Next checkt: vier beweringen over de ACTA

stoplicht_h-200x165 Next checkt: vier beweringen over de ACTAOp internet is grote ophef ontstaan over het Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kortweg ACTA, een verdrag van 38 landen, waaronder de EU-landen, de VS en Japan, tegen vervalsing en illegaal kopiëren, van tasjes tot mp3’s.

Volgens Anonymous en andere actiegroepen heeft het verdrag dramatische gevolgen voor onze internetvrijheid. nrc.next checkte vier beweringen, afkomstig uit het veel bekeken YouTubefilmpje Stop ACTA! van Anonymous (in meerdere talen ruim twee miljoen keer bekeken) en Say No to ACTA van La Quadrature du net (ruim anderhalf miljoen keer bekeken). En we noemen enkele andere mogelijke bezwaren tegen ACTA.

Drie van de vier beweringen werden onwaar bevonden, de vierde waar.

1. ‘Wie beschermde informatie deelt krijgt een boete of celstraf’

onwaar-200x165 Next checkt: vier beweringen over de ACTA
Wanneer je wordt verdacht van het delen van auteursrechtelijk beschermde informatie, afhankelijk van het land waarin je leeft, wordt jou toegang tot cursussen geblokkeerd, krijg je een boete, of ga je direct naar de gevangenis”, stelt de voice-over in het filmpje ‘Stop ACTA!’ Een recept uit een betaalde kookcursus zou je niet meer aan een huisgenoot mogen doorvertellen wanneer ACTA in werking treedt: het recept is auteursrechtelijk beschermd – en voor het delen ervan zou dus moeten worden betaald.

Klopt dat?

In het verdrag maken 38 WTO-landen afspraken over het tegengaan van vervalsingen en illegale kopieën, buiten de al bestaande samenwerkingsverbanden om. ACTA is een verdrag, geen nieuwe wet (zoals de Amerikaanse antipiraterijwet SOPA was). Deelnemende landen spreken af elkaar te helpen bij het tegengaan van schendingen van intellectueel eigendom in brede zin. De Europese Commissie geeft als argument dat Europa per jaar 8 miljard euro misloopt als gevolg van namaakproducten. Het gaat bijvoorbeeld om muziek, films, literaire werken, computerprogramma’s, industrieel ontwerpen, geografische merknamen (zoals Champagne).

In een conceptversie van ACTA was naar verluidt het three-strikes-you’re-out-principe opgenomen (wie drie keer illegaal downloadt, wordt afgesloten van internet). In de definitieve versie staat die niet. ACTA zou kunnen worden aangegrepen door regeringen om wetgeving omtrent intellectueel eigendom aan te scherpen, maar boetes en celstraffen vloeien niet voort uit ACTA zelf. De bewering beoordelen wij daarom als onwaar.

2. ‘Al je communicatie wordt gecontroleerd’

onwaar-200x165 Next checkt: vier beweringen over de ACTAIn het filmpje ‘Stop ACTA!’ stelt de voice-over: „Je familie en vrienden worden allemaal gecontroleerd, voor de zekerheid.” Een hyperbool op zijn best: in het verdrag staat namelijk niets over het monitoren van sociale netwerken van internetgebruikers.

Maar is het zo dat internetproviders door ACTA meer op ons gaan letten? In het verdrag staat dat de deelnemers de „zakelijke gemeenschap” gezamenlijk zullen aanmoedigen om op te treden tegen overtredingen. Eerlijke competitie en fundamentele principes zoals vrijheid van meningsuiting en privacy zullen worden gewaarborgd.

Eerder deze maand beval de rechtbank Den Haag Ziggo en XS4ALL de toegang van hun abonnees tot de website The Pirate Bay te blokkeren omdat daar op grote schaal mediabestanden werden uitgewisseld zonder toestemming van de rechthebbenden. Anders gezegd: er wordt, in Nederland, al opgetreden tegen dit soort overtredingen, net als in veel andere landen. ACTA kan gezien worden als een extra bepaling om dat te blijven doen of op een andere manier te gaan doen. Ook is het zo dat het verdrag niet de nu geldende thuiskopieregeling garandeert – überhaupt staat er weinig in het verdrag over de rechten van internetgebruikers. Maar dat maakt bovenstaande stelling niet waarder: het is een doemscenario. Wij beoordelen deze dan ook als onwaar.

3. ‘Het wordt allemaal in het geheim besproken.’

waar-200x165 Next checkt: vier beweringen over de ACTA„Een maskerade waar ik niet meer aan mee wil doen.” Zo noemde Kader Arif, rapporteur voor ACTA in het Europees Parlement, het verdrag vorige week. Om duidelijk te maken dat hij de manier waarop het verdrag tot stand is gekomen sterk afkeurt, legde hij op de dag van de ondertekening ervan zijn functie neer. Volgens hem is er niet met het maatschappelijk middenveld overlegd en is er vanaf het begin af aan geen transparantie geweest.

Uit Wikileaks-documenten blijkt dat een (Zweedse) ACTA-onderhandelaar namens de EU tegen de Amerikaanse ambassade in Stockholm heeft gezegd dat „de geheimzinnigheid erg schadelijk is gebleken voor het onderhandelingsklimaat in Zweden. Door de geheimzinnigheid rondom de onderhandelingen wordt de legitimiteit van het gehele proces in twijfel getrokken”.

