Next checkt: ‘Zonne-energie is waarschijnlijk rond 2040 een rendabel alternatief’

Olieconcern Shell in een advertentiebijlage bij NRC Weekend.

stoplicht_c2-200x165 Next checkt: ‘Zonne-energie is waarschijnlijk rond 2040 een rendabel alternatief’ Op 17 december verscheen bij NRC Weekend de advertentiebijlage ‘Future Energy’ van olieconcern Shell. De bijlage geeft een overzicht van de wereldwijde energieproductie en gaat in op de vraag hoe we in de toekomst aan de snel groeiende vraag naar energie kunnen voldoen. In het artikel over zonne-energie staat: „Met behulp van nieuwe technologieën en door stijgende prijzen van fossiele brandstoffen zal zonne-energie naar verwachting rond 2040 een rendabel alternatief zijn.” Anderhalve maand later maakt het NOS Journaal een item waarin het lijkt of zonne-energie nu al meer dan rendabel is: „Zonnepanelen goedkoper dan reguliere stroom”, stelt het Journaal bij monde van Stichting Natuur en Milieu.

nrc.next checkt en concludeert: de stelling van Shell is half waar.

Mogelijke interpretaties

Shell schrijft in de bijlage niet voor wie zonne-energie in 2040 een rendabel alternatief kan zijn. Voor Shell of voor de consument? Juist dat onderscheid maakt een wereld van verschil.
Ewald Breunesse, manager Energy Transitions bij Shell, laat desgevraagd weten dat Shell heeft gerekend met de kostprijs voor het opwekken van elektriciteit. Ook zegt hij dat Shell onder ‘rendabel’ verstaat dat „zonne-energie op zeer grote schaal concurrerend is met de fossiele energiebronnen”.
Uit het item in het Journaal en persberichten van Stichting Natuur en Milieu blijkt dat zij uitgaan van de consumentenprijs voor elektriciteit. De prijs die huishoudens dus betalen voor hun elektriciteit. Die ligt vele malen hoger dan de kostprijs waar Shell zijn berekening op baseert.

En, klopt het?

Zoals elke voorspelling, is die van Shell over de prijsontwikkelingen op de energiemarkt niet te controleren. Niemand kan met zekerheid zeggen hoeveel we in 2040 betalen voor olie, gas of zonne-energie. Maar omdat er zo enorm veel geld en belangen mee zijn gemoeid worden er jaarlijks toch talloze rapporten geschreven die een voorspelling doen over wat energie in de toekomst gaat kosten.
Dat zonne-energie pas over decennia kan concurreren met de kostprijs van elektriciteit uit fossiele brandstoffen, is onder experts een breed gedeelde mening. De meeste scenario’s gaan ervan uit dat de prijsdaling van zonne-energie van de afgelopen jaren zal doorzetten, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. De prijs van fossiele brandstoffen zal juist omhoog gaan, omdat olie en gas door de groeiende vraag naar energie steeds schaarser worden en de milieubelastingen op CO2-uitstoot stijgen.
Zo voorspelde de European Climate Foundation, een denktank voor klimaatbeleid, in een in november 2011 gepubliceerd rapport dat het grootschalig opwekken van zonne-energie in 2030 even duur is als energie uit fossiele brandstoffen. Maar om dat te bereiken moet Europa niet alleen nu extra investeren in duurzame energie, maar ook CO2-uitstoot veel zwaarder gaan belasten: het rapport gaat ervan uit dat als Europa zich aan de eigen milieudoelstelling houdt de prijs voor een ton CO2 in 2020 zal stijgen naar 38 euro en in 2030 naar 85 euro. Dat is een optimistisch scenario, als je bedenkt dat de Europese markt voor emissierechten in 2011 nog het laagste punt ooit bereikte: 7,80 euro per ton CO2. De schatting van Shell is dus niet onredelijk, maar wel conservatief.
Daar staat tegenover dat zonne-energie op de consumentenmarkt nu al kan concurreren met energie uit fossiele brandstoffen. Dit zogenoemde grid parity-punt is vorig jaar bereikt. Nederlandse huishoudens betalen voor elektriciteit van het reguliere stroomnet zo’n 25 eurocent per kilowattuur. Een compleet geïnstalleerd zonne-energiesysteem dat onder normale omstandigheden in Nederland 15.000 kilowattuur (kWh) in dertig jaar produceert, kost nu tussen de 3.000 en 4.000 euro. Met rente en aflossing komt de prijs van zonne-energie uit op ongeveer 21 cent per kilowattuur. Onverwachte kosten zijn zo goed als uitgesloten, omdat verreweg de meeste zonnepanelen een garantie hebben van ten minste 25 jaar. De hoge instapkosten zijn voor veel mensen echter een reden om niet over te gaan op zonnepanelen.
Hoe moet het verschil tussen kost- en consumentenprijs van energie worden verklaard? Allereerst wordt er in Nederland relatief veel energiebelasting geheven op kleinverbruikers: 60 procent van de stroomprijs voor consumenten bestaat momenteel uit energiebelasting en btw. Daarnaast komen er nog andere zaken bovenop de kostprijs, zoals transport en de marges voor de energiecentrale en leverancier. Grootverbruikers betalen in Nederland veel minder belasting. Zo berekende de adviesbureaus Ecofys en CE Delft dat kleinverbruikers (consumenten) in 2010 per eenheid energie zo’n 2,8 miljard euro meer betaalden dan de werkelijke kosten van energie, maar dat grootverbruikers juist 1,8 miljard euro te weinig betaalden.
Belastingen zijn ook een belangrijke reden dat zonne-energie nu al rendabel is voor consumenten: over stroom die wordt opgewekt met zonnepanelen en wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet hoeven huishoudens in Nederland tot 5000 kWh per jaar geen energiebelasting en btw te betalen.

Conclusie

Als het gaat om de kostprijs voor producenten dan is zonne-energie volgens de meest betrouwbare schattingen inderdaad pas over enkele decennia een rendabel alternatief – 2040 valt daarbij wel in de categorie ‘conservatieve schatting’.
In de berichtgeving van Natuur en Milieu wordt duidelijk vermeld dat hun stelling alleen opgaat voor consumenten. Maar Shell laat in het midden op wie de stelling van toepassing is. De lezer wordt daardoor op het verkeerde been gezet: de suggestie is dat zonne-energie pas in 2040 rendabel zou zijn voor ieder van ons.
Maar de prijs voor consumenten (21 cent per kilowattuur) kan nu al ruimschoots concurreren met elektriciteit uit het stroomnet (25 cent per kilowattuur). Dat laat Shell in het artikel achterwege. In die zin is de voorspelling van Shell misleidend. Op grond hiervan beoordelen wij de stelling dat ‘zonne-energie naar verwachting rond 2040 een rendabel alternatief zal zijn voor fossiele brandstoffen’ als half waar.

85 reacties op "Next checkt: ‘Zonne-energie is waarschijnlijk rond 2040 een rendabel alternatief’"rss-icon

Dat Shell deze nuance niet brengt laat toch wel weer even goed zien dat Shell een oliebedrijf gericht op winst is en geen energiebedrijf gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Deze halve waarheden vanuit de olielobby zijn misleidend en invloedrijk. NRCNext, dank voor het naast elkaar leggen van deze claims.

