dierenmishandeling zullen „stevig” worden aangepakt. Op de website van de PVV staat een overzicht van de voorgestelde minimumstraffen. Voor kinderporno is dat bijvoorbeeld vijf jaar cel, voor deelname aan een criminele organisatie acht jaar, voor dierenmishandeling drie maanden. Bij recidive verdubbelen de meeste straffen.De SP is het hier mee oneens. De partij vindt dat de rechter een straf ‘op maat’ moet kunnen opleggen, afgestemd op omstandigheden en de persoon. “Bij een systeem van minimumstraffen zou de rechter, onafhankelijk van de omstandigheden, de dader van een strafbaar feit tot een minimale straf moeten veroordelen. Diefstal zou dan bijvoorbeeld tot 4 jaar gevangenisstraf leiden, ook al was de dader een dakloze met honger”, aldus de SP-site. Kortom, deze bewering van Wilders is waar.

‘Ze willen meer uitgeven aan ontwikkelingshulp’

stoplicht_e-200x200 Next checkt: Geert Wilders over de SPHet huidige kabinet heeft het budget voor ontwikkelingshulp verlaagd van 0,8 procent van het bruto binnenland product naar 0,7 procent van het bbp – een vermindering met 750 miljoen euro per jaar. De PVV wil de ontwikkelingshulp afschaffen. Wat Wilders betreft wordt er alleen nog noodhulp gegeven, bij grote rampen. De SP is voor het besteden van 0,8 procent van het bbp aan ontwikkelingssamenwerking – meer dan het kabinet en meer dan de PVV. De stelling is dus waar.

‘De SP bezuinigt per saldo op de zorg’

stoplicht_c1-200x165 Next checkt: Geert Wilders over de SP“Als je het verkiezingsprogramma van de SP ziet, dan bezuinigen ze ook per saldo volgens het CPB op de zorg”, aldus Wilders. Wie het CPB-rapport openslaat, ziet ‘intensiveringen’ (geld erbij) en ‘ombuigingen’ (geld eraf). Kijk je alleen naar euro’s, dan komt de SP volgens Paul Besseling van  het CPB uit op 100 miljoen euro in de min – en de PVV op 100 miljoen in de plus. Kijk je ook naar  mensen, dan wil de SP 15.000 zorgverleners extra erbij, bovenop het basisplan dat van 25.000 mensen per jaar erbij uitgaat, tegenover 10.000 extra bij  de PVV. Volgens Besseling zijn de verschillen tussen SP en PVV minimaal, en zijn ze, met GroenLinks, de enige partijen die niet fundamenteel bezuinigen op zorg: de min van 100 miljoen is in het licht van de in totaal 87 miljard aan zorguitgaven per jaar  nagenoeg verwaarloosbaar. De SP wil bezuinigen op geneesmiddelen, de PVV op geestelijke gezondheidszorg – maar beide steken weer extra geld in meer handen aan het bed. Puur feitelijk bekeken is de stelling van Wilders  dus waar, maar verhoudingsgewijs, en omgerekend in mankracht, beoordelen wij het als betwistbaar.

Noot van de redactie: Over het oordeel bij deze laatste claim hebben we op de redactie lang gesproken. De CPB-rapporten bieden volgens ons geen duidelijkheid. Daarom moesten we afgaan op het oordeel van een deskundige bij het CPB, Paul Besseling, programmaleider zorg bij het planbureau. Hij merkte op dat de bezuiniging van de SP, die 100 miljoen euro, op het totale zorgbudget marginaal is te noemen. Alhoewel de stelling van de PVV strikt genomen correct is, komen we vanwege die marginale bezuiniging (100 miljoen op vele tientallen miljarden) uit op betwistbaar.

*In de krant aanvankelijk “deels waar” genoemd.

