Next checkt: ‘Op tekort van meer dan 3 procent staat boete tot 1,2 miljard euro per jaar’

Demissionair premier Mark Rutte, afgelopen dinsdag in de Kamer

stoplicht_c2-200x165 Next checkt: ‘Op tekort van meer dan 3 procent staat boete tot 1,2 miljard euro per jaar’Hoe stevig moet Nederland bezuinigen om de oplopende  staatsschuld terug te dringen? Het is de belangrijkste vraag die  momenteel leeft in de Tweede Kamer. Een oplopende staatsschuld leidt tot wantrouwen onder beleggers, die bang worden  dat ze hun uitgeleende geld niet meer terugkrijgen van Nederland. Dat zou de rente kunnen opdrijven die Nederland betaalt  als het leningen afsluit om de staatsschuld te herfinancieren.  Bezuinigen is in dat scenario dus nodig om te voorkomen dat  Nederland in een neerwaartse spiraal belandt van oplopende  schulden en hogere rentelasten.

Maar te hard bezuinigen kan de hooguit magere economische groei  smoren. Dan komt Nederland voorlopig helemaal niet meer  van  zijn schulden af. Een Kamermeerderheid* vindt daarom  dat Nederland niet al volgend jaar moet willen voldoen aan de  EU-norm van een begrotingstekort dat maximaal drie procent van  het bruto binnenlands product bedraagt. Maar volgens demissionair  premier Rutte (VVD) kan het niet anders. D66-leider Pechtold  (ook voorstander van voldoen aan de EU-norm) vroeg Rutte  dinsdag  wat er gebeurt als Nederland die norm aan zijn laars  lapt.   „Dan vallen wij in het mes dat de heer Pechtold en ik zelf  hebben neergezet. Dan krijgen wij een boete opgelegd die oploopt tot 1,2 miljard per jaar”, antwoordde Rutte.

Next checkt en concludeert: deze bewering is half waar.

En, klopt het?

Zoals de premier zelf al aangeeft, was Nederland de voorbije jaren een van de felste voorvechters in de EU van afdwingbare begrotingsnormen voor eurolanden. De eis dat het begrotingstekort niet meer dan 3 procent mag bedragen, werd onder Nederlands voorzitterschap al in 1992 opgenomen in het Verdrag van  Maastricht. Er werden destijds geen sancties ingesteld op het  niet voldoen eraan. Tot grote woede van Nederland konden de  machtige eurolanden Duitsland en Frankrijk de 3-procentseis in 2002  dan ook straffeloos overtreden. Volgens sommigen  leidde dit ertoe dat ook kleinere eurolanden als Griekenland  zich later niets meer aantrokken van de begrotingsregels.

Nadat de boel in Zuid-Europa radicaal was ontspoord, zag  Nederland met een tot inkeer gekomen Duitsland zijn kans  schoon. Vorig jaar kwamen de eurolanden onder grote Duits- Nederlandse druk de zogenoemde ‘six-pack’-regels* overeen.  Onderdeel daarvan is dat landen die niet aan de 3-procentsnorm voldoen het risico lopen op een boete van 0,2 procent van  het bruto binnenlands product. Voor Nederland komt dat neer  op zo’n 1,2 miljard euro. Die boete wordt opgelegd door de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

Maar is dat inderdaad onafwendbaar zoals Rutte beweert?  Nee, zo blijkt uit de six-pack-afspraken. Ten eerste kan de Commissie coulant zijn vanwege „uitzonderlijke economische omstandigheden”. Daarbij kan volgens het Centraal Planbureau (pagina 80) worden gedacht aan een stevige recessie. Nederland verkeert  momenteel in een milde recessie. Als eurocommissaris Rehn  toch besluit een boete op te leggen, dan kan dat niet zonder instemming van de Europese ministers van Financiën. Dit is tegen de zin van Nederland in. Den Haag  wilde boetes bij overschrijding van de 3-procentsnorm volautomatisch maken,  zonder dat eurolanden daar nog invloed op hadden.