Op zichzelf is de vergelijking van NRC-NEXT begrijpelijk. Voor particulieren die wat geld over hebben, is het verstandiger te investeren in pv op eigen dak, dan in een pensioen.  
Echter Shell heeft wel degelijk een punt als het gaat over industrieel energie-gebruik (ruim 2/3 van het totaal). Eigenlijk zou je moeten kijken naar de productieprijs per kWh. Een kWh op het net kost nu rond 6,6 ct (in Duitsland 5,5ct!) De prijs voor technische realisatie van pv (aanschaf en installatie), ligt nu nog tussen de 1,6 en 2 euro per Wp (voor grotere systemen). Met een afschrijving van 20 jaar kom je daarmee uit op ongeveer 10 ct per kWh. Dan hebben we het nog niet over bekostiging van de productie-locatie en over rente op de investering. 
De Wp prijs zal dus (flink) onder de euro (40 tot 50%) moeten dalen. Dat zal moeilijk gaan met de arbeidsintensief geproduceerde (mono)kristalijne pv-panelen, zoals we die nu kennen. Maar wordt wel haalbaar met pv-folie zoals deze kan worden gemaakt in de Helianthos proeffabriek van NUON. (Shell is ooit aandeelhouder geweest in het Helianthos project). 
De proeffabriek is inmiddels ontmanteld, maar een burgerinitiatief wil de fabriek en patenten overkopen om een doorstart te kunnen maken.

Aan de andere kant, Shell stelt dat dat zonneenergie pas in 2040 een rendabel alternatief is voor FOSSIELE brandstoffen (aldus jullie laatste zin, ik heb het originele artikel/advertentie niet gelezen)… Dat wat u en ik uit het stopcontact halen is elektriciteit, geen olie/gas en ook geen zon. Om “thuisproducenten” van zonneenergie (kan je dat zo noemen, mensen met een eigen zonnepaneeltje?) te vergelijken met grote energieproducenten is denk ik niet helemaal eerlijk. De vraag is dan redelijker of zelf-opgewekte zonneenergie goedkoper is dan wanneer je een dieselaggregaatje in je schuur hebt staan. Vanuit het oogpunt van Shell is de stelling (ondanks dat hij conservatief is) dus wel degelijk waar (wat overigens ook door jullie gesteld is). Wel belangrijk is natuurlijk ook te bedenken dat Shell vooral geld verdient aan olie en gas, en als bedrijf toch vooral vanuit het eigen oogpunt kijkt lijkt mij. Een beetje nadenkendheid van lezers (zeker van een krant als het NRC) mag mijns inziens toch ook wel verwacht worden… 
 
Daarnast wil ik wel even melden dat ik erg geniet van jullie artikelen, die over het algemeen duidelijk onderbouwd zijn.

Lars, ben je er wel van bewust dat electriciteit (als deze niet groen is) opgewekt wordt met FOSSIELE brandstoffen? Dus die haal je wel uit het stopcontact.

Leo je zou het beter moeten weten. Po dit moment zijn er al technieken waarmee je gratis stoom op kan wekken. Zoek magneet turbines. Grijze stroom hebben wij niet nodig. Wel om het volk uit te melken.

Uiteraard. Maar dan moet je dus wel energie opgewekt uit fossiele brandstoffen vergelijken met engergie opgewekt uit duurzame bronnen op dezelfde schaal. Dus òf (zoals voor Shell vooral van belang is) op de grote schaal (grote kolen-/gas-/atoomcentrales vs. grote solar-/windfarms) òf op de kleine schaal (zonnecollectoren/-boiler op je dak vs. dieselaggregaat in de schuur). Ik weet niet wat de uitkomst dan zal worden, maar mijns inziens is het in ieder geval wel een eerlijkere vergelijking.

Benieuwd hoe de prijzen van fossiele brandstoffen laag blijven als landen als Nigeria in opstand komen tegen de dictator die Shell heet. Het is geen geheim dat 99% van de oliewinst van shell bij shell belandt en de andere 1% door Shell wordt gebruikt om het parlement te betalen.

We zijn allemaal consument van hun producten, dus dat gezever over hoe politiek incorrect Shell is, lijkt mij hier geheel ongepast.

Ja omdat ons geen alternatieven worden geboden. Waarom niet ? He he he. Zodra het kan wil ik geen cent aan benzine uitgeven. Rechtstreeks of viabelastingen.

Wat houdt je tegen? Als je het perse wilt (zoals jij aangeeft) dan kan je volledig onafhankelijk van Shell door het leven gaan. Zonnepanalen, electrische auto, OV, fiets of een combinatie ervan. Het is alleen niet altijd even praktisch maar het kan wel

Zodra de infrastructuur aangelegd is en zodra de actieradius van EV’s groter mag worden zullen ze mij nooit meer zien bij shell. Maar wij hebben wel de groene stroom thuis hoor. Alleen de auto nog. Maar dat zal niet lang op zich laten wachten.

Shell is niet het instituut om hier onderzoek naar te doen. Ze moeten gewoon bij hun core business blijven en dat is olie produceren. 
Asl ze uiteindelijk aan een schaarse markt weinig kunnen verdienen. is dat hun zaak er zijn wel meer bedrijven failliet gegaan door technologische ontwikkelingen. De techniek staat niet stil en uiteindelijk staat Nederland vol zonnepanelen en rijden we elektrisch. Met een range van 4000 km met de allernieuwste generatie batterijen. Shell gaat net zo als de TNT post last krijgen van technologie. TNT met email Shell met de generatie super batterijen. Ze kunnen nu hun geld nog steken in solar farms bijvoorbeel in Nigeria over 7 jaar is het einde oefening voor Shell en kunnen ze alleen nog wat kerosine leveren aan schiphol.

Bedrijven moeten hun business aanpassen aan veranderende omstandigheden of gaan failliet.  
 
Lijkt me gezond als Shell daar tijdig mee begint met voldoende stootkracht. Kodak begon wel tijdig echter niet met voldoende investeringen, en is nu failliet!

Als Shell haar tarieven gewoon verdriedubbelt in de komende 2 jaar, dan is zonne-energie waarschijnlijk al rendabel vanaf 2014. Dat zou dan weer te snel gaan (voor Shell) dus zullen ze hiep-hiep-hoera wel weer ergens een olieputje vinden.

Een eerlijke vergelijking is gebaseerd op de werkelijke productiekosten. In dat geval duurt het nog vele decennia voordat (in Nederland) zonne-energie concurrerend wordt. Door de idioot hoge en steeds verder stijgende energiebelasting die vervolgens als subsidie wordt uitgedeeld aan niet-rendabele “groene” energieproducenten, wordt het beeld volledig scheefgetrokken. Op zo’n manier kun je alles “concurrerend” maken!

En zoek nou voor de volledigheid ook even op hoeveel subsidie er naar fossiele brandstoffen gaat. Tel daar economische schade van klimaatverandering bij op en mogelijke gevolgen (oorlog?) als de olie in 2020 ineens op is en er zijn geen ontwikkelde alternatieven en je zult zien dat zonne energie stiekum nu al concurrerend is.

Fossiele brandstoffen krijgen vele malen meer subsidie dan groene energie.

Die energie belasting is tenminste enige (onvoldoende) compensatie voor de ‘onzichtbare’ dodelijke vervuiling die fossiele en kern brandstoffen veroorzaken.

Het krantenartikel geeft goed aan wat de kern van het verhaal is. Dat zon een rendabel alternatief is rond 2040 is leuk. Maar voor wie? De mensheid of voor de Shell! 
Dat zijn wezenlijk verschillende zaken.

