next.checkt: ‘Verkrachting leidt maar in 0,5 procent van de gevallen tot zwangerschap’

SGP-leider Kees van der Staaij op Radio 1 naar aanleiding van een uitspraak in het RTL-programma Wat Kiest Nederland

stoplicht_a-200x165 next.checkt: ‘Verkrachting leidt maar in 0,5 procent van de gevallen tot zwangerschap’Er was flink wat consternatie in Den Haag gisteren. SGP-leider Kees van der Staaij zou gezegd hebben dat de kans om zwanger te worden na verkrachting kleiner is dan na gewone seks, berichtten verscheidene media. Die verwarring is begrijpelijk. Frits Wester vroeg hem of hij, net als de Amerikaanse kandidaat-senator Todd Akin, gelooft dat vrouwen een mechanisme hebben waardoor ze bij verkrachting niet zwanger worden. Van der Staaij antwoordde als volgt: „Dat is een feit, dat dat maar heel weinig gebeurt.” next.checkt zocht het uit.

 

Interpretaties

Geloofde Van der Staaij nu net als Akin dat vrouwen een beschermingsmechanisme tegen zwangerschap bij verkrachting hebben? Dacht hij dat de kans om zwanger te worden na verkrachting kleiner is dan na gewone seks? Of bedoelde hij alleen dat de kans om zwanger te worden na een verkrachting klein is? Gisteravond bood hij op Radio 1 uitsluitsel: op basis van een (vaak door religieuze groeperingen aangehaald) Amerikaans onderzoek uit de jaren tachtig meent Van der Staaij dat verkrachting maar in iets meer dan 0,5 procent van de gevallen leidt tot een zwangerschap. Dat is dus wat we hier controleren.

next.checkt oordeelt: onwaar.

 

En, klopt het?

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de kans op zwangerschap als gevolg van een verkrachting. De University of South Carolina deed in 1996 een steekproef onder 4.008 Amerikaanse vrouwen, van wie 12 procent aangaf ooit te zijn verkracht. Bij de slachtoffers van vruchtbare leeftijd (tussen de 12 en 45) leidde die verkrachting in 5 procent van de gevallen tot zwangerschap. Ander Amerikaans onderzoek, uit 2004, spreekt van 4 tot 5 procent. Volgens beide onderzoeken is de kans op zwangerschap bij verkrachting ongeveer gelijk aan die bij vrijwillige seks.

Recenter Amerikaans onderzoek uit 2003, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Human Nature, concludeert iets anders. Van de 405 verkrachte vrouwen die daaraan meewerkten, bleek 6,42 procent zwanger te zijn geworden van die verkrachting. Dat percentage ligt volgens de onderzoekers significant hoger dan het percentage zwangerschappen na ‘reguliere’ seks, volgens hun „gemiddeld 3,1 procent”. Aangepast voor gebruik van anticonceptie door de verkrachte vrouw was het percentage zwangerschappen na verkrachting zelfs 7,98 procent.

Een andere studie naar zwangerschap door verkrachting uit 2000, gepubliceerd in het Journal of Preventive Medicine, had een soortgelijke uitkomst. De onderzoekers schatten daarin dat uit de 333.000 gevallen van verkrachting die in 1998 in de VS werden gerapporteerd, 25.000 zwangerschappen voorkwamen. Dat is dus in iets meer dan 7,5 procent van de gevallen.

De onderzoekers van Human Nature geven een mogelijke verklaring voor dit relatief hoge percentage zwangerschappen onder verkrachtingsslachtoffers. Vrouwen die het slachtoffer van verkrachting worden, zijn gemiddeld jong en dus in hoge mate vruchtbaar – vaak jonger dan vrouwen die zwanger proberen te worden. Volgens de eerdergenoemde studie van de University of South Carolina is 60 procent van alle verkrachtingsslachtoffers in de Verenigde Staten jonger dan achttien jaar oud.

Er zijn ook Nederlandse data beschikbaar. In 2009 deed Rutgers WPF, het kenniscentrum seksualiteit, een bevolkingsbrede steekproef genaamd Seksuele gezondheid in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat van alle vrouwen die aangaven te zijn verkracht, 6,9 procent daarbij zwanger raakte. Dit is niet, zoals de eerder aangehaalde Amerikaanse onderzoeken, een percentage ‘per incident’. Dat wil zeggen dat vrouwen die over een langere periode vaker verkracht werden, en bij één van die keren zwanger raakten, hierin ook zijn meegenomen. Over hoe groot dat gedeelte is, is geen uitspraak te doen. Het is dus ook niet zuiver om te zeggen dat 6,9 procent van de verkrachtingen in Nederland leidt tot zwangerschap, omdat hier – in een onbekend aantal gevallen – sprake kan zijn van meerdere verkrachtingen.

Problematisch is dat er geen cijfers bestaan over de kans op zwangerschap bij één keer seks. Het moment in de ovulatiecyclus is doorslaggevend – dat geldt zowel voor vrijwillige seks als bij verkrachting. Al met al is het dus onmogelijk een eenduidige conclusie te trekken over hoe vaak een verkrachting leidt tot zwangerschap. Geen van de recente wetenschappelijke onderzoeken veronderstelt in elk geval dat die kans lager zou zijn dan bij reguliere, vrijwillige seks. Sterker nog: onder verkrachtingsslachtoffers lijkt zwangerschap zelfs relatief vaker voor te komen. Niet omdat er een biologisch verschil zou zijn tussen seks onder dwang en vrijwillige seks, maar omdat verkrachtingsslachtoffers gemiddeld jonger – en dus vruchtbaarder – zijn dan vrouwen die zwanger worden van vrijwillige onbeschermde seks. De cijfers daarover variëren tussen de 4 en de 7,98 procent, vér boven de door Van der Staaij genoemde „0,5 procent”.

 

Conclusie

Er bestond gisteren flinke verwarring over wat Van der Staaij precies met zijn uitspraak bedoelde. Zwangerschap na verkrachting gebeurt „heel, heel weinig”. Maar wat is weinig? In een radio-interview lichtte hij later toe: „0,5 procent van de gevallen”. Dat is onjuist. Het is onmogelijk een eenduidige conclusie te trekken over de kans op zwangerschap. Dat hangt – net als bij vrijwillige seks – af van het moment in de ovulatiecyclus. Geen recent wetenschappelijk onderzoek concludeert in ieder geval dat de kans lager is. Sterker nog: onder verkrachtingsslachtoffers komt zwangerschap relatief zelfs iets vaker voor. Niet omdat er een biologisch verschil is, maar omdat verkrachtingsslachtoffers gemiddeld jonger zijn – en dus vruchtbaarder. Al met al beoordeelt next.checkt de bewering dat zwangerschap na verkrachting „heel weinig – iets meer dan 0,5 procent van de gevallen – gebeurt” als onwaar.

150 reacties op "next.checkt: ‘Verkrachting leidt maar in 0,5 procent van de gevallen tot zwangerschap’"rss-icon

Bedoelde hij dat 0,5% van de verkrachtingen tot zwangerschap lijdt, of dat 0,5% van de abortussen het gevolg zijn van een verkrachting? Dat eerste klopt dus blijkbaar niet, maar het laatste (fermi schattings methode) lijkt me wel plausibel. Als ik het goed begrepen heb ging het beide conservatieve heren vooral om een abortusverbod, en of er voor verkrachting een uitzondering gemaakt zou moeten worden, en niet of je van verkrachting zwanger kan worden.

Volgens mij ging het om de correlatie: als de kans om zwanger te worden na een verkrachting heel klein is, zo niet gering (wat dus nonsens is), is het ook niet nodig een uitzondering te maken in een anti-abortuswet voor verkrachte vrouwen. Het werd dus gebruikt om een compleet abortusverbod te rechtvaardigen.

Dat de kleine kans op zwangerschap een argument zou zijn voor een compleet abortusverbod is ook mijn interpretatie. 
 
Overigens kan de stelling net zo goed gebruikt worden om juist het toestaan van abortus te rechtvaardigen: als verkrachting werkelijk maar zelden tot zwangerschap zou leiden, zou het ook zelden tot abortus leiden. En dus zou een verbod nergens voor nodig zijn. 
 
Kortom, een statistisch gegeven bepalen en een politieke mening hebben zijn hele verschillende dingen.

Mijn idee. Wijlen mijn vader was statiscus; zelf heb ik er niet veel mee. Maar een uitspraak die ik van hem wel heb onthouden is dat je met statistieken alles kunt bewijzen wat je wilt. Het is maar net hoe je de statistiek draait, inzoomt, uitzoomt, kantelt, enzovoort.

“Er zijn leugens, grote leugens en statistiek” NRC next heeft hier echt een zooitje van hun check gemaakt. 0.5% is ongeveer de kans op een zwangerschap na een keer sex op een willekeurig tijdstip. in derdaad is deze kans bij verkrachtings slachtovers tot maximaal ongeveer 8% hoger, maar dat betekend, 108% van de 0.5% daardoor word de kans dus maximaal 0.54% bij verkrachting. Wat nog steeds erg klein is.  
 
Stel de kans om de lotto te winnen is een op de 10 000 of te wel 0.01% als u 50 loten koopt is de kans 0.5%. Als u nu 10% meer loten koopt word uw winkans 10% groter 0.55% maar geen 0.5%+10% zoals de nrc rekent in dit voorbeeld. Waarin verhoogde relative waarschijnlijkheid doorelkaar gehaald word met absolute waarschijnlijkheid.  
 
mischien met goede of slechte motivatie maar in elk geval slechte wiskunde. Erg slordig gecheckt!

@Radamez: je hebt de statistiek verkeerd begrepen. Van vrouwen die zwanger proberen te worden, wordt iets van 3,1% zwanger. Van vrouwen die verkracht worden, wordt tussen de 5-8% zwanger. Dat is niet een toegenomen kans tov de kans dat vrouwen zwanger worden bij reguliere sex, maar letterlijk de kans dat een verkrachte vrouw zwanger wordt. Bv. bij onderzoek in de VS uit 1998: van de 330000 verkrachtingen die aangegeven zijn, waren er 25000 zwanger. 25000/330000 * 100 = 7,57%.

Leuk hoe je met statistiek kas spelen. Ervan uitgaande dat je 0.5%^abortuskans plausibel is, dan is dat voor de schatting van het VS onderzoek met een hoeveelheid aan 25000 ongewenst zwangere vrouwen een aantal van 125 vrouwen die abortus willen plegen. Klinkt niet heel plausibel, als je nagaat dat het een vrij traumatische ervaring is. 
 
Daarnaast, erg kort door de bocht om een natuurkundige schatter te gebruiken op een sociologisch geval. Niet heel netjes. Die fermi-statistiek is niet gemaakt voor dit soort gegevens. 
 
Verder, prima check! Goed gedaan, NRC! :D

slechts 0,24% van de abortussen hebben een verkrachtingsachtergrond, misschien kan je dat meenemen in je ‘berekening’…

Nu wil ik toch weten waar deze mooie feiten vandaan komen. Ik kan die 0,24% namelijk alleen vinden in een rapport dat gaat over abortussen in België. En ik kom er niet uit of hierin ook een marge is meegenomen voor vrouwen die niet durven of willen aangeven dat de eigenlijke reden voor abortus een verkrachting betreft. 
 
Maar mocht deze statistiek kloppen, is het alsnog onkies om een groep vrouwen het recht over hun eigen lichaam te willen ontzeggen omdat het een zeer kleine groep betreft.

Mee eens!

FJ,

Normaliter ben ik niet van de aannames, maar in dit geval ga ik er even van uit dat u een volwassen en hoogstwaarschijnlijk getrouwde man bent, met de leeftijd van ergens tussen de 30 – 50. Daarnaar bent u overduidelijk tegen iedere vorm van abortus.

Ik schets u nu een situatie, waarvan ik vanuit de grond van mijn hart hoop dat dit nooit zal gebeuren:
Stelt u zich eens voor dat uw vrouw 10 jaar geleden verkracht is, tijdens haar vruchtbare periode. De dader is niet bekend en dus ook niet gestraft. Zij werd zwanger en kreeg een kind. Zou u voor dit kind zorgen? Zou u van dit kind, dat niet van u is, kunnen houden? Zou u er in al uw macht voor zorgen dat het kind een fatsoenlijk leven lijdt en nooit zal lijden onder de afschuwelijke daad die zijn of haar moeder is aangedaan?

