next.checkt: vier beweringen van Romney en Obama in Denver

Gedaan tijdens hun eerste debat, woensdagnacht, in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 6 november

Tijdens hun eerste verkiezingsdebat vlogen de beweringen tussen de Republikeinse uitdager Mitt Romney en de zittende Democratische president Barack Obama over en weer. De Amerikaanse website Politifact.com controleert hun uitspraken op waarheid. Nrc.next werkt samen met deze site en publiceert in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen enkele checks van Politifact. Gisteren had de site al veertien beweringen gecontroleerd. Romney scoorde tweemaal grotendeels onwaar, drie keer half waar, één maal grotendeels waar en twee keer waar. Obama scoorde drie keer half waar en drie keer grotendeels waar. Wij kozen per presidentskandidaat twee beweringen uit.

stoplicht_d-200x165 next.checkt: vier beweringen van Romney en Obama in DenverObama: ,,Romney wil Medicare veranderen in een bonnensysteem”

De Democraten zien een ziektekostenverzekering als een wettelijk recht, Republikeinen vinden het een particuliere keuze. In Amerika stijgen de ziektekosten voor senioren enorm. Amerikanen van 65 jaar en ouder en gehandicapten of chronisch zieken hebben toegang tot een zorgverzekering, Medicare genaamd. Romney heeft een plan voorgesteld om het Medicare-systeem aan te passen. Obama zei hierover in het debat: ,,De essentie van het plan is dat Medicare omgezet wordt in een bonnensysteem (voucher program). Je kunt het premium support noemen, maar het is een bonnensysteem”. Politifact zocht uit of een ‘bonnensysteem’ inderdaad is wat Romney voorstelt.

Onder het huidige systeem betaalt de overheid artsen en ziekenhuizen vergoedingen voor hun diensten. Als het aan Romney ligt verandert dit, er komt meer marktwerking: burgers krijgen een vast bedrag, dat zij vervolgens zelf kunnen besteden aan een particuliere verzekering of iets vergelijkbaars als Medicare. Als mensen een uitgebreide particuliere verzekering willen dan moeten ze zelf geld bijleggen, als ze een vrij kale verzekering nemen dan kunnen ze de rest van het bedrag aan willekeurige andere zorgzaken besteden. De premies voor de Medicare-variant zullen waarschijnlijk hoger liggen omdat daar minder marktwerking mogelijk is.
Het plan is dus niet om letterlijk bonnen in te voeren, maar het invoeren van een vast bedrag ligt er volgens Politifact niet ver vandaan. De site beoordeelt de stelling daarom als grotendeels waar.

stoplicht_b-200x165 next.checkt: vier beweringen van Romney en Obama in DenverRomney: „Obama is voor een raad die bepaalt welke zorg je krijgt.”

Volgens Obama’s plannen voor de gezondheidszorg wordt er inderdaad een nationale raad van vijftien deskundigen samengesteld, die onderzoekt welke besparingen er mogelijk zijn. De raad kan bijvoorbeeld de bedragen verlagen die de staat aan zorgaanbieders betaalt, of innovatieve behandelingen aanbevelen die tot lagere kosten leiden. Dat kan tot andere beslissingen over behandelingen leiden. Maar de raad kan geen zorgbeslissingen voor individuele Amerikanen nemen. Politifact beoordeelt de bewering van Romney dat de raad „kan bepalen wat voor behandeling je zou moeten krijgen” dan ook als grotendeels onwaar.

stoplicht_c2-200x165 next.checkt: vier beweringen van Romney en Obama in DenverObama: „Romney roept op tot belastingverlaging van 5 biljoen.”

Obama viel het belastingplan van Romney aan. ,,Het voorstel van Romney roept op tot een belastingverlaging van 5 biljoen dollar, bovenop de 2 biljoen extra uitgaven aan Defensie. Hij zegt dat hij het gaat betalen door mazen te dichten en te snijden in belastingvoordelen. Maar hij is al honderd keer gevraagd welke mazen hij wil dichten en welke belastingvoordelen hij wil verminderen, en daar heeft hij geen antwoord op”, zei de president. Obama beweert al langer dat Romneys plannen een belastingverlaging van 5 biljoen impliceren, die vooral de hogere inkomens ten goede zal komen.