Voor jou als consument nu al rendabel. 
Voor Shell tegen 2040 (pessimistisch geschat).

Van zonneboiler tot melkkoe 
 
Ik heb al ruim twintig jaar met een zonneboiler en ontdekte zo ook de duurzaamheid van mijn domheid. Domheid is namelijk mijn sterkste punt. Deze zelfspot leerde ik van Matthijs van Boxsel, onze nationale domgeer. De echte domheid herkent zichzelf niet. De domme is namelijk niet alleen onnozel, maar óók te stom dat te beseffen. ‘Zalig zijn de armen van geest’ (Mattheus). Hoe ík mijn domdaad ontdekte?  
In de trein ontmoette ik een ingenieur van de NUON. Ik vertelde hem dat ik bijna twintig jaar een zonneboiler had en er inmiddels veertien euro per maand voor betaalde. 
“Opzeggen, hij is al làng afbetaald!” 
Dus belde ik de Energiewacht BV, op wiens rekening ik maandelijks automatisch mijn ‘HUUR BOILER, *INCL 0% BTW*’ stortte, hoe geluidloos dat ook gaat tegenwoordig. Mijn ‘huur’contract bleek onbeperkt geldig, maar opzegbaar, en ik kon de zonneboiler voor vijftig euro opkopen!  
Was mijn zonneboiler dan inmiddels een melkkoe geworden voor de Energiewacht, die voor de Essent mijn ‘huur’ int? Ik vroeg een kopie van mijn ‘huur’contract. De Energiewacht schreef: “Helaas te moeten mededelen het huurcontract in ons archief niet te kunnen achterhalen. Juridisch staat vast dat er sprake is van een wederzijdse overeenkomst als er jarenlang is/wordt betaald voor de huur van een toestel. U heeft niet betaald voor het toestel. Het is uw tekortkoming het contract niet eerder te ontbinden. Na de beëindiging van de huurperiode is het toestel zelfs door de Energiewacht opeisbaar.”  
Voor mij is ‘uw tekortkoming’ een schoolvoorbeeld van het blameren van het slachtoffer.  
Hoe dit te duiden? 
Als gevolg van ‘privatisering’? De zonneboiler werd nog geplaatst door een ‘nutsbedrijf’: het Energiebedrijf Groningen en Drenthe, de EGD.  
Een voorbeeld van ‘hoe groter de firma, hoe kleiner haar geweten’? De EGD is inmiddels opgegaan in het commerciële Essent, dat fuseerde met de Duitse RWE.  
Een geval van ‘verneuk de massa, grijp de kassa’? Want dát werd de tijdgeest.  
Essent, die zich afficheert als ‘uw betrouwbare energieleverancier’, levert elektriciteit en gas, en wil dat natuurlijk maximaliseren. Toen er in 1991 zonnecollectoren op mijn schuine zuidelijke dak kwamen en de zonneboiler, een warmwatervoorraadvat, werd geplaatst, wilde de installateur dat zelfs naverwarmen met náchtstroom! Maar ik vroeg en kreeg daarvoor in de plaats een zonnegeiser, om zo mijn gasverbruik en CO2-uitstoot nog verder te minimaliseren. Ik schreef daar zelfs een stuk over, in de Economie-bijlage van de NRC, in 1991, met Karel Knip: onze sommen bleken beter!  
En nu, na bijna twintig jaar, blijkt dat mijn energiefirma opnieuw poogt er warmpjes bij te zitten, door ‘huur’ te blijven opstrijken, óók nadat ik de zonneboiler allang voor 50 euro had kunnen overnemen. Hoe lang zou de Energiewacht, namens Essent, daarmee zijn doorgegaan, als ik de ‘huur’ niet had opgezegd? Tot St. Juttemis? Laakbaar, maar strafbaar? Wacht u voor wachters!  
De aanschaf en installatie van de zonneboiler kostte indertijd zo’n vijfduizend gulden en werd zelfs deels gesubsidieerd. Mijn energieleverancier had al ongeveer het dúbbele van dat bedrag aan ‘huur’ ontvangen, maar bleef gretig ‘huur’ toucheren. En dat terwijl het om een afbetaling ging en niet om ‘huur’!  
Kortom de overheid en vooral ikzelf hadden in de zonneboiler geïnvesteerd, en de energiefirma ging er met de winst vandoor. De zonneboiler is nu eindelijk van mij, al had dat veel eerder gekund. Maar ja, ‘huur’ is een ‘brengschuld’, vandaar.  
Jammer dat domheid een post hoc fenomeen is: Als je je domdaad dóórhebt, is het te laat.

Van zonneboiler tot melkkoe

Ik heb al ruim twintig jaar een zonneboiler en ontdekte zo ook de duurzaamheid van mijn domheid. Domheid is namelijk mijn sterkste punt. Deze zelfspot leerde ik van Matthijs van Boxsel, onze nationale domgeer. De echte domheid herkent zichzelf niet. De domme is namelijk niet alleen onnozel, maar óók te stom dat te beseffen. ‘Zalig zijn de armen van geest’ (Mattheus). Hoe ík mijn domdaad ontdekte?
In de trein ontmoette ik een ingenieur van de NUON. Ik vertelde hem dat ik bijna twintig jaar een zonneboiler had en er inmiddels veertien euro per maand voor betaalde.
“Opzeggen, hij is al làng afbetaald!”
Dus belde ik de Energiewacht BV, op wiens rekening ik maandelijks automatisch mijn ‘HUUR BOILER, *INCL 0% BTW*’ stortte, hoe geluidloos dat ook gaat tegenwoordig. Mijn huurcontract bleek onbeperkt geldig, maar opzegbaar, en ik kon de zonneboiler voor vijftig euro opkopen!
Was mijn zonneboiler dan inmiddels een melkkoe geworden voor de Energiewacht, die voor de Essent mijn huur int? Ik vroeg een kopie van mijn huurcontract. De Energiewacht schreef: “Helaas te moeten mededelen het huurcontract in ons archief niet te kunnen achterhalen. Juridisch staat vast dat er sprake is van een wederzijdse overeenkomst als er jarenlang is/wordt betaald voor de huur van een toestel. U heeft niet betaald voor het toestel. Het is uw tekortkoming het contract niet eerder te ontbinden. Na de beëindiging van de huurperiode is het toestel zelfs door de Energiewacht opeisbaar.”
Voor mij is ‘uw tekortkoming’ een schoolvoorbeeld van het blameren van het slachtoffer.
Hoe dit te duiden?
Als gevolg van ‘privatisering’? De zonneboiler werd nog geplaatst door een ‘nutsbedrijf’: het Energiebedrijf Groningen en Drenthe, de EGD.
Een voorbeeld van ‘hoe groter de firma, hoe kleiner haar geweten’? De EGD is inmiddels opgegaan in het commerciële Essent, dat fuseerde met de Duitse RWE.
Een geval van ‘verneuk de massa, grijp de kassa’? Want dát werd de tijdgeest.
Essent, die zich afficheert als ‘uw betrouwbare energieleverancier’, levert elektriciteit en gas, en wil dat natuurlijk maximaliseren. Toen er in 1991 zonnecollectoren op mijn schuine zuidelijke dak kwamen en de zonneboiler, een warmwatervoorraadvat, werd geplaatst, wilde de installateur dat zelfs naverwarmen met náchtstroom! Maar ik vroeg en kreeg daarvoor in de plaats een zonnegeiser, om zo mijn gasverbruik en CO2-uitstoot nog verder te minimaliseren. Ik schreef daar zelfs een stuk over, in de Economie-bijlage van de NRC, in 1991, met Karel Knip: onze sommen bleken beter!
En nu, na bijna twintig jaar, blijkt dat mijn energiefirma opnieuw poogt er warmpjes bij te zitten, door huur te blijven opstrijken, óók nadat ik de zonneboiler allang voor 50 euro had kunnen overnemen. Hoe lang zou de Energiewacht, namens Essent, daarmee zijn doorgegaan, als ik de huur niet had opgezegd? Tot St. Juttemis? Laakbaar, en mijns inziens ook strafbaar. Wacht u voor wachters!
De aanschaf en installatie van de zonneboiler kostte indertijd zo’n vijfduizend gulden en werd zelfs deels gesubsidieerd. Mijn energieleverancier had al ongeveer het dúbbele van dat bedrag aan huur ontvangen, maar bleef gretig huur toucheren. En dat terwijl het om een afbetaling ging en niet om huur!
Kortom de overheid en vooral ikzelf hadden in de zonneboiler geïnvesteerd, en de energiefirma ging en gaat er met de winst vandoor. De zonneboiler is nu eindelijk van mij, al had dat veel eerder gekund. Maar ja, ‘huur’ is een ‘brengschuld’, vandaar. De term ‘huur’ heeft mij jarenang op het verkeerde been gezet! Ik heb nu natuurlijk een andere energieleverancier.
Jammer dat domheid een post hoc fenomeen is: Als je je domdaad dóórhebt, is het te laat.