Mocht u alle bovenstaande vragen met ja kunnen beantwoorden, dan snap ik dat uw vrouw er voor gekozen zou hebben het kind te houden. Zo niet: dan heeft u geen enkel recht van spreken over dit onderwerp. (NB: een kind ‘afstaan’ na de bevalling is overduidelijk niet een synoniem voor het bieden van een fatsoenlijk leven: dit resulteert in de meeste gevallen in een ((mild gezegd)) ongelukkig kind)

Daarnaast ben ik van mening dat alleen een vrouw mag bepalen wat te doen in een dergelijke, ronduit vreselijke situatie. Abortus moet mogelijk blijven, al zou het alleen al zijn voor deze 0,5% tot 8% (welke van de beweringen dan ook waar mag zijn) van de gevallen waarin de zwangerschap voortkomt door verkrachting!

De 0.5% ging over het aantal zwangerschappen na verkrachting en die cijfers zijn correct binnen de tollerantie van vergelijkbare onderzoeken. De percentages waarmee vergelijkt, de 4 tot 8 % zijn totaal andere statistieken waarin de verhoogde kans van een zwangerschap door eenmalig vrijwillige sex word vergeleken met de kans op een zwangerschap door een verkrachting. De verhoogde kans is dus (100% + 8 % )in de worst case 108% van 0.5% =0.54% in plaats van 0.54%. Deze kans is dus inderdaat klein! 
 
Ik weet niet of het probleem bij het checken het lagereschool wiskunde niveau is of de motivatie om tot deze conclusie te komen. In elk geval is het heel slecht gecheckt.

Salas, het gaat hier niet om rekenfouten. U interpreteert de percentages verkeerd. Zie ook de reactie van Helene hierboven.

Vanuit een anti-abortus overtuiging proberen recht te praten wat krom is, werkt niet. Van der Staaij lijkt daarmee lijkt daarmee star aan standpunten vast te houden, ipv zich gedegen te laten informeren. Hij heeft hiermee voor mij afgedaan als mogelijk politiek leider…

Afgezien van jullie onderzoek, uit de stuitende stupiditeit van dit soort uitspraken blijkt de respectloze houding van de SGP richting vrouwen.  
 
Verder blaat Van der Staaij klakkeloos een of andere idioot uit amerika na, de gedachte is dus nauwelijks origineel te noemen.  
 
Mijn oordeel: afvoeren via de coulissen en niet meer terug laten komen op het politieke toneel.

Ik ben het nog niet tegengekomen: verraadt de stelling van Van der Staaij en de zijnen geen kwaad geweten? Kennelijk vinden zij het passend dat God vrouwen van een beschermingsmechanisme voorziet, zodat de duivelse daad van verkrachting niet tot schadelijker gevolgen leidt. (het is riskante theorie. De te verwachten vervolgvraag is waarom God dan niet meteen wat steviger maatregelen neemt, niet dit slappe, quasi-onalmachtige). Zijn Van de Staaij en anderen,nu God de arme vrouwen niet in de gedroomde mate in de anti-conceptie bijstaat, niet teleurgesteld in de Heiland?

Als je de desbetreffende uitzendingen gezien had, of in je opgenomen had wat er nou daadwerkelijk gezegd werd dan had je al tot de conclusie gekomen dat er niets is gezegd over ‘beschermingsmechanismen’. 
 
Dat je op deze gedachten komt zegt waarschijnlijk mee over jou dan over anderen.

heel ranzig volk, die christenfundamentalisten. dit hoort niet in het Nederlandse parlement

Het woord “maar” lijkt me een verkeerde woordkeuze. Nu is de suggestie gewekt dat het negatieve gevolg zodanig klein is, dat verkrachten eigenlijk geen probleem is.

En dan heeft hij het nog niet eens gehad over een ‘echte verkrachting’, zoals Senaats-kandidaat Akin deed. Mogen we nu blij zijn dat christenen hier in Nederland verkrachting iets minder lijken te bagatelliseren dan hun geloofsbroeders aan de andere kant van de plas?

0,24% van de abortussen hebben een verkrachtingsachtergrond, terwijl het argument vaak als emotioneel argument van de stal gehaald wordt om abortus te rechtvaardigen. In die zin is het goed dat Van der Staaij deze abortusproblematiek weer op de agenda zet.

Hehe, eindelijk iemand die het zegt zoals Van der Staay het had moeten zeggen. Het is wel tekenend dat Van der Staay zelfs in een uitgebreidde discussie bij Knevel & Van den Brink niet tot deze kern weet te komen. Zeer slecht.

Ja, inderdaad. We moeten gewoon durven erkennen dat een zwangere vrouw zelf bepaalt of ze een zwangerschap afmaakt of niet. Geen zaak voor mannen.

Is er ook nog pro-choice voor het kind? Of doet dat er helemaal niet toe?

Nee, dat doet er niet toe……vrouwen hebben een zelfbeschikkingsrecht, gelukkig maar! Geen ENKELE, echt GEEN ENKELE persoon heeft het recht te beschikken over MIJN lijf…..tenzij ik dat zelf wil. Dus als het mijn keus is die zwangerschap af te breken, is dat dus ook MIJN keus. MIJN lijf….. 
En ja, ik ben moeder, heb met 7 weken een echo gehad, waar ik toen al hartjes zag kloppen, dus ja, het is idd leven….maar zelfbeschikkingsrecht voor de vrouw is nog belangrijker…..anders stel ik voor dat u zich zwanger laat maken onder dwang…..

Het voorstel in de laatste zin heeft volgens mij weinig met de discussie te maken. 
 
Dit gaat verder dan zelfbeschikking, je beschikt namelijk niet alleen over jezelf, maar ook over een ander leven. Wellicht een aardig idee om te onderzoeken of men het gewaardeerd zouden hebben of ze voor hun geboorte graag doormidden gesneden en weggezogen waren… (bah!, maar het is de afschuwelijke abortuspraktijk)

Ik kan kennelijk niet meer direct op het commentaar van FJ van Gravensteijn reageren, dus dan maar even op het bericht daarboven. U schrijft [een zwangere vrouw] “beschikt namelijk niet alleen over [zich]zelf, maar ook over een ander leven.” Heel juist, maar die zwangere vrouw heeft ook de overweging te maken over het welzijn en de kwaliteit van leven van zichzelf én het kind. Die emotionele blackmail die u gebruikt dat “als ik of u een kind was dat voortkwam uit een verkrachting zou ik ook niet willen dat mijn moeder een abortus pleegde” is niet meer dan dat: emotionele blackmail. Ik stel voor dat u uw Engels uit de kast tovert en het volgende artikel op de Guardian leest, over een vrouw die zou willen dat haar moeder abortus had gepleegd in plaats van haar te houden: 
http://www.guardian.co.uk/comm.....aborted-me

@FJ van Gravestijn 
“Wellicht een aardig idee om te onderzoeken of men het gewaardeerd zouden hebben of ze voor hun geboorte graag doormidden gesneden en weggezogen waren… (bah!, maar het is de afschuwelijke abortuspraktijk)” 
 
Dus ik moet me proberen voor te stellen hoe het zou zijn om niet geboren te worden? Heel makkelijk: hoe voelde ik me voordat ik was verwekt? Zo zou ik me ook voelen als ik was geaborteerd. 
 
Ziet u, het is niet zo moeilijk. Niet-geboren worden/zijn (door abortus of anderszins) stelt niets voor.

@SV, 
en zo zijn er vele voorbeelden te noemen waarbij degene die geboren worden uit een verkrachting wél blij zijn dat ze leven. 
 
Een groot percentage van abortussen in NL heeft andere redenen; geldgebrek, niet passend in carriere etc. Het is afschuwelijk dat de moraalridders in NL hun mond vol hebben over Van der Staaij, maar zwijgen als een graf over welke barbaarse methoden we er in NL op na houden wat betreft ongeboren kinderen.

Het is nog geen kind! Bovendien, je wilt toch liever in een liefdevol gezin geboren worden dan uit een gruweldaad? Ik snap niet hoe mannen kunnen menen dat ze recht hebben om überhaupt deel te nemen aan deze discussie.

Dat is helemaal een mooie, mannen zouden niets mogen zeggen hoe iets op ethisch gebied in NL geregeld is? 
 
Voor 24 weken is het ongeboren kind nog geen ‘kind’, na 24 weken opeens wel? En voor de abortuswetgeving lagen die tijden anders en in andere landen ligt dat die definitie ook anders? Natuurlijk is het een kind. 
 
Ook als ik voortgekomen zou zijn uit een gruweldaad zou ik liever willen leven dan gedood willen worden.

@FJ van Gravensteijn
“Ook als ik voortgekomen zou zijn uit een gruweldaad zou ik liever willen leven dan gedood willen worden.”

Ook als er vervolgens nooit van je gehouden was omdat je je moeder elke dag herinnerde aan het ergste dat haar ooit overkomen was? Liever jij dan ik.

De grens van 26 weken is gebaseerd op de termijn waarna een ongeboren kind buiten de baarmoeder zelf zou kunnen overleven. Je zou dus ook kunnen beargumenteren dat het ongeboren kind voor die termijn helemaal geen apart leven is. Maar alleen een uitbreiding op het vrouwelijk lichaam.

Voor mij telt een ongeboren kind als een persoon zodra de moeder het kind wenst. Dat kan dus al na 1 dag zijn. Maar zulke idealen zijn niet in wetten te vatten, en dan is de definitie die we hebben het beste alternatief.

Je kan er genetisch, psychologisch en biologisch van uitgaan dat de moeder het beste wil voor moeder en kind. 
Aangezien kind niet kan beslissen beslist moeder. Maatschappij kan/mag niet beslissen want kind is onderdeel van moeder. 
zo probleem opgelost.

@Debora D, 
“omdat je je moeder elke dag herinnerde aan het ergste dat haar ooit overkomen was?” 
Dan is diegene een slechte moeder. Overigens is het bij zwangerschap door verkrachting mogelijk om je kind af te staan. 
 
Waarom zou levensvatbaarheid van een kind de norm zijn om doding ervan illegaal of legaal te maken? 
Een baby van een half jaar zal zonder verzorging ook niet lang levensvatbaar zijn, in andere landen is het mogelijk het kind eerder of juist veel later buiten de buik te laten overleven, heeft dat consequenties voor onze ethische afwegingen? 
 
Het wordt wel heel subjectief wanneer iemand een mens is bij je. Is het niet gewoon nuchter om daarvan te spreken na de bevruchting?

Hoera voor Next Checkt! Ik had zo gehoopt dat jullie deze uitspraak onder de loep zouden nemen, chapeau! 
 
En nu maar duimen dat dit bericht (en de aangehaalde onderzoeken) verder in de media (en de wereld) worden verspreid om velen (zo niet iedereen) er van te doordringen dat uitspraken van vd Staay en Akin complete nonsens zijn.

Gisteren kwamen er nog wat getallen over de buis: In Nederland waren er vorig jaar 111 abortussen na verkrachting, tegenover 30.000 abortussen. Dat is minder dan 0,5% van de gevallen. Maar toch 30.000 en 111 teveel.

@Piet Uiterwaal, verklaar u nader. Wat is ranzig? Een partij met een mening, net als alle andere partijen (alleen is de mening van de SGP in sommige opzichten anders dan partijen die graag met de kiezer mee draaien).  
 
Wat ranzig is voor het Nederlandse parlement is als iemand eerst in een vieze sloot springt en dan op de blauwe stoel plaats neemt, dat is ranzig want dan moet je eerst ff douchen.

Ik zie nu pas dat je ook per reactie kunt reageren.. zie mijn bericht ietsje verder onder :)

Prima artikel

En zo hebben de opmerkingen van Van der Staay een heel ander gevolg gekregen dan hij bedoelde. Het gaat nu alleen over de kans op zwanger raken na een verkrachting, terwijl hij vooral wilde zeggen dat de verkrachter gestraft moet worden en niet het kind. Dus ook na verkrachting geen abortus.

Bert? Wie is er het slachtoffer het kind dat nog niet ontwikkeld is en mogelijk geen benul van leven heb of de verkrachte vrouw die haar hele leven met een trauma moet leven omdat iemand het nodig vond om ff met grof geweld zijn zaad de lossen.

