Next checkt: ‘1 miljard mensen moeten rondkomen van 70 eurocent per dag’

Peter R de Vries, Doutzen Kroes en andere bekende Nederlanders in een krantenadvertentie

stoplicht_d-200x165 Next checkt: ‘1 miljard mensen moeten rondkomen van 70 eurocent per dagAfgelopen maandag spraken ‘prominente Nederlanders’ als Peter R. de Vries, Doutzen Kroes en Louis van Gaal zich in een open brief aan het kabinet uit tegen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Volgens de ondertekenaars van de brief, die afgedrukt werd in dagblad Metro, heeft Nederland de afgelopen twee jaar al 1 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking en is het „onaanvaardbaar” dat „de rijkste landen hun economische teruggang te lijf willen gaan door te korten op het bestrijden van extreme armoede en onrecht”. Op dit moment, zo stellen zij, „leven meer dan een miljard mensen in extreme armoede; zij moeten rondkomen van minder dan 70 eurocent per dag”. De brief is onderdeel van de campagne #JeKrijgtWatJeGeeft, die weer een initiatief is van Partos, de branchevereniging voor internationale samenwerking. Partos vertegenwoordigt 113 organisaties, waaronder Oxfam Novib, Cordaid, en Stop Aids Now. Lezers Tom Wolters en Martijn van Duijvenvoorde vroegen next.checkt of het inderdaad zo is dat 1 miljard mensen moeten rondkomen van 70 eurocent per dag.

Next checkt en concludeert: de bewering is grotendeels waar.

Interpretaties

De 70 eurocent van Partos is omgerekend 92 Amerikaanse dollarcent. Volgens Aave Kretzschmar, die namens Partos  het woord voert, is die 70 eurocent gebaseerd op een armoedegrens van 1 dollar per dag. Partos is dus niet helemaal nauwkeurig geweest bij de omrekening: 1 dollar is namelijk 76 eurocent.

Deze grens van 1 dollar is afkomstig van de Wereldbank. Die  stelde de armoedegrens voor ontwikkelingslanden in 1990 vast op dat bedrag. Wie met minder rond moest komen, had te weinig inkomen om in zijn basisbehoeften te voorzien. Die Wereldbankdollar was een dollar uitgedrukt in koopkrachtpariteit (Purchasing Power Parity, PPP),  oftewel het bedrag in de lokale munteenheid van een land waarmee daar een vergelijkbaar mandje aan voedsel en diensten kon worden gekocht als destijds met een Amerikaanse dollar in de VS.

De dollar-per-dag-standaard uit 1990 was gebaseerd op het prijsniveau van 1985, en berekend op basis van de nationale armoedegrenzen in 22 ontwikkelingslanden. In 2009 stelde de Wereldbank de armoedegrens opnieuw vast, dit keer op basis van gegevens uit 75 ontwikkelingslanden. Sindsdien hanteert de Wereldbank een wereldwijde armoedegrens van 1,25 dollar (95 eurocent) per dag. Wie minder dan dat te besteden heeft, leeft volgens de Wereldbank in extreme armoede.

Hoe is er gemeten?

Sinds 1981 schat de Wereldbank, op basis van enquêtes onder huishoudens in ontwikkelingslanden, iedere drie jaar het armoedeniveau in de wereld. Vorige maand werd een update gepubliceerd van de armoedeschattingen voor 2008. Over  de jaren erna zijn nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Voor de schattingen is gebruikgemaakt van  de koopkrachtwisselkoersen voor consumptie uit een internationale  vergelijking in 2005. Die werden gecombineerd met de uitkomsten van enquêtes onder meer dan 1,2 miljoen willekeurig gekozen huishoudens in 127 ontwikkelingslanden. Volgens de Wereldbank vertegenwoordigen die huishoudens 90 procent van de bevolking in de derde wereld.

En, klopt het?

In het nieuwe rapport concludeert de Wereldbank dat in 2008 1,29 miljard mensen onder de huidige armoedegrens van 1,25 dollar (95 eurocent) per dag leefden. Onder de nog lagere grens van 1 dollar (76 eurocent) per dag leefden 801 miljoen mensen.