Wil Romney de belastingen inderdaad met 5 biljoen verlagen? Politifact dook er in en oordeelde dat Obama’s bewering belangrijke context mist. De claim is gebaseerd op een onderzoek van het Centrum voor Belastingbeleid (Tax Policy Center). Romney stelt niet letterlijk een belastingverlaging van 5 biljoen voor, hij pleit voor 20 procent lagere federale belastingen. Het Centrum voor Belastingbeleid schatte deze verlaging op 480 miljard dollar tot aan 2015. Obama’s campagneteam telt nog veel langer door dan 2015, en komt over een periode van meer dan 10 jaar op een belastingverlaging van 4,8 biljoen uit. Afgerond is dat 5 biljoen dollar.

Strikt gezien klopt de berekening, maar hij is misleidend. Want het dichten van de mazen in de belastingheffing en de vermindering van belastingvoordelen zijn wel degelijk onderdeel van Romneys plan. Obama heeft gelijk dat Romney nog moet specificeren welke belastingvoordelen hij precies wil aanpakken. Hij heeft al wel gezegd dat hij een maximum van 17.000 dollar zou willen stellen aan die voordelen. Dat zou veel geld opleveren. Het gaat bijvoorbeeld om veranderingen in hypotheekrenteaftrek en belastingvrije gezondheidszorg.

Al met al beoordeelt Politifact de bewering van Obama als half waar. De belastingverlaging van 5 biljoen vertelt namelijk maar een deel van Romneys plan en bovendien is er opgeteld over veel jaren. Romney is wel degelijk van plan ook belastingvoordelen aan te pakken, al is het nog niet precies duidelijk hoe.

stoplicht_e-200x165 next.checkt: vier beweringen van Romney en Obama in DenverRomney: „Obama beloofde het overheidstekort te halveren.”

Romney beweerde dat Obama heeft beloofd „het overheidstekort te halveren”, terwijl hij daar niet in is geslaagd. Politifact onderzocht dit al in mei. Destijds claimde de conservatieve groep Crossroads GPS in een tv-spot ook al dat Obama zijn belofte had gebroken. In het spotje was Obama te zien tijdens een persconferentie, waar hij zei: „Vandaag beloof ik het tekort dat we hebben geërfd tegen het einde van mijn eerste termijn te halveren.” Op de achtergrond klonk het geluid van brekend glas. Hij „is niet eens in de buurt gekomen”, zei de voice-over. Obama deed de belofte inderdaad, kort na zijn inauguratie tijdens een persconferentie op 23 februari 2009. Hij zei dat het overheidstekort, het jaarlijkse verschil tussen de overheidsinkomsten en -uitgaven, van 1.300 miljard dollar destijds het grootste was uit de Amerikaanse geschiedenis. In het fiscale jaar 2011 was het nog ongeveer even groot. En dit jaar komt het tekort naar verwachting uit op 1.170 miljard dollar. „Alhoewel het tekort begint af te nemen, blijft het naar historische maatstaven erg groot”, schreef het Amerikaanse parlementaire begrotingsbureau afgelopen maart. Obama zei eerder in een reactie dat de economische crisis dieper is dan in 2009 werd voorspeld en dat het hem daarom niet is gelukt het tekort te halveren. Dit excuus ten spijt, beoordeelt Politifact de bewering van Romney dat Obama heeft beloofd het overheidstekort te halveren, terwijl hem dat niet is gelukt, als waar.

14 reacties op "next.checkt: vier beweringen van Romney en Obama in Denver"rss-icon

Uw rubriek heet: NRCcheckt. Maar dat is in dit geval niet waar want NRC schrijft over van Politifact – zonder ook even de eigen “waarheidslat” langs de kwalificaties van P. te leggen.  
Bonnensysteem: Romney geeft een vast bedrag dat op een zeer beperkte en welbepaalde manier kan