#Bert “Wie is je vader?”. “Dat weet ik niet, hij is de man die mijn moeder bruut verkrachtte en daarna een paar jaar in de gevangenis heeft gezeten voor één of meerdere verkrachtingen”. “Heb je zusjes en broertjes?” ” Nee mijn moeder moest mij houden van de pro-life beweging. Dat vond ze zo erg dat ze na mijn geboorte zelfmoord pleegde. Nu zit ik in een tehuis, want die Christenen hebben geen plek in hun huis voor mij, want ik ben immers een bastaard”.

En dit alles is de schuld van het kind? Overigens een tamelijk onwaarschijnlijk/zeldzaam scenario: een verkrachting maakt (gelukkig) niet iedere vrouw mee, vervolgens wordt als gevolg daarvan maximaal 8% van de verkrachte vrouwen zwanger en dan betreft het ook nog een vrouw die zelfmoord pleegt (en dat ook nog na de geboorte van het kind). 
 
En sinds wanneer is Pro Life iets om je voor te schamen?

De naam “Pro Life” is om je voor te schamen, want het suggereert dat voorstanders van vrije keuze van de vrouw om al of niet voor abortus te kiezen tegen het leven zouden zijn, wat een onwaardige verdachtmaking is.

Door op jonge leeftijd te blowen zou het IQ verminderen. Nu blijkt dat je bij een lidmaatschap van de SGP helemaal geen IQ meer overhoudt.

@Gerco: Er is een verschil tussen meningen en feiten, al is dat verschil in de hedendaagse politiek helaas steeds vager. 
 
Je kunt een mening hebben en daarvoor uitkomen, en dan genoegen nemen met het feit dat zo weinig mensen het met je eens zijn dat je 1 of 2 zetels krijgt, prima. Maar glasharde leugens als feiten brengen om die mening beter te laten lijken dan ze is, DAT is ranzig.

Er is nog een andere en nog ranziger (jawel) zijde aan deze discussie. Het idee dat de vrouw een beschermingsmechanisme heeft bij verkrachting legt impliciet, maar heel duidelijk de schuld voor de uitkomst daarvan pal bij haar. De gedachte is: “Je hebt een beschermingsmechanisme tegen verkrachten, je bent nu zwanger, dus dan zul je er wel van genoten hebben, of het hebben uitgelokt.” En dan heb je al helemaal geen reden tot abortus. Eigen schuld, dikke bult.  
 
Nog niemand heeft dit zo durven zeggen, maar ik voel het aankomen. Dan hebben ze meteen de onderzoeken weerlegd met de reactie dat al die vrouwen die zwanger werden na een verkrachting helemaal niet verkracht zijn, maar dat ze er eigenlijk wel heel veel zin in hadden en dat een prima tijd hebben gehad. 
 
Ja, dat is ranzig. Maar het zit er wel achte.

Dat is dus niet gezegd en ook geen suggestie in die richting gegeven. Door dit alleen al te suggereren vertroebel je de discussie, dat gebeurd al genoeg..

Een enigszins pijnlijk maar heel nuttig artikel. Ik hoop dat dit artikel breder opgepikt gaat worden.  
“Religieuze leiders” hebben blijkbaar leugens nodig om hun standpunten te staven. Ik hoop dat zelfs SGP-stemmers dat doorzien.

Dat hoopt u vermoedelijk tevergeefs…

Ik ben blij dat er verduidelijkt wordt wat die man precies heeft gezegd. Zijn bewering slaat nog steeds nergens op, maar ik vond het wel irritant dat er gelijk gedaan werd alsof hij een soort Nederlandse ‘Akin’ was, die in een biologisch afweersysteem gelooft.

Dus gaan we nu eindelijk eens doorpakken om de vrouwendiscriminatie bij deze partij aan te pakken? 
van der Staay heeft schandalig weinig inlevingsvermogen voor slachtoffers van verkrachting. Zoals Lizzie al heel correct opmerkte zijn redenatie was “als het weinig voorkomt, kunnen we dus de hele abortus regeling afschaffen”. Alsof de situatie voor die vrouwen minder erg is zodra die groep minder groot is, en ze dus dan het recht ontzegt moet worden om een keuze te maken over hun eigen lichaam.

De vraag die onmiddellijk gesteld had moeten worden: “Meneer van der Staay, bent U zelf wel eens zwanger geraakt na een verkrachting?” 
Zo nee, hoe weet U dan waarover U praat? 
Goed onderwerp overigens. 
Geeft aan hoe middeleeuws sommigen nog steeds denken.

Dus een man zou nooit iets kunnen zeggen over verkrachting? 
 
Overigens heeft Van der Staaij met veel compassie over de slachtoffers van zulke afschuwelijke verkrachtingen gesproken. Het is unfair om hem respectloosheid in de schoenen te schuiven, tenzij dat om strategische redenen goed uitkomt in verkiezingstijd bijvoorbeeld.

Ja u kunt er wel iets over zeggen, ,maar alles wat u zegt is gebaseerd op uw aanname en gezien uw eerder opmerkingen is die niet gespeend van enig religieus vooroordeel. U mag tegen abortus zijn, maar gun anderen het recht daar anders over te oordelen. Ik hoef de ideeen van vd Staay niet te accepteren en hij de mijne niet; het verschil is dat ik mij ideeen niet aan anderen opdring en u en hij wel.

kom kom, we zijn getalsmatig niet eens in staat iets op te dringen. Wel wordt ons op allerlei manieren door onze seculiere bevolkingsgenoten opgedrongen (dus gepaard gaande met druk) hoe we over homo’huwelijk’, abortus, euthanasie zouden moeten denken.

Je mag denken wat je wil, op basis van welk oud boek dan ook, zolang je een ander op die basis maar niet zegt wat-ie moet doen.

Wordt het niet eens tijd dat u uw gespeelde verontwaardiging op een ander draadje tentoonspreidt? Als man en mens heeft u inderdaad geen recht om over de lichamelijke integriteit van andere mensen te oordelen. Deze discussie onder dit artikel is wat mij betreft onnodig en kwetsend bovendien, zeker als reactanten als u gaan reageren.

hm, ik wilde helemaal niet op de bijdrage van BM reageren, te kansloos. Waarschijnlijk is de andere bijlage weer weggehaald.

In deze analyze ontbreekt een factor: anti-conceptie.  
 
Bij vrijwillige sex is anti-conceptie meestal geregeld: binnen een relatie vaak met de pil, en bij lossere contacten met een condoom vanwege de SOAs. 
 
Het lijkt me aannemelijk dat bij een verkrachting minder tijd en aandacht aan dit onderwerp wordt besteed voor tot de daad wordt overgegaan. 
 
Logischerwijs zou bij een verkrachting dus juist een _verhoogd_ risico op zwangerschap moeten zijn ten opzichte van vrijwillige sex tussen mensen die niet proberen zwanger te worden.

Je kunt ook zeggen dat Een vrouw tijdens haar 28 daagse cyclus 3 à 4 dagen vruchtbaar is, namelijk als ze bevrucht wordt kort voor of tijdens de ovulatie (eisprong). Aangezien een verkrachter geen rekening houdt met deze cyclus is de kans op zwangerschap na een verkrachting gemiddeld 10 à 15 procent. Dat zal idd een stuk lager zijn dan bij vrijwillige seks, aangezien de vrouw voor en tijdens de ovulatie meer ‘zin heeft’ dan buiten die periode. 
 
Maar oke, de discussie gaat hier niet echt om, 99,76% van de abortussen hebben helemaal niets van doen hebben met verkrachtingen, en het is een gruwelijke schande dat die abortuspraktijk een taboe is in NL, het is goed dat dat weer op de agenda gezet wordt.

In mijn reactie schreef ik “vrijwillige sex tussen mensen die niet proberen zwanger te worden”.  
 
Het verhaal over verhoogde vruchtbaarheid tijdens de cyclus gaat niet op voor mensen die aan voorbehoedsmiddelen doen. 
 
Dus nogmaals: de kans op zwangerschap na verkrachting is groter dan bij vrijwillige sex tussen mensen die de tijd nemen om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. 
 
Natuurlijk is de kans op zwangerschap nog groter als mensen vrijwillig onbeschermed sex precies tijdens de eisprong hebben. Dat is natuurlijk niet zo vaak het geval, dus zelfs als je dit meerekent is het aannemelijk dat het risico bij verkrachting groter is. 
 
Bovendien hebben we het hier duidelijk over gevallen van verkrachting, en de kans op zwangerschap. Een politieke discussie over abortus staat wat mij betreft los van dit statistisch gegegeven. 
 
M.a.w., uw reactie is mijns inziens niet correct, noch relevant voor mijn oorspronkelijke bericht.

Natuurlijk worden voorbehoedsmiddelen niet meegenomen in het onderzoek. Het gaat erom wat de kansen op zwangerschap zijn zonder voorbehoedsmiddelen. De vraag hoe dat is met voorbehoedsmiddelen is duidelijk natuurlijk. 
 
Het gaat in het onderzoek ook niet om ‘vrijwillige seks tussen mensen die niet zwanger proberen te worden’, maar om de kans op zwangerschap bij ‘vrijwillige seks tussen mensen’ vergeleken met ‘onvrijwillige seks tussen mensen’. En daarin staat mijn argument nog steeds. Ik vind de discussie over percentages behoorlijk oninteressant trouwens. Het gaat om de afschuwelijke abortuspraktijk in NL, dát is meer dan een discussie waard.

Het zou me niets verbazen als verkrachters ongemerkt wél rekening houden met wanneer het slachtoffer vruchtbaar is. Uit ander onderzoek bleek dat stipsters meer fooien krijgen als ze vruchtbaar zijn en vrouwen in zijn algemeenheid zich sexier kleden. Ofwel, vrouwen hebben ongemerkt zelf door wanneer ze vruchtbaar zijn (lijkt me logisch), maar mannen vinden die vrouwen ook extra aantrekkelijk. Dat laatste kan natuurlijk leiden tot meer verkrachtingen.

Met alle respect FJ: Ik zou de biologieboeken nog eens bekijken; het hoofdstuk over voortplanting. Dan begrijp je mijn verbazing over hetgeen je hier beweert “vrouw tijdens haar 28 daagse cyclus 3 à 4 dagen vruchtbaar is, namelijk als ze bevrucht wordt kort voor of tijdens de ovulatie (eisprong).” Heb je wel begrepen wat de eisprong is? En heb je enig idee hoe lang zo’n ‘gesprongen’ eicel bevruchtbaar (raar woord..) is? 
 
En kijk ook nog eens naar je rekenmethoden : “Aangezien een verkrachter geen rekening houdt met deze cyclus is de kans op zwangerschap na een verkrachting gemiddeld 10 à 15 procent.” 
Waar baséér je dit op? 
 
En dan de logica-klapper: “Dat zal idd een stuk lager zijn dan bij vrijwillige seks, aangezien de vrouw voor en tijdens de ovulatie meer ‘zin heeft’ dan buiten die periode.”  
Deze redenering gaat overal mank; nog los van de licht ontvlambare implicaties. FJ ‘u doet het weer’; dit is exact het soort uitspraak waar deze (onzinnige) heisa over begonnen is: U suggereert iets wat u (hoop ik van harte!) niet wilt suggereren: een relatie tussen zin hebben in (onvrijwillige) seks en de kans op zwangerschap?!  
 
Mán/Méns je moet iets aan je fact-checking en logica doen.

Ultimi Barbarorum 
 
Tijdens het kijken van enkele televisieprogramma’s had ik gister in alle commotie Van der Staaij graag een tegenvraag voor zijn belagers ingefluisterd. Wordt hem nou gevraagd excuses aan te bieden voor het feit dat 7% van de verkrachtte vrouwen zwanger wordt of voor het feit dat 93% van de verkrachtte vrouwen niet zwanger wordt?  
 