70 reacties op "Next checkt: Geert Wilders over de SP"rss-icon

Typisch “Twitter “Geert. Komt hij in de peilinkjes een beetje slecht uit de verf, dan wordt er een afleidingsmanouvre gezocht . Toch vreemd dat de PVV het hele sociale programma van de SP heeft gecopieerd. Maar in de praktijk gewoon het rechtse a-sociale VVD programma uitvoert. AOW omhoog na de verkiezingen. Terwijl dat nopt done was in het PVV verkiezingsprogramma. En nog veel meer van die discrepanties tussen theorie en praktijk. 
Ik denk dat Wilders ook weer een afleider zoekt bij het probleem van het openbaar maken van de financiering van de PVV. Dat die financiers grotendeels uit rechts zionistische hoek komen is te merken aan het islamverhaal dat Wilders 1 op 1 uit de Likoedachtige propagandaleugens heeft overgenomen. Wiens brood men eet diens woord men spreekt. 
De aanval op de SP is mijnsinziens gewoon weer een wilderiaanse afleidingsmanouvre annex non issue. Daar maakt wilders graag gebruik van omdat hij eigenlijk niks wezenlijks te vertellen heeft. 
Tralala Twitter Geert 
Zou iets voor carnaval kunnen zijn: 
“Een kop als koffie verkeerd! Twitter geert! 
Hij praat ook erg stoer! Twitter geert twitter Geeehurt 
Tis een echte zionisten – PIEP  
 
Bij die “Piep zou eigenlijk moeten staan “Meisje van lichte zeden. Maar dan de onderbuikse wilderiaanse variant. 
Afwachten welk twittertje door de media wordt opgenomen en uit zijn verband gerukt

De reactie van GW is typerend voor hem. Hij gebruikt afspraken en ideeen van een ander,maar geeft er een eigen draai aan,ja zo kan je alles afkraken,of beweren zonder iets te zeggen!!

Mooi artikel. Eindelijk eens feiten en nuances. Bedankt en ga zo door!

Ik snap niet dat jullie nog aandacht besteden aan Wilders. Bezoekers van deze site en lezers van kwaliteitskranten weten heus wel dat de PVV een achterlijke en leugenachtige partij is. Wilders heeft de PVV opgericht om verzekerd te zijn persoonlijke bescherming tegen bedreigingen.
Hij zal er dan ook alles aan doen om in de 2e kamer te blijven. Daarin is hij niets anders dan andere despoten als Saddam Hussein en Khadaffi.

Wilders is vergelijkbaar met een dictators die gifgas gebruiken en het eigen volk vermoorden om aan de macht te blijven? 
 
Ik ben het grotendeels oneens met de ideeën van de heer Wilders maar dit soort kolderieke uitspraken laten ook wel erg duidelijk het niveau van intelligentie van zijn tegenstanders zien, wat misschien ook een groot deel zijn populariteit kan verklaren. 
 
U zegt dat de PVV een partij van liegen en bedriegen is? Het is een naïeve gedachte om te denken dat de andere partijen niet van liegen en bedriegen zijn.

Dat vind ik ook Jelle, het lijkt erop dat ze allemaal in Den Haag liegen en bedriegen, we zijn er zelfs aan gewend geraakt, waardoor het als een soort van “neutrale factor” gezien wordt. Daarom ben ik ook zo blij met dit soort factfinding en met journalisten die GEEN genoegen nemen met dat incrowd-gedraai, verdraai en gelieg. Ik heb geen expliciete politieke voorkeur, maar de mensen van de SP zie ik in elk geval veel minder liegen dan de klassieke regeringspartijen en de PVV.

Een grote held van Geert Wilders is Winston Churchill. Die vergaste de Koerden al 70 jaar vóór Saddam Hoessein.

Hulde Next! @Jan Muters, ik lees je bijdrage over “zionistische” financiering met belangstelling.  
‘t Is wel jammer dat veel PVV-aanhang niet wordt bereikt door de kwaliteitspers die Geerts kletspraat ontzenuwt, of dat weer interpreteert als preken uit de veronderstelde linkse kerk. De leugen regeert vooralsnog mee.

Een opportunist als Wilders slaat nu wild om zich heen en hij is niet de enige. Het siert hem niet door met modder te gooien en te proberen om een integere partij als de SP in disc credit te brengen. gelukkig weet de kiezer wel beter.

Het is jammer dat nog steeds veel mensen de problematiek van de immigratie niet zien. Vroeger was er ook immigratie en emigratie…maar, toen waren er nog geen sociale vangnetten. Nederland is bepaald uniek in de wereld en dat wordt niet beseft. De hoge belastingen in Nederland komt voor een deel voor rekening van immigratie. Daar gaan miljarden euro’s in om, samen met ontwikkelingssamenwerking. Daarbij komt ook nog de enorm in aantal ambtenaren en Gemeenten, die allemaal uit de staatsruif eten. (gepensioneerden niet meegerekend) 
Als de jeugd nog een toekomst wil hebben, zullen de staatskosten drastisch moeten dalen. 
Dat de heer Wilders voor een groot deel de waarheid zegt, moet niet worden onderschat.Als de “koek” op is blijft er slechts “de chaos” over,en, wilt U dat? 
Heeft U uitgerekend wat “ons” het Generaal pardon kost? De waarheid is soms te hard voor velen.