Zonder al te veel af te wijken van het oorspronkelijke artikel: het huren/leasen voor een langere periode, ongeacht het product (mobiele telefoonaanbieders gooien je er dood mee)is altijd minder rendabel dan een directe aanschaf. Op korte termijn lijkt het voordelig, maar als je het door gaat rekenen kom je altijd uit op te hoge kosten.

Net als wat ik hier boven lees, dat kan veel en veel sneller.

Ik snap het als onbetrouwbaar wegzetten van Shell niet zo. Als je de analyse goed leest, is zonne-energie nu rendabel voor een consument omdat er geen belasting op geheven wordt en ze daarmee qua prijs nu al vergelijkbaar is met energie uit fossiele brandstoffen waar wel belasting op geheven wordt. 
 
Voor grootverbruikers die geen belastingen betalen, is het pas in 2040 rendabel. Dat is een lastig dilemma, waar een bedrijf als Shell, maar ook energieleveranciers, lang mee zullen worstelen.

Als je puur naar de consument kijkt dan is de berekening ook nog wel wat positiever dan de 21 cent die NRC nu berekend. 
 
Als je bij de huidige prijzen zoals bij de WWZ actie dan betaald je slechts 1015 EURO voor een set van drie panelen. Je mag verwachten dat deze de komende 20 jaar zo’n 450kwh stroom/jaar op gaat leveren. 
Als je dan nog een keer de inverter vervangt (270 EURO) in die 20 jaar dan kom je volgens mij op een bedrag van zo’n 16 cent/kwh 
Als je een beetje geluk hebt gaat de set nog 5-10 jaar langer mee…

Ik heb sterk m’n bedenkingen over deze berekening. Het lijkt wel rendabel, maar hoe zit dat dan met je overschot aan energie? Je produceerd stroom op momenten dat je het niet nodig hebt en leverd dat of terug aan het net (en moet je terug kopen inclusief de leveringskosten die niet in mindering worden gebracht als je levert) of je slaat het op in accu’s. En het is bekend dat accu’s niet het eeuwige leven hebben. Is de vervanging van deze accu’s dan ook in het plaatje meegenomen? Overigens een zware belasting van het milieu.

Olmen,  
Met de huidige teruglever regeling kun je tot 5000Kwh (=meer dan een normaal huishouden verbruik) terugleveren aan het net en dan vang je er dezelfde prijs voor als die je nu moet betalen voor je electriciteit.  
Omdat deze regeling de overheid geen geld kost, mag je verwachten dat de overheid deze maatregel niet zo snel terugdraait.

Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat zon (PV) aanzienlijk eerder dan 2040 een rendabel alternatief zal zijn, maar dan wel in landen waar de zon meer schijnt. 
 
Nog meer discutabel is de stelling van Natuur en Milieu. Aangezien de energiebelasting plus de BTW over de energiebelasting 13,3 cent van de 21 cent uitmaken is zon wel rendabel voor de consument met een dak op het zuiden. Deze 13,3 cent inkomsten mist de schatkist zonder dat daar minder uitgaven tegenover staan. Alle consumenten samen lijden flink verlies op PV. Goed bezig.

Ook individuele consumenten zijn volgens mij niet voordelig uit als ze hun dak vol leggen. Er wordt bij consumenten steeds met 21 cent per kWh gerekend, dat is echter meestal het marginale tarief. Bij een gemiddeld verbruik wordt het overgrote deel van de energiebelasting namelijk nog steeds als heffingskorting teruggeven. Bij saldering door de energieleverancier bespaar je dus over het eerste deel het volledige tarief inclusief energiebelasting, over de rest slechts het basistarief van 8 cent.

Nee, de heffingskorting wordt uitgekeerd als toeslag. Kom je met je (gesaldeerde) verbruik beneden de 0, dan wordt nog steeds 318,62 euro heffingskorting op je energie-nota in mindering gebracht. (Het kan dus zijn dat je in dat geval geld toe krijgt van je energieleverancier.)

Wat hebben jullie toch met die domme “heffingskorting”? Echt, mensen begrijpen helemaal niks van energie tarieven.

Het heet gewoon teruggave energiebelasting of “belastingvermindering EB per aansluiting” (niks “heffingskorting”). Die heftige, VASTE post is al sinds 1 januari 2009 318,62 Euro ex BTW = 379,16 Euro incl. BTW, en IEDEREEN in een ruimte/woning met verblijfsfunctie krijgt gewoon van ons zalige Ministerie van Financiën die teruggave post (“bedoeld ter compensatie van hoge stroom EN gas kosten” – zelfs al zou je geen gas aansluiting hebben) uitgekeerd ONGEACHT wat je uitvreet, zonnepanelen op je huis hebt, of stroom zuipen dat het een lust is. Maakt geen moer uit, je krijgt het volle pond uitgekeerd.

Dus wat hier wordt beweerd past in de oneindige hoeveelheid polderkolder die al jaren lang in Nederland wordt uitgescheden omdat niemand zich in de tariefstructuren lijkt te willen verdiepen, en uit arren moede dan maar wat onzin loopt te roepen.

Ik wek al bijna twaalf jaar zonnestroom op, en krijg al 12 jaar die energiebelasting teruggavepost gewoon uitgekeerd, de normale praktijk. Ik kan je de keiharde nota’s allemaal laten zien.

Ook “normaal” is dat mijn huidige “groene” stroom afnameprijs 22,16 Eurocent/kWh is (67 procent daarvan bestaat uit energiebelasting plus BTW over EB plus BTW over de leveringspost). En ik saldeer honderd procent van die marktwaarde volautomatisch door aanwezigheid enkeltarief Ferrarismeter in combinatie met opwekking zonnestroom.