Maar de hetze tegen van der Staaij gaat om iets dat hij moet terug nemen wat hij niet gezegd heeft. 
Men heeft het over ‘een uitspraak’ die helemaal niet is gedaan. Van der Staaij zou gezegd hebben dat de kans op een zwangerschap bij een verkrachting minder groot is dan bij gewone gemeenschap. Er is geen enkel beeld of letterlijk geluidsfragment waarin deze ‘uitspraak’ te horen is, maar dat lijkt de meute in al zijn zelfingenomen, obstinate en zogenaamde betrokken ‘goedheid’ niet te deren. Volstrekte domheid neemt het dan al snel over. Met enige kalmte en gebruik van gezond verstand had men wellicht de overgevoeligheden wat kunnen indammen en kunnen vast stellen dat het vrij helder is dat Van der Staaij met de woorden “dat is een feit, dat het weinig voorkomt” in het interview bedoelt te zeggen dat volgens statistisch onderzoek er van alle verkrachtte vrouwen ongeveer 7% zwanger wordt. Hij heeft nooit een vergelijking gemaakt met de kans op zwangerschap bij gewone gemeenschap en hij heeft al helemaal niet een medische bewering gedaan, zoals de Amerikaan Todd Akin in het getoonde filmpje en al had hij dat gedaan op basis van een onderzoek waarom zou dat niet mogen? Met wetenschappelijk onderzoek je punten ondersteunen mag blijkbaar alleen als de conclusie politiek correct is. Nu wordt Van der Staaij zelfs bedreigd!! Mag ik vragen: wat is dit voor een idiote lynchpartij? Iedereen staat alweer klaar om stenen te gooien en Spinoza draait zich om in zijn graf als hij eens wist wat er geworden is van zijn Nederland en van zijn Verlichting.  
 
Dit staat voorop: Van der Staaij heeft, net als iedere andere burger in dit land, alle recht op zijn mening en hoeft niet in te gaan op de domheid en valsheid van journalisten en ander dom volk waaronder veel politici, die nog niet eens een statistisch gegeven kunnen onderscheiden van een wetenschappelijk medische veronderstelling of van een waardeoordeel. Van der Staaij heeft in de duiding van zijn standpunt aan twee zaken gerefereerd daar waar het om verkrachtingen gaat, namelijk: 
- dat van alle vrouwen die verkracht worden er een klein aantal als gevolg daarvan zwanger wordt (op basis van onderzoek schat men ongeveer 7%, bij Knevel & van de Brink werd gezegd 4-7 %)  
- dat van alle abortussen die worden gepleegd het in een heel klein aantal gevallen gaat om vrouwen die zijn verkracht (hiervan is geen percentage) Dit is voor Van der Staaij kernpunt. 
 
Van der Staaij heeft daarbij gezegd dat hij het precieze percentage minder van belang acht en open staat voor discussie over die cijfers. Duidelijk is in elk geval dat het om een kleine minderheid gaat maar hij heeft al afstand gedaan van de suggestie dat hij het drama van verkrachting zou willen bagatelliseren omdat het om een kleine groep gaat die verkracht wordt en vervolgens daar ook nog een zwangerschap aan overhoudt. Hij heeft gezegd compassie met deze vrouwen te hebben en wil dat er hulp voor hen is en vervolging van daders. Maar in zijn standpunt over abortus wil hij voor deze groep geen uitzondering maken. Alleen voor de groep vrouwen wier leven in gevaar is in het geval van het voldragen van de zwangerschap. Dat is omdat hij is voor de bescherming van het ongeboren leven (maar niet ten koste van het al bestaande leven). Hij vindt vanuit dat standpunt dat wij dus niet een leven mogen wegnemen, ook niet in zo’n pril stadium. Dat is zijn principiële standpunt en wij leven in een vrij en democratisch land waar je gewoon je standpunt moet kunnen verwoorden in antwoord op een vraag. Geef de man respect zoals ieder ander. Nederland lijkt wel gek geworden met al dat conformistische, onnadenkende, ongenuanceerde en opgehitste gedrag, allemaal opgejut door de media die naar hartenlust fragmenten zodanig monteert dat er van alles en nog wat gesuggereerd kan worden. Ongelofelijk en angstwekkend om te zien hoe gemakkelijk de domme massa te bewegen is richting het marktplein om joelend het volgende slachtoffer met zijn hoofd op het hakblok te leggen. Dat er ooit een Verlichting heeft plaatsgevonden in onze geschiedenis… daarvan is weinig nog te merken bij de hedendaagse burger, of moet ik zeggen ‘dociele consument’??

Waarom weer die discussie over de abortus praktijk? In Nederland zijn al jaren geleden regels en beperkingen in de wet opgelegd aan abortus. Dat u daar op tegen bent is uw recht. Maar u hoeft anderen niet te veroordelen omdat zij daar anders over denken. Het is hun RECHT om er een ander mening op na te houden., 
Tenslotte de Wet staat iets toe maar verplicht niemand er toe er gebruik van te maken; of wilt u weer terug naar de breinaald?? 
Net als euthanasie: U kunt het legitiem doen maar het hoeft niet. 
Gun anderen het recht er anders over te denken dan u doet.

Alsof het verbieden van het doden van ongeboren kinderen maar één alternatief heeft en dat is de breinaald. Wellicht is er nog een alternatief en dat is zoals het met u en mij is gegaan?

Waarom weer die discussie over de abortus praktijk? In Nederland zijn al jaren geleden regels en beperkingen in de wet opgelegd aan abortus. Dat u daar op tegen bent is uw recht. Maar u hoeft anderen niet te veroordelen omdat zij daar anders over denken. Het is hun RECHT om er een ander mening op na te houden. 
Tenslotte de Wet staat iets toe maar verplicht niemand er toe er gebruik van te maken; of wilt u weer terug naar de breinaald?? 
Net als euthanasie: U kunt het legitiem doen maar het hoeft niet. 
Gun anderen het recht er anders over te denken dan u doet.

Hebben ze in al die onderzoeken ook gedacht aan vrouwen die anticonceptie gebruiken?

Nee, zie mijn reactie hierboven.

Om op mezelf terug te komen: ik heb het artikel niet goed gelezen. 
 
Er staat wel degelijk: 
“Aangepast voor gebruik van anticonceptie door de verkrachte vrouw… “

Ik weet niet wat er mis is met die Grrristenen. Ze hebben het vrijwel altijd over sex. Met wie je niet mag. Wanner je niet mag. Waarom je niet mag etc… 
Volgens mij zijn ze allemaal oversext en zitten ze indiervoege in een ontkenningsfase. 
Dat komt nooit meer goed!

Laat ik vooropstellen dat ik ab-so-luut geen SGP’er ben. Toch lijkt me dat vd Staaij hier onrecht aangedaan wordt. 
 
Zo schrijf NextCheckt: “Geloofde Van der Staaij nu net als Akin dat vrouwen een beschermingsmechanisme tegen zwangerschap bij verkrachting hebben? Dacht hij dat de kans om zwanger te worden na verkrachting kleiner is dan na gewone seks? Of bedoelde hij alleen dat de kans om zwanger te worden na een verkrachting klein is? Gisteravond bood hij op Radio 1 uitsluitsel: [...] 0,5 procent van de gevallen leidt tot een zwangerschap. Dat is dus wat we hier controleren.” 
 
Het lijkt mij de taak van een goede journalist om eerst maar eens te checken wat het antwoord op bovenstaande vragen is. Ook ik denk namelijk dat het hier om een misverstand gaat. Frits Wester stelde vd Staaij een vraag, maar het antwoord van de SGP-voorman sluit taalkundig niet aan op de gestelde vraag. Wester vroeg hem of hij, net als de Amerikaanse kandidaat-senator Todd Akin, gelooft dat vrouwen een mechanisme hebben waardoor ze bij verkrachting niet zwanger worden. Van der Staaij antwoordt dan: „Dat is een feit, dat dat maar heel weinig gebeurt.” Het derde woordje ‘dat’ sluit niet aan op de vraag van Wester, ofwel: het verwijst niet naar ‘een mechanisme bij vrouwen waardoor ze bij verkrachting niet zwanger worden.’ Want anders zou vd Staaij DUS hebben gezegd dat het een feit is dat het mechanisme (zie hiervoor) maar heel weinig gebeurt. Dat is qua taal onzinnig. Conclusie: Wester en Van der Staaij praatten langs elkaar heen: een zogenaamd misverstand. 
 
Kennelijk willen (bijna alle) media niettemin geloven dat van der Staaij hetzelfde zegt als Akin maar feitelijk is dat niet wat hij gezegd heeft. Mij lijkt het dat nrc.next eerst maar eens moet checken wát van der Staaij nou precies bedoelt heeft te zeggen. Zomaar aannemen dat Van der Staaij hetzelfde zegt (pertinent feitelijk onjuist) of vindt (waarschijnlijk onjuist) als Akin is journalistiek gezien slordig. Hij leeft: dus bel hem even, beste journalist. 
 
Laatste punt: nrc.next / next checkt heeft in dit artikel ten onrechte slechts een voor het artikel gunstige bron genoemd: het radio 1 journaal. Ik attendeer erop dat Van der Staaij zélf ruim voor het verschijnen van dit artikel, namelijk gisteren (dinsdag 28 aug 2012) in Knevel en vd Brink (TV-EO) letterlijk gezegd heeft dat zwangerschap na verkrachting ‘slechts’ in 7 procent van de gevallen voorkomt. Die uitspraak van Van der Staaij klopt dus. KvdB van gisteravond is een openbare bron… Rectificeert nrc dit laatste nog? Pleegt nrc nog wederhoor nu onduidelijk is wat Van der Staaij gezegd en vooral bedoelt heeft?

Vraag me af wat er bedoeld wordt met „0,5 procent van de gevallen”. Die gevallen, gaat dat over vrouwen die verkracht worden en daardoor zwanger worden, of over het percentage van vrouwen die zwanger zijn door een verkrachting tov de hele ‘zwangere populatie’. Als dat niet duidelijk is kan mijns inziens niet geconcludeerd worden dat wat Van der Staaij zegt onjuist is. Hij is namelijk niet erg duidelijk.

het is raar,maar ik krijg steeds meer het gevoel dat deze reli-fanaten een vrouw nog altijd zien als een twee-eenheid . Mentaal is zij natuurlijk geheel zelfbeschikkend en geheel ge-emancipeerd , maar fysiek blijkt zij,in hun ogen althans,nog altijd vogelvrij verklaard.Er wordt over haar lichaam gesproken en gedebatteerd alsof het een beetje van ons allemaal is !!!!!!Een zieke situatie,een discussie om je dood voor te schamen.Bovendien zijn het altijd mannen die deze idiote opvattingen menen te moeten ventileren.Dat vrouwen uniek zijn in hun mogelijkheid tot reproductie,maakt ze natuurlijk nog niet vogelvrij.En dat verdraaide geloof is al helemaal geen excuus natuurlijk.Als er al ets van een godje zou bestaan of zo,had die er dan niet voor kunnen zorgen dat dergeljke schoftenstreken gewoon niet gebeuren?Dus in casu,een lul-argument……

“Mentaal is zij natuurlijk geheel zelfbeschikkend en geheel ge-emancipeerd , maar fysiek blijkt zij,in hun ogen althans,nog altijd vogelvrij verklaard.” 
 
Ja, zelfbeschikkend en geëmancipeerd. Vandaar het standpunt van de SGP t.a.v. vrouwen en kiesrecht. 
 
Ik denk dat de kloof tussen mentale en fysieke vrijheid voor de vrouw in de meeste religies nog niet eens is geboren.

SGP en misschien ook die partij in USA (nakomelingen NL emigranten?) zien vrouwen alleen als broedmachines. En dat terwijl vrouwen helemaal geen mannen nodig hebben om kinderen te krijgen! Aleen een beetje sperma uit de spermabank! Ik hoop dat vrouwen ontwaken en zich op korte termijn realiseren dat ze mannen niet echt nodig hebben! Als ze zich net lief en netjes gedragen: weg er mee!

En wie produceert dat sperma?

Ligt het aan mij of is het werkelijk waar dat de ene fanaticus de ander in de hand knijpt hier. Wat een kul produceert u toch!

Het aantal zwangerschappen na een verkrachting is mogelijk relatief hoger dan na vrijwillige seks omdat veel slachtoffers van verkrachting (nog) niet verwacht hadden om gemeenschap te hebben en daarom geen voorbehoedsmiddel(en) als bijv. pil of spiraaltje gebruikten.

Slechts 0.5% van de bedreigingen leidt daadwerkelijk tot geweld. Dus wil dhr Van der Staaij nu wel of niet beveiligd worden?