De ministers van Financiën komen op 18 en 19 juni bijeen in  Luxemburg. Ze kunnen een boetevoorstel voor Nederland dan  alleen met een gekwalificeerde meerderheid verwerpen. De eurolanden hebben onder meer op basis van hun inwonertal een  bepaald stemgewicht. In de praktijk komt het erop neer dat de  boete alleen van tafel gaat als een meerderheid van landen, die  een grote meerderheid van de bevolking in de eurolanden vertegenwoordigen, tegen het Commissievoorstel stemmen.  Voorheen was het juist andersom. Toen was een gekwalificeerde  meerderheid nodig om aanbevelingen van de Commissie goed  te keuren. Door de wijziging in de stemregels kan een coalitie  van enkele grote eurolanden, zoals Frankrijk en Duitsland in  2002, niet langer een boetevoorstel van de Commissie tegenhouden.

Conclusie

Demissionair premier Rutte beweerde dinsdag in de Tweede  Kamer dat Nederland onherroepelijk een boete krijgt opgelegd  van 1,2 miljard euro als het begrotingstekort volgend jaar meer dan drie procent van het bruto binnenlands product bedraagt.  Als Nederland vorig jaar zijn zin had gekregen dan was die boete voor Den Haag bij overschrijding van de 3-procentsnorm  inderdaad volautomatisch afgekondigd. Maar zover kwam het  niet. Als een land in een zware economische recessie verkeert,  kan de Europese Commissie besluiten geen boete op te leggen.  Als het dagelijks bestuur van de EU daar wel toe besluit dan  kunnen de eurolanden met een gekwalificeerde meerderheid  de boete alsnog van tafel vegen.

Of het voor andere landen altijd zo strenge Nederland erin zou slagen zo’n gekwalificeerde  meerderheid bij elkaar te lobbyen is maar zeer de vraag. Anderzijds kan het ook andere eurolanden goed uitkomen als boetes  niet al te snel worden opgelegd. Er zijn er meerdere die ook  grote moeite hebben om aan de 3-procentsnorm te voldoen.  Rutte heeft gelijk als hij zegt dat Nederland een boete kan worden opgelegd die oploopt tot 1,2 miljard euro per jaar. Maar omdat  de bewoordingen van de premier ten onrechte suggereren dat  deze boete  onvermijdelijk is („dan vallen we in het mes”), beoordelen we de bewering als half waar.

* PvdA, PVV, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn tegen het volgend jaar voldoen aan  de Europese 3-procentsnorm.

* Zes wetten die het gezamenlijke Europese toezicht op de  begrotingen van eurolanden aanscherpen.

34 reacties op "Next checkt: ‘Op tekort van meer dan 3 procent staat boete tot 1,2 miljard euro per jaar’"rss-icon

De vraag of we een boete krijgen is dus mede afhankelijk van onze diplomatieke vaardigheden. 
Aangezien resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden, blijft er hoop. Daar Nederland diplomatiek wordt vertegenwoordigd door de demissionaire MP Rutte en de demissionaire ministers Rosenthal en De Jager moeten wij voor het ergste vrezen. Ook De Jager zal zich weinig geliefd gemaakt hebben bij de eurobobo’s die over de boete gaan door zijn optreden in het verleden.

Anderzijds, als Nederland een boete krijgt, zal Nederland ook niet genegen zijn die andere landen geen boete te geven. Het lijkt mij toch dat de andere Eurolanden ook heel goed naar hun eigen belang kijken, en zich niet automatisch zullen richten naar de revanchistische gevoelens bij sommige Nederlandse kiezers.

Gezien de horkerigheid van de Jager, Rosenthal, Rutte waardoor iedereen in de gordijen hangt kan er beter niet op begrip van anderen gerekend worden.

Wat er nu gebeurt was door menige burgers al eerder verwacht. Dat we nu meegezogen woren is mede de schuld van de oude pro europa partijen. Dat er nu een anti europa stemming in veel landen optreed verbaast me niets, en ik ben ook al zover dat het voor mij niet meer hoeft..

grotendeels waar, dus.

Die kwalificatie had ik na het lezen ook verwacht. 
 
De enige uitweg lijkt namelijk de goede wil van de rest van Europa. Gezien de internationale opstelling van Nederland de laatste tijd (Hedwigepolder) en de voorbeeldfunctie, lijkt me het onwaarschijnlijk dat we op heel veel mededogen kunnen rekenen.

je zit er volgens mij dichter bij dan ik, maar kennelijk is er een andere uitweg gevonden dan die je suggereert. 
 
