Next checkt: ‘Nederland geeft twee keer zoveel uit aan rente als aan politie’

VVD-fractievoorzitter Stef Blok gisteren in de Tweede Kamer

stoplicht_e-200x165 Next checkt: ‘Nederland geeft twee keer zoveel uit aan rente als aan politie’„Alleen al aan rente geeft Nederland twee keer zoveel uit als aan de politie.” Dit stelde VVD-fractievoorzitter Stef Blok gisteren in de Tweede Kamer tijdens het debat over de val van het kabinet.

Next checkt en concludeert: deze bewering is waar.

Interpretaties

We bekijken in deze factcheck hoeveel rente Nederland jaarlijks betaalt over leningen die de Staat afsluit om de staatsschuld te herfinancieren. En we onderzoeken hoeveel Nederland jaarlijks in totaal uitgeeft aan de politie.

En, klopt het?

In de Miljoenennota van afgelopen september staat  dat Nederland dit jaar naar verwachting 10,4 miljard euro betaalt aan rente. In de begroting over 2012 van het ministerie van Veiligheid en Justitie vinden we de verwachte uitgaven aan de politie van dit jaar: 5,3 miljard euro.

Op basis van deze schattingen kunnen we dus concluderen dat de uitspraak van Blok – op 0,2 miljard euro na – klopt.

De definitieve cijfers over 2011 van zowel de politie- als de rente-uitgaven worden  pas op 16 mei – verantwoordingsdag in Den Haag – bekendgemaakt, dus daar kunnen we ons niet op baseren.

Overigens is het niet zo dat  de rente-uitgaven ten opzichte van de politie-uitgaven in de voorbije crisisjaren steeds verder zijn toegenomen.  Dat is opmerkelijk, omdat de staatsschuld mede door het redden van banken in 2008 wel flink groeide.

Was de staatsschuld in 2007 nog 258,8 miljard euro,  in 2008 steeg die naar 346, 2 miljard. Momenteel bedraagt de staatsschuld  al 405,5 miljard euro.

Maar tegelijkertijd daalde de rente die Nederland over nieuwe staatsleningen betaalt – van  4,1 procent in 2007 naar 2,7 procent in 2010. Ondanks de val van het kabinet bedroeg die rente gisteren zelfs nog maar 2,34 procent. Door die dalende rente betaalde Nederland volgens de meest recente schattingen vorig jaar 9,5 miljard euro aan rente tegen 10 miljard euro in 2010. In 2007 waren de rentelasten nog hoger.

De politie-uitgaven stegen ondertussen juist: van 3,1 miljard in 2007 tot 4,2 miljard in 2010. Twee jaar geleden was Nederland dus zelfs bijna 2,4 keer meer kwijt aan rente dan aan de politie.

Conclusie

VVD-fractievoorzitter Stef Blok heeft gelijk als hij zegt dat Nederland momenteel twee keer zoveel uitgeeft aan rente als aan de politie. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het verschil tussen die twee uitgaves de afgelopen jaren alleen maar kleiner is geworden – door een dalende rente en stijgende uitgaven aan de politie. In 2010 bijvoorbeeld besteedde Nederland zelfs 2,4 keer meer aan rente dan aan de politie. Maar omdat dat niets afdoet aan de bewering van  Blok beoordelen wij  zijn bewering als waar.

47 reacties op "Next checkt: ‘Nederland geeft twee keer zoveel uit aan rente als aan politie’"rss-icon

Waar, maar ook tendentieus

Een tendentieus feit? Is dat niet een controdictio in terminis? 
 
Een feit is nooit tendentieus, hooguit onwenselijk. Of het gebruik van het feit kan als tendentieus worden uitgelegd, al is dat veelal ook met een ander woord aan te duiden: struisvogelpolitiek.

Maar wel tendentieus

Ik zou graag een artikel in de nrc next zien over waarom zoveel landen zich in de schulden steken. Wegen de voordelen echt op tegen de nadelen?

En waaruit maak jij op dat politici de voordelen van een staatsschuld afwegen tegen de nadelen?