Vooralsnog gedoogt de PVV een kabinet dat net zoveel asielzoekers binnenlaat als de SP wil. Het enige verschil is dat het kabinet af en toe symbolisch een Nederlands kind “terug” wil sturen naar Angola om daar liefst z.s.m. te creperen. Heeft U al eens uitgerekend wat dat de Nederlandse staat oplevert? Helemaal niks. 
 
…kan net zo goed tegen een muur praten, maar wie niet waagt die niet wint.

‘Ze willen de aftrek van de hypotheekrente aanpakken’ Deels waar???

Ik ben geen fan van de SP en PVV maar een stukje objectieve journalistiek zou waardevol zijn. Deze journalist geeft er weer een mooie draai aan.

De SP wil de aftrek regeling aanpakken. Omdat het SP voorstel slechts nadelig uitpakt voor mensen die wat meer geld verdienen. Maakt de stelling niet deels waar. Dus
‘Ze willen de aftrek van de hypotheekrente aanpakken’ is WAAR

Ook met betrekking tot de zorg wordt graag marginaal gebruikt om de stelling betwistbaar te maken terwijl de stelling waar is op basis van de feit. 100 miljoen is nog steeds veel geld.

Ik denk dat de SP en PVV weinig goeds brengen voor Nederland maar de meeste stellingen zijn feitelijk waar.

@h.b. “Ook met betrekking tot de zorg wordt graag marginaal gebruikt om de stelling betwistbaar te maken terwijl de stelling waar is op basis van de feit. 100 miljoen is nog steeds veel geld.” 
 
Voor de gemiddelde burger: waar 
Voor een ministerie als I&M: betwistbaar 
Voor het ministerie van VWS: onwaar 
 
Leuk stuk trouwens, de nuanceringen zijn terecht mijn inziens. Je kunt beweren dat iets strikt genomen waar is, maar pas als je het in context plaatst is het een relevante waarheid.

Met de eerste stelling ben ik het eens: de SP wil de HRA aanpakken. Dat ze hierbij de eigenaren van goedkopere woningen willen ontzien is een bijkomstigheid. 
 
In de tweede kan ik me echter niet vinden. Wanneer het gaat om een verschil van net iets meer dan 1 promille, dan valt niet meer te spreken over feitelijk juist of onjuist, omdat dit verschil binnen iedere redelijk foutmarge valt. “betwistbaar” lijkt mij (als wetenschapper in opleiding) dus een juiste kwalificatie.

Geachte heer Girbes sr. – wat heeft dat met deze discussie te maken? U reageert geheel off topic. 
 
Dus ALLEEN VOOR U deze reactie (anderen: “please move on… nothing to see here” 
 
Stel dat u gelijk heeft – waarom kiest dhr. Wilders er dan voor om te bezuinigen op die dingen waarop hij bezuinigt? 
 
Waarom bijvoorbeeld niet belastingverhoging op bedrijven welk meer dan x verdienen? Waarom niet aan de hypotheekrenteaftrek op dure huizen tornen? Waarom geen hogere reductie aan Defensiekant? 
Waarom niet degenen die te weinig betaald hebben over de jaren (de baby-boomers) meer laten betalen dan de toetreders op de arbeidsmarkt? 
 
Allemaal mogelijkheden die niet worden uitgevoerd. In plaats daarvan speelt hij in op angsten van mensen – hij probeert niets op te bouwen, alleen een status-quo te behouden en zelfs terug te draaien naar het melancholische vroeger. 
Het enige wat daarbij vergeten wordt is dat in dat melancholische vroeger we ook oog voor onze medemens hadden… we moeten streven naar een land waarin iedereen die er woont zich prettig voelt. Daar bouwt dhr. Wilders helaas niet aan mee.

Ach, die Geert, die levert zijn “keiharde” standpunten al in als de stembussen nog geen 24 uur gesloten zijn. Met die handeling heeft die blonde clown zich voorgoed ongeloofwaardig gemaakt.

En de SP verandert haar “keiharde” standpunten 24 uur voor de stembureau’s open gaan. Europa, NAVO, AOW-leeftijd, koningshuis, etc. Is er een verschil? Nee, want beide partijen gaan allereerst voor de macht, en daarna komt Nederland pas aan de beurt.