Ergo, marktwaarde zelf opgewekte zonnestroom hier (tot en met 30 juni, daarna geringe aanpassing verwacht omdat variabele leveringstarief wel weer iets zal veranderen) is gewoon diezelfde 22,16 Eurocent/kWh. Geen cent meer. Geen cent minder.

Hoe simpel kan het zijn, hoe moeilijk willen jullie het maken?!

http://www.polderpv.nl/financien7.htm

Zoals Mitt Romney zei: 
 
“Corporations are people, friend!” 
 
Zo is het maar.

Volgens mij bevat dit artikel ten minste drie twijfelachtige aannames: 
1) “Onverwachte kosten zijn zo goed als uitgesloten, omdat verreweg de meeste zonnepanelen een garantie hebben van ten minste 25 jaar.” Een garantie is slechts zo goed als het bedrijf dat garant staat. Als een zonnepaneel producent na tien jaar failliet gaat, dan zijn al die 25-jaar garanties waardeloos. Dus de stelling dat de onverwachte kosten “zo goed als uitgesloten” zijn, is zeer aanvechtbaar. 
2) Bekend is dat zonnepanelen (nu ja, de zonnepanelen die tien of twintig jaar geleden geproduceerd zijn), met de jaren steeds minder opbrengen. De aanname dat een zonnepaneel systeem dat in de eerste jaren 15.000 kilowattuur p/j produceert, dat na 30 jaar nog steeds doet, is eveneens twijfelachtig.  
3) De data die gebruikt wordt voor de berekeningen is gebaseerd op ervaringen met zonnepanelen die 10-20 jaar geleden geproduceerd werden. Technologische ontwikkelingen en de stijgende prijs van silicium, hebben geleid tot allerlei veranderingen in het productie proces. Of die veranderingen allemaal verbeteringen zijn, zal pas over een jaar of tien duidelijk worden. Het is zelfs twijfelachtig of je zonnepanelen uit fabriek A in land D wel gelijk kan stellen aan panelen uit fabriek B in land C. Kortom, de verwachte 30-jarige constante opbrengst is lang niet zo zeker als die hier wordt voorgesteld.

Klopt dat je zo kritisch moet blijven, daar heb je gelijk in.

Maar mijn twaalf jaar oude Shell olieboer panelen zijn zeer goed gemaakt en vertonen geen meetbaar productie “verlies”, en dat is de gangbare praktijk.

http://www.polderpv.nl/totaalo.....m#DOVG93Wp

Laat onverlet dat er ook merken zijn (geweest) met problemen in het verleden, en er zullen vast nog wel meer incidenten komen (met nadruk op “incidenten”). Bijna altijd werden, zeker bij de grotere aanbieders, en “geholpen” door de nodige druk van vakbladen en consumenten organisaties, de problemen verholpen, en zelfs massaal modules vervangen (o.a. bij BP Solar, REC Solar; First Solar heeft ook zeer coulant en snel vervangen bij een marginale productiefout die een microscopisch deel van hun totale afzet, 30 MWp van een verkochte hoeveelheid van 5.000 MWp, betrof – probleem modules zijn direct de vooraf reeds in de prijs verdisconteerde recycling in gegaan).

Honderd procent garantie krijg je nooit, nergens. Het is een industrietak als alle andere. Het grote verschil: mits goed geproduceerd (het gros van de PV-modules), liggen die dingen minstens 20, als je geluk hebt meer dan 30 jaar “een beetje geld” voor je te verdienen. En dat is voor de meesten al genoeg om zeker dit jaar massaal van bil te gaan met die paneeltjes (verwachting: enorme nieuwbouw, recordjaar in Nederland, ein-de-lijk, na jaren van slakkentrage groei).

Leuk voor milieu hobbyisten, maar de vraag is of het een reele oplossing is voor de toekomst. Zie ook het artikel van L.J. Giling (emeritus-hoogleraar zonnecel- en materiaalgroep Radboud Universiteit Nijmegen) in deze krant. 
http://weblogs.nrc.nl/expertdi.....pende-weg/

Het is zeker reeel. Sommige hoogleraren worden ook betaald door de olie maatschappijen om allerlei verklaringen te doen die ze goed uitkomen. Olie is passe.

In 2002 hebben we een zonneboiler gekocht met 40% subsidie. Na zes jaar bleek deze rendabel te zijn. Zonder subsidie was deze dus al na 10 jaar rendabel geweest.  
Inmiddels zijn we verhuisd en hebben we een systeem gekocht van 2900euro met 900euro subsidie. De opbrengst is conservatief geschat 250euro per jaar. Na 8 jaar zijn we dus uit de kosten. 
Ik zou het nu ook zonder subsidie doen, want dan zou de investering na 12 jaar renderen. 
Het lijkt me niet zo vreemd dat er geen belasting wordt geheven, want je loopt ook risico over de door jezelf aangeschafte productiemiddelen.

Voor alle die menen dat het tijd wordt voor zonnepanelen raad ik het volgende aan. Koop deze en ervaar hoe lang/kort het duurt voordat de investering is terugverdiend. Ik heb 10 jaar geleden 4 prachtige zonnepanelen met subsidie kunnen kopen en het duurt nog 10 jaar voordat ik werkelijk kan ervaren dat voor niets de zon opgaat. Waarschijnlijk ben ik dan aan nieuwe toe.

Panelen zijn nu 70% goedkoper, dus het is nu wel een ander verhaal.

Je kan ze tegenwoordig ook huren. Dat maakt het nog makkelijker om over te stappen.

Ach, laat Shell lekker geloven dat ze pas in 2040 een antwoord hoeven te hebben op zonne-energie. Ergens na 2015 zullen ze dan hun “wake-up-call” krijgen. 
 
Rijden op zonne-energie, tegen rijden op benzine (de grootste afzetmarkt van de olie van shell) is overigens nu al een factor 2 tot 3 goedkoper. Na een half jaar volledig elektrisch autorijden op zonne-energie, zie je pas echt wat rendabel is ;)

helemaal waar en zo onbekend… zo’n 6000 euro investering aan PV geeft voldoende energie voor 15000 tot 20000 km per jaar….

Uitgaande van 15000 kWh in 30 jaar, dus 500 kWh per jaar, met 21 cent per kWh zou dat een besparing opleveren van 205 euro per jaar. De rentekosten van een investering van 3000 zijn met een (hypotheek)-rente van 5% toch 150 euro, en voor een investering van 4000 euro zou dat 200 euro zijn. Dus, na 30 jaar is er nog steeds een openstaand bedrag van 1500 tot 3000 dat nog niet is terugverdiend.  
Mijns inziens is bovenstaande voor een consument nog steeds een slechte investering.  
 
Het is maar goed dat niet iedereen zonnepanelen aanschaft, want dat zou pas heel veel subsidie vergen via de vrijstelling van energiebelastingen. Ook voor zonnepanelen geldt in NL nog steeds dat ze alleen rendabel zijn voor subsidie/belastingvrijstelling.

Helaas krijg ik nauwelijks 3% voor mijn geld. 
Dus het sommetje wordt positief op het moment dat je niet hoeft te lenen voor de aanschaf.  
 
Verder zakken de kosten van zonnecellen in rap tempo. Gegeven de technologische ontwikkelingen (bestaande cellen ~12% rendement, de nieuwste multi-layer cellen ruim 2x zo hoog, tot wel 40%)en betere productie-technieken zoals we hebben gezien met chips, zal die prijsdaling nog wel 10 jaar doorgaan.