Nooit gedacht dat ik de SGP nog eens zou verdedigen (laat dit duidelijk zijn: ik ben niet-gelovig en vóór abortus en zelfbeschikkingsrecht) maar Van der Staaij zei enkel dat de kans op zwangerschap door verkrachting heel klein is (waarbij hij het percentage fout had), maar hij beaamde niet(!) de idiote uitspraak van Akin dat vrouwen een afweermechanisme hebben zodat zij tijdens verkrachting niet of minder vaak zwanger zouden worden. Van der Staaij had het over een kleine(!) kans op zwangerschap na verkrachting, niet over een kleinere(!) kans op zwangerschap na verkrachting in vergelijking met gewone seks. Ik vind het stuitend dat zoveel media, enkele uitzonderingen daargelaten, zijn woorden (moedwillig?) fout duiden. Politici denken simpel te kunnen scoren, daarvoor zijn het politici, maar voor de media is het een plicht goed te luisteren.

@Marieke d.d. 29 augustus 2012 om 13:32 => Helemaal mee eens! 
Wat een sensatiebeluste media. Des te vreemder dat een reactie van de schrijver van deze ‘nrc.next checkt’ nog steeds uitblijft. Kennelijk staat next-redacteur Thomas Rueb niet open voor m.i. terechte kritiek op zijn werk. Ik heb in mijn eerdere reactie laten zien dat Van der Staaij iets aangerekend wordt wat Akin wél maar Van der Staaij NIET gezegd of beweerd heeft. 
 
Het misverstand ontstond m.i. bij de beantwoording van de vraag die Frits Wester gisteren ‘live’ aan Van der Staaij stelde. Laatstgenoemde beantwoorde een andere vraag dan hem gesteld werd… Ook jouw reactie, Marieke, zou tot een aanpassing van dit next checkt-artikel moeten leiden, maar gek genoeg blijft er staan dat Van der Staaij’s uitspraak van die o,5% onwaar is. In KvdB (EO-TV) gisteravond noemde Van der Staaij letterlijk 7% maar dat citaat laat nrc.next gemakshalve maar even weg. Van der Staaij in verband brengen met ‘onwaar’ is kennelijk wenselijker dan ‘waar’ op basis van een net zo legitieme uitspraak van Van der Staaij.  
 
Dit artikel is gebaseerd op drijfzand: hinein interpretieren van door Van der Staaij gedane uitspraken en citaatshoppen. Kortom: dubieuze journalistiek! Kom op Thomas Rueb / nrc.next redactie pas dit artikel aan! Jullie interpretatie (gok) van wat Van der Staaij gezegd (citaatshoppen) en bedoeld zou kunnen hebben, deugt niet!

Ben het volledig met je beide reacties eens. Wonderlijk dat geen enkel medium toe wil geven woorden verkeerd geduid te hebben of (wellicht onbewust) aan citaatshoppen gedaan te hebben. Redelijk schokkend in dit opzicht was ook ‘Nieuwsuur’ van dinsdag j.l. waarin Twan Huys (een journalist die ik normaliter hoog inschat) nota bene met zijn gast naar het beruchte fragment keek en vervolgens vragen stelde gebaseerd op het ‘feit’ dat Van der Staaij gezegd zou hebben dat de kans op zwangerschap kleiner is na verkrachting dan na vrijwillige seks (wat hij dus niet zei, zoals we net in het filmpje gezien hadden. Vrees dat we tot in de eeuwigheid kunnen wachten op rectificaties. Zou dit bij een andere politieke partij ook gebeurd zijn? Nogmaals, ik ben niet-gelovig, vóór abortus, etc. Maar als weldenkend mens vraag je je toch af of hier misschien niet geheel onbewust met woorden getoverd is omdat we, en een groot deel van de progressieve media, allemaal tegen de SGP en haar standpunten zijn.

Wat ik in je vragen lees betreft een m.i. zeer pijnlijk thema en is een discussie op zich waard: In hoeverre brengen media nieuws en in hoeverre maken ze het?  
Van nature zeker niet naïef of cynisch, maar toch langzamerhand bezwijkend voor de realiteit, ben ik steeds achterdochtiger/kritischer naar berichtgeving in de media. Is dat verlies van naïviteit of groeiend cynisme?  
Opvallend is dat in deze discussie van der Staaij duidelijk zaken in de mond zijn gelegd die hij aantoonbaar niet heeft gezegd. En vervolgens is het bal in de media. Hele discussies, lappen tekst etc… Is toch omzet; geeft toch kijkcijfers? Of ging het tóch om nieuwsgaring? Ben ik nu erg cynisch? 
Deze hele hype is m.i. exact dat: een hype. De man heeft niet datgene gezegd wat je overal terug ziet komen en waar een ieder overheen valt. Wellicht wat onhandig gebracht, wellicht handig gemonteerd? Wie zal het zeggen. Maar als je luistert/kijkt, dan wordt het duidelijk. En zelfs dan nog: hij mág het zeggen! Is NL geen democratie met vrijheid van meningsuiting? Hoe oneens je het ook met die geventileerde mening mag zijn, in een democratie wordt er afgerekend aan de kassa cq. bij de verkiezingen. En als een ieder z’n hersenen gebruikt ipv. als een lemming achter de zgn. ‘opinion leaders/makers’ (media; politieke leiders?) aanloopt, komt het vanzelf goed.  
Wees een verantwoordelijk democraat, gebruik je vrijheden, zoek info, vorm een mening en stem op diegene die daar het dichtst bij komt.  
Of zijn we nu ons geloof in democratie kwijt?

En zo is het J Stevens! Ook ik werd aanvankelijk op het verkeerde been gezet door alle commotie. Het misverstand leidde uiteindelijk tot de commotie, niet het SGP-standpunt omtrent abortus, want dan was al langer bekend. 
 
Nextcheckt had eerst het misverstand moeten ophelderen, en dan pas een ‘ware’ stelling moeten opwerpen. Niks mis met blog waarin mensen over elkaar vallen over een controversieel onderwerp, maar daar zijn er al genoeg van. Van NRC verwacht ik meer. 
 
Dank voor je heldere bijdrage.

Zoals seksuoloog Peter Leusink hier uitlegt (http://www.bnr.nl/topic/verkie.....rkrachting) is die ‘kleine’ kans helemaal niet zo klein. 
Ik blijf het stuitend vinden dat iemand van een partij die zich zo druk maakt om abortus zo weinig op de hoogte is van de werkelijke feiten. Politici zoals die van de SGP zijn altijd gek op staatskundige/-rechtelijke degelijkheid e.d., maar als het op dit soort electoraal-gewin-argumenten gaat (dus dit even los van de vrijheid van meningsuiting), hebben ze een fikse blinde vlek.

Het is nog simpeler: Je wordt wel of niet zwanger. En daar moet je het dan maar mooi mee doen.

De kans op zwangerschap bij gedwongen seks (verkrachting) is gelijk aan de kans op zwangerschap bij vrijwillige seks.
Deze zal praktisch 0 zijn in het geval van het gebruik van anti-conceptie. Bij het niet gebruiken van anti-conceptie zullen de kansen nog steeds aan elkaar gelijk zijn. Hoe groot die kans zal zijn is lastig te bepalen, omdat er sprake moet zijn van een willekeurige steekproef. Op het moment dat een stel een kind wil zal het stel seks hebben rond de ovulatie (dit weet men). Deze metingen mogen niet worden meegenomen in de kansberekening omdat deze niet willekeurig zijn. Aangezien voor een random meting(=seks) de kans zo’n 15% is (ovulatie, eicel degradatietijd, zaadcellen degradatietijd meegenomen), zal de kans op zwangerschap in het algemeen zo’n 15 % moeten zijn. Vrijwillig of onvrijwillig is biologisch gezien irrelevant. Bevruchting is evolutionair gezien iets puur mechanisch.
De waarde 0.5% (1/30 van de theoretische waarde) is dus zeer dubieus.
Verder lijkt mij abortus een zaak van de man én vrouw bij vrijwillige seks.
En in het geval van onvrijwillige seks is het een zaak van de vrouw aangezien haar iets is opgelegd wat ze niet wil en wat ze nog wel kan voorkomen.

Dan nu een christelijke redenering:
Abortus moet ten alle tijden kunnen, almachtige God zal wel ingrijpen indien het volgens Hem niet zou moeten. Hij kon immers toch de gehele platte wereld in 6 dagen maken…..

Conclusie: SGP niet serieus nemen en zelf nadenken!

Het is juist erg onwaarschijnlijk dat de kans op zwangerschap bij gedwongen seks (verkrachting) gelijk is aan de kans op zwangerschap bij vrijwillige seks. Dat zou hoogst toevallig zijn, en wel hierom: 
Laten we de vrijwillige seksers in twee groepen verdelen. De ene groep beoefent seks vanuit een kinderwens, en probeert dus de kansen op zwangerschap te optimaliseren, de andere groep probeert juist de kans op zwangerschap te beperken. 
Aangezien de tijd dat seks hoofdzakelijk werd beoefend met het oog op voortplanting reeds lang voorbij is, mogen we er van uitgaan dat de tweede groep aanzienlijk groter is dan de eerste, en dat de kans op zwangerschap na verkrachting groter zal zijn dan de kans op zwangerschap na vrijwillige seks.

@FJ van Gravestijn: 
“Dat is helemaal een mooie, mannen zouden niets mogen zeggen hoe iets op ethisch gebied in NL geregeld is?” 
 
Natuurlijk wel. Wind u op over het ongegrond wegsnijden van voorhuiden, of zo. Waarom denkt u dat u zomaar mag beslissen over zaken die zo ingrijpend zijn voor andervrouws lichaam? U mag mij bijvoorbeeld niet voorschrijven dat ik een operatie moet ondergaan; waarom wilt u dan wel bepalen dat een vrouw een procedure moet ondergaan die ernstig risico op zware aandoeningen of zelfs de dood met zich meebrengt? Ga eens een paar gevallen van pre-eclampsie bekijken en mekker dan nog eens over uw recht om u met een zwangerschap te bemoeien. 
 
“Voor 24 weken is het ongeboren kind nog geen ‘kind’, na 24 weken opeens wel? En voor de abortuswetgeving lagen die tijden anders en in andere landen ligt dat die definitie ook anders? Natuurlijk is het een kind.” 
 
Verdiep u nog eens in de definities van ‘foetus’ en ‘kind’, en kom dan nog eens terug. Voor die tijd heeft het geen zin om op uw onzin te reageren. 
 
“Ook als ik voortgekomen zou zijn uit een gruweldaad zou ik liever willen leven dan gedood willen worden.” 
 
Dat is misschien uw gedachte, maar u zou die gedachte nooit hebben gehad als u was geaborteerd.  
En zou u ook liever willen leven als uw geboorte had geleid tot de dood van de vrouw die u droeg? Waar legt u de grens? 
 
U heeft geen enkel idee waarover u bazelt. Ga weg.

Cool down, you’ll blow a fuse!! :-) 
 
Stem geen SGP en alles zal goed komen! (zie commentaar hier boven) 
 
Je hebt slechts invloed op datgene wat jij doet, niet op wat een ander doet!? Wil je hem nu verbieden zijn mening te ventileren? 
 
Spreek je verbazing uit, beperk je tot tegenargumenten en jouw mening; dat is ook jouw democratisch recht. Hij hóeft het er niet mee eens te zijn, zoals jij dat ook niet met hem hoeft te zijn. Hmmm, doet verdomd veel denken aan het Onze Vader…

Ik zou bijna zeggen, typisch mannen om het over cijfertjes te hebben als het om verkrachting gaat. Het boeit niet wat voor percentage het is. Laten we eerst maar eens voorkomen dat uberhaupt zoveel vrouwen (en ook mannen) slachtoffer zijn van sexueel geweld. Hebben de heren partijleiders (en de 2 vrouwen) daar ook ideeen over??

Ik lees hier helemaal niets over de after morning pil,als je na een verkrachting naar het ziekenhuis gaat,krijg je zeker die pil als je dat wilt en hoef je dus niet zwanger te worden.

Wat ik al die tijd mis in deze discussie , is het feit dat een vrouw die slachtoffer is van verkrachting. Toch ook naar de huisarts kan gaan voor een morning after pilletje.Waarom wachten tot er weken voor bij zijn.

Dus als het gedode kind geen weet heeft maakt het in principe niet uit of deze wordt weggesneden? Lekker principes zijn dat. 
 
En een kind van 23 weken is geen mens (alsof een foetus geen mens is), maar -plop- een week later is het opeens een mens dat alle bescherming geniet van onze wetten. Wonderlijke wereld leef je in als je jezelf dat voorhoudt. 
 