@koningwonen 
 
Klopt de PVV lost weinig op. Echter de SP ook niet. Tegen zijn en op lange termijn de welvaart kapot maken zal niet prettig zijn voor de sociale welvaart. 
 
Het simpele standpunt van rijken belasten is niet sociaal. Vele rijken moeten hier hard voor werken en veel risico nemen. 
 
Belasting verhoging vernietigt welvaart!

Maar als die toegenomen welvaart alleen bestaat in de zakken van een enkeling terwijl de meerderheid erop achteruit gaat door inflatie, is dat een argument van niks. 
WelZIJN moeten we hebben.

Sluit me van harte aan bij de reactie van Jan Muters…de reden dat geldschieters (Henk en Ingrid…jaja, die hebben ineens 5000 euro over voor de partijkas van de PVV, dat klinkt wel heel socialistisch) zich niet willen laten identifceren met die “partij” voor de Vrijdheid vind ik vrij loos. Je sympathiseert toch met een gedachtegoed ? Waarom zou je je daar dan voor schamen ? In het door Geert zo bejubelde Denemarken, is alles politiek geoorloofd, maar daar is ook alles volledig transparant. Hoe dan ook…Geert heeft inderdaad zijn beweging opgericht om een extern probleem (Israel-Palestina) bij een van de sterkste pro-Israel landen van de EU binnenlands aanhanging te maken. Oftewel, zolang het beleid inzake Israel maar meer pro-Israel word gevoerd, praat hij de zittende partijen naar de mond. Voor al het andere, er echt toe doende binnenlandse beleid (investeringen in kennis en economische ontwikkelingen voor de komende 25-50 jaar, onderwijs, zorg etc.), of liever de neo-liberale, Keynesiaanse afbraak ervan heeft onz’lieve Geert altijd een uitspraak klaar welke als een rookgordijn moet werken. Vergeet niet dat de steun voor de Israelische zaak de afgelopen tien jaar steeds meer aan het afkalven was/is binnen de EU. Dat word nu langzaam weer teruggedraaid…betaald door de Mossad, via de VS…ontraceerbaar, dat natuurlijk wel.

ontraceerbaar…. dan kun je alles wel beweren

Wat me opvalt is dat weer veel mensen hun superieuriteit zo laten spreken als ze het over de PVV hebben. Alsof de andere politieke partijen geen leugens verkondigen. Alleen die verpakken het op een andere manier. Maar bottom-line: alle politieke partijen liegen en buigen feiten zo om zodat het voor hun gunstig uitkomt. De pers is er voor om dat te ‘ontmaskeren’ Maar aub niet doen alsof alleen de PVV dit doet.

“Iedereen rijdt wel eens te hard, maar als er eens iemand 250 rijdt beginnen ze allemaal te miepen” 
Sommige dingen moet je niet als wel/niet vergelijken, maar als veel/weinig.

Geert eet graag een hollandse garnalen coctail geplukt door Marokaanse vrouwen met hoofddoek natuurlijk, en vooraf verse tomatensoep van de beste Marokaanse tomaten. 
Hollandser kunnen wij het niet maken. 
Groeten van Mohammed de borden wasser uit de tweede kamer,en ik vergeet Naghma die alle troep opruimt.

Uitstekend! Een zo feitelijk mogelijke beschouwing van de standpunten van Wilders, zoals hij die in de ‘vriendendienst’ van Frits Wester heeft uitgesproken.  
Het probleem met Geert Wilders en zijn PVV is, dat hij niet in feiten of beleidsaspecten geïnteresseerd is en daar, ook zelf slechts een ‘oppervlakkig’ idee over heeft. Je ziet dat aan een veronderstelling van Brinkman, dat Henk & Ingrid wel ‘even’ Euro 5000 zouden kunnen doneren aan de Beweging. PVV’ers leven volstrekt buiten de realiteit. Zij hebben geen idee, wie Henk en Ingrid wel zouden kunnen zijn. Die mensen voelen zich gebruikt! 
Nee, het gaat [ging] Wilders uitsluitend om het veroveren van ‘de macht’, waarbij de standpunten slechts instrumenteel zijn. Zijn ‘wapens’ zijn nu bot geworden. Opnieuw uit het Islamvaatje tappen, dat heeft de Nederlander nou wel gehad.  
Op dit moment lijkt hij door de mand gevallen te zijn en realiseert hij zich, dat zijn ‘machtsdoelstelling’ moeilijk haalbaar is. ‘Het volk’ heeft er genoeg van. Kijken wat er gebeurt. Een kat in het nauw maakt rare sprongen!