Overheidsschuld is een manier waardoor banken de spaargeld van mensen kunnen investeren en er rente voor krijgen. De pensioenfonds van de politie krijgt vast wat van dus gaat uiteindelijk ook een onderdeel van dat rente naar hun. Next moet ook dus checken waar het rente doorstroomt want als het naar de politie uiteindelijk gaat dan is het hele vraagstuk een beetje problematisch, toch?

Wel typisch dat ondanks de val van het kabinet en gekrakeel in de kamer de rente aan het dalen is. Blijkbaar hebben de financiele markten meer vertrouwen in een demissionair minderheids kabinet dan in een gedoogd kabinet. Blijkbaar hebben ze in het buitenland ook gezien dat de plannen van het zojuist gevallen kabinet meer kwaad dan goed deden.

Dat is wat kort door de bocht. De rente steeg aanvankelijk, van 2,31% op vrijdag naar 2,41% op maandag. Gisteren daalde die pas weer iets, naar 2,34%, maar nog steeds hoger dan vóór het onverantwoorde “uitstappen” van meneer Wilders. 
 
De markten reageren niet op de inhoud van de bezuinigingen, ze reageren op de haalbaarheid en effectiviteit van de bezuinigingen. Het interesseert ze maar weinig waar het geld vandaan komt om de balans te corrigeren, als het maar gebeurt. 
 
Overigens was de tienjaarsrente verder in het verleden, in 1991, ruim 9%. De staatsschuld was toen 197Mld, grosso modo zullen we toen ongeveer 18Mld hebben moeten betalen voor de staatsleningen. 
 
We lenen nu veel meer, maar betalen er veel minder over. Die staatsschuld is dus nu een lagere last voor de bevolking en de staatskas dan 20 jaar geleden.

graag ook nog even aangeven dat we met onze politie-uitgaven aan de onderkant van europa hangen, bijna nergens zo weinig politie-agenten als hier in Nederland.

Nederland kan dus nu meer aan politie uitgeven dan vroeger omdat we minder aan rente betalen. Waaraan je maar weer ziet dat veel rente betalen niet zo slim is, geld lenen kost namelijk geld.

Er is helemaal geen verband tussen de politie-uitgaven/kosten en de rente op de staatsschuld. Al was het 3 of 5 keer het getal. 
Wel belangrijk is het rendement uit de politiekosten. Dat is 10 keer zo laag als in het buitenland. Als het makkelijke werk er uit gehaald zou worden was het waarschijnlijk een factor 100 slechter.

Antje, daar wil ik wel meer over weten. Zou je de bewering kunnen onderbouwen?

De pensioenvermogens stijgen 3x zo snel als de staatsschuld. Eind 2011 870 miljard, staatsschuld slechts 400 miljard. In de pensioenvermogens zit bovendien 300 miljard uitgestelde belasting. Nederland is het rijkste land van Europa. 
Pensioenvermogen nu 900 miljard 
Staatsschuld 400 miljard 
Hypotheekschuld 600 miljard. 
Uniek!

En dus is de hele discussie zoals die gevoerd wordt over ‘crisis’ en ‘een zwarte wolk boven nederland’ volslagen idioot. Goed, de rente is vervelend (maar dit is niet de hoogste rentelast in verhouding tot het bbp die we oiit gehad hebben!), dat de economie (itt tot veel andere landen in europa) niet groeit is lastig, 3% norm is ingewikkeld, maar laten we vooral niet doen alsof er sprake is van een drama. Dat willen de populistische / demagogische / door kiezerstrekkerij gedreven politici ons echter wel doen geloven. Want geen ramp betekent geen goede campagne. En daarmee wordt die grote zwarte wolk gerealiseerd. Niet omdat het slecht ging, maar door egoistische politici en partijpolitiek

Zullen we dan maar de “-3% regel” invoeren? Ieder jaar 3% begrotingsoverschot zodat we uiteindelijk (hopelijk) minder rente betalen op de staatsschuld?

Dit is echt appels met peren vergelijken. Van de HRA van 26 miljard gaat 13 miljard naar de 20% rijkste Nederlanders; daar past het politie-budget bijna 3 keer in. Om maar wat te noemen. Het is pure demagogie. Een paar zinnen later zei Blok dat de rente op de staatsschuld meteen steeg toen Samsom aantrad.  
 