ik weet ook niet of het ‘breken’ van de 3% zo’n goed idee zou zijn. Een groter begrotingstekort zou een slecht voorbeeld zijn, net nu we hebben afgedwongen dat iedereen in europa zich financieel netjes gedraagt (nu Real Madrid nog, maar dat is een ander verhaal). het is een redelijk willekeurige norm, maar het terugbrengen van het financieringstekort naar een dergelijke omvang was in de jaren 80 ook al goed voor een betere status op financiele markten, en de daarmee samenhangende lagere rente (ik weet dat het terugdringen van de inflatie ook een rol speelde). 
Daarbij: volgens de brief van De Jager en de tabellen daarin geeft de nederlandse overheid nu jaarlijks net aan de helft van het BBP uit (en dan zijn de gasbaten nog een ‘negatieve uitgave’, met andere woorden, feitelijk is het percentage nog hoger). Op de keper beschouwd een erg hoog getal: moet de overheid meer dan de helft van onze totale uitgaven voor zijn rekening nemen? kunnen we echt niet zelf denken voor de helft van onze uitgaven? 
Dat we daar eens wat vanaf halen – prima.

Ik heb me altijd afgevraagd waarop de 3 % gebaseerd is. Ik kan me voorstellen dat dit afhangt van een aantal factoren die per land verschillen. Het verschil met Griekenland e.d. is dat we het tekort zelf makkelijk kunnen financieren. De boete is disproportioneel.

Die drie procent is bedacht zodat uitgaande van een inflatie van 2% en een groei gemiddeld van 3% de staatsschuld op een ongeveer constant niveau blijft. Want hoewel de schuld iets oploopt, begrotingstekort, daalt de waarde van de schuld, inflatie, en de groei van de economie zorgt ervoor dat de totale schuld verhoudingsgewijs niet groter wordt. Uitgaande van deze logica zouden de regels dus met de tegenvallende groei strenger moeten zijn.

Stel dat Nederland die boete moet betalen.
Waar gaat dat geld dan naar toe?
Wat doen ze ermee?

Dit vloeit terug naar het budget van de Europese Commissie die dit dan weer investeert in publieke middelen.  
 
Zo bezien krijgen wij dan zelfs nog iets terug (10%-12%, denk ik)!

Als die boete dan ook maar voor alle landen geldt, die zich er nooit aan gehouden hebben. Natuurlijk wel met terugwerkende kracht.

Wat een onzin allemaal. Wordt er wel eens bedacht dat niet DE ECONOMIE, maar de mensen belangrijker zijn !!!

Lange termijn planningen en begrotingen (30 tot 50 jaar) bestaan niet meer, alleen maar heel korte paniek besluiten.

Iedereen die in dit kabinet zit, zit er ook weer na de nieuwe verkiezingen, er veranderd dus …. helemaal niks, want visie is niet meer te vinden, vooral weer gaan stemmen (sarcastisch), ook al krijg je de regering niet die je kiest.

mensen zijn hartstikke belangrijk. die wordt nu voorgehouden (met redeneringen soortgelijk aan de jouwe) dat je geld dat er niet is maar geleend moet worden, maar kunt blijven uitgeven. 
 
kun je me een goede reden aangeven waarom anderen ons geld zouden moeten lenen, en waarom het zo goed is dat we dat later met rente terugbetalen?

“Maar te hard bezuinigen kan de hooguit magere economische groei smoren. Dan komt Nederland voorlopig helemaal niet meer van zijn schulden af.”
Hoe kunnen we dan ooit rechtvaardigen dat we wel van de Grieken verwachten dat die tot onder in de kelder behoren te bezuinigen?
En wat zijn dat dan helemaal voor onnozele boete bepalingen als je met de juiste vriendjes politiek er toch wel onder uit kan komen?
Worden we niet allemaal een beetje voor de gek gehouden met al die prachtige EU verdragen waaraan niemand uiteindelijk blijkt te kunnen voldoen?

Waar is die 3 procent op gebaseerd?
Misschien kan de staatsschuld in het zelfde tempo worden afgelost als ze is gecreerd, dat ging ook niet van de ene dag op de andere. Hetzelfde geldt voor de onroerendgoed luchtbel waar nu de babyboomers en AOWers van profiteren als geen ander met hun 2e huizen hier in de Algarve. In kleine stappen de renteaftrekbaarheid afbouwen.

Voor een deel is de staatsschuld wel in groe eenmalige klappen opgebouwd. Bij eenmalige uitgaven, zoals het redden van banken of in het verleden het steunen van de industrie mag het geld buiten de begroting rechtstreeks bij de staatschuld opgeteld worden. Het is dan dus lastig zoniet onmogelijk om in een keer af te lossen, staat vaak ook een boete op versneld aflossen omdat de geldverstrekker dan rente misloopt.