De vraag of het waar is wat GW over de SP zegt lijkt me weinig interessant. Interessanter is of de ideeën van Wilders over de betreffende programmapunten beter zijn dan de ideeën van de SP. Daar zijn we snel over uitgepraat, lijkt me. Ik zou niet graag in een Nederland wonen waar de SP de absolute macht heeft, maar ik zou dat 100 keer liever zien dan een Nederland waar GW de absolute macht heeft.

Lijkt mij een nuttig onderwerp bij Pauw en Witteman, zij moeten dan wel Frits Wester en NRC Next uitnodigen zodat Wester ook wordt ontmaskert als promoter van ultra rechtse politiek.

“Lijkt mij een nuttig onderwerp bij Pauw en Witteman, zij moeten dan wel Frits Wester en NRC Next uitnodigen zodat Wester ook wordt ontmaskert als promoter van ultra rechtse politiek.” schrijft Theo. Inderdaad komt Wester op mij ook zo over, indertijd praatte hij Pim Fortuyn ook in zijn stoel. Er zijn nog wel meer voorbeelden te noemen, waarbij deze parlementaire journalist door zijn listige manier van intervieuwen de dobber van ultra rechts deed opesteken! M.i. is Frits Wester een journalistieke hooligan…

Nu ze de mazen van de wet gaan opzoeken is de PVV geen serieuze partij meer om rekening mee te houden. En dat Brinkman, nog steeds het recht heeft om weer bij de politie aan de gang te gaan, dat is nu helemaal onbegrijpelijk. Daar moet de minister dan ook maar even een maas in de wet voor zien te vinden.

Nou ja gedoogsteun aan een utltra rechts kabinet doet de PVV niet goed. Ook Wilders wordt afgerekend op de verhoging van de ziektekosten en btw verhogingen voor water gas en licht. Dus tja wachten op een afgang. Voor de rest De SP en PVV kunnen beter fuseren. 
Zo gaat het dus niet goed met Wilders: op de centen letten is ook niet de sterkste kant van de PVV. Corruptie en hoog declareren bestuurders gaat gewoon door ook met de PVV

Next checkt rumours, but Roemer has it. :)
http://www.youtube.com/watch?v=ipujXQsDIUk

Gerd Wilders is de enige politicus die Nederland op lange termijn richting vrede en vrijheid kan leiden.

Ja, net als Joop Rutte.

Andermaal Next: briljant! Op deze journalistiek hebben we honderd jaar moeten wachten. Ik ga een abonnement nemen nu ter ondersteuning van eindelijk een medium dat nuchter de uitspraken van politici, maar liefst ook van andere kwaakgragen van TV, Radio en bedrijfsleven checkt. Ik gruwel van de overwaardering van het gesproken woord in ons leven.

Helemaal met Marian eens, vooral het TV programma WNL van dhr. Paradijs (Telegraaf PVV ochtend partij blad).

Wat de PVV op rechts doet, doet de SP op links. Ik denk dat het beide partijen zijn waar vanuit emotie op word gestemd.

Doorgaans zullen de verschillen politiek gezien niet zo groot zijn .De angst dat links een Maoistische beweging wordt waar je niks kan en mag en gecontroleerd wordt door de staat is groot .Maar dat rechts nu al alles controleert en links in het donker zet door de angst aan te zwengelen is volop gaande .Met bertrekking op het topic HRA mag best voor hele hoge inkomens ,de zorg willen we allemaal betaalbaar kunnen houden ,en als laatste de asiel en immigranten problemen ,Henk en Ingrid kunnen dit wel van de daken gillen ,ik persoonlijk heb een zwart gevoel erbij dat als we ze eruit sturen het ons als nationalistische burger weinig oplevert einde discussie denk ik dan maar

Waar maakt iedereen zich nu eigenlijk druk om.
De politiek is er echt niet om de burgers te dienen hoor, maar om hun eigen toekomst zeker te stellen, elders hoge positie bekleden ed.
En zij die nadenken weten dat ook.
Stemmen heeft totaal geen zin, ze maken het echt niet naar Uw zin.
Het is één groot poppenkast, comedie spelen, kunt U ook.

Een ‘beschuldiging’ door Wilders is toch alleen maar als een compliment op te vatten?