En vandaag bleek hij na het vallen van het kabinet weer flink te zijn gedaald. Zoveel vertrouwen had de markt kennelijk toch niet in de VVD.

Waar – en wat Blok daar nog bij kan zeggen: 
als NL het financieringstekort niet terug dringt, gaat naar verwachting de rente die betaald moet worden stijgen.  
Omdat het niet te verwachten is dat in deze krappe economische tijden meer middelen voor de politie begroot zullen worden, zal dan de verhouding tussen uitgaven aan rente en uitgaven aan politie alleen maar slechter worden. 
 
Het mag zo zijn dat de pensioenpotten niet meegenomen zijn. Feit blijft, dat de staatsschuld staat en dat daar rente over betaald moet worden. Feit blijft ook dat de schuld groeit, harder wanneer het tekort groter is. Feit blijft tenslotte dat we moeten rekenen / werken met de maatstaf die internationaal (EU, IMF, rating agencies) wordt gehanteerd – als zij die pensioenpotten niet meerekenen als verzachtende factor, moeten wij dat ook niet doen.  
Tenzij je voor een forse greep in de pensioenpotten pleit, om daarmee niet de (toekomstige) oudjes een inkomen te geven, maar een deel van de staatsschuld af te lossen… Ik zou daar niet voor zijn, en mijn gepensioneerde ouders ook niet!

Als Fitch zegt dat 2+2+5 moeten wij dat ook doen?

Fitch hoeft alleen maar IMF rapporten te lezen (kunnen ze dat eigenlijk wel?)
Ivo Arnold, 2012, “Het Catshuispakket redt de schatkist maar verzuimt de economie te versterken”, http://www.mejudice.nl, 24 april 2012.

Als we nu het staats deel van de pensioenpotten aanwenden en de omkeerregel afachaffen, betalen we meteen 8 miljard minder rente en over enkele jaren geen cent rente meer. Zonder dat hem iemand een cent kost.http://tinyurl.com/d7xqqb7

De implicatie is dat geld lenen oeoeoeoeh “SLECHT” is. Niets is minder waar. 
In het bedrijfsleven is lenen vaak erg GOED want dan kan je meer investeren en vergroot je op de iets langere termijn de winst 
 
ten tweede, dit zijn schulden van de overheid (dat zijn wij) aan de burgers (dat zijn wij ook!) Vergelijking met gezinnen zijn in principe slecht, maar als je moeder geld aan je broer leent, is dat slecht voor het gezin als geheel? Nee, het is dan neutraal. 
 
Ten derde, als we meer INKOMSTEN hebben dan uitgaven aan rente is er HELEMAAL niets aan de hand. 
 
Dat hele gedoe met die schulden is bangmakerij met weinig tot geen betekenis. 
 
Vergroting van de kloof tussen arm en rijk EN hoge werkeloosheid, DAT zijn de dingen waar je op moet sturen. Iets esoterisch als een schuld aan onszelf? daggutnie

Uw beweringen zijn juist op het moment dat de inkomsten die verkregen worden hoger zijn dan de kosten uit de lening. D.w.z. dat ik een rendement op die lening moet hebben dat hoger is dan rentekosten+inflatie. 
Op het moment dat dat niet het geval is verlies ik geld en wordt het alleen nog maar moeilijker om uit die neerwaardse spiraal te komen. 
Ergo: schulden zijn goed als je er risicoloos hoge percentages mee kunt halen. 
 
Daar komt overigens nog bij dat de overheidsschulden bijvoorbeeld bij particulieren of pensioenfondsen zijn. Als die binnen Nederland opereren betekent dat dus dat de rentekosten eigenlijk meer een investering in het eigen land zijn. Die moeten er dus weer vanaf getrokken worden omdat het eigenlijk geen kosten zijn. 
Pas als het geld van de rente op obligaties naar het buitenland vloeit (wat gezien de lage rente denk ik het geval is), zijn het echte kosten. Dan vloeit je kapitaal namelijk weg.