Uit een andere cable blijkt dat het de bedoeling is geweest om met ACTA bestaande auteursrechtenorganisaties te omzeilen, met een „gouden standaard” , waaraan andere landen waar het minder goed is gesteld met die rechten, zich later zouden moeten committeren. Een Japanse onderhandelaar, die maande tot haast, zei: „Het nieuwe verdrag zou als maatstaf kunnen dienen om de staat van de markteconomie in landen als China en Rusland te meten.”

Bovenstaande bewering uit het filmpje ‘Stop ACTA!’ beoordelen wij op grond hiervan als waar.

4. ‘Generieke geneesmiddelen kunnen worden verboden’

onwaar-200x165 Next checkt: vier beweringen over de ACTA„Beeld je in dat generieke geneesmiddelen die levens kunnen redden verboden worden”, zegt de voice-over in ‘Say no to ACTA!’ Het gaat om medicijnen zonder merknaam, waarvan het patent is verlopen. Rapporteur Kader Arif waarschuwde gisteren dat ACTA niet voldoet aan de internationale verklaring uit 2001, die bepaalt dat de volksgezondheid belangrijker is dan economische belangen van WTO-landen. Maar in de definitieve versie van het verdrag staat dat die verklaring wel zal worden gerespecteerd, en dat patenten buiten het bereik van de paragraaf over grenscontroles van goederen vallen. Conclusie: de stelling is onwaar.

Andere bezwaren

Dat drie beweringen uit het anti-ACTA-kamp onwaar zijn bevonden, wil niet zeggen dat er niets af te dingen valt op ACTA of op de bestaande wetgeving rondom (digitaal) copyright.

Zo kán het verdrag ertoe leiden dat landen slechte wetgeving van elkaar overnemen. Zoals een wet die er in de VS toe leidde dat iemand die 24 liedjes downloadde een boete kreeg van 1,5 miljoen dollar (de zaak Capitol vs. Thomas). En omdat alles nu in een verdrag is vastgelegd is het moeilijker om de copyrightwetgeving ooit nog te versoepelen.

Juristen stellen verder dat de discussie over intellect ueel eigendom doorslaat ten gunste van commerciële belanghebbenden.

Uitgebreidere argumentatie bij Ars Technica (zie met name onder ACTA is a bad agreement).

Correctie: het artikel in de krant vermeldt onder het kopje Aanleiding alleen de webvideo van Anonymous. De vierde claim over geneesmiddelen kwam uit een andere veelbekeken webvideo, Say no to ACTA. De introducerende tekst is hierboven gecorrigeerd.

53 reacties op "Next checkt: vier beweringen over de ACTA"rss-icon

Als de tegenwerpingen volgens de redactie onwaar zijn, waarom is de aanloop naar de ondertekening dan zo heimelijk gegaan? Er was toch niets te verbergen?

Zie punt 3, Huge. Overigens ben ik van mening dat ACTA in deze vorm ongedaan gemaakt dient te worden.

Met punt 2 wordt, vermoed ik, niet zozeer de communicatie in sociale netwerken bedoeld, maar het monitoren van internetgebruik middels Deep Packet Inspection (DPI). Dat is omdat internetproviders onder ACTA verantwoordelijk gesteld worden voor de acties van hun abonnees. Om daaraan te kunnen voldoen hebben providers dan geen andere mogelijkheid dan het controleren van het internetverkeer.

Toch even reageren. Geniet altijd volop van de next.checkt. Maar ik kan het nu toch niet laten om even te bitchen. 2 zaken vind ik wel belangrijk als je naar jullie artikel kijkt. 1e is het volgens mij zo dat toen die twee filmpjes gemaakt werden er helemaal nog niet zoveel bekend was (iig onder de makers) van wat er nou precies in stond. Dus hoe kunnen we weten of op het moment van het maken van de filmpjes die claims niet allemaal waar zijn.

Ten tweede: het 2e punt. Is er niet door uw redactie “gecheckt” welke techniek er gebruikt zal “moeten” worden om zo’n verdrag überhaupt te handhaven/controleren. Zo ver ik op de hoogte ben is de enige manier via DPI(deep packet inspection). Die on-discriminerend AL het verkeer langs een bepaalt punt scant op inhoud… vaarwel privacy. Impliceert zo’n ACTA dan niet punt twee.. het is op zijn minst niet onwaar..

Leuke reeks, maar hier maken jullie je er wel wat makkelijk van af. In principe worden alle bezwaren tegen ACTA verworpen door de stelling te poneren dat “ACTA niets verbiedt, aangezien een verdrag is en nog geen wetgeving”. 
 
Dat is lekker makkelijk natuurlijk…volgens mij gaat het bij de anti-ACTA beweging juist om het feit dat het verdrag, op basis waarvan straks wetgeving gemaakt wordt, verkeerd uit gaat pakken in wetgeving. Zie het voorbeeld over DPI, welke hierboven al een paar keer wordt benoemd. 
 
Ik zou haast zeggen, doe het nog een keertje over, deze ‘column’, maar dan met het uitgangspunt ‘hoe wordt ACTA uitgewerkt in wetgeving’.

En ja, over verdrag vs. wetgeving was op de redactie ook lang discussie. Als ACTA tot gevolg heeft dat landen geforceerd worden anti-copyrightwetgeving aan te nemen met bijv. boetes tot gevolg, dan heeft ACTA dus boetes tot gevolg. Zoals gezegd: door bepaalde beweringen als onwaar te beoordelen, zeggen we nog niet dat ACTA een goed idee is. Maar het filmpje suggereert dat je, afhankelijk van het land waarin je woont, geen toegang meer krijgt tot cursussen, een boete krijgt of naar de gevangenis moet als ACTA wordt ingevoerd. Dat kun je zo gewoon niet zeggen.