Het grote verschil tussen de sp en de pvv is.Dat rijkere meer belasting moeten betalen.Zo dat ze het aan de linker kant er uit kunnen gooien En de middengroepen moeten zich niet te rijk rekenen,zij zullen hier ook aan mee moeten betalen.Een ander verschil tussen sp en pvv blijft toch het immigratie en alles wat daarmee samenhangt.Nog een ander verschil wilders komt bij de vvd vandaan,en die vinden iedereen is voor zich zelf verandwoordelijk.En als je gaat zoeken zullen er vast nog wel meer verschillen tussen deze twee partijen zijn.Al zij er ook overeen komsten Al lijkt de pvv meer op de uitspraken van pim fortuyn dan op de sp Mogen we blij zijn met deze beide partijen,ja waarom niet vooral de twee grote midden partijen aan de linker en rechterkant van het midden stellen de kiezer teleur.Ik had het trouwens over het cda en de pvda

Alle partijen hebben één overeenkomst, ze liegen allemaal en verrijken alleen zichzelf.

Ja man!

niet dan? ;-)|)

Jaa-haa! ‘Realist’, u hebt echt he-le-maal gelij-hijk!

Raar zelfs de PVV geeft mij gelijk, maar wat heb ik aan gelijk krijgen als er toch geen ruk meegedaan word, niets toch?

Als de EU zich positioneert als een neoliberaal orgaan verliest de Unie zijn bestaansrecht. De enige toekomst voor de EU is als beschermer van Europese rechten en waarden, een sociale toekomst. Door gedoogsteun te geven aan dit asociale kabinet prijst Wilders zich uit de markt. Jammer want Wilders zet wel een stop op de gevoelloze aanvallen op de bijstand. Helaas door asocialen van de kant van de VVD en CDA die de bijstand de nek willen omdraaien wordt Wilders gepolariseerd en afgerekend door de kiezer. Deze ziet een volstrekt asociaal klimaat onstaan en wordt behoorlijk gepakt in de portomonee. Ook dankzij gedoog partner Wilders. Dus of nu de stekker er uit of de PVV gaat naar de 12 zetels net zo als de PVDA en het CDA. Dan hebben we een staatsschuld van vierhonderd miljard om die op te lossen moeten alle kabinetsleden, tweede kamerleden en andere bestuursorganen gratis gaan werken. 
Niet opheffen maar het werk laten doen door gemotiveerde vrijwilligers. Die er later wel een betaalde baan van mogen krijgen. Dus snijden in eigen vlees en wel heel erg snel. Dus nu weg met al die onbetaalbare topsalarissen.

De tikkenteller staat op 400 miljard en loopt met een kwart miljard per dag op. Hoezo doen we het zo goed Rutte: onkostenvergoeding en salaris maar eens snel inleveren. Voor de algemene zaak.

Snap de kiezer wel waar het met Rutte naar toegaat. De schuld loopt met een kwart miljard op dus zeg maar over twee manden krijgen we een Fitch afwaardering. Dan loopt de Staatsschuld met een half miljard per dag op. Dan krijgen we een Moody afwaardering dan lopt de staatsschuld met een miljard per dag op. En zitten we in de zelfde situatie als Griekenland. Profiteer er maar van heren topsalarissen. Dit spelletje gaat echter niet lang duren dus snel naar het voorstel van Goud of de SP gaat de rommel opruimen. Dan krijgt een tweedekamerlid hooguit nog een bijstandsuitkering. De heren hebben al zoveel binnengehaald dat ze wel een jaartje gratis kunnen werken. En kunnen hun eigen broek wel een jaar lang ophouden. En dan hebben we de staatsschuld opgelost. Niet doen is een rampscenario.

Snap de kiezer wel waar het met Rutte naar toegaat. De schuld loopt met een kwart miljard op dus zeg maar over twee manden krijgen we een Fitch afwaardering. Dan loopt de Staatsschuld met een half miljard per dag op. Dan krijgen we een Moody afwaardering dan lopt de staatsschuld met een miljard per dag op. En zitten we in de zelfde situatie als Griekenland. Profiteer er maar van heren topsalarissen. Dit spelletje gaat echter niet lang duren dus snel naar het voorstel van Goud of de SP gaat de rommel opruimen. Dan krijgt een tweedekamerlid hooguit nog een bijstandsuitkering. De heren hebben al zoveel binnengehaald dat ze wel een jaartje gratis kunnen werken. En kunnen hun eigen broek wel een jaar lang ophouden. En dan hebben we de staatsschuld opgelost. Niet doen is een rampscenario.