Afgaande op deze cijfers leven er dus inderdaad meer dan 1 miljard mensen in extreme armoede.  Maar in tegenstelling tot wat Partos beweert, moeten minder dan 1 miljard mensen  rondkomen van 70 eurocent per dag. Woordvoerder Aave Kretzschmar erkent de fout, maar benadrukt dat 95 eurocent „nog steeds heel weinig” is en 1,29 miljard mensen „heel erg veel”.  Op de website van #JeKrijgtWatJeGeeft zijn de getallen inmiddels aangepast.

Conclusie

Partos suggereert met de 70 eurocent waar  een miljard mensen dagelijks van rond zouden moeten komen precieze cijfers te gebruiken. De samenwerkende hulporganisaties blijken echter een verouderde armoedegrens van 1 dollar per dag te hanteren. Bovendien is die dollar onjuist omgerekend: 1 dollar is nu 76 eurocent. Volgens de meest recente gegevens van de Wereldbank leven  1,29 miljard mensen onder de huidige armoedegrens van 1,25 dollar (95 eurocent) per dag.

Aangezien het hierbij nog steeds gaat om ruim een miljard mensen en het verschil tussen 95 eurocent en 70 eurocent betrekkelijk klein is, blijft de strekking van de bewering  zo goed als intact. Ondanks de verouderde armoedegrens die werd gehanteerd en de foute omrekening, beoordelen wij de stelling dat een miljard mensen van 70 eurocent per dag moet rondkomen dan ook  als grotendeels waar.

 

27 reacties op "Next checkt: ‘1 miljard mensen moeten rondkomen van 70 eurocent per dag’"rss-icon

Er wordt door de westerse wereld ruim gegeven aan ontwikkelingshulp. Natuurlijk kan het altijd meer. Maar het kan ook beter en dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. Als met al dat geld wat nu al wordt gegeven (niet alleen door Nederland maar door nog zoveel andere landen), nog steeds ruim 1 miljard mensen onder het 1,25 dollar per dag minimum leven, dan doen we structureel iets niet goed. En daar zijn ook wel diverse bewijzen voor zoals bijvoorbeeld dictators die de gelden doorschuiven naar hun eigen projecten/bankrekeningen. Is het dan niet beter om eerst eens te kijken naar een geheel nieuwe opbouw van ontwikkelingshulp, die ook daadwerkelijk trerecht komt bij de mensen die het nodig hebben en dan te kijken naar wat voor bedragen erbij horen?

Ja, dat is zeker waar. Maar het zou niet handig zijn; het kind met het badwater weg te gooien. Ik denk, dat de grootschaligheid veel negatieve effecten verdoezelt. 
MiesD.

Maar helpt onze ontwikkelingshulp deze mensen ook echt uit de armoede te komen of blijft er veel aan de strijkstok hangen? De emotie van Wilders is veel meer erop gebaseerd dat het geld toch niet bij die mensen terecht komt en als je de salarissen en bonussen van al die organisaties beziet, dan ga je ook wel ernstig twijfelen aan wat er bij de arme mensen echt terecht komt.

Beste Hieke, 
Natuurlijk kan het altijd beter.  
Maar de veronderstelling dat zoveel mensen nog altijd onder de armoedegrens leven te wijten is aan niet effectieve ontwikkelingssamenwerking is wel erg kort door de bocht. Allerlei andere factoren, zoals handelsbarrieres of (geo)politiek hebben een hele grote invloed op de economische ontwikkeling van arme landen.  
Moeten we dan maar geen hulp meer geven?  
Juist wel! Naar mijn idee moet ontwikkelingssamenwerking zich richten op het weerbaarder en mondiger maken van burgers in ontwikkelingslanden, zodat zij kunnen opkomen voor hun rechten en zodat zij een eigen onderneming kunnen beginnen. 
En misschien kunnen wij hier beginnen met shirtjes kopen die niet door kinderhanden zijn gemaakt, of een euro extra uitgeve voor chocolade waarvoor boeren een eerlijke prijs hebben gekregen..