“Zo ZAL het verdrag ertoe leiden dat landen slechte wetgeving van elkaar overnemen.” 
/ftfy 
 
Hoe naïef kun je zijn om te denken dat dit verdrag niet tot nieuwe wetgeving zal leiden? Of dat die wetgeving geen inbreuk zal maken op onze huidige rechten? 
 
Lees voor een serieuzere fact-check rond ACTA Glyn Moody’s artikel op Techdirt eens: http://www.techdirt.com/articl.....acta.shtml 
 
Citaatje: 
ACTA is not so much about today’s legal landscape, but about tomorrow’s. It will allow politicians to say: “well, we really have to implement these harsher enforcement laws because it’s in ACTA, and all of our partners have done so, and it would look bad if we didn’t follow suit.” 
 
In fact, European commissioners aren’t even waiting for ACTA to be ratified before moving down this path: with the “Proposal for a Revision of the Directive of Intellectual Property Rights” they are already planing to bring in harsher copyright enforcement of precisely the kind that ACTA tries to establish as a benchmark.

Was het verhaal van de cursussen in dat filmpje niet gewoon een metafoor?

A “hypothetical real-world analogy”, ondertiteld als een “hypothetische, begrijpelijke situatie”.

ReinoutS, Daan, Maarten: dank voor het commentaar, is sowieso welkom. Het klopt dat het filmpje van Anonymous is gemaakt voor de definitieve versie van het verdrag, ze melden ook dat het mogelijk niet alle veranderingen in het verdrag toont, maar dat het laat zien wat ACTA “eigenlijk inhoudt”. En dan volgt een aantal heel stellige beweringen, waarvan sommige dus niet (goed) gefundeerd. Over DPI: waar in het verdrag staat volgens jullie dat ISP’s verantwoordelijk gesteld zullen worden voor acties van hun abonnees?

Als het niet de ISP’s zijn Moet en zal er toch door iets of iemand een controlerende functie uitoefenen. Wie dat gaat zijn is niet van belang. Het is van belang hoe de “controleur” dit zou kunnen doen. En de enige tot nu toe bekende techniek is het omstreden DPI

Ik denk dat dit ook niet meer helemaal van toepassing is op de uiteindelijke tekst, hoewel de eerdere versies (die met ‘three strikes’ regels) wel degelijk verplichte DPI tot gevolg zouden hebben. 
 
Maar zie het artikel van Ars Technica: 
 
“The closest ACTA comes to mandating ISP surveillance is section 27.3, which requires participating nations to “promote cooperative efforts within the business community to effectively address trademark and copyright or related rights infringement while preserving legitimate competition and, consistent with that Party’s law, preserving fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.” “

Dat internetproviders politie-agentje moeten gaan spelen wordt vandaag nog bevestigd door Emine Bozkurt, Europarlementariër voor de PvdA: http://webwereld.nl/nieuws/109.....acta-.html

ACTA mag dan wel geen wet maar een verdrag zijn, het kan wel juridische gevolgen hebben.  
Er wordt gezegd dat boetes en celstraf niet uit ACTa zelf voortvloeien, maar (nu onvermijdelijke?)toekomstige wetgeving die wel boetes en celstraffen inhouden vloeien natuurlijk wel degelijk voort uit ACTA. Immers als je een verdrag ondertekent zal je het ook uit gaan voeren, en daarvoor zal (deels) nieuwe wetgeving nodig zijn. 
 
En nog belangrijker, zoals andere hier ook aangeven, is de geheimzinnigheid waarmee het verdrag is omgeven juist reden om te denken in doemscenario’s. Het was voor de makers bijna onmogelijk om een juist filmpje te maken, de inhoud van het verdrag was namelijk geheim. Pas toen alles in kannen en kruiken was kwam de openheid. Deze gang van zaken MOET daarom ook aanleiding zijn voor scepsis en strijd. Hoe kan je voor een verdrag zijn waarvan je de inhoud niet, zeker wanneer deze is opgesteld door een klein groepje politici en grote bedrijven met voornamelijk economische en financiele belangen in het achterhoofd.

Thalia, dus jouw argument is: “Omdat de wereld toch al naar de klote gaat, kunnen we dat net zo goed in een verdrag vastleggen.” 
 
Ik had van nrc.next toch meer besef van geschiedenis en toekomst verwacht.

Zoals gezegd, en hier dan nog een laatste keer: de conclusie van deze next.checkt is niet dat ACTA een goed idee is, zie daarvoor de laatste alinea. Wel dat drie van de vier gecheckte beweringen die tegen ACTA worden gebruikt niet valide zijn.

Kortom, de lijn van redenatie, kort samengevat, is: Omdat Nederland op al deze punten toch al naar de k****n gaat, en ACTA het alleen dichtmetselt met internationale wetgeving, is het niet ACTA wat hier de schuldige is. 
Dit is dan ook niet het punt; ACTA is 1 van de vele bewegingen de verkeerde kant op. Death by a thousand cuts is death none the less. Maar ACTA is een nogal grote snee, die de wetgeving in deze zaken losrukt van de nationale democratieën, en onderbrengt in de veel minder democratische Europese unie. 
 