Ja, bijzonder dat sommige seculieren hun besnijdenisstandpunt aan anderen opdringen, terwijl ze zwijgen over het doden van ongeboren kinderen. Hartstikke consequent… :S

Nee hoor helemaal niet bijzonder. Het gaat om de integriteit van je lichaam en het recht om zelf te bepalen of de zwangerschap wel of niet voldragen wordt en of het voorhuidje wel of niet verwijderd wordt.

Naast de moeder is er ook een kind. Ongeacht de discussie over besnijdenis is het oha. geen zaak van leven of dood, dat is wel het geval bij abortus. In die zin is het gek dat mensen zich drukker maken om een voorhuid dan om de dood van een kind.

U heeft gelijk wbt de 24 weken grens. Deze is gebaseerd op de levensvatbaarheid van de foetus buiten de baarmoeder. De baby is een foetus zolang deze in de baarmoeder zit (op de embryo-fase na dan), ongeacht de lengte van de zwangerschap. Zodra de foetus wordt geboren is het een kind. De 24-wekengrens is bepaald op de levensvatbaarheid van een foetus van die leeftijd buiten de baarmoeder (maar in de couveuse met allerlei toeters en bellen). Zonder medisch ingrijpen is zo’n foetus niet levensvatbaar, dat is meestal pas na 7 maanden (~28-30 weken). 
Deze grens is wat mij betreft nogal willekeurig gekozen, want het impliceert dat de grens moet worden aangepast zodra het mogelijk is een foetus jonger dan 24 weken in leven te houden (met alle mogelijke middelen). 
Voor mij is het het belangrijkste dat een vrouw zelfbeschikking heeft over haar lichaam en dat de mogelijkheid bestaat dat zij een ongewenste en/of ongezonden zwangerschap voortijdig kan afbreken ALS ZIJ DAT WIL. Wil je geen gebruik maken van dat recht, ook goed. Keuzevrijheid is een groot goed. 
De keuzevrijheid van het embryo of de foetus vooropstellen in deze discussie is lachwekkend, aangezien het geenszins mogelijk is deze keuze voor te leggen omdat zowel het embryo als de foetus niet levensvatbaar zijn vóór 24 weken en dus komen te overlijden na geboorte. 
Verder is het argument dat abortus een gruwelijke wegsnijpraktijk is, apert onjuist. U heeft geen idee hoe een abortus daadwerkelijk in zijn werk gaat.

In de latere fase van abortus (24 weken) wordt een ongeboren mens kapotgesneden en vervolgens weggezogen. In een eerder stadium gaat dat anders. 
 
Nogmaals, het is zeer dubieus om op basis van ‘een ongeboren kind kan niet kiezen voor leven of dood’, de keuzevrijheid maar bij een ander neer te leggen. Het lijkt me dat er sowieso voor leven ‘gekozen’ moet worden. Met uw principes zou het ook geen probleem zijn (wat keuzevrijheid betreft) om een baby van een half jaar te doden, die kan ook niet kiezen voor leven of dood. En zonder verzorging is die baby ook niet in staat zichzelf in leven te houden. Waar is het uberhaupt op gebaseerd dat levensvatbaarheid de norm is om een mens wel of niet te mogen doden? 
 
Waarom zou een baby eigenlijk niet gedood mogen worden? Je hoeft toch geen gebruik te maken van dit ‘recht’? En ALS ZIJ DAT WIL, dan moet dat toch kunnen onder het mom van ‘zelf’beschikkingsrecht?

De reacties op dit artikel van THOMAS RUEB beginnen hier de proporties van de Toren {toorn} van Babel aan te nemen met de daaraan verbonden consequenties namelijk: die toren komt nooit af en alle bouwers verstaan elkaar niet meer maar de toorn blijft bestaan. Noch afgezien van dat Van der Staaij alles mag zeggen wat hij denkt vind ik het sowieso verwerpelijk dat hij daarvoor überhaupt een platform weet te vinden maar nog verwerpelijker, nu hij bij de media dit wél vond, het blijkbaar noodzakelijk wordt geacht de man te beveiligen. Daar vind ik in bovenstaande Toren geen enkele aanleiding toe! Wat nu onomstotelijk vast staat is dat de SGP tegen abortus is, óók als gevolg van een verkrachting. Er is nog een standpunt waar de SGP niet mee te koop loopt maar bij navraag hij{sic} wel degelijk aan vasthoudt: de doodstraf. Waar ik nu echt nieuwsgierig naar ben is of de SGP een verkrachter ter dood wil laten veroordelen, de man bracht per slot wél leven!  
THOMAS RUEB kan van der Staaij daar toch wel even over bellen?

Niet alleen jong en dus vruchtbaarder, maar de kans is ook groter dat er geen anticonceptie werd gebruikt. Vrouwen die niet aan sex doen, zijn minder vaak aan de pil; ze gebruiken waarschijnlijk ook minder vaak een spiraaltje. Een pessarium komt er natuurlijk niet aan te pas, en de meeste verkrachters zullen wel geen condoom gebruiken.

Beste Thomas Rueb, wanneer je een fact check doet, luister dan wel goed naar de uitspraak die je wil controleren. Van der Staaij zegt in Knevel en van de Brink nog duidelijk dat hij het niet wil hebben over het percentage van de verkrachtingen die leidt tot een zwangerschap, maar over het percentage van alle abortussen in Nederland waarbij verkrachting de oorzaak was van de zwangerschap. Wanneer je dat zou checken, dan zul je zien dat er jaarlijks zo’n 28.000 abortussen worden uitgevoerd in Nederland, waarvan er zo’n 50 zijn uitgevoerd bij vrouwen, die zwanger zijn geworden naar aanleiding van een verkrachting. Dat is dus zo’n 0,2% en dat komt aardig in de buurt van het cijfer 0,5% wat u probeert te checken. – Dus het is “grotendeels waar” –

Van der Staaij vindt dit belangrijk en begint hierover, omdat hij het niet als “hefboom” wil gebruiken, zoals de voorstanders van het “liberale abortusbeleid” dat gebruiken, die doen alsof de meeste abortussen uitgevoerd moeten worden bij slachtoffers van verkrachting, die tot overmaat van ramp ook nog zwanger zijn geraakt.

Dus dat is hetgeen waarover de verwarring kon bestaan en dat had je dus moeten checken.

Overigens: de cijfers van Van der Staaij zijn dan wel “grotendeels waar”, maar het abortusstandpunt van de SGP is nog steeds niet het mijne, maar dat is weer een ander verhaal.

De grap is dat hij het juist WEL als hefboom gebruikt om een anti-abortusregeling te treffen, zonder uitzondering voor vrouwen die zijn verkracht. Juist degenen die voor abortus zijn doen dit niet, maar leggen de nadruk op zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Beetje hypocriet dus van dhr Van der Staay.

Beste Lizzie, natuurlijk gebruikt hij het voor zijn eigen opvattingen, daarin heb je zeker gelijk. Echter ook de pro abortus groepen gebruiken het (naast vele andere argumenten, waaronder ook het door u genoemde zelfbeschikkingsrecht). Dus ja, zoals zo vaak gaat iedereen op zijn eigen manier aan de haal met de zelfde feiten. (dat is het ‘mooie’ van cijfers en statistieken.)  
We zijn het dan wel niet eens met Van der Staaij en met zijn opvattingen, maar ik zie hierin toch geen echte aanleiding om hem voor hypocriet uit te maken.

Van der Staay en zijn verduisterde mannenbroeders zijn wel! tegen abortus, niet! tegen de doodstraf, en stemmen voor elke gewapende inmenging in verre landen waar andersgelovigen wonen! De ene dood is de ander niet en het gaat gewoon over een moralistische op seksuele paradigma’s gebaseerde opvatting, waarbij de Piet bij de vrouw wordt gelegd en niet bij het mannelijke lid der broederschap!

U bent niet goed geïnformeerd, de SGP is wel voor de herinvoering van de doodstraf en mijn vraag aan de SGP is nog steeds of deze straf ook op verkrachters toegepast moet worden.

U leest niet goed! Niet! tegen de doodstraf betekent een fervent voorstander van de doodstraf zijn. Excuses zijn op z’n plaats, u beticht mij van een soort domheid namelijk.

Er lopen hier twee discussies door elkaar, en dat is jammer omdat ze op deze manier alletwee een beetje de mist in gaan. 
Discussie 1; is de kans om zwanger te worden na een verkrachting inderdaad zeer klein; antwoord nee. (zie next check) 
Discussie 2 is abortus geoorloofd. Het eerste wat ik hierover (als man) wil zeggen is dat abortus geestelijk een zware beslissing is voor de vrouw. Het is zeker niet een tra la la beslissing en het is ook zeker niet iets wat een vrouw makkelijk zal vergeten of te makkelijk zal laten doen (mijn overtuiging (inderdaad als man)). 
De SGP en hier de heer van Gravensteijn zijn van mening dat abortus nooit toelaatbaar is. De algemene opinie in Nederland is dat abortus welliswaar onprettig is maar dat het en goede zaak is dat vrouwen daartoe kunnen beslissen, om hen moverende redenen. 
Het voordeel van de huidige praktijk is dat vrouwen die dat willen abortus kunnen laten plegen en dat anderen die daar mordicus tegen zijn dat niet hoeven te doen. Net als de heer Gravensteijn aangeeft liever niet geconfronteerd te willen worden met de gevolgen van de seculiere samenleving zou ik niet graag verplicht worden mee te doen in een streng conservatief religieuze samenleving.  
Gelukkig kunnen wij onze eigen keuzes maken en net zoals ik de heer Gravensteijn nooit zal verplichten een abortus te ondergaan verwacht ik van hem dat hij mij het recht niet zal ontzeggen (figuurlijk gesproken dan)

voorstel alstublieft: op alle scholen in nieuw school jaarperiode, seksuele voorlichting aan jongens en meisjes geven. 
niet een keer maar over langere periode met alle “bijzonderheden” 
dat en “jongens” verantwoordelijkheid leren, en “meisjes” de gevolgen leren van “weten hoe situatie beheersen” en: over zwangerschap.  
“meisjes” kunnen methoden leren situaties beheersen, in “ongewenste seksuele benaderingen” als zij niet onder “drugs-alcohol of overmacht van meerdere personen” zouden zijn. 
Als meisjes en jongens goed voorgelicht zijn dan is makkelijk aan professionele hulp verleners uitleggen “wat is gebeurd”. 
vraag alstublieft: heer voorzitter van Partij zou kunnen voor goede informatie b.g., pleiten en realiseren, m.i.

Op wat voor manier is het gebruik vananticonceptie meegenomen in deze cijfers? 
Vaak wordt er bij verkrachting geen condoom gebruikt, terwijl dat bij vrijwillige seks wel het geval had geweest.

het wordt tijd dat die Kees van der Staaij in de bajes onder de douche een stuk zeep laat vallen >> zeker weten dat in dat geval de kans op zwangerschap 0.00 procent is !!

“SGP-leider Kees van der Staaij zou gezegd hebben dat” 
En DAT had NRCnext eens éérst moeten tsjekken; en niet wat Frits Wester die zwartekousen-kwezel in de mond gelegd had willen hebben. 
Fijn hè? Je superieur voelen aan zo’n Veluwse godsdienstfundamentalist. 
Ga je tuin omspitten: da’s nuttig werk.

Beste Paul Martinus, en ook Gravensteijn: u leest niet goed: duidelijk geeft Next aan wat gechecked wordt en dat is niet een eventuele bewering van dhr Van der Staay over een ‘afweermechanisme”, maar de bewering over het percentage. Leest u nog eens de tekst onder het kopje ‘interpretaties’, daar staat het. 
 
Verder worden enorme rookgordijnen gelegd waarbij ook de frase ‘Respect’ een rol speelt. Welnu: een partij zoals de SGP die rechten van vrouwen sowieso al niet respecteert uit een godsdienstige overtuiging lijkt me niet de meest aangewezen partij om die van enig respect tegenover leven te beschuldigen. Temeer niet als men er geen moeite mee heeft het leven door middel van doodstraf te beëindigen. 
Hypocriet dus, ja.

Zie je waar deze walgelijke cristenfundamentalistische crimineel toe in staat is. De zieke geest van Holleder waart ook in de politiek rond. Opsluiten deze gek.