Marleen, 
Kort door de bocht helpt weleens om zaken helder te krijgen, maar ik ben het volstrekt met je eens. Mijn pleidooi gaat niet over geen ontwikkelingshulp geven maar over een meer effectieve vorm. En het helpt zeker als we hier onze verantwoordelijkheid nemen bij het aanschaffen van benodigdheden, zoals je voorstelt. Het zou mooi zijn als op macroniveau staten een dergelijke houding zouden aannemen wat betreft handelsembargo’s, concurrentiebedingen enzovoorts.

Koop geen T-shirt meer dat met kinderarbeid is gemaakt en dan.. ? Denk je dat ze dan opeens gratis onderwijs krijgen ? Ik denk dat ze dan uit gaan bedelen, of misschien erger, mishandeld worden zodat ze met bedelen meer ‘opbrengen’ of in de sexindustrie opduiken ? In de 19e eeuw was er ook kinderarbeid in Nederland en dat verdween toen we rijker werden, door handel. Haal de handelsbelemmeringen met andere landen weg en laat ze zo hun eigen boterham verdienen. Vrijheid is hier het sleutelwoord, niet (corrupte) overheidsbemoeienis en gratis geld geven. Geef geld aan arme mensen en er zijn… arme mensen. Kun je vervelend vinden maar het is wel hoe het werkt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.

Het is ook goed daarbij naar het Chinese model te kijken: 
 
According to the UN, 70 percent of the people who have been lifted from poverty worldwide over the past 25 years were Chinese. 
 
“China’s poverty reduction drive is unique in history. No other nation in history has ever been able to bring so many people out of poverty in such a short time,” Napoleon Navarro, acting Country Director of the UN Development Program China, told Xinhua. 
 
Speaking at a news conference in Beijing last September, UN Resident Coordinator in China, Renata Dessallien, said China had already achieved three out of the eight key benchmarks outlined in the Millennium Development Goals, which are intended to help the world’s poorest by 2015. It has halved the number of people living on less than $1 a day, achieved universal primary education for children and reduced child mortality by two thirds. 
 
“China’s success in lifting millions of people out of poverty is unprecedented,” Dessallien said. (beijing Review, December 2012)

Hoe kan het nou december 2012 zijn?

De genoemde namen als van Gaal en Kroes lijken mij ook van € 30,= zoals wij met WAO uitkering te moeten leven nietwaar?En ene Peter R . was die ook niet modaal ingehuurd?Nee, we gaan korten op de uitkeringen, de kapitalen zitten allang in het buitenland, zoals Antillen,Kanaaleilanden en Zwitserland.

De enige manier om een arm land uit de armoede te helpen is te zorgen dat de mensen in de land zichzelf kunnen helpen. We moeten ze geen geld geven, we moeten ze helpen het zelf te doen. Ontwikkelingshulp in de huidige vorm remt de arme economieen eerder af dan dat ze ze vooruit helpt. Importsubsidies op producten uit die landen zou veel meer helpen.

Ontwikkelingssamenwerking is niet het enige waarme we ontwikkelingslanden kunnen helpen. Een eerlijke vorm van handel zou ook kunnen helpen. 
 
Ik heb een aantal jaren geleden een documentaire gezien over voedsel dump praktijken van een aantal EU landen, o.a. Nederland en Italië. Nederlands kippenvlees en Italiaanse tomaten werden met EU subsidie gedumpt op West Afrikaanse markten, o.a in Ghana, waardoor lokale kippenboeren en tomatentelers falliet zijn gegaan. 
 
Gesubsidieerde landbouw in de EU maakt concurreren voor de boeren in Afrika en Zuid-Amerika ook nagenoeg onmogelijk.

Inderdaad! En de oplossing is voor een groot deel politiek. Wij de burgers moeten ons mensen tonen door op de partijen te stemmen die er echt idealen (of beter gezegd: normale menselijke waarden) op nahouden, en niet langer op de partijen die al 10-tallen jaren geen vinger uitsteken naar deze oneerlijke concurrentie.