In detail: 
Punt 1: We spreken met elkaar af dit tegen te gaan, maar we laten de precieze implementatie ervan over aan de ondertekenaars zelf. Dus staat dit niet in ACTA zelf. Dat lost het probleem wat mensen ermee hebben niet op heh. 
 
Punt 2: Deep packet Inspection is de enige manier om ACTA te implementeren. Dit wordt dan wel niet in ACTA zelf genoemd; maar dat net zoiets als iemand met een knuppel tussen de zeehondjes te zetten en te zeggen: doe mij wat bont. 
 
Punt 4: Generieke medicijnen worden nu al, o.a. door de douane van Nederland onderschept. Dit kost nu al levens; in plaats van te zeggen dat dit nogal kwalijke praktijken zijn, zegt ACTA: doe er nog maar een schepje bovenop jongens.

Met betrekking tot : “1. ‘Wie beschermde informatie deelt krijgt een boete of celstraf’” 
 
- ACTA zal het causaliteitsketen dusdanig ver doortrekken dat Hollywood c.q de “rechthebbenden” de macht om rechtspersonen onder druk te zetten verkrijgt. Dit middels de dreiging van maatregelen die onder het strafrecht vallen. 
De boodschapper zal worden onthoofd, en de normale rechtsgang zal worden ontzien. 
 
Zie art 27,3 en respectievelijk art 27.1 voor de details. 
 
Ook stelt u dat het geen “nieuwe wet” zoals SOPA betreft. Bent u zich bewust van het feit dat zogenaamde “free trade agreements” sinds het verdrag van Lissabon de macht om te interpreteren en te handhaven van de memberstates naar Brussel verplaatst? 
De complicaties en effecten zijn niet te overzien. Het staat /boven/ onze wetgeving! 
 
Tevens is de door u genoemde 8 Miljard een mooi voorbeeld van “Lobbynomics” de schade is nooit wetenschappelijk aangetoond. Dat er waarschijnlijk /geen/ schade bestaat, maar wel winst in de vorm van sociale welvaart is echter wel aantoonbaar. Zie o.a de TNO onderzoeken bits&bytes en ups&downs. 
 
Genoeg over punt 1, 
 
Kanttekeningen met betrekking tot; 
 
“2. ‘Al je communicatie wordt gecontroleerd’” 
 
De door Ziggo en XS4ALL toegepaste censuur is niet effectief. ACTA dwingt effectieve handhaving af. Dit is /alleen/ mogelijk wanneer al je communicatie wordt gecontroleerd. 
 
Vrijheid van meningsuiting en privacy staan dus wel degelijk op de helling. 
Er is dus geen spraken van een “doemscenario”, maar van realiteit. 
 
De “European Economic and Social Committee” stelt zelfs het volgende. 
 
” “fundamental human rights, such as the right to information, health, sufficient food, the right of farmers to select seeds and the right to culture, are not taken sufficiently into consideration” in ACTA, and that “this will impact on future European legislation geared towards the harmonisation of Member States’ legislation.”  
Spraken van een hyperbool is er dus niet, integendeel. 
 
Wat betreft  
“4. ‘Generieke geneesmiddelen kunnen worden verboden’” 
 
Het volgende; u linkt naar TRIPS. 
In het kader van geneesmiddelen zou u beter 
naar http://www.wto.org/english/tra.....ined_e.htm kunnen linken. 
“The DOHA declaration explained”. 
Vervolgens mag u mij uitleggen waarom NGO’s zoals bijv. OXFAM al jaren actie voeren tegen FTA’s zoals ACTA. 
 
Mvrg, 
 
Samir Allioui

In dit artikel worden de online circulerende filmpjes gecheckt op de feiten, wat op zich prima is. Maar het suggereert ook min of meer dat de ophef rond ACTA overdreven is, terwijl er toch echt zorgwekkende bepalingen in het verdrag staan. 
 
Zoals in een andere reactie al beschreven wordt, biedt het feit dat ACTA een verdrag is (en nog geen wetgeving) weinig geruststelling. Het risico dat de ACTA-intenties verkeerd kunnen uitpakken in nationale wetgeving is wel degelijk aanwezig. Er is in de tekst bijzonder weinig aandacht besteed aan burgerrechten en aan de gevolgen voor een open internet(IT-experts, consumenten- en mensenrechtenorganisaties waren nauwelijks betrokken bij de totstandkoming). 
 
Dat heeft geleid tot erg rekbare juridische definities in de ACTA-tekst(zodat niet duidelijk wordt welke handelingen van internetters precies strafbaar worden) en er is een grote rol weggelegd voor private partijen bij de handhaving van het auteursrecht (niet alleen de rechter bepaalt nog of materiaal illegaal is, maar ook bedrijven zelf). Dat kan gevolgen hebben voor de rechtszekerheid, de vrijheid van meningsuiting en de privacy van miljoenen internetters. 
 
Voorts is ook niet gekeken naar de gevolgen voor jonge internetbedrijven, die onder het ACTA-verdrag door bestaande grote bedrijven kunnen worden gehinderd in hun ontwikkeling. En dan is er nog de oprichting van een ‘almachtig ACTA Committee’, dat zal toezien op de uitvoering van ACTA en naar eigen inzicht bepalingen kan aanpassen en boetes kan opleggen aan landen die zich ‘niet voldoende’ aan de ACTA-tekst houden. 
 