Vraag aan de NRC naar aanleiding van opmerking over oplopende staatsschuld en bankencrisis: 
hoeveel miljard is indertijd aan de banken ter beschikking gsteld (geleend), hoeveel is er terugbetaald en hoeveel staat er nu nog uit? 
NB Ik meen begrepen te hebben dat op 32 miljard na al die bankenmilhjarden zijn terugbetaald. Het oplopen van de staatsschuld moet dus meer en andere oorzaken hebben.

Helaas, de terugbetalingen zijn niet braaf in het potje afbetalen gegaan, maar in algemene potjes. Met als gevolg dat we de plm 100 miljard, waar een berkt deel voor de abnamro was en dus een voorlopig blijvende schuld, niet is afgelost. Zie ook deze link, inclusief goede lnk in de comments je een totaaloverzicht. http://sargasso.nl/archief/201.....de-ironie/

toevoeging: 
als je moeder geld aan je broer leent, zodat die een scooter kan kopen om pizzakoerier te worden, omdat ZIJ geen postbode meer kan zijn, is dat slecht voor het gezin als geheel? Dat is zelfs niet neutraal, dat is POSITIEF, het gezinsinkomen stijgt.

Als je broer dan die scooter gebruikt enkel om mooie meisjes te spotten in de stad en vervolgens hem in de prak rijdt, dan is het zelfs niet neutraal, dan is het NEGATIEF, het gezinsinkomen is vernietigd.  
 
In in het geval van Nederland is het niet moeders die het geld verstrekt maar wordt het grotendeels gefinancieerd door een buitenlandse tante, en die wil kost wat kost het geld terug hebben. Gebeurt dat niet, dan zal die tante de rente omhoog gooien, als moeders geld nodig heeft om haar postbode fiets weer ter hand te nemen en van het gezin eisen dat ze langer doorwerken, minder vaak op vakantie gaan omdat ze het risico van niet terug betalen hoger inschatten. Die buitenlandse tante vertrouwed de boel niet meer. Hierdoor raakt moeders en broer nog dieper in de problemen.

Niks tendentieus, niets positiefs aan schuld. De staatsschuld is altijd aan mij verkochts als zinjde een Keyniaaanse wijsheid. Bij een tekort laat je de staatsschuld oplopen en bij een overschot dring je het weer terug. Tot zover niets op tegen maar het probleem zit hem er in dat we bij een overschot vaak een andere politieke situatie hebben dan bij een tekort. Ik zou wel een gecheckt willen zien in NRC de volgende stelling: onder linkse kabinetten stijgt de staatsschuld. Overigens blijf ik een voorstander van een 0% tekort. Het lijkt me namelijk een waarheid als een koe dat wanneer je het tekort op 3% kunt houden, kan het ook op 0%.

Hoeveel rente ontvangt Nederland?

Rente is de gevaarlijke angel in het geldsysteem. Het geld is geen waardevrij ruilmiddel, zoals de economieboeken vertellen. Het monetair systeem is zo ontworpen, dat het bepaald economisch gedrag veroorzaakt. Het werkt concurrentie en kortetermijn­denken in de hand, het dwingt tot voortdurende economische groei en het onderwaardeert de taken die cruciaal zijn om een samenleving in stand te houden, zoals zorg en onderwijs.

Door geld uit te lenen creëren banken met behulp van fractioneel bankieren geld. Maar het geleende geld moet worden terugbetaald met rente. Dat rentebedrag creëert de bank nu niet. Dat moet de geldlener zien te bemachti­gen, ten koste van anderen. En zo ontstaat een vliegwieleffect van concur­rentie en geforceerde economische groei. Met onder andere voedseltekor­ten en werkloosheid als onvermijdelijke economische gevolgen. Dit zijn echter kunstmatige tekorten. Er is meer dan genoeg voedsel en werk voor iedereen. Er ontstaat door het systeem van rente alleen een schaarste aan geld.

Ik als bank leen aan 5 mensen 20 munten, tegen 5% rente. Per persoon wil ik dan 21 munten terug. Dus, ik leen 100 uit, en wil 105 terug. Die 5 munten komen deze 5 mensen tekort. En in de maatschappij gebeurt dit in het groot.