Mocht u nog meer willen weten over percentages en de wereld bevolking, het is zeker de moeite waard om 5 minuten vandaag uit te strekken om het volgende filmpje te kijken: http://www.youtube.com/watch?v=rvTFKpIaQhM

allemaal verschrikkelijk natuurlijk maar er gaan miljarden naar afrika al sinds vlak na de 2e wereldoorlog.. 
het meeste komt NIET bij de armen terecht maar bij de zgn. warlords:voorbeeld voedsel en medischehulp wordt aan de grens van Soedan tegengehouden door zwaarbewapende moslimstrijders .. ). 
kratten whisky en een belachelijk dure helikopter voor een dictator in Nigeria. 
wapens zoveel ieder bananenland maar wil hebben…veelal gesteund door China. 
en wij maar dokken tot in den treure !! 
er is dus structureel iets mis met Ontwikkelingshulp anders was er allang geen hongersnood en oorlog meer!!

Beste Fest,
Één van de lastige dingen aan de discussie over ontwikkelingssamenwerking is dat er ook veel onware verhalen de ronde doen. Ook zijn er incidenten (schandalige inderdaad) die in het debat een podium krijgen als waren ze het symbool van alles wat er in de internationale samenwerking gebeurt; dat is gelukkig niet terecht, zoals een gemiddeld jaarverslag van de Nederlandse OS organisaties zal aantonen. Ik zou graag willen weten waar u deze verhalen vandaan heeft.
Oneerlijke handelsbarrieres opheffen is volgens mij inderdaad één van de meest effectieve manieren om mensen buiten Europa een eerlijker kans te geven. Gelukkig zijn er ook mensen in ontwikkelingsorganisaties die hier aan werken! Mensen met een lange adem en gepassioneerd idealisme.

Lees eens het boek De Crisiskaravaan. Het zal je verbazen hoe slecht de hulpindustrie is geregeld qua effectiviteit van de hulp en waar het geld verdwijnt en vooral hoe en waarom. Alle noodhulp samen is de 5e economie ter wereld. De hulporganisaties leggen nul verantwoording af voor hun daden die vaak niet zo nobel zijn als je graag zou willen.

De meeste mensen maken de fout dat ze ontwikkelingshulp zien als een uiting van solidariteit. Dat is het niet. Het is een machtsmiddel om welgevallige regimes in het zadel te houden en eigen bedrijven extra werk te geven. Vaak worden ontwikkelingsprojecten gefinancierd onder de voorwaarde dat een (in ons geval) Nederlands bedrijf het uitvoert, waardoor er bijna niks over blijft voor de economie daar. Daarnaast worden er allerlei voorwaarden gesteld die de neo-liberale agenda ondersteunen. Als we die landen daadwerkelijk hadden willen helpen, kende de wereld nu geen armoede meer. Maarja, het is toch ook wel lekker als je voor 10 € een spijkerbroek kunt kopen, of een pond koffie voor 2 €.

fair trade ipv aid!!!!!

De mensen een stukje eerlijke markt gunnen werkt beter. Met echte hulp: scholing, infrastructuur. Buiten de stelling ga ik er van uit dat veel mensen onder de armsten niet alleen afhankelijk zijn van geld maar vooral ook van ruilhandel en betaling in natura.

25 jaar geleden volgde ik een paar bijvakken over ontwikkelingsproblematiek. Ook toen al was de kritiek dat grote programma’s weinig helpen, en dat veel hulp niet goed besteed wordt. Er lijkt weinig veranderd.  
Net als toen, lijkt de oplossing te liggen in een mix: wegnemen van handelsbelemmeringen, bestrijding corruptie, maar toch ook weer zorgen voor goede infrastuctuur, maar dan wel passend bij de behoefte van het land. Maar juist die handelsbelemmeringen blijven het probleem.