Kortom: een draconisch pakket regels, waarvan het bovendien nog maar zeer de vraag is of ze ook echt veel effect zullen hebben op de bestrijding van piraterij en het aanbod van namaakartikelen. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Bits of Freedom: https://www.bof.nl/2012/01/26/video-verhef-je-stem-tegen-acta/

Besluitvorming met alleen de zakelijke belangen behartigers en de regering aanwezig. 
Klinkt een beetje als de definitie van het eind van het vrije internet.. 
 
Vraagje:  
‘Het wordt allemaal in het geheim besproken.’ 
Als dat waar is, hoe kunnen we dan de andere punten op (volledige)waarheid beoordelen ?

Jullie maken het jezelf wel heel gemakkelijk af. “Het is niet direct te herleiden, dus onwaar”. Je kunt ook zeggen: Is momenteel niet te bewijzen, maar kan wel waar zijn. Lees ook het artikel dat wordt aangehaald door ReinoutS (op Webwereld). 
 
De manier waarop jullie dit brengen (en anders nieuws over ACTA nauwelijks) komt bij mij heel erg pro-entertainmentmafia over. Gaan jullie vanavond met Tim Kuik naar een door Universal gesponsorde film?

ARTICLE 6: GENERAL OBLIGATIONS WITH RESPECT TO ENFORCEMENT 
1. Each Party shall ensure that enforcement procedures are available under its law  
so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property  
rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent  
infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These  
procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to  
legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse 
 
Dit artikel stelt toch dat voor elke inbreuk op auteursrecht strafmaatregelen mogelijk moeten zijn? Dat door de omvang van het internet en het auteursrecht niet iedere inbreuk getraceerd kan worden en niet iedere gevonden inbreuk maximaal bestraft zal worden lijkt me vanzelfsprekend. Natuurlijk is dat een hyperbool. De keuze om deze bewering te checken is het journaal missen en de reclames gaan analyseren. 
 
Het gaat om de bewering die daarvoor gemaakt wordt: 
 
Als je een recept leert op een kookcursus en je geeft dit recept door aan je vrouw, dan pleeg je inbreuk op auteursrecht en ben je dus een crimineel. 
 
Dat is de bewering die gecontroleerd moet worden. Als persoonlijke (digitale) uitwisseling, zoals het versturen van een mp3 of het quoten van een krantenartikel, geclassificeerd worden als een overtreding of een illigale markttransactie is dit verdrag niet het verder uitwerken van bestaande wetgeving, maar een inbreuk op persoonlijke vrijheid.

Nog een slecht stukje uit de ACTA: 
 
5. 
Each Party shall provide adequate legal protection and effective legal remedies 
against the circumvention of effective technological measures that are used by authors, 
performers or producers of phonograms in connection with the exercise of their rights in, 
and that restrict acts in respect of, their works, performances, and phonograms, which 
are not authorized by the authors, the performers or the producers of phonograms 
concerned or permitted by law. 
 
Volgens mij betekent dit dat het verplicht wordt wetgeving te hebben die het verbiedt reservecopieën te maken van DVD’s waarvoor je netjes hebt betaald. Dat vind ik een Zeer Groot Probleem (TM).

Ik heb het verdrag nog niet bestudeerd dus kan daar niet in detail op in gaan. Maar als de stelling dat DPI nodig is om het verdrag te implementeren, dan komen we in de EU voor de interessante situatie te staan dat het Europese Hof van Justitie eind vorig jaar dit fenomeen juist heeft afgewezen (in de zaak Scarlet), terwijl de Lidstaten die het verdrag ondertekenen zich zouden committeren tot het tegenovergestelde.

Duidelijk is dat het hier om een soort salamitactiek gaat. Stap voor stap wordt zeer verwerpelijke wetgeving van kracht en telkens kunnen voorstanders suggereren dat ‘het wel meevalt met de nieuwe wetgeving’ en dat het ‘nu ook al min of meer zo is dat…’ enz. Steeds snijden ze een stukje van de worst af om hun omstreden ideeën te verwezenlijken en met schijnbewegingen terechte kritiek te kunnen ontwijken.  
Daar zou het NRC niet aan moeten meedoen.

De opmerking over intellectueel eigendom waarmee het artikel besluit kreeg in het commentaar weinig aandacht, maar is op zichzelf vrij belangrijk. Sinds 1962 is bv. in de VS alleen al de copyrightsduur verdubbeld van 55 tot 105 jaar, en wel met terugwerkende kracht van 70-80 jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de betreffende wetgeving. De meeste andere landen hanteren inmiddels soortgelijke termijnen, zij het met variaties (bv. 50-70 jaar na overlijden van auteur). 
 
Maar wat de precieze duur ervan ook moge zijn, de overdracht van copyright van maker naar nazaten of commerciële belangen, en de trend om deze termijn verder te verlengen staan op gespannen voet met het algemeen belang. ACTA versnelt en intensiveert deze tendens.

Best leuk stuk. Als kort geleden alleen wel ongeveer precies dit verhaal in ars (http://arstechnica.com/tech-po.....uments.ars) Toch leuk dat hier de copyright bescherming steun krijgt door middel van een (semi-)plagiaat artikel!

Thalia,

Je houdt met één zeer belangrijk aspect geen rekening.
Mogelijk zijn je huidige conclusies daarom correct.
Echter zodra ACTA wordt aangenomen, gaat het ACTA comité de vaagheden die nu in het verdrag staan uitwerken naar eigen inzicht. En raad eens, in het ACTA comité zit geen enkele burger of overheidsvertegenwoordiging.
Voor mij betekent dat zoveel als, misschien heb je nu nog gelijk maar na ratificatie ga je zéker ongelijk krijgen.
Het ACTA comité staat straks geheel buiten de wet, maar kan dan wel regels uitvaardigen en strafmaatregelen opstellen, ten gunste van….

