Next checkt: ‘Eigenlijk zitten VVD en SGP heel dicht bij elkaar’

Premier Mark Rutte op de SGP Jongerendag, 10 maart 2012.

stoplicht_e-200x165 Next checkt: ‘Eigenlijk zitten VVD en SGP heel dicht bij elkaar

Premier Mark Rutte (VVD) sprak zaterdag op de  jongerendag van de conservatief-christelijke partij SGP in  Utrecht. Hij benadrukte daar de overeenkomsten tussen de VVD en de SGP: „Over het overgrote aantal  van de onderwerpen die in de politiek spelen zijn we het eens”,  zei hij. Steun van de SGP kan de regering, en gedoogpartner  PVV, in de Eerste Kamer aan een meerderheid helpen.

Rutte’s woorden haalden NRC Handelsblad, Trouw en Het Parool en de sites van onder meer NOSVolkskrant en NU.nl. Op Twitter stroomden de  verbaasde reacties binnen. Zijn de conservatief-christelijke SGP  en de liberale VVD het inderdaad voor het overgrote deel met elkaar eens? next checkt en beoordeelt de bewering als waar.

VVD_SGPb224 Next checkt: ‘Eigenlijk zitten VVD en SGP heel dicht bij elkaar

Interpretaties

Volgens Rutte verschillen de partijen voornamelijk „op het  terrein van de immateriële thema’s” van mening. Met  betrekking tot de „grote vragen” zitten de partijen „eigenlijk altijd  heel dicht bij elkaar.” Rutte somt die vragen op: „Hoe zorgen we dat het veilig is op de straat? Hoe krijg je een fatsoenlijk migratiebeleid? Hoe zorg ik ervoor dat de kas op orde is?” En: „We zijn  allebei voor een kleine, krachtige overheid. We zijn voor een fatsoenlijke sociale zekerheid.” Volgens Rutte zijn de SGP en de  VVD het dus vooral over die vijf onderwerpen met elkaar eens:  kleine overheid, overheidsfinanciën, sociale zekerheid, veiligheid en immigratie.

Is dat te meten? De partijstandpunten van de VVD en de SGP – ten aanzien  van ‘immateriële zaken’ én ‘grote vragen’ – zijn het meest gedetailleerd weergegeven in de verkiezingsprogramma’s. De meest  recente programma’s stammen uit 2010 tellen respectievelijk 42 en 70 pagina’s. Een een-op-eenvergelijking is vanwege  verschillen in opbouw en nadruk lastig, maar het is wel mogelijk na te gaan in hoeverre de partijen op één lijn liggen.

En, klopt het?

Ideologisch gezien verschillen de partijen sterk. De SGP pleit voor een „theocratische politiek”, de VVD voor scheiding van  kerk en staat. In haar verkiezingsprogramma benadrukt de  VVD bovendien dat liberalen „niet naar de groep, maar naar het  individu kijken”, terwijl de SGP juist waarschuwt voor „toenemend individualisme”. Deze basale verschillen vertalen zich  naar verschillende standpunten over, bijvoorbeeld, homoseksualiteit, abortus en euthanasie; kennelijk ‘immateriële’ kwesties, volgens Rutte.

Op de vijf door Rutte aangehaalde gebieden – kleine overheid, overheidsfinanciën, sociale zekerheid, immigratie, en veiligheid – staan de partijen desondanks wél dicht bij elkaar. Beide pleiten voor een kleine overheid, en beide willen flink bezuinigen: de VVD 30 miljard, de SGP 29 miljard. De partijen spreken zich uit tegen belastingverhoging. De staatskas moet op  een andere manier worden aangevuld. In de woorden van de  SGP: „Niet meer belasten, wel snoeien in het woud van subsidies en regelingen”. Beide willen „het verschil tussen loon en  uitkering” vergroten, de duur van de WW-uitkering inkorten en de levensloopregeling afschaffen. De pensioenleeftijd moet volgens beide partijen omhoog naar 67.

Zowel VVD als SGP is voor een strenger immigratiebeleid,  een eigen bijdrage voor de inburgeringsopleidingen en harde sancties op het niet deelnemen aan, of zakken voor, het inburgeringsexamen. Wat betreft veiligheid is de VVD vóór een nationale politie, en de SGP tegen. Maar beide zijn voor sneller en strenger straffen, en het verhalen van schade op ouders van minderjarige misdadigers.

Andere verschillen: op het gebied van sociale zekerheid wil de SGP de subsidie voor kinderopvang afschaffen. De partij van  Rutte pleit vóór subsidie, opdat „gezinszorg en carrière kunnen  samengaan”. De SGP wil het eenverdienersgezin in ere herstellen, de VVD ziet het liefst twee ouders met een loopbaan. Ook  ontwikkelingshulp (overheidsfinanciën)  is een twistpunt: de  VVD wil het budget halveren, de SGP wil niet minder geven.  En dan is er de koopzondag: voor de VVD een  kwestie van ondernemerschap, volgens de woordvoerder van de  SGP „een immateriële kwestie”.

Conclusie

Dat de VVD en de SGP het over het „overgrote aantal van de  onderwerpen die in de politiek spelen” met elkaar eens zi jn, is  evident onjuist. De partijen staan op enkele principiële punten  lijnrecht tegenover elkaar, zoals scheiding van kerk en staat, homoseksualiteit, euthanasie en abortus. Rutte nuanceert zijn bewering echter met de toevoeging van wat hij de „grote vragen”  noemt: kleine overheid, overheidsfinanciën, sociale zekerheid,  veiligheid en immigratie. Ook binnen deze onderwerpen bestaan  meningsverschillen, bijvoorbeeld over ontwikkelingshulp, kinderopvang, een nationale politie en de koopzondag,  maar die nemen niet weg dat de partijprogramma’s voor het  grootste deel in elkaars verlengde liggen. Zowel SGP als VVD  pleit voor een kleinere overheid, tussen de 29 en 30 miljard aan  bezuinigingen, geen belastingverhogingen, een lagere WW-uitkering, een hogere AOW-leeftijd, strengere  regels voor migranten en hogere en snellere straffendie sneller moeten  worden opgelegd. Op deze onderwerpen zitten de partijen dus  inderdaad „eigenlijk altijd heel dicht bij elkaar”. We beoordelen de bewering daarom als waar.

Co-auteur: Lynn Berger


21 reacties op "Next checkt: ‘Eigenlijk zitten VVD en SGP heel dicht bij elkaar’"rss-icon

ik denk dat het eerder grotendeels waar is, omdat ze van de 5 punten het op 3 punten niet (geheel) eens zijn. of misschien wel half waar. 
 
verder staan verkiezingsprogramma’s soms haaks op wat er uiteindelijk gebeurt in de 2e en 1e kamer.

dat taart-diagrammetje in het artikel is geen reclame, maar het belangrijkste deel van het artikel.

Nee, ik ben het ook niet helemaal eens met de conclusie (zie Eva)..

Je moet deze analyse maken in vergelijking met de verschillen van het VVD-standpunt met de andere partijen. Anders kun je moeilijk concluderen dat de VVD en de SGP op één lijn zitten. Wat overeenkomst genoemd wordt bestaat bij de gratie van het ‘gemiddelde verschil’ tussen alle partijen.

Quote:  
 
“Dat de VVD en de SGP het over het „overgrote aantal van de onderwerpen die in de politiek spelen” met elkaar eens zi jn, is evident onjuist.”  
 
Hoe kun je nou je conclusie hiermee beginnen en vervolgens de bewering als ‘helemaal waar’ beoordelen? Ik zeg ook ‘half waar’.

De VVD is een genant rechtse partij aan het worden, van rechts-liberaal de laatste jaren geëvolueerd naar ronduit rechts. Onder invloed van de PVV, die waarschuwt voor conservatieve moslims, slijmt Rutte nu tegen even conservatieve christenen.

Dan wil ik je toch nog even herinneren aan Balkenende I, II en III. Noem eens iets liberaals wat de VVD de afgelopen 10 jaar bereikt heeft?

Een geweldige fan van de VVD ben ik ook nooit geweest. Maar voor mijn gevoel zaten ze vroeger tussen het spectrum van Dijkstal en Bolkestein, terwijl nu Bolkestein aan de vrijzinnige, vooruitstrevende kant zou zitten vergeleken met het partijbeleid. In het algemeen heeft fatsoenlijk rechts zelfmoord gepleegd met het vormen van dit kabinet.

Die overeenkomsten tussen VVD en SGP zeggen op zich niet zoveel. Misschien zijn de overeenkomsten van de VVD met een, enkele of alle andere partijen nog wel groter.

mag zo zijn, maar het is wel opmerkelijk dat een ‘liberale’ partij en de NL-gristentaliban zoveel gemeen hebben.

Tja, past niet in je beeldvorming? Of moet ik zeggen: in je vooroordelen gelet op de terminologie die je voor de SGP hanteert?

Het is niet alleen dat het stemgedrag zo overeenkomt, maar ook dat Rutte zelf dat nadrukkelijk trots als een aapje vertelt op een christenfundamentalistenbijeenkomt.

wat deed Rutte bij die bijeenkomst anyway?!

Dat is inderdaad bizar. Heel ongebruikelijk dat een premier bij een jongerenorganisatie, niet eens van zijn eigen partij, niet eens van een regeringspartij, op bezoek komt. In dit geval van een partij die met enige reden de minst liberale van Nederland genoemd kan worden. Hij moet wel enorm gebrand zijn op de steun van de SGP, een teken dat hij zich een beetje benauwd begint te voelen?

Helemaal eens met de conclusie!

Rutte moet eerst zijn stelling dat partijen dicht bij elkaar staan, belangrijk aanpassen.
Die nabijheid zou gelden voor het overgrote aantal van de onderwerpen die in de politiek spelen.
De immateriele kwesties, waar die verschillen evident zijn, zijn eenvoudigweg in de minderheid.

Maar ook in kwalitatieve zin betekenen die immateriele kwesties weinig, suggereert Rutte. Want het is met betrekking tot de „grote vragen” dat de partijen “eigenlijk altijd heel dicht bij elkaar” zitten.
Fijn om te weten dat een onbenullige immateriele kwestie als ‘privacy’, ‘gelijkheid’ of ‘veronderstelde onschuld’ niet speelt bij een wezenlijke vraag als “Hoe krijgen we het veilig op straat?” Preventief visiteren van alle getinte mensen graag!

En –laten we het tegenover alle fascisten nog even benadrukken–: beide partijen zijn –echt waar!– voor een fatsoenlijke sociale zekerheid. Laat me raden: Ze zijn ook beide voor wereldvrede en tegen geweld.

Maar zijn we het er nou over eens waaruit die immateriele zaken bestaan? “Deze basale verschillen vertalen zich naar verschillende standpunten over, bijvoorbeeld, homoseksualiteit, abortus en euthanasie; kennelijk ‘immateriële’ kwesties, volgens Rutte.” Kennelijk. Mogelijkerwijs ziet iemand anders (de auteur?) dit geheel anders.
‘Basaal’ lijkt me hier trouwens misplaatst, want dat woord klinkt veel te zwaarwichtig, principieel, fundamenteel.

En het geschilpunt van de koopzondag is volgens het artikel voor de VVD een kwestie van ondernemerschap, voor de SGP een materiele kwestie. Daar zijn ze het niet eens? Of is ondernemerschap ook een immateriele kwestie?

Hoe dan ook, geen van deze partijen zal ooit mijn stem krijgen.
Daarin lijken ze erg op elkaar.

Ik vraag me af of veel SGP-stemmers het met Rutte eens zijn over wat de ‘grote vragen’ zijn. 
 
Overigens, dat taartdiagram zegt op zichzelf niet zoveel. Het zou bijvoorbeeld in theorie zo kunnen zijn dat in de 75 procent van de gevallen dat VVD en SGP hetzelfde stemden, de hele kamer unaniem was. In dat geval zou de overlap tussen VVD en SP eveneens 75 procent zijn. Zonder vergelijkingsmateriaal weten we dus eigenlijk niks.

Ik kan niiet geloven dat een zogenaamde liberaal met trots kan zeggen dat zijn partij sterk lijkt op de SGP. Dit alleen al zou reden moeten zijn om eens goed in de spiegel te kijken. Nu worden alle eigen idealen opzij gezet met het excuus dat daarover een maatschappelijk debat gevoerd moet worden. Mij lijkt het dan logisch om dat debat te voeren en niet bij voorbaat te capituleren.

Wel veel eens maar geen vrienden

Volgende week staat Rutte bij de PvdA en kan hij ook zeggen dat ze op hoofdpunten veel gemeen hebben. Zolang je zelf een beperkt aantal punten uit beide verkiezingsprogramma’s haalt waarop overeenstemming is en de rest als immaterieel beschouwd. Hij past ( keurig / slim) zijn speech aan aan het publiek. Bij uitgebreidere vergelijking komen meer verschillen aan het licht.

Ja Rutte en de SGP een pot nat. Deze man kan niet regeren, niet bezuinigen, niet opletten. Gaat door met geldverkwisting. Overigens walgelijke mensen die SGP ers. Dat dit soort mensen bepalend zijn voor het politieke landschap. Geeft aan dat we als land op een walgelijk niveau zijn afgezakt. Met vierhonderd twintig miljard staatsschuld gepaargaande met ongekende geldverkwisting. Zoals de salarissen van het kabinet en de meest onzinnige projecten geeft aan dat we naar een soort ontwikkelingsland afstevenen. 
Met Rutte zijn we goed in de aap gelogeerd. Een soortgenoot die sterke trekken en gelijkenis vertoond met de leden van het kabinet en andere bestuurders.

Helemaal met piet eens.De SGP sociaal?Ha!Voorin de kerk zitten bidden voor de arme mensen en ernstige zieken.Maar de VVD wel willen steunen met het ondoordachte beleid van de Krom en Kamp.Farizeeers zijn het!