Ik realiseer me nu dat het nog gunstiger is. 
Immers van de 3% rente die ik krijg moet ik nog 1,2% belasting betalen.  
Zodat het feitelijk rendement van mijn geld maar 2% is.  
Daarmee wordt zonne energie dan nu al goed rendabel.

Voor zonnecellen moet je de normale BTW betalen. Geen belastingvrijstelling of subsidie meer.  
Wel hoef je geen belasting te betalen op de geproduceerde energie.  
Niet raar omdat: 
- de overheid niet weet hoeveel energie je met je eigen cellen produceert c.q. hoeveel die waard is. Vgl. ook geen belastingheffing over de groenten die je in je volkstuintje produceert.  
- je zonne energie geen schadelijke milieu effecten heeft. Dit in tegenstelling tot kernenergie-, kolen-, olie- of gascentrales. 
Het landschap hoeft daarvoor zelfs niet te worden ontsierd met hoogspanningsleidingen!

Wat ik mis in de diskussie hoeveel energie het kost een zonnepanneel te fabriceren. Ik heb gehoord dat het meer kost dan het ding überhaupt gedurende zijn levensduur levert. Uit milieu overwegingen dus niet aan te raden?

Dan had je een bron die zich niet goed heeft verdiept in de zaak. 
Break-even met ~1jaar.

Dank sabbas, ja de bron is me ontgaan. misschien was het Shell…..Ik denk wel dat die diskussie belangrijk is. In Duitsland werden met subsidie zuinigere auto’s aangeboden; moeste je de oude vernietigen. 
Daar kwam toch wel boven dat zo’n auto produceren zoveel energie kost als de auto in 100.000 km verbruikt. Uit dat oogpunt gezien is doorrijden tot hij uitelkaar valt voor sommigen wel een optie. Los daarvan nog de milieu eisen die aan een Staalverbriek gekoppeld zijn (in China bv…).

Ik zeg: de stelling is grotendeels onwaar.  
Kolen en atoom stroom zijn alleen goedkoop omdat de vervuiling die ze veroorzaken en de (gezondheids) risico’s niet goed in de prijs worden verrekend. De CO2 prijs is alleen laag omdat de meeste licenties voor niks aan de grote vervuilers worden gegeven. Daar is destijds flink voor gelobbyed.  
 
De huidige prijzen (in Spanje voor grote projecten): 
kolen stroom: 5 cent/kWh + vervuiling / gezondheidsrisico’s 
zonne stroom: 12 cent/kWh en elk jaar verder dalend 
 
Ik verbaasde me destijds er al over dat NRC de mooie fotos met de Shell reclame teksten klakkeloos afdrukte. Blij dat dat nu een klein beetje rechtgezet wordt.

Als Shell niet zoveel belangen had in deze markt en niet samen met de ander oliebonzen zo aan het lobbyen waren in alle landen, was zonne-energie 10 jaar geleden al rendabel geweest.

Dat is zeer dubieus, gegeven dat de kosten voor zonnecellen mede dalen dankzij de ontwikkelingen in de chip produkie industrie. 
En daar is afgelopen jaren heel veel geld gestoken.

Het hangt er ook vanaf waar je de energie voor gebruikt en hoeveel je nodig hebt en waar je je bevindt. 
 
Een gemiddeld huishouden in midden- en zuidelijk Afrika geeft zo’n $2/week uit aan kerosine (per lamp).  
 
Dat is zo’n 20-30% van het totale inkomen. Doordat we nu LED lampen op zonne energie leveren voor minder dan $10 per lamp, is de terugverdientijd ongeveer een maand, de verminderde kosten ten gevolge van slechte gezondheid en brandrisico niet eens meegerekend. 
 
(De lampen gaan meerdere jaren mee, zie http://flexiwaysolar.com).

Rekenen is klaarblijkelijk ook moeilijk, 15000 kwh in 30 jaar is 500 kWh per jaar. keer een kwartje is 125 euro per jaar x 30 = 3750. 
Gemiste rente a 3 % ongeveer 90 euro, afschrijving in 30 jaar 30 euro per jaar. Kosten per jaar zeker 120 euro. Voor die 5 euro per jaar dan maar hopen dat er in die dertig jaar niets kapot gaat en geen redements verlies heeft. Wie kent er een elektronica product dat 30 jaar meegaat.

Ik kijk nog elke dag met plezier naar mijn 30jaar oude Philips TV! Soms hopend dat hij kapot gaat zodat ik goed excuus heb om een mooie 3D TV aan te schaffen

Rekenen is voor mij ook moeilijk afschrijving 10 euro per jaar.

De betere rekenaars zeggen dat je een rendement hebt van ~6% per jaar (er van uitgaande dat de electriciteitsprijzen niet verder stijgen), als je PV cellen op je dak legt.  
Je moet dan wel meedoen met een grootschalig inkoop initiatief (scheelt vlotjes 30% op je investering), zoals bijv. van de vereniging Eigen Huis.

De locatie voor zonne energie is belangrijk. 
Ik woon in West Australie waar de zon overuren maakt. Grid parity was hier vorig jaar al bereikt. Subsidies zijn daarom afgeschaft.

Al kosten zonnepanelen 100x zoveel, maar kan iemand mij uitleggen wat het rendement is van het blijven verbranden van eindige brandstoffen, oorlog en corruptie?  
En in welke toestand laten wij de planeet achter voor onze kinderen? 
 
Doe wat je kunt en denk ook eens aan meer dan geld alleen. Oud papier verzamelen wij allemaal ook, terwijl gewoon op straat pleuren waarschijnlijk “rendabeler” is.

Dit hopen zij. Maar helaas voor Shell zie ik dat veel eerder gebeuren. Jammer van alle olie obligaties maar de tijdperk van elektrische auto’s is aangebroken. Het duurt niet langer meer. Olie zal steeds duurder worden zoals we al merken. Over paar jaar zal het niet meer te betalen zijn voor Jan Modaal.

De consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de olie prijs. Je kan zelf een groene energie leverancier kiezen zoals Greenchoice. Hier ligt de focus ligt op duurzame energie opwekking. Daarnaast beloont de directie van Greenchoice zich eerlijk. D.w.z. rond de ton. Het is hypocriet om op olie prijzen en files te klagen als er alternatieven zijn, zoals elektrische fietsen en motoren of het ov en de keuze in je energie leverancier.

Verbazingwekkend dat over ‘ investering’, ‘terugverdientijd’ en ‘ rendabel’ wordt gesproken als het over het opwekken van duurzame energie gaat.

Grote sommen geld worden uitgegeven aan onnodige materiele zaken die nooit iets zullen opleveren (behalve misschien wat status) en na een jaar of 10 helemaal niets meer waard zijn.

Wat ik niet begrijp: waarom vinden we het totaal vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld de aanleg van wegen volledig van ons belastinggeld wordt betaald, en vinden ‘we’ dat zonneenergie niet rendabel mag zijn vanwege belastingvoordelen? met andere woorden, waarom wordt grootscheepse schone energie voorziening op de keper beschouwd volledig aan de markt overgelaten? Dat doen we toch ook niet met andere infrastucturele zaken, zoals ons wegennet, dijken, kanalen?
Terwijl juist schone energie cruciaal is voor een schone toekomst.

Daarbij aangetekend dat er ook nog milieu-issues kleven aan de productie van zonnepanelen. Die is ook nog lang niet in alle gevallen schoon of duurzaam.