Komen nog een paar dingen bij.
Alles wat in ACTA staat zit al in andere verdragen, waarom dan ACTA?
Waarom in het geheim?
Waarom ondertekent de VS wel, maar ratificeren zijn niet?
Waarom ratificeert China niet?
Waarom is China als een gek patenten aan het indienen ?

Waarom is de EC gekke Gerritje om het wel te tekenen en te willen ratificeren?
Willen wij zo graag onze innovatiekracht in de vernieling helpen?
Willen wij zo graag vele startende ondernemingen hun kansen ontnemen?

Vertel het me maar…
Het is allemaal te obscuur om braaf te zijn, wij, de EC, worden in het volle daglicht van de wereld in het ootje genomen en we vinden het nog goed ook.

Caroline

Helaas voor alle laffe diefjes. Get a life. Illegaal downloaden is diefstal, geen recht. Sneuaarts. Of ga zelf films maken.

Illegaal downloaden is niet hetzelfde als diefstal aangezien de maker of uitgever het oorspronkelijke product nog altijd kan gebruiken.

Bovendien, zonder piraterij hadden we niet toegang gehad tot de vele (zeldzame) meesterwerken, zij het boeken, films of videogames, die we nu wel hebben.

Auteursrecht zoals we het nu kennen, moet, zeker gezien de tijd waarin we leven, nodig herzien worden.

Als jullie “journalisten” nou ook een keertje zo dapper zijn om alle beweringen van het andere kamp even kritisch te beschouwen, want dat is er de afgelopen 20 jaar eventjes bij ingeschoten. 
 
Je mag beginnen met de opening van ACTA zelf: 
 
“effective enforcement of intellectual property rights is critical to sustaining 
economic growth across all industries and globally” 
 
Ga maar eens journalistiek onderzoeken wat hier van waar is. Dit is het fundament van alle repressieve copyright maatregelen, maar probeer hier maar eens empirisch bewijs voor te vinden. 
 
ACTA is geen verdrag. Het is een ideologisch pamflet waarvan de ideologie door zogenaamde kritische journalisten als zoete koek wordt geslikt terwijl ze de tegenstanders de oren wassen. 
 
Eenzijdige berichtgeving is ook een vorm van propaganda.

de begunstigde partij zal ook nooit een ongekleurd artikel over het desbetreffende onderwerp kunnen schrijven zonder zichzelf te min af te doen, tot zover de vrije en onpartijdige journalistiek, mooi werk hoor.

Nee, hier trap ik niet in!

er is maar 1 oplossing. Als de acta wet wordt aangenomen moet er een grootsschalige actie komen. Wat is die actie nu precies. Ze doen het om het geld toch? We pakken het geld gewoon af! hoe? Geen films kijken, geen dvd tjes kopen geen muziek kopen etc. Maar ja , dit werkt enkel als het grootschalig is, maar ik hoef niets meer te zien of te horen uit hollywood wanneer acta doorgaat. bah, geldwolven.

Hoe vaak moet ik eigenlijk auteursrechten betalen? Bob Dylan heb ik al betaald toen hij zijn platen uitbracht. Daarna nog een keer toen zijn muziek op CD werd uitgebracht. Toen dat onverwoestbare medium ook naar de kloten ging heb ik zijn muziek vervolgens toch maar gedownload. Mocht dat? 
 
Ik heb de DVD “Once upon a time in America” gekocht, alleen bleek daar bij thuiskomst slechts een 4:3 versie op te staan, zodat ik dus voor x% bedrogen was. Ik heb nu de originele versie gedownload (x264 compressie), die ook nog eens een veel betere scherpte bleek te hebben. Mocht dat? 
 
Door die ervaring wakker geworden heb ik bovendien nog eens meer dan 10 andere DVD’s die ik al had gekocht gedownload, omdat ik twijfelde aan de kwaliteit. Mijn vermoeden werd bevestigd en bovendien bleken in het materiaal dat ik had gedownload passages voor te komen die niet op de DVD voorkwamen (zonder dat er sprake was van een “special edition” of iets dergelijks). Mocht dat? 
 
Mocht de distributeur mij bedriegen met een minderwaardige kwaliteit en onvolledige weergave? Kan ik die mischien aanklagen wegens een inbreuk op het auteursrecht, of ging de auteur akkoord met het verprutsen van zijn meesterwerk? 
 
Hoe zit het met documentaires die niet gedistribueerd worden in het land waar ik woon (niet Nederland), mogelijkwijze omdat het onderwerp van de documentaire (bv Monsanto) dat tegen houdt? Moet ik die dan maar in Verweggistan bestellen en de portokosten en de invoerrechten extra betalen? Dat lijkt me toch ook een vorm van censuur. 
 
Houdt ACTA ook een verplichting in van de distributeurs om het werk van de auteurs over de gehele wereld te verspreiden, zodat de auteur de rechten kan opstrijken van iedereen die interesse heeft in zijn werk. En zodat de vrijheid van informatie van de consument gewaarborgd is? 
 
Of worden feitelijk slechts de rechten van de distributeurs beschermd en is voor het overige iedereen het haasje? Waaronder degenen die hun eigen werk graag (oa via torrents) graag ter beschikking te stellen aan een groot publiek om zo hun bekendheid te vergroten? 
 