ja de mensen krijgen hem door weg blokken die geert hij is over zijn houdbaarheids datum heen de mensen zijn hem zat 5% van de alogtonen zijn moslim en zijn niet extreem ingesteld dat is maar een heel kleine groep dus of die moslims nou een bedreiging zijn laat me niet lachen geert

Onze pijprokende (semi-intellectuele) reageerders hier op deze site beginnen straks te huilen als de volgende bezuinigingsronde eraan gaat komen… alvorens te jammeren over “de verloren welvaart” denk dan heel even aan de meerdere miljarden die we per jaar kwijt zijn de instroom van de nieuwe Medelanders.

En wat doen wij burgers daar tegen? niets toch, we slikken alles als zoete koek. 
 
Nederland het land van melk en honing

En luisteren ze naar de burgers. 
 
NEE

Alleen net voor de verkiezingen, dan beloven ze gouden bergen, herkenbaar, of heeft het volk een roze bril op

Aankomende jaren worden we nog meer kaalgeplukt, alles voor de GRIEK en voor de EU, hoppata.

AMSTERDAM – De overheid heeft in de jaren negentig miljarden guldens uit de kas van ambtenarenpensioenfonds ABP geroofd.  
 
Dit verklaart oud-topman Jan van de Poel in een interview met Het Parool vrijdag.  
Volgens Van de Poel, van 1997 tot 2002 financieel topman bij het ambtenarenpensioenfonds, heeft de overheid 30 miljard gulden uit het fonds gepakt. 
 
Bent U hier ook bekend mee?

Wij zijn al zo,n beetje verkocht aan Brussel, onze regering heeft straks niets meer te zeggen, BRUSSEL GAAT UW LEVEN BEPALEN. 
 
MOOI HE? U BLIJ, of toch niet, wet dan waar U op stemt

Echte vluchtelingen die hier komen, blijven altijd welkom vind ik… Het grote probleem is dat veel mensen uit het Oostblok hier na een tijd gewerkt te hebben, aangewezen zijn op onze sociale zekerheid en dat gaat ook enorm veel geld kosten; minister Kamp heeft dit al onderkend.

Ben ik zou zeggen, neem jij hen dan maar in de kost he. 
 
Wij hebben al genoeg van die gasten hier, kost wel een paar euries per jaar he. 
 
Laat Zwitserland of Australie hen nu maar eens op gaan nemen. 
Ons land staat al te boek als het land van KOM ER LEKKER BINNEN.

Onze gezellige, goedaardige glamour boy  
dhr.Emile,heeft wel degelijk een dubbele moraal: 
1.forse belastinverhoging en niet alleen voor de hoogste inkomens. 
2.beknotting van bedrijfswinsten 
3.Hypotheekrente aftrek beperken voor jan modaal. 
4.geen uitbreiding van wegennet. 
5.inburgingsplicht gedeeltelijk afschaffen. 
6.boetes opleggen naar inkomen. 
7.kraken weer toegestaan. 
8.onderwijs nog meer geld. 
9.politie en justitie levert in. 
10.uitkering,minimumloon omhoog. 
11.tekort mag gerust opan lopen tot ca.5% 
Dit zijn nog maar enkele van de onzalige maatregelen als de SP het voor het zeggen krijgt. 
Onbegrijpelijk, maar het “klootjesvolk” weet dat niet, denkt de SP-kliek. 
Dan is Wilders zeer duidelijk. Geen communisme in Nederland.

Het klinkt allemaal inderdaad erg leuk, of niet. 
Maar alshet puntje bij paaltje komt kan er geen 1 partij iets waarmaken van wat men beloofd heeft. 
De ene partij heeft altijd weer te maken met een ander partij, men moet met een voorstel altij de meerderheid met zich mee krijgen, vandaar dat de PVV niet alles door kan drukken, jammer, maar het is niet anders. 
En voor de rest, liegen bedriegen en bestelen daar zijn ze allemaal erg goed in.

beste appie wat is er mis met een boete naar inkomen voor iemand die tweeduizend euro per maand verdiend komt het veel harder aan als voor iemand die tienduizend euro per maand verdiend en aangezien een boete uitgevonden is om te voorkomen dat mensen in herhaling vallen moet er een boete systeem komen naar inkomen zo dat het gevoeld word naar verhouding en niemand er met een fooi van af komt en lekker puh zegt omdat hij niets merkt van een boete van € 180 even terug gerekent de persoon die €2000 verdiend is het €180 voor de gene die €10 000 verdiend is de boete omgerekend €36 hij lacht zijn lul uit zijn broek dus aanpakken die lui