Het is de verkeerde vraag of meer dan een miljard mensen moeten rondkomen van EUR 0,70 per dag. De echte vraag is: werkt ontwikkelingshulp zoals die nu gegeven wordt eigenlijk wel? Het antwoord op deze vraag is ontstellende eenvoudig: nee! 
De volgende vraag is dan: kunnen wij, westerlingen, dit verbeteren? Het antwoord op deze vraag is eveneens ontstellend eenvoudig: nee! 
De economische ontwikkeling van (vooral) Afrikaanse landen zal alleen verbeteren als Afrikanen bereid zijn om zichzelf uit deze put te helpen. De volgende vraag wordt dan: willen Afrikanen dat wel? Antwoord is: vermoedelijk wel, maar er komt niks van terecht. In Afrika ga je in de politiek om je eigen zakken te vullen, niet om het economisch welvaren van jouw land te bevorderen. 
Is het dus een goed idee om fors nu in ontwikkelingshulp te snijden? Onze ontwikkelingshulp is een soort Marshallhulp voor Afrika. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika westerse landen hulp verstrekt om er weer bovenop te komen. Nederland verstrekt al 40 jaar Marshallhulp aan Afrika zonder dat het wat oplevert. Afrikaanse economen zeggen zelfs: hou ermee op! Totdat Afrikanen bereid zijn uit hun slachtofferrol te kruipen en bereid zijn samen de schouders te zetten om de ontwikkeling van hun landen, doen we er goed aan om ontwikkelingshulp af te schaffen. 
De enige reden om ontwikkelingshulp voort te zetten is het sussen van ons bezoedelde geweten, over ons slechte verleden. Ontwikkelingshulp is een soort (RKK-)aflaatgeld, waar je echt betere dingen mee kunt doen.

Pronk&co heeft in ieder geval goed aan de hulp verdiend. Dat moet doorgaan lijkt me.

Goede rubriek dit! Een kleine kanttekening: de cijfers van de Wereldbank worden hier kritiekloos overgenomen, terwijl er het nodige op valt aan te merken. En niemand kan dat beter uitleggen dan de beroemde (en bij de Wereldbank beruchte ;)) ontwikkelingseconoom William Easterly: http://aidwatchers.com/2010/01...../#comments

met een staatsschuld van 400 miljard is dit dus de nl toekomst Met dank aan Rutte

Wat we structureel niet goed doen, is toestaan dat vrouwen kinderen krijgen. Dit moet stoppen totdat de crisis over is. Over bevolking is ons probleem, en welke politicus durft dat te zeggen?
Stop de pro-life gekte! want zodra het kind is geboren wil niemand de verantwoordelijkheid op zich nemen het te blijven voeden etc.
Mensen die aantoonbaar uit eigen zak bijgedragen hebben aan de 3e wereld (bv een huis gebouwd in zo’n land) zouden vrijstelling moeten kunnen krijgen van deze extra belasting. En met gekregen geld gaat men minder zorgzaam om dan met zelf verdiende centjes…
Onderzoek naar woestijn ontginning e.d. lijkt me beter investeringsdoel!

MISSCHIEN KAN DE SHELL EN NOG WAT VAN DIE veel verdieners eens beginnen , om honderden waterputten te slaan uiteraard gratis !!!!
KAN HET LAND BEWERKT WORDEN , VOOR ETEN GEZORGD WORDEN , ALS ER WAT OVERBLIJFT DIT TE VERKOPEN .
jE MOET DEZE MENSEN GEEN VIS BRENGEN , JE NOET ZE LEREN VISSEN !!!
ENIGE GOEDE OPLOSSING
Hoe lang is het geleden dat we geld hebben gegeven voor Haiti ????
Het merendeel staat bij de organisatie nog op een rente gevende bankrekening !!
Rot toch een keer op .

Ik heb me altijd verbaasd over deze (economische) definitie van de armoedegrens. Want iemand die in Mumbai woont leeft met 1 dollar per dag in diepe, diepe armoede. Maar iemand op het platteland van Nepal kan het met 0 dollar per dag best goed hebben: eigen stukje land voor voedsel, beetje ruilen… Met eigen ogen geconstateerd.
Het zou beter zijn enige richtlijnen te formuleren op basis waarvan we kunnen constateren dat iemand al dan niet een menselijk bestaan heeft: voldoende eten, veiligheid en vrijheid en bijvoorbeeld toegang tot onderwijs. En dan eens gaan tellen in deze wereld.