Werken onze machthebbers graag mee aan het inzetten van disproportionele middelen, omdat deze tevens ongekende mogelijkheden bieden om de bevolking te controleren? 
 
Laat ze maar een ander distributiemodel verzinnen, dit is verouderd. En als het zo moet, dan terroriseren we ze wel failliet. 
 
Kom langs en neem vooral je harde schijf mee met al het moois wat je hebt. Ik heb 700Gb muziek in de aanbieding en Terrabytes met films in mkv formaat, ondertiteld in tot 10 talen. En mijn verzameling groeit met ca 10Gb per dag. 
 
Verzet, verzet, verzet!

Dit is niet de toekomst, dit is nu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sknoKWsVlAA

Op youtube is een interview door jounalist Christopher Hitchens met een of ander racistische figuur (“white supremacist”) te vinden. Dit interview is deels geblokkeerd omdat er een stuk reclame van de orginele uitzending bij is, en op de muziek in die reclame rust auteursrecht. Let wel, het gaat hier om een (vrij unieke) uitzending van dertig jaar geleden.

”Dat drie beweringen uit het anti-ACTA-kamp onwaar zijn bevonden, wil niet zeggen dat er niets af te dingen valt op ACTA of op de bestaande wetgeving rondom (digitaal) copyright.”

Met een verdediging als deze is het geen wonder dat de hele rechtsstaat om ons heen in puin valt.

Zullen we hier dan ook maar gelijk een soort NDAA invoeren? Zolang we maar niet letterlijk in de tekst zetten dat we mensen zonder proces van hun bed kunnen lichten en voor onbepaalde tijd vast kunnen zetten, maar de wet daar wel voor kunnen aangrijpen is het goed, toch?

Nog een bezwaar: zelfs als ACTA niet betekent dat NL onmiddellijk wetten moet aanscherpen, het betekent wel dat de huidige situate wordt ingevroren en in de toekomst moeilijker te veranderen zal zijn.

Net als bij bijv. de VN verdragen tegen drugs, waar veel experts eigenlijk onder uit willen omdat ze bewezen niet werken en slecht zijn, zo legt ACTA het momentane en achterhaalde beleid op het gebied van copyright en patenten vast en maakt deze situatie moeilijker veranderbaar.

En dit zonder democratische controle, terwijl de huidige praktijk door een meerderheid van de bevolking niet wordt goedgekeurd.

ACTA leidt tot censuur, is een directe aanval op onze vrijheid en houdt slecht het NWO/CIA propaganda apparaat in stand.
Nu heb ik toch al grote bedenkingen m.b.t. de hedendaagse pers, NRC incluis. Dit is een “ga maar lekker slapen bericht”.

Het gaat om een prachtig product: je verkoopt het, maar het raakt nooit op en de koper wordt nooit eigenaar. 
 
En dus zijn het juist de kampioenen van de vrije markt en de deregulering die ACTA willen. 
 
We leven onder de dictatuur van het kapitaal.

Verdragen die met een dergelijke geheimzinnigheid omgeven worden, moeten achterdochtig maken.

Met de ‘inkoop’ van parlementsleden van de VS is de verdubbeling van copyright door de directeuren van Disney en andere bonzen gelukt.
Met voeten worden daarbij de rechten van de consumenten getreden.
Er was een tijd dat je een produkt (boek, plaat), kon kopen in NL, en gebruiken waar je wilde en delen met wie je wilde. Een kopie voor eigen gebruik -in trein, auto of vliegtuig- dat mag/mocht.
Maar probeer nu eens in Indonesië, de VS nog maar eens je DVD uit NL af te spelen.
Dieven, we leven onder de copyright dictatuur, en dat wordt even stiekem geregeld, zonder dat de consument maar ho mag roepen.

Er is een hele goede reden waarom initiatieven zoals SOPA, PIPA, en ACTA voor het grootste gedeelte achter de schermen worden opgesteld en vervolgens zo snel mogelijk doorgedrukt: http://youtu.be/2xT10avsorI

Kan iemand even uitleggen hoe ze dachten het namaken van speelgoed, medicijnen, meubels etc in de praktijk tegen te gaan? OVER DE HELE WERELD. Dat kan helemaal niet. Wat mij betreft nog meer reden om geen enkel vertrouwen te hebben in dit smerige verdrag. Kan iemand mij aangeven of er ook maar een greintje vertrouwen onder jullie leeft naar deze gasten? En als je die gasten niet vertrouwt vertrouw je dan wat ze aan breindiaree produceren wel? Dacht het niet, he. Dus weg met dat verdrag. Ze kunnen niet eens bewijzen dat plagiaat zo’n groot probleem is. Dit is gewoon niet meer en niet minder dan mind control zoals we dat al tijden zien. Als je iets door de strotten van de schaapwandelaars wilt duwen dan bedonder je ze. Je vertelt niet wat je wilt maar je roept een zogenaamd probleem in het leven waar je de schaapwandelaars via de media niet over informeert. De mensen die het wel te weten komen laat je elkaar in de haren vliegen door halve, verwarrende informatie te geven. Die partijen hebben het dan te druk met elkaar. Daarnaast zullen er mensen zijn die roepen; het is ook een probleem. Het is ook een probleem dat die arme artiesten en producenten zo hard werken en dan gaat een ander er mee vandoor. Daar moet ook iets aan gedaan worden”. En dan pletter je de ACTA erin. Zoiets. Of je plettert de ACTA er in en schept daarmee een probleem zodat je er iets anders door heen kan duwen. God mag het weten maar stinken doet het. En we moeten het stoppen.