Zoals vaker gebeurt, is het oorspronkelijke onderwerp gaandeweg uit beeld geraakt. Dat zich daarbij lieden in de discussie mengen voor wie spelling en interpunctie terra incognita zijn, evenals stilstaan bij de eventuele lezer van dit soort schrijfsel, verbaast enigszins bij een periodiek dat zich richt tot het meer ontwikkelde deel van de bevolking, maar zal ik verder buiten beschouwing laten. 
 
Over dat onderwerp zelf – of liever, over een aantal van de reacties daarop, heb ik nog wel iets te zeggen. 
 
Het staat wat mij betreft buiten kijf, dat het zo objectief mogelijk beoordelen van beweringen en verdachtmakingen en het ontmaskeren van onwaarheden een taak van de krant is. Dat daarbij een figuur als de afgevaardigde Wilders (die men in een ontwikkeld en beschaafd land eerder in een gesticht dan in de volksvertegenwoordiging zou verwachten) in het bijzonder de aandacht trekt is onvermijdelijk. 
 
Als ‘Politici liegen en bedriegen (altijd)’ evenwel als onweerlegbaar feit wordt beschouwd, wordt democratie een hopeloze zaak. Een minimum aan respect voor de standpunten van een ander is een vereiste, net als begrip voor het feit dat het soms beter is te kiezen voor een half ei dan voor een lege dop (het sluiten van compromissen dus), zonder dat dat meteen wordt uitgelegd als slapheid, draaien of nastreven van eigenbelang. Wie dat niet aanvaardt, is geen ‘Realist’, maar een negativist met een zeer beperkte blik die de weg bereidt voor dictatuur. 
 
Realist, engageer je werkelijk, sluit je aan bij een partij waarvan de uitgangspunten het meest overeenstemmen met de jouwe en doe iets!

Wat kan jij lekker met dure woorden slingeren joh. zeker HBO gehad,Nederlands goed onderlegt enzo. 
Ja ja. 
 
Wat wil je nu eigenlijk met jouw betoog zeggen en dan zonder al dat geneuzel eraan toe te gaan voegen. 
 
Aansluiten bij een partij, ja ja. 
De partij wat het meest beloofd zeker, schiet toch op, schij uit. 
We hebben geen partijen meer wat voor de burger staat, alles word zometeen toch door Brussel bepaald. 
Eu en de euro heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is en als jij dat niet ziet, of in wil zien, dan mag je nog o zo duur gaan praten,met dure woorden gaan smijten, met mij maak je echt de kachel niet mee aan. 
De domste boer weet echt wel wat er gaande is. 
 
Oja, wat de krant schrijft vraag ik altijd wel even na hoor, weten of, wat er geschreven word, daadwerkelijk klopt.

bravo realo goed stuk

Begreep jij hem dan wel????;-)))

ja en ik geen hbo gehad

Mooi. 
 
En dan ben jij het dus met hem eens. 
Beter een halve dop, nou die dop is net zo leeg als het hele ei. 
WINDEI. 
 
Toe maar weer, ieder zijn / haar mening.

sonja ( 28 januari) 
Churchill was ook een van de deelnemers van de Balfourconferentie in 1017. Daar werd Palestina “verkocht”aan Rothschild. Obver de hoofden van de palestijnen heen. Er werd meteen afgesproken dat de Palestijnen ethnisch gezuiverd, gelijk de noord amerikaanse indianen, verwijderd zouden worden. Tijdens een soort parlementaire enquette in 1936 heeft hij dat volmondig toegegeven. 1936 is ook jaar waarin Ben Goerion opriep om de Palestijnen uit te roeien. DWZ. 6 jaar VOOR de Wansseeconferentie ( januari 1942) waarbij de Entlösung van de Joden werd vastgesteld. 
Niet zo veel verschil wat betreft gedachtengoed. Alleen de zionisten ( die ook Wilders van geld voorzien) mogen hun karwei afmaken van de westerse wereld. En zijn daar vanaf 1945 tot heden druk mee bezig. 
Dit even ter info

het maakt niet uit wie het voor het zeggen 
heeft in den haag, ze zitten er voor hun ei 
gen plunche!!!