De 3% is gebaseerd op het niet willen laten groeien van de staatsschuld boven 60% bij een groeiprognose voor de eurozone van 5% per jaar.

Stel:
- Je inkomsten over dit jaar zijn 100 Euro en de schuld die je al uit hebt staan is 60 Euro (=60% van je inkomen).
- Omdat je over dit jaar een tekort hebt van 3% is je schuld van volgend jaar geen 60 Euro meer, maar is dan opgelopen tot 63 Euro.
- Echter, je inkomsten zijn gegroeid met 5% en zijn het volgend jaar dus 105 Euro.
- Gevolg is dat de schuld nu dus procentueel 63/105 = 60% is, dus schuld percentage is constant gebleven.

3% Is dus puur gebasserd op niet willen laten groeien van de schuld boven 60% bij een groei van 5%.

Onze staatsschuld is al de kleinste: 
“Dan daalt de Nederlandse schuldquote van 70.1% naar 36.0% van het BBP, het laagste percentage van de eurolanden (en ook veel lager dan Duitsland). Deze lage netto schuldpositie relativeert de urgentie om in 2013 precies op een begrotingstekort van 3% uit te komen.” 
Ivo Arnold, 2012, “Het Catshuispakket redt de schatkist maar verzuimt de economie te versterken”, http://www.mejudice.nl, 24 april 2012.

Het belangrijkste argument in het artikel dat de Rutte de halve waarheid zou hebben gesproken is dat als een land in een zware economische recessie verkeert, de Eucie kan besluiten geen boete op te leggen en dat een gekwalificeerde meerderheid van Eurolanden een dergelijke boete van de tafel kan vegen als de Eucie daar toch toe zou besluiten. 
Zoals in de brief van MinFin dd 25-4-2012 aan de Kamer met een toelichting op de regels Stabiliteits- en groeipact onderbouwd wordt aangegeven, voldoet Nederland niet aan die (economische) voorwaarden om te ontkomen aan een boete. De Eucie zal dus een boete opleggen en er zal geen gekwalificeerde meerheid van Eurolanden zijn die een dergelijke boete zal afwijzen. Rutte heeft dus 100% gelijk en het Next-artikel is onzorgvuldig en onjuist en biedt valse hoop.

Tenzij de Europese Commissie de beslissing om samen met gekke Geert een coalitie/politieke samenwerking aan te gaan als een uitzonderlijke situatie beschouwd. Je zou kunnen betogen dat deze historische blunder dat is namelijk.

De NRC redactie wil te graag Rutte op onwaarheden betrappen. Vandaar dat zij als “half waar” beoordeeld iets wat eigenlijk geheel waar is, hooguit zeer compact weergegeven. Immers, de NRC schrijft:  
“Als een land in een zware economische recessie verkeert, kan de Europese Commissie besluiten geen boete op te leggen. Als het dagelijks bestuur van de EU daar wel toe besluit dan kunnen de eurolanden met een gekwalificeerde meerderheid de boete alsnog van tafel vegen. Of het voor andere landen altijd zo strenge Nederland erin zou slagen zo’n gekwalificeerde meerderheid bij elkaar te lobbyen is maar zeer de vraag.”  
Nederland zal met zijn mini-recessie en mini problemen niet zo snel clementie van Brussel krijgen, omdat dan landen met ernstigere problemen ook niet meer gedisciplineerd kunnen worden. En inderdaad, hoeveel bondgenoten heeft Nederland in de EU op dit vlak?

Sinds de invoering van de euro in 2002 heeft Frankrijk nog nooit voldaan aan de 3% norm en nog nooit een boete gehad of zelfs maar een verwijzing erna!! Nu zou `Nederland een boete krijgen??? Het Franse tekort bedraagt momenteel 9% !! en niemand praat over een boete. Wie is hier nu gek bezig ?? of zijn alle landen gelijk maar sommige meer dan andere?

er is een goeie reden voor: de boetebepaling staat pas kort in het verdrag. dat staat trouwens ook keurig in het stuk hierboven.

Kan iemand mij de logica uitleggen. 
Je geeft te veel geld uit, dus krijg je een boete. Waardoor je nog meer geld uit moet geven. 
Het klinkt misschien wat flauw, maar dit is toch niet een oplossing?