Wanneer acta er is gewoon niets meer kopen. Geen dvd kijken geen muziek , het gaat ze enkel om het geld ( wat ze overigens echt genoeg verdienen) en dat moeten we ze niet gunnen. Niets meer kopen, geen dvd geen cd niets. Dan verdienen ze zo weinig dat ze slachtoffer worden van hun eigen belachelijke idee. Ik geloof dat een beetje acteur per film wel een paar miljoen krijg. gossie wat sneu, wat zijn ze arm! Wanneer acta er is, hoef ik niets meer en dan ook helemaal niets meer van die producten uit hollywood te hebben , horen of te zien.

Zo makkelijk gaat dat niet, waar ligt de grens van wat intellectueel eigendom is en wat (nog) niet of nog niet geclaimd door de “rechthebbende”?

Als je een brood wilt maar de verkoper heeft voorwaarden waar je niet mee instemt (een te hoge prijs bijvoorbeeld) dan kun je hem zelf nog maken en delen. Waarom mag dit niet gelden voor de digitale wereld?

Intellectueel eigendom is diefstal van onze cultuur, gerechtvaardigd met kortzichtigheid en egoïsme. Want voor wat hoort wat, ook als wat afgenomen later teruggekocht moet worden.

Ik ben een auteur, en ook ik vind ACTA een slecht idee. Laat de voorstanders maar eerst eens bewijzen dat we gebaat zijn met de huidige richting, want als je het mij vraagt gaan we de verkeerde kant op.

ACTA is een verdrag dat op het gebied van interpretatie geen helderheid geeft. Daarom moet het verdrag worden geïnterpreteerd aan de hand van de voorbereidende documenten. Helaas zijn tot op heden voorgaande concepten van het verdrag niet openbaar. 
 
De meeste beweringen zijn dan ook niet feitelijk controleerbaar zonder de geheime voorbereidende documenten. Behalve dan de bewering dat het allemaal geheim is. 
 
Zo zijn de overige drie beweringen zowel waar als onwaar. En dit is afhankelijk van ieders persoonlijke interpretatie van de ACTA tekst.  
 
En hiermee is de geheimhouding en ingestelde zwijgplicht van Minister Verhagen één van de grote obstakels voor het voeren van een openbaar debat over ACTA. Er is nu geen openbaar debat mogelijk. Het zogenaamde debat is teruggebracht tot een discussie over interpretatie, terwijl een interpretatie inherent verschilt per persoon. 
 
Dezelfde Minister Verhagen stelde tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet op 8 juni 2011 dat het auteursrecht “volkomen achterhaald” is door de digitale ontwikkelingen, en dat auteursrecht aangepast moet worden aan de eenentwintigste eeuw. Echter het vastleggen van het volkomen achterhaalde auteursrecht in een internationaal verdrag beperkt hiermee de hervorming en herbezinning die zo hard nodig is.

Thalia, je moet de analyse van Techdirt maar eens lezen over ACTA:
http://www.techdirt.com/articl.....acta.shtml

Een paar “highlights” of dieptepunten staan ook op mijn weblog: http://beris.nl/jb/2012/02/14/.....bout-acta/

Daarnaast heeft Rick Falkvinge ook nog een mooie analyse geschreven naar aanleiding van een tweetal documenten van de Europese Commissie, waarin hij een analyse maakt van waar het heen zal gaan indien ACTA door de EU geaccepteerd zou worden.
http://falkvinge.net/2012/02/0.....documents/

Door jouw artikel wordt, bedoeld of onbedoeld de suggestie gewekt dat ACTA redelijk onschuldig is en dat de tegenstanders van ACTA paniek zaaien. Ik denk dat dit niet terecht is.

Juist omdat de verdragstekst van ACTA zo vaag is, zo multi-interpretabel is, is ACTA gevaarlijk. Volgens internationaal recht moet, indien een verdrag onduidelijk is op een bepaald punt, de juiste duiding gezocht worden in notulen, gespreksverslagen en definities zoals die opgesteld zijn tijdens de onderhandelingen van dat verdrag. Laat nou net die documenten nog steeds geheim zijn. Kortom, men weet helemaal niet wat ACTA precies gaat betekenen, maar als je wel weet dat ons eigen, nationaal parlement van minister Verhagen de stukken niet mag inzien, dat de regering van de Verenigde Staten de stukken geheim houdt vanwege “national security” en als je dan ook nog weet dat veel adviseurs voor ACTA op de loonlijst staan van grote bedrijven, bijvoorbeeld uit de muziek- of filmwereld, dan moet je daaruit toch een andere conclusie trekken, lijkt me.
http://beris.nl/jb/2012/02/13/.....-and-acta/

Alleen al vanwege de ondemocratische gang van zaken, moet men ACTA met wantrouwen behandelen. Opmerkingen als “zo’n vaart zal het wel niet lopen allemaal” zijn hier niet op z’n plaats.

Thalia, waar is mijn reactie van gisteravond gebleven?

Laat maar, nu staat hij er…?

Ok, als bijvoorbeeld met ACTA alles door gaat, wat betekent dat voor iedereen? moeten we toch boetes betalen voor alle gedownloade dingen van vroeger? want het tot nu toe was niet verboden? Ik wist het bijvoorbeeld niet dat het niet kan, het was alles vrij op internet, wat dan?