“Bij de slachtoffers van vruchtbare leeftijd (tussen de 12 en 45)” 
 
Is hier ook gecorrigeerd voor preventie? Als bijvoorbeeld de helft voorbehoedsmiddelen gebruikt is het logisch dat die niet zwanger worden is de kand bij de overigen dus twee keer groter.

Die van der Staai komt uit kringen waar sprookjes heel gewoon zijn. Geen wonder dat hij onzin uitkraamt. Hij is van God los.

Dat de definitie van verkrachting niet mee genomen is. Verkrachting is niet perse penetratie, dus dan zou je op lagere percentages komen dan die onderzoeken die alleen dat meten.

Dutch fundamentalist copycat causes a pussy riot! Are there still some ‘animal cops’ out there to catch him before the Dutch September 12th elections?

Er is een manier om deze heren vlug van mening te laten veranderen. Alle ongewenste babies op hun deur te vondeling leggen met een briefje dat zij hun eigen princiepes moeten naleven on deze babies moet opvoeden alsof het hun eigen kinderen warebn

Meir 
Het lijkt me nog beter om bij een verbod op abortus de Grrristelijke gemeenschappen in Nederland op te laten draaien voor de kosten die een kind met zich mee brengt to het 18e levensjaar. Zonder dat die kinderen Grrristelijk geindoctrineerd worden. Want dat zou ook weer onmenselijk zijn. Dan komt men aan de geldbuidel van de heren Calvinsiten. Wat weer grote invloed zal hebben op hun mening. 
Ik denk dat er heel snel iets in de heilige Schriff gevonden gaat worden waaruit blijkt dat abortus gewenst is!

Beste Jan, ik merk aan je reactie dat je een weldenkend mens bent. Zelf ben ik nogal beperkt, zou je me daarom kunnen helpen met het volgende?  
 
Ik ga er vanuit dat jij wel voor abortus bent. Wat is volgens jou het uiterste moment waarop een moeder haar ongeboren kind nog mag ‘laten weghalen’? Ben je blij met de huidige abortuswet? Vind je dat iedereen zelf mogen bepalen of en na hoeveel maanden abortus nog mogelijk is? 
 
Ik ben geen christen, laat staan een SGP-er, maar ik denk wel eens over dit soort moeilijke vragen na en kom er vervolgens niet uit. Denk jij ook wel eens na? Deel je diepere gedachten alsjeblieft eens met ons.

De vrouw “haalt een ongeboren kind weg” door geen sex te hebben.

De bevruchte eicel is “Baas in de buik” van de vrouw. 
In a landmark 1998 paper, Munn and Mellor, researchers at the Medical College of Georgia, in Augusta, USA, found that the mammalian embryo (they worked with mice) produces a special enzyme, called indoleamine 2,3-dioxygenase, or ‘IDO’, which suppresses the mother’s T cell reaction and allows pregnancy to proceed. 
Follow-up work in humans revealed the same effect, and it was also demonstrated that the IDO was produced on the embryo side of the placental membrane (which separates mother from child) and not on the mother’s side. 
Further work in mice showed that IDO production peaked during the formation of the placenta—the most crucial time for establishing that vital link between mother and child. 
And the most recent work in humans has established beyond doubt that IDO is a specific mechanism at the mother–child interface for preventing the mother’s immune system from rejecting her child.  
Munn, D.H. et al., Prevention of allogenic fetal rejection by tryptophan catabolism, Science 281(5380):1122–1124, 1998

Er ontstaan veel meer zwangerschappen door verkrachting dan gesuggereerd wordt. 
Die vertekening ontstaat doordat een moeder niet snel zal vertellen dat haar kind gemaakt is door een verkrachting want dat is veel te naar voor dat kind. 
Waarschijnlijk is er ook geen rekening gehouden met de zwangerschappen die ontstaan door verkrachting binnen het huwelijk cq vaste relatie.

Het is vrouwen door de natuur de verantwoordelijkheid gegeven kinderen te baren,de beslissing over het al dan niet doorzetten van een zwangerschap ligt ten alle tijde alleen bij de vrouw zelf.Daar moet bij de opvoeding van meisjes serieus aandacht aan besteed worden.En ook goed duidelijk maken dat het afbreken van een beginnend leven niet onder de normale “voorbehoedsmiddelen” valt.

De bevruchte eicel is “Baas in de buik” van de vrouw.  
In a landmark 1998 paper, Munn and Mellor, researchers at the Medical College of Georgia, in Augusta, USA, found that the mammalian embryo (they worked with mice) produces a special enzyme, called indoleamine 2,3-dioxygenase, or ‘IDO’, which suppresses the mother’s T cell reaction and allows pregnancy to proceed.  
Follow-up work in humans revealed the same effect, and it was also demonstrated that the IDO was produced on the embryo side of the placental membrane (which separates mother from child) and not on the mother’s side.  
Further work in mice showed that IDO production peaked during the formation of the placenta—the most crucial time for establishing that vital link between mother and child.  
And the most recent work in humans has established beyond doubt that IDO is a specific mechanism at the mother–child interface for preventing the mother’s immune system from rejecting her child.  
Munn, D.H. et al., Prevention of allogenic fetal rejection by tryptophan catabolism, Science 281(5380):1122–1124, 1998 
 
De bevruchte eicel stuurt het complete embrionale proces verder aan tot en met de geboorte. Daar heeft de vrouw geen sturende inbreng in. 
 
Als je baas in eigen buik wil zijn en niet zwanger wil worden, moet je geen sex hebben, of andere maatregelen nemen. 
 
abortus is vernietiging van een zelfstandig wezen. en dus moord.

Een kans van rond de 7.5% komt mij zeer ONaannemelijk voor. Tenzij de verkrachter “voorkennis” heeft omtrent wanneer zijn slachtoffer ovuleert, komt een dergelijk percentage er feitelijk op neer dat als hij in de 2.5 dagen rond de ovulatie toeslaat, hij een 100% slagingskans zou hebben op bevruchting. Ik denk dat menig paar met onvervulde kinderwens hier stinkend jaloers op is.  
 
Ik acht het waarschijnlijker dat de statistieken vervuild zijn door het “niet per incident” karakter van de Amerikaanse meting, waar NRCnext terecht melding van maakt. Als het slachtoffer meermaals wordt verkracht (gedurende langere tijd), dan ligt het voor de hand dat de kans om eens zwanger te worden duidelijk stijgt (zie de gevallen die de krant halen van een opgesloten dochter die meerdere kinderen heeft gebaard). De kans per gebeurenis blijft evenwel relatief klein. Dat is echter niet hoe de uitkomst in de Amerikaanse statistieken is verwerkt (“50 verkrachtingen, 1 keer zwanger” is hetzelfde als “1 keer verkracht, 1 keer zwanger”, oftewel een 100% score).  
 
Met gezond verstand ben ik dus geneigd de strekking van de SGP-uitspraak als “waar” te beschouwen.  
 
Voor wat betreft het natuurlijke “afweermechanisme”, lees het boek “Sperm Wars” (sowieso een aanrader zonder religieuze motieven, maar niet geheel onomstreden). Hierin wordt eveneens betoogd c.q. uitgelegd dat een traumatische / gewelddadige ervaring op zichzelf niet bevordelijk is voor (bv.) zwanger worden en dat zo beschouwd een verkrachting minder kans op “succes” zou moeten geven. Iets soortgelijks geldt ook voor traumatische ervaringen die leiden tot een miskraam, dat zullen weinigen ter discussie willen stellen.  
 
Het blijft evenwel jammer dat een religieus doel is misbruikt om een op zichzelf (waarschijnlijk) valide uitspraak te kleuren.

Een vrouw is baas in eigen buik. 
dus: sex of geen sex bepaalt de vrouw. 
 
wil je niet zwanger worden, dan is het simpel: geen sex.

cees 
Wie bepaalt en tot welk moment, zou een punt van discussie kunnen zijn. 
Ik vind alleen dat zieke monotheisten, die zich baseren om gemythologiseerde incest, genocide moord mensenoffers, vrouwonvriendelijkheid , slavenhandel, vermoorden van andersdenkenende in de vorm van heidenen en Niet Uitverkorenen helemaal geen invloed mogen hebben bij deze discussie. Scheiding kerk en staat.  
Als je iemand aanspreekt en zegt: “Toch wel cool van die dinosaurusjes” En de reactie is een gezicht dat in psychosestand schiet met ogen die zouden kunnen duiden op extreem speedgebruik met als antwoord: De werled is in zes dagen geschapen door de Heer der Heerscharen en dat staat in de Helige Schriff en is de enige waarheid” . Dan moet zo iemand een doos lego in de hand gedrukt krijgen of wat Play Mobil ( mits de hele voorraad niet verscheept is naar Afganistan) . Met de mededeling: Ga maar lekker spelen tot de grootte menschen zijn uitgepraat”. 
Abortus moet van verschillende kanten bekeken worden. Als de omstandigheden sterke aanwijzingen geven dat het leven van dat kind niet leefbaaar gaat worden of in geval van verkrachting, zou ik ja zeggen tegen abortus. 
Psychopathalogisch gestoorden laat je toch never nooit nie beslissen over zaken als abortus. En dan ook nog gebaseerd op dubiueze archaiche teksten.  
Dat is wat ik wil zeggen 
We worden lang genoeg in gijzeling gehaouden door die gekken. 
Tijd dat normale mensen gaan beslissen.

Jan, je zegt: “Als de omstandigheden sterke aanwijzingen geven”. Wie zijn die “normale mensen” die van jou mogen beslissen of “de omstandigheden” een abortus rechtvaardigen? 
 
Denk je ook niet dat er nu al mensen in Nederland rondlopen die, als er geen abortuswet was, een abortus zouden overwegen als het geslacht van het ongeboren kind niet het gewenste is? Omdat voor hen “de omstandigheden” daarvoor voldoende zijn. Zien we dit niet al in China als gevolg van de 1-kind politiek, waarbij meisjes minder gewenst zijn? 
 
Begrijp je dat er mensen zijn die zich hier ernstig zorgen overmaken? Denk je niet dat partijen als de SGP met hun (voor ons land) extreme standpunt zorgen voor een waardevol tegengeluid in een wereld waar geld en macht de “omstandigheden” dreigen te gaan bepalen waaronder mensen mogen en kunnen leven? Dus even los van je aversie ten aanzien van de SGP en je twijfels over hun heilige boek.

Jan, 
een bevruchte eicel wordt (als elk andere “indringer” aangevallen door het afweermechanisme van de vrouw en vernietigd. 
 
Tenzij het uiterlijk de 6e dag het enzume IDO (=indoleamine 2,3-dioxygenase) aanmaakt. 
(zie vorige reactie). 
 
And the most recent work in humans has established beyond doubt that IDO is a specific mechanism at the mother–child interface for preventing the mother’s immune system from rejecting her child. (Kudo, Y. et al., Indoleamine 2,3-dioxygenase: distribution and function in the developing human placenta, J. Reprod. Immunol., 61(2):87–98, 2004) 
 
Hoe lang zou “evolutie” er (volgens jou)over gedaan hebben, voordat die eicel “doorhad” dat het dit speciale enzyme IDO moest aanmaken om afstoting te voorkomen?

toelichting alstublieft voor Jadwiga reactie 29 augustus 18:57. 
thema pleidooi: ruime, onmiddellijke voorlichting van “seksualiteit” tussen mensen, en alle bijzonderheden daarover” 
 
reden: niet lang geleden in Nieuwsbrief van “Time” magazine is artikel geweest over hoog zwangerschappen getal van tiener meisjes in VS. 
Er is verteld dat: 
in Nederland zijn minder tiener meisjes geteld omdat in Nederland heel vroeg jonge meisjes “anticonceptie pil” gebruiken. 
 
Ongeveer in zelfde periode heb ik te horen gekregen dat in Polen alarmerend heel groot getal zwanger tiener meisjes zijn laatst als “geteld”. 
 
1. Onder titel “tiener meisjes zwanger” is bedoeld “jonge meisjes zwanger en dat zij zitten alleen! zonder vader voor hun kind” 
 
2. Anticonceptie pil ! lees alstublieft heel veel tekst van bijwerkingen van die “anticonceptie pil” en: 
is de moeite waard overwegen of die “anticonceptie pil door die bijwerkingen op zo een jonge leeftijd van vrouw ” verstandig is adviseren? 
 