Paul, 
Aanleg en onderhoud van de (rijks)wegen worden door de gebruikers betaald via de wegenbelasting en accijns op brandstof. 
 
Die gebruikers beweren al jaren dat ze teveel betalen. Daarbij gaan ze echter gemakshalve voorbij aan de maatschappelijke kosten die ongelukken veroorzaken (WAO, enz), milieu-verontreinigingskosten (kortere levensduur door fijnstof, e.a.), de kosten van wegen in de stad, de kosten van de verkeerspolitie, e.a. 
 
Als je alles optelt, dan is het inderdaad nog steeds zo dat autorijden wordt gesubsidieerd (net zoals openbaar vervoer). Dus je hebt voor een stuk wel gelijk.

Goed verhaal. Alleen de kostprijs (opwekkosten) van fossiele stroom ontbreekt ter vergelijking nog. Die is ongeveer 5-6 Eurocent/kWh. En dat is dan vergelijkbaar met de huidige kostprijs van zonnestroom van 21 cent, zoals door SNM berekend. Zon is dus inderdaad nog lang niet concurrerend.

De kostprijs van zonnestroom ligt ver beneden de 21ct en gaat meer richting 14 (voor particulieren) en 11 ct (voor bedrijven die investeringsaftrek kunnen genieten)

Jaap, 
Die 5-6 cent kostprijs is voor stroom opgewekt in een vervuilende centrale ver weg van de verbruiker. 
De 21 cent kostprijs voor zonne-cellen is voor ‘schoon’ opgewekte stroom die direct wordt afgeleverd bij de verbruiker. 
 
Wil je vergelijken, dan moet je de transportkosten van centrale naar gebruiker erbij tellen (=aanzienlijk, zie rekening), en de vervuilingskosten (CO2/fijnstof/roet of radio-activiteit risico dat je geheel zelf moet dragen omdat de verzekeringsmaatschappijen het allemaal uitgesloten hebben vanwege het te hoge risico), enz..  
 
Als je alle factoren mee rekent, dan wordt de uitkomst van het sommetje anders…

Zonne-energie is voor consumenten goedkoper dan fossiele energie omdat fossiele energie zwaar belast wordt en zonne-energie zwaar gesubsidieerd. Het voor consumenten ‘goedkoper’ maken van zonne-energie is dus een politieke keuze. Uiteindelijk betalen wij die subsidie/belasting natuurlijk zelf en daarom is de analyse die NRC Next hier maakt niet eerlijk. Om te beoordelen of zonne-energie werkelijk een goedkoper alternatief is moet je daarom naar de opwekkosten kijken. Op die manier is de stelling van Shell wel waar, en het artikel van NRC Next ‘half waar’.

Pim, 
 
Het gegeven dat een alternatief op een deel aspect beter is, betekent niets.  
 
Je moet naar de kosten van het totale systeem kijken. Incl. de milieukosten, gezondheid schades, enz.  
En dan veranderd het plaatje.

@Pim: de grondslag van de energiebelasting is compensatie voor milieueffecten. De CO2 belasting van een zonnepaneel is in 1 tot 3 jaar gecompenseerd (afhankelijk van het transport en de methode van produceren). Daarna geeft een zonnepaneel geen milieubelasting meer (tot het moment waarop het gerecycled moet worden, waarbij het terugwinnen van grondstoffen de milieubelasting vrijwel geheel compenseert.) Alle andere vormen van fossiele energieproductie produceren gedurende de hele levensduur van een centrale CO2 en fijnstof-uitstoot en trekken daarmee een wissel op het leefklimaat. Overigens wordt fossiele energieproductie langs tal van wegen ook gesubsidieerd.

Als je het geduld kunt opbrengen de eindeloze tirades door te lezen zou je wel eens tot de conclusie kunnen komen: blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Geen gedoe, blijf gewoon bij je vertroiuwde energieleverancier. Windmolens waardeloos. Zonnepanelen twijfelacdhtig. Zonneboiler, nou lees maar hierboven. Voorlopig lijkt mij Atoomstroom nog de beste oplossing – zonder CO2 uitstoot. Met hergebruik van kernafval. Dat schijnt te kunnen. En niet bang zijn.

Voor hergebruik kernafval is zelfs theoretisch nog geen oplossing bedacht waarmee dat zou kunnen. En het blijft honderdduizenden jaren gevaarlijk. 
 
Daarom werden in Duitsland ook miljarden belastinggeld besteedt om het in zoutmijnen op te bergen.  
En nu nog veel meer miljarden belastinggeld om het er weer uit te halen omdat de radio-activiteit toch in het grondwater dreigt te komen.

Als je het geduld kunt opbrengen de eindeloze tirades door te lezen zou je wel eens tot de conclusie kunnen komen: blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Geen gedoe, blijf gewoon bij je vertroiuwde energieleverancier. Windmolens waardeloos. Zonnepanelen twijfelacdhtig. Zonneboiler, nou lees maar hierboven. Voorlopig lijkt mij Atoomstroom nog de beste oplossing – zonder CO2 uitstoot. Met hergebruik van kernafval. Dat schijnt te kunnen. En niet bang zijn.

Dat is het nu al  
Ze willen alleen graag met hun olie en kernenergie doorrommelen.

je moet natuurlijk echte kostprijs vergelijken, het effect van belastingen,subsidies en co2 aanslagen is een totale schuintrekking en weggegooidt geld. 
en wat vergeten wordt is dat “solar energy” in nederland is totaal krankzinnig met meer van de helft van de dagen zonder zon.( of wind ) 
solar en wind hebben ” back up ” nodig van conventionele “fosil “energie voor elke kilowatt,om aan het totale energie aanbod bij te dragen.

Als je de variabiliteit van de duurzame bronnen zon en wind als totaal krankzinnig kwalificeert, hoe zou je dan het gegeven dat we de door moeder natuur in miljoenen jaren opgebouwde natuurlijke rijkdommen er in 200 jaar doorheen jagen willen kwalificeren?

Deze totaal krankzinnige “discussie” is vijftien tot twintig jaar geleden al in Duitsland gevoerd (uitgebreid “gevoed” door de energiebranche, die het niet kon verkroppen dat zonnestroom decentraal opgewekt een succesverhaal zou gaan worden).

Hermann Scheer heeft al die onzin kundig gepareerd door honderden voordrachten in stad en land te houden, en de ene na de andere vernietigende analyse te schrijven. Hij heeft ondanks de massieve tegenstand in eigen land “zijn” Erneuerbare Energien Gesetz vakkundig door het parlement geloodsd (tegen de zin van zijn bloedeigen partij SPD, die in NEEderland als “rood” zou worden gekwalificeerd…), en de mondiale zonnestroom revolutie in gang gezet.

Ergo: we zijn hier de prehistorie van de energie onzin voor de zoveelste maal aan het herhalen, het is allemaal gebakken lucht.

Overigens kopieert NRC ook schaamteloos, zonder te controleren wat er achter zit, die onzin 25 eurocent/kWh “afname van stroom van het net” waar Natuur en Milieu in hun “factsheet” mee kwam. Die onzin is gebaseerd op de totaal kunstmatige kolder die CBS als “stroomprijs” hanteert. Waar wel vastrechten in worden gepropt. Maar weer niet de enorme teruggave post energiebelasting. En ook de BTW wordt “vergeten”. Resultaat: rotzooi!