Jawel, dat moet dus voorkomen dat landen zich niet aan de afspraken houden.

Zie het als gevangenisstraf die je krijgt als je bij de juwelier inbreekt. Wellicht laat je dit als de penitentie vantevoren bekend is.

De vergelijking gaat wat mank. Bij een juwelendief zou je dan zijn ringen moeten afpakken…

van dat hele Brussel moeten ze een groot parkeerterrein maken !!

en van jou een landingsbaan

ben jij het vliegtuig dat net niet genoeg brandstof heeft ( komt door die hoge accijnzen waar je blijkbaar zo dol op bent ).

blijkens wat? 
 
Beste Fest, inhoud is niet je sterkste kant.

Een Brusselels dictaat en tegerlijkertijd een koekje van eigen deeg. Het probleem is dat Brussel ons vele tientallen zoniet honderden miljarden kost. Wat Al Quida niet voor elkaar krijgt krijgt Brussel wel voorelkaar. Namelijk de vernietiging van de Nederlandse staat en de vernietiging van het huishoudboekje van de Nederlander. Groenlinks, CDA, VVD en Christen unie lopen wel in lijn. Maar ze lopen wel achter de verkeerde leiders aan. Brussel is een ondemocratisch instituut en te vergelijken met de Doema and andere fascistische en communistische strukturen. Beter uigedrukt. Brussel is een gevaar voor de Nederlanders. En zolang de leden en president niet rechtstreeks gekozen is. Doet de situatie in Europa niet onder voor Birma of China, de leiders zijn even gevaarlijk. En het is niet voorniets zo dat de financiele markten hypernerveus zijn. Want een dictatuu en vrije markt gaan niet samen. Nederland nu uit de euro en ver weg van de dictators in Brussel. Net zoals Engeland, Noorwegen en Denemarken. 
We gaan er hier helemaal aan als we niet uit de euro stappen. Helaas snapt niemand dit en gaan we de weg op naar totale financiele destructie chaos en ellende.

man ik kan het niet meer eens zijn met je als ik weet niet wat !! 
( maar laat Frank hier het maar niet horen want die maakt er gelijk een persoonlijke aanval van … zou een goeie zijn in Brussel trouwens :-) 
schijndemocratie: het bestaat al zo lang maar iedereen blijft in het EU-sprookje geloven !! 
het wachten is alleen hoe de olifant met zijn slurf dat sprookje uitblaast… 
Piet ik kan alleen maar hopen dat je voorspelling niet uitkomt maar als het zo doorgaat idd chaos en ellende is wat ons te wachten staat !

Er zijn niet veel andere europese landen die volgend jaar de 3 % norm halen. Echter, op de lange termijn kan met geleend geld de economie niet draaiende gehouden worden. Beste voorbeeld : Griekenland. Innovatie, productiviteit, en lage kosten, kortom producten en services aanbieden die in andere landen gekocht worden. Er is voor Nederland echt geen andere manier. Gelukkig is de aardgasbel van Slochteren nog niet helemaal op.

We moeten zo snel mogelijk af van de fascistische dictatuur die de europese unie 
heet. De dictators, de regelnichten, het grootste scorem dat europa heeft voortgebracht. 
Niet eens democratisch gekozen gekozen parlement, maar vage zetmannen. De europese unie is tot op mijn bankrekening voelbaar. 
En dagelijks zie je de negatieve effecten. Absurde prijsverhogingen. En inmiddels een fascistische vage dictatuur in Nederland. Hoe durft een rotzak als een Rutte nog verder te regeren. Hij heeft helemaal geen recht van spreken. Hij heeft al honderd miljard belastinggeld verspeeld. Bij het verspelen van het accoooooooooord had onmiddelijk alle salarissen van alle bewindslieden bevroren moeten worden. Nu stoppen met verder regeren 
en overmorgen verkiezingen. Want als je een 
gek als Rutte nog tot september door laat gaan heeft hij weer 50 miljard verspeeld. Dus dan is de rekening als volgt 300 miljard verkwist en verspild door Balkenende en 150 miljard verspeeld door Rutte. Beide de grootste gekken die ooit op de Nederlandse staatsbodem hebben rondgelopen en regelrecht financiele terroristen van de ergste orde. 
Rutte maakt zich zorgen over de staatsschuld? 
Hij moet er iets aan doen en anders geen salaris!!!!!!!!!!!!!! Of wegwezen uit de politiek!!!!!!!