Rentevrij bankieren dan maar? Ja dus, enige oplossing. En in navolging van de JAK bank zijn er in NL gelukkig ook al initiatieven. Ik kan niet wachten.

Beste Stef Blok, het is “Nederland geeft twee keer zoveel uit aan rente DAN aan politie”. Dank u wel.

Onwaar.

Lenie, dat is een overcorrectie. Het is: 
 
- twee/drie keer zoveel ALS 
- groter/meer/mooier DAN 
- evenzoveel ALS 
- geeft meer aan rente uit DAN 
- geeft twee keer zoveel aan rente uit ALS 
 
M.a.w.: alleen een vergrotende trap krijgt “DAN”. In het artikel hierboven staat het juist.

Ik vraag me af, in welke context is deze opmerking gemaakt? Als ‘argument’ om méér uit te geven aan politie of als ‘argument’ om de staatsschuld terug te dringen? Dat eerste zou nogal onnozel zijn.

Hoe hoger de rente hoe hoger de Pensioenen. 
Het omgekeerde is ook waar. Hoe lager de rente hoe lager de pensioenen. 
 
900 miljard pensioenvermogen 
400 miljard staatsschuld 
 
Omhoog met die rente! 
Pensioenfondsen moeten al hun Nederlandse staatsleningen omruilen voor Duitse. Dan loopt onze rente vanzelf op.

Als pensioenfondsen gaan investeren in Duitse staatspapieren (doen ze overigens al), dan krijgen ze per saldo minder omdat de Duitse rente lager is. Dus met uw voorstel worden de pensioenen ook lager. 
 
Geen enkel pensioenfonds zal overigens het risico nemen op slechts één paard te wedden. Het beste wat ze kunnen doen is risico spreiden door in veel verschillende fondsen te investeren. Dat doen ze ook. Nadeel daarvan is dat grosso modo het geheel aan pakketten meebeweegt met de conjunctuur. Daar valt echter vrij weinig aan te doen, tenzij je accepteert dat er gegokt wordt met je (pensioen) geld. 
 
Overigens komt die hogere rente vanzelf als het weer goed gaat met de economie, want dan wordt er meer geleend en stijgt de rente. En dan verdwijnt het pensioen deficiet.

De uitgaven aan de rente zal ook beduidend meer zijn dan de uitgaven aan de zorg. Wat een kul opmerking van Blok. En Jullie gaan het nog checken ook…

De uitgave aan zorg is voor 2012 gepland op 63,5 miljard. Beduidend meer dus dan de uitgave aan rente.

Dit soort berichten, wat moet je ermee. Natuurlijk is het zonde van het geld. Een groot deel van de rente gaat naar de pensioenfondsen die de obligaties gekocht hebben. En verder is het zo dat als Nederland minder schuld zou hebben er weer heel veel naar het buitenland wordt gebracht. Naar Europa of ontwikkelingshulp, VN, IMF, ECB. We kunnen op zich handen vol geld overhouden, maar bezuinigen liever op de eigen bevolking als op spelletjes.

NLse pensioenfondsen investeren toch in het buitenland, VS staatsschuld b.v. Zo betalen dus veel Amerikanen en andere buitenlanders mee aan NLse pensioenen, niet waar? Hoe zou de NLse economie eruitzien als alle buitenlandse investeringen naar het binnenland zouden terugkeren? Wordt er dan niet meer over bezuiniging geklaagd? Toch wel, denk ik.

En aan wie wordt die rente dan betaald? Voor een groot deel aan onszelf! D.w.z.: aan Nederlandse pensioenfondsen, waar Nederlanders dus baat bij hebben. 
 
Het zou de NRC sieren als hij zou onderzoeken waar dat rentegeld naartoe gaat en wie ervan profiteren. Ik durf te zeggen dat het beeld er dan heel anders en rooskleuriger uitziet dan de doemscenario’s van VVD, CDA en D66, omdat veel van dat rentegeld simpelweg vestzak broekzak is. Dus een lekkere sigaar uit eigen doos.  
 