Ergo: die 25 cent slaat nergens op (ik betaal 22,16 cent/kWh (waarvan 67 procent uit energiebelasting en BTW bestaat), en dat is al een stuk hoger dan de prijs die je nu voor zonnestroom “kwijt” zou zijn (met een nieuwe installatie), gerekend over een vaste periode van 25 jaar. Heb ik gedetailleerd, met knallharte tarief berekeningen allemaal al voor u uitgezocht:

http://www.polderpv.nl/nieuws_....._het_licht

(vooral in de daar aan gelinkte detail analyse)

NRC moet dus ook haar huiswerk overdoen…

Shell is een commerciele onderneming en mag/moet zelfs winst maken.
Voor hen is zonneenergie eerst in 2040 interessant; voor de particulier nu reeds!
‘k Ben zelf reeds zelfvoorzienend w.b.t. electriciteit en geen last meer van toekomstige prijsverhogingen. Maak 8% rendement op geinvesteerd geld en wordt meer als de stroomprijs stijgt. E.e.a. zonder subsidie.
Wat levensduur betreft: ik heb sinds oct. ’99 (bijna 12 jr.) reeds 6 panelen welke ik monitor. Tot heden nog geen opbrengstvermindering geconstateerd.
Met dit gegeven stel ik dat de levensduur minstens 30 jr., zoniet langer is.
Heb geprobeerd de diverse reacties op een rij te zetten.
Wat me opvalt is dat men het vaak over terugverdientijd heeft.
Verdien je aan een auto, plasma-tv of een electrische fiets ook iets terug?
Ze kosten enkel geld en hoe je het ook wendt of keert: ze produceren Co2.
Enkel in de reactie van “Marc” & “iggy” wordt het Co2-item aangehaald.
Co2-vermindering zou een uitgangspunt moeten zijn!
Zoals met alle nieuwe dingen geldt ook hier weer:
eerst wordt het verguisd, dan geaccepteerd en dan omarmd!
Een beetje “omdenken” zou niet verkeerd zijn.
Goed dat NEXT dit onderwerp bespreekbaar maakt.
Shell geeft versluierde info aan het publiek.
Geheel hypocriet is de stelling van Shell als je weet dat men in Japan een heel grote dunnefilmfabriek heeft geopend, zie: http://www.energiebusiness.nl/.....stil’/ , waar men € 250 milj. heeft geinvesteerd en met 35% een grote aandeelhouder is!
Zie ook: http://www.solar-frontier.com/....._Gallery/1 voor meer info.
Let wel: met alleen zonnestroom redt je het niet; aanvullende en ook fossiele opwekking zal noodzakelijk blijven.
Een gedeelte van de Co2-uitstoot d.m.v. zonnepanelen verminderen is een goede zaak.

Wij varen al jaren op een zeilboot en uit ervaring weet ik dat naast de aanschaf van een zonne-energie systeem het gebruik zeker niet vrijwel kosteloos is. Het onderhoud zit hem niet in de panelen (afgezien van hagelschade) maar veelal in de accu’s die je in zo een systeem moet toevoegen om continuïteit van de stroom te garanderen. Ze gaan max. 10 jaar mee en kunnen behoorlijk prijzig worden als je een beetje kwaliteit en capaciteit wilt hebben. Ook de regelelektronica is niet geheel feilloos over 30 jaar tijd.

Rob, gefeliciteerd, maar het gaat bij maatschappelijke discussies zelden over autonome installaties. Vrijwel altijd over netgekoppelde systemen die geen batterij als back-up hebben. Dat is de dominante markt waar “de discussies” (zo u wilt: de verbale veldslagen) over gaan… 
 
Volgens een recent artikel in Photon is zeker in de gebouwde omgeving een scenario met batterijen als tijdelijke opslag nog steeds geen economisch haalbaar scenario. Een programma “honderdduizend huis-systemen met PV en back-up accu” door de branche organisatie BSW Solar werd door Photon gekraakt, en intern schijnt het een heikel punt te zijn daar…

Blijf me verbazen over het ‘terugverdien-issue’: we kopen massaal nieuwe auto’s die een jaar later duizenden euro’s in waarde gedaald zijn (probeer maar ‘s in te ruilen) en dat vinden we normaal. Maar zelf schone energie produceren mag geen geld kosten en moet zichzelf zo snel mogelijk terugverdienen. 
Blijft gek. Koop één keer niet een nieuwe, maar een tweede hands auto en je kunt de ‘overwaarde’ in een PV-installatie / zonneboiler steken. Pure winst.

@paul 
 
Het blijft terugkomen die onzin. De e-bedrijven zijn zich de schompes geschrokken van de zonnestroom revolutie en laten voortdurend hun personeel à la tabaksindustrie verwarring zaaien en volstrekt onzinnige “economische” nep-argumenten in de publieke ruimte gooien om mensen van die revolutie af te houden. 
 
De hoeveelheid terugverdien bagger op internet is reeds tot een verstikkende hoeveelheid geaccumuleerd. Je kunt al die onzin (die heel vaak ook van apert foute aannames uit gaan) ook gewoon het graf in negeren. Mensen zijn dat gezeur spuugzat, “het zit ze tot hier”. Ze willen gewoon zonnepanelen. En kopen die. Dit jaar in excessieve mate. Wel voor Nederlandse begrippen natuurlijk, internationaal stelt ons land op dit gebied nog steeds schrikbarend weinig voor. 
 
Auto nooit gehad hier. Nooit behoefte aan gehad. Altijd geld over, dus, vandaar die paneeltjes die alweer bijna twaalf jaar op het dak staan (dak eigendom verhuurder, geen probleem, toen…). ;-)

@ Paul: 
Jij bent tenminste een van de weinigen die het begrijpen! Let wel dat het ook enorm toegevoegde waarde aan je (koop)huis geeft. Een eventueel toekomstige eigenaar likt z’n vingers als hij merkt dat de el. rekening miniem is. 
Reken maar dat het veel duurder wordt; de olieprijzen stijgen momenteel drastisch (hopelijk tijdelijk). Het is een bekend gegeven dat de mens niet veel verder dan zo’n 3 mnd. vooruit kan kijken/denken. Dit zal hier ook wel het geval zijn. Niets nieuws onder de zon(nepanelen)! 
Zonnepanelen zijn een diepte-investering! 
 
@ Rob:  
Jouw “zeilbootverhaal” is van geheel andere orde hoe correct dit ook is. Appels & peren smaken heel verschillend! 
 
Verder: het Shell-verhaal in NEXT heeft niets met particuliere toepassing te maken. 
Nog afgezien hun hypocriete opstelling door in Japan te participeren in een dunnefilm- zonnepanelenbedrijf Solar Frontier 
Duidelijk een tegenhanger/concurrent van het helaas “geflopte” Helianthos ondernemen van AKZO/NUON/VATTENFALLS. 
Wat een kennisvernietiging. 
 
Het is wel frappant dat in ons dorp, nadat ik in mei ’11 m’n systeem uitbreidde, zo’n 6 mensen een systeem hebben geïnstalleerd. 
Ze vroegen mijn mening/ervaring/advies, enz. Deze lui zijn ook niet gek en de meesten vonden verminderde Co2-uitstoot een belangrijk issue! 
Chapeau hiervoor. 
Een enkeling met subsidie in de vorm van EIA (energieinvesteringsaftrek) voor zakelijke toepassing. 
Melkveehouders met grote dakoppervlakken maken hier ook veel gebruik van. 
(‘k hoop dat ze zich door de papierbrij kunnen worstelen!)