Dus nu: 
1. op scholen reguliere les geven eerst voor gemengd klas jongens en meisjes “wat is seksualiteit en de reden van zo een sterke drijvende kracht”. 
 
2. apart jongens en meisjes voorlichten hoe 
omgaan met seksualiteit als “die stel ” nog niet aan toe is om “kinderen verwelkomen”. 
 
3. reden voor apart voorlichten: 
voor meisjes zijn andere technieken van toepassing, 
voor jongens zijn andere technieken van toepassing 
voor beheersen van “seksuele drift” als nog de tijd niet rijp is. 
 
Alle deze voorlichting zal ook vruchten dragen voor later in volwassenheid voor vrouwen en mannen, m.i.

Jadwiga, 
Is het voor jou normaal, dat tieners sex hebben?

reactie alstublieft voor m/h RENE op vraag: 
‘is het voor jou normaal, dat tieners sex hebben? . 
antwoord alstublieft mijn mening: 
1. het is niet aan mij oordeel hebben of tieners seks kunnen hebben en/of dat zou normaal zijn. 
 
2. goede voorlichting over seksualiteit zou moeten beginnen vanaf al kleuter school als kinderen vragen “waar komen kindjes vandaan?” het spreekt voor zich in aangepaste idee aan die leeftijd. 
 
3.Ik zie geregeld jonge meisjes met “make up, losse charmante kapsels, modieuze kleding, op speel plaats voor kinderen. 
Dat betekent dat “die” ouders vinden leuk dat meisjes zich “kleuren” in ” aantrekkelijkheid”. 
Dat is dus de 21-eeuw en “normaal”. 
 
4.m.i. is niets mis met “intimiteit” en “lichamelijke liefdevolle uitingen” van tieners onder elkaar.  
Op deze leeftijd liefdevolle liefkozingen en seksuele driften zij heel heftig m.i.voor allebei en jongens en meisjes. 
 
goede voorlichting op school over seksualiteit zou veel harmonie tussen mensen bevorderen,en misschien “minder abortus klinieken” misschien?

aanvulling alstublieft op Jadwiga 31 augustus 19:50, tekst onderaan ..”m.i. is niets mis met “intimiteit”en……” 
correctie:m.i. intimiteit en lichamelijke liefdevolle uitingen” van tieners onder elkaar zijn heel gezond en wenselijk en dat zou voor deze tieners in hun volwassenheid veel liefdevolle relaties bevorderen. 
Goede voorlichting op seksualiteit is noodzaak m.i. meer dan ooit nu nog vandaag.

Jadwiga, 
kun jij toelichten wat je bedoelt met: 
….. intimiteit en lichamelijke liefdevolle uitingen” van tieners onder elkaar ….?

Doodzwijgen dergelijke mensen die zulke uitspraken durven doen, alle commotie erover en eromheen vergroot alleen hun narcistische persoonlijkheidsstoornis maar.

Bij een verkrachting heb net zoveel kans om zwanger te raken als bij een ongeplande onenightstand. Of bij een gelegenheidsslippertje. Volgens de statistieken zit in elke klas van 30kinderen 1 kind die verwekt is door een slippertje van mama. Een morningafterpil en de kans is 0%. Schrijnende situaties zijn incest relaties die voortslepen tussen jonge meisjes en een familielid en ook het bitchslave slachtoffer in loverboy relaties. Alle aandach zou op die groepen gericht moeten zijn om ze uit hun afschuwelijke situatie te halen omdat ook hier de kans op zwangerschap aanzienlijk is door tijdsduur en herhaal verkrachtingen

toelichting m/h rene 1 september 2012 23:04 
tieners zijn aan buurt “groot wereld ontdekken” 
natuurlijk reactie van “groei van mens”. 
Intimiteit is: begripvol, luisteren, aardig zijn voor elkaar, mooie woorden voor elkaar spreken en lief aanraken,en het spreekt voor zich dat liefde is cement van universum en de liefde verbindt mensen met elkaar. 
Tieners hebben nog geen negatieve feedback ervaren, dus tieners zij vol zelfvertrouwen, en liefdevolle verwachting voor liefdevolle reacties, bijvoorbeeld.

intimiteit en liefdevolle uitingen onder tieners onder elkaar, misschien bedoel ik hier: 
het moet afgelopen zijn met pesterijen op scholen.Wij zijn nu als mensen gegroeid,. 
zie alstublieft DVD docuserie -3×50 minuten van NRCLux webshop,titel ” Mapping the World” 
vroeger waren mensen bezig 100 jaar ! een kaart maken of paar honderd jaar een deel continent in kaart aantekenen. 
 
Nu Google Earth in twee uur hele lap van Aarde in detail en nog met schatten ondergronds laat zien. 
Nu is andere Tijd (dat ‘vroeger is voorbij’). 
 
Tijd dat op school is empathie als onderdeel van les programma’s , goede seksuele voorlichting en goede manieren om met elkaar omgaan als kinderen, jongeren en volwassen mensen. 
Dat alle mensen elkaar nodig hebben om elkaar helpen, elkaar onderwijzen en elkaar Lief hebben.

alstublieft nog een aanvulling op reactie/vraag van h/m RENE 1 september 2012 23:04, thema: “intimiteit”. 
 
Op school zou goed doen dat: 
onderwijzers-leraren m/v die dat beroep hebben gekozen omdat zij van jonge mensen houden, ook vrijheid zouden hebben liefdevolle aanrakingen aan leerlingen uitdelen.Omhelzen,en of een zoen geven op gezicht van een leerling m/v. 
 
Reden:er zijn kinderen, jongeren die missen in hun familie dat “warmte”, voor reden bijvoorbeeld dat ouders werken en bezig zijn heel veel met andere zaken dan met “kinderen knuffelen”. 
 
ik pleit hier voor vrijheid van Leraren M/V om vrij zijn, 
liefdevolle warme aanrakingen aan leerlingen uitdelen ter aller tijden naar eigen inzicht. 
 
Ik wil voor pleiten dat: 
NIET MEER dat liefdevolle actie 
van een leraar m/v bestempeld zou kunnen worden als “ongewenste intimiteit” . 
 
Leraren M/V zijn heel belangrijk modellen voor jonge mensen. 
Hoe liefdevolle leraren m/v hoe liefdevolle toekomstige hun leerlingen- personen in leven van alle dag.  
m.i.

Hallo even wakker worden, waar zijn we hier mee bezig?

Zijn we met elkaar al zo ver afgeraakt van ons hart en emphatie voor het ongeboren leven, medemens?
30.000 abortussen hebben een geweldig effect op de samenleving!
Sociaal en psychisch worden per jaar de volgende mensen negatief beinvloed:
1. 30.000 aanstaande moeders worden geen moeder.
2. 30.000 a.s. vaders worden geen vader.
3. 120.000 a.s. opa’s en oma’s worden geen grootouders.
4. Stel 50.000 vrienden, familieleden zijn negatief betrokken.
5. Zeg 1000 abortusartsen, personeel zijn meerdere malen “verhard” betrokken.

Resulteert in bijna een kwart miljoen “geinfecteerde” mensen per jaar.
Dit gaat al zo door sinds 1982.

Wat denk je hiervan?
Heb je wel eens een abortus film gezien? Is echt gruwelijk!

Het is nooit te laat om het uitmoorden van ongeborenen kindjes te stoppen!

Als ik het goed lees wordt dus in het beste geval 12%*4%=0,5% van de vrouwen zwanger door verkrachting. Mogelijk meer (12%*8%=1%).

Dat is dus in ieder geval 1:200 vrouwen, die dat in hun leven moeten meemaken en voor een verschrikkelijke dilemma wordt gesteld. Aangezien je er altijd vanuit mag gaan dat de moeder het beste wil voor haarzelf en vooral voor haar kind, vind ik dat je hen de mogelijkheid niet mag ontnemen om hierin een vrije keuze te maken.

Of het een goed excuus is voor abortus in het algemeen (alle andere gevallen), dat is een goede vraag. Waarop wij gelukkig geen antwoord hoeven te geven.

alstublieft mijn reactie op M/H ABE 6 september 2012,10:38, op laatste tekst: 
..”Het is nooit te laat om het uitmoorden van ongeboren kindjes te stoppen!.” 
 
mijn mening: Ik ben met U volledig eens. 
 
1.voorstel in Onderwijs voorlichting over seksualiteit “in breed” vanaf vroeg stadium aan kinderen en jongeren aanbieden. 
 
“kindjes komen uit seksualiteit”. 
“Seksualiteit is normaal Levens Drift van een Mens”. 
 
2. j.l. in tv programma is verteld dat “laatst zijn meer dan 40.000 kinderen uit “huizen geplaatst in nieuwe onderkomens” en gast gezinnen zijn gezocht” is verteld. 
 
dat betekent dat kinderen groot brengen offers met zich brengt en die ouders van die 40.000 kinderen die plichten niet konden nakomen. 
 
Om deze reden zou ook Onderwijs op scholen goed doen jonge mensen goed voorlichten hoe zijn de gevolgen van “kinderen krijgen en kinderen verzorgen”. 
 
Dan zijn misschien en zwangerschappen (niet verkrachtingen hier bedoel ik) 
en abortus klinieken overbodig zouden zijn. 
 
Jonge mensen goed zouden nadenken van tevoren en goed voorbereid en goed ingelicht zouden zijn, nog in prille begin.

nog een aanvulling alstublieft op reactie van m/h ABE 6 september 2012 10:38 en laatst tekst 
:”Het is nooit te laat om het uitmoorden van ongeboren kindjes te stoppen!.” 
 
dit is mooie oproep m.i. 
 
misschien: voor alle abortus klinieken “vertrouwen personen ” zouden met jonge vrouwen in gesprek gaan en: 
voorstel aanbieden de zwangerschap vol brengen en kindje laten geboren worden. 
 
vraag: wat verder? 
antwoord: van tevoren plaats vinden huis bijvoorbeeld met “christelijke identiteit” en goede financiering van opvang van moeder voor 9 maanden en de kindje tot de tijd dat een ander liefdevolle persoon dat kindje zou willen adopteren. 
 
Alle kinderen hebben potentie grote artistieke liefdevolle inspirerende mensen worden in hun toekomst. 
 
Wel niet geheimzinnig doen en de identiteit van “biologische” moeder en vader als aanwezig in archief bewaren voor later bijvoorbeeld. 
zie hoeveel vrouwen ondergaan alle kunstmatige ingrepen om zwanger worden en andere vrouwen voelen zich gedwongen abortus plegen. 
Stop met abortus. 
Bied die prachtig nieuwe mens aan de verlangende liefdevolle kind zoekende persoon of echtpaar. 
vraag hoe?.  
antwoord: Partij,organisatie, die pleit tegen abortus bied dan die mogelijkheden. 
alstublieft. 
m.i. het goede oplossing bestuderen moeite waard is. 
Is partij daar bereid voor?

Reactie op Jadwiga. 
Bedankt voor je reactie, jij bent ook tegen het beeindigen van ongeboren leven lijkt me! 
Zolang we het ongeboren leven niet zien als slachtoffer van gewenste sex blijft dit bestaan. 
Als man herken ik de “drang” wat betreft sex. 
Deze gift is echter alleen bedoeld voor in het huwelijk tussen man en vrouw, en niet als lust, maar als uiting van gevende liefde naar m’n vrouw.  
Waar het in de Nederlandse wetgeving over abortus misgaat is de verantwoordelijkheid van de man, verwekker. Deze wordt buitenspel gezet in de wetgeving waarbij de zwangere vrouw in haar “blootje” staat, helemaal alleen! Waar zijn die liefdevolle mensen om haar op te vangen? Allemaal puur Egoisme. 
Ik pleit ervoor dat de verwekker wettelijk wordt vervolgd,en aansprakelijk gesteld, ook financieel! Dit zou veel minder sociale onrust in de samenleving geven, en de man als verwekker z’n plek geven in verantwoordelijkheid. 
Daarnaast zal de vrouw meer respect krijgen voor de verwekker. 
 
De SGP is 100% voor het leven, dus voor afschaffing van abortus! 
Het argument van illegale abortus kan nooit leiden tot legale moord.

nog een aanvulling alstublieft voor m/h ABE, 
7 september: 
voorstel om eerst jonge mensen m/v leren wat seksualiteit is.En: 
dan aanbevelen dat het beste is voor kinderen plannen als mensen zijn goed in mogelijkheden en met rijpe verlangens.