Van belang is hoeveel geld de staat ‘netto’ kwijt is aan rentebetalingen, m.a.w. waar de staat dus niets van terugziet omdat het in bijv. de zakken van Amerikaanse speculanten verdwijnt. 
 
Kom op met die nuance en neem deze uitdaging aan. Dan kunnen we zeer waarschijnlijk weer een oude, taaie mythe bij het grofvuil zetten. Altijd leuk. 
 
Succes, journalisten van de NRC!

‘geeft meer uit als’ 
of: 
‘geeft meer uit dan’?

Jan geeft meer uit aan koekjes dan de fietsenmaker op de hoek. 
 
Vergrotende trap, dus “dan”.

Ultimo 2011 volgens DNB 
Huishoudens Nederland bezitten 446 miljard 
Pensioen&verzekeringen gespaard 1112 miljard 
 
Hypotheken en kredieten 666 miljard 
Staatsschuld 400 miljard 
 
In de P&V zit een latente belastingclaim van circa 300 miljard. Dus de gecorrigeerde cijfers zijn: 
 
Huishoudens Nederland bezitten 446 miljard 
Pensioen&verzekeringen gespaard 812 miljard 
 
Hypotheken en kredieten 666 miljard 
Staatsschuld 100 miljard 
 
We hebben hoe je het ook presenteert een vordering op het buitenland van 480 miljard. 
 
Economen presenteren niet vaak de cijfers zo. 
Zwitserland en Nederland zijn de meest calvinistische landen ter wereld.

Dat deden ze waarschijnlijk altijd al. De staatsschuld is weliswaar opgelopen maar de rentepercentages zijn sterk gedaald. Onzinnige vergelijking.

Het gaat niet meevallen de christelijke en rechts extremistische (lees vvd) fundamentalisten hebben de zaak goed verknald. 
We hebben de 410 miljard staatsschuld aan de 
corrupte stropdassen lees bankrovers te danken. 
Niemand heeft het over de extreem fundamentalistische Balkenende die Nederland aan de afgrond heeft gebracht. En waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar het wanbeleid van respectievelijk VVD, CDA, LPF en PVDA. Dit zijn de grootste schuldigen van dit absolute wanbeleid. De kans dat Nederland voor een langdurigere depressie gaat is alleen maar groter geworden. Over 2 jaar zal blijken dat Nederland net zoals Griekenland een onleefbaar land is geworden. Waar jongelingen na het afstuderen zo snel mogelijk uit weg willen.

Ultimo 2011 volgens DNB  
Huishoudens Nederland bezitten 446 miljard  
Pensioen&verzekeringen gespaard 1112 miljard  
 
Hypotheken en kredieten 666 miljard  
Staatsschuld 400 miljard  
 
In de P&V zit een latente belastingclaim van circa 300 miljard. Dus de gecorrigeerde cijfers zijn:  
 
Huishoudens Nederland bezitten 446 miljard  
Pensioen&verzekeringen gespaard 812 miljard  
 
Hypotheken en kredieten 666 miljard  
Staatsschuld 100 miljard  
 
We hebben hoe je het ook presenteert een vordering op het buitenland van 480 miljard.  
 
Economen presenteren niet vaak de cijfers zo.  
 
Zwitserland en Nederland zijn de meest calvinistische landen ter wereld. 
 
En o ja, dan ben ik als kind,opgegroeid in een calvinistisch land, de staatsbezittingen van circa 800 miljard nog vergeten. Het becijferen van de overheidsbezittingen is taboe. 
 
http://www.altavista.com/searc.....38;fr2=sfp

Accountsdag 2011 
 
Staatsschuld 400 miljard 
Staatsbezit 800 miljard 
 
http://search.yahoo.com/r/_ylt.....ntatie.pdf

Aan de politie geven we 5,3 miljard uit. 
 
Aan rente op de staatsschuld eind 2012 340 miljard geven we 10,4 miljard aan rente uit of 3,3%. De inflatie bedraagt 2,3%. Op jaarbasis is de reële rente dus 1% of 3,4 miljard. 
 
De uitspraak is bedrijfseconomisch dus onjuist. 
De media vergeten nog wel eens dat we momenteel tegen -0,3% lenen (1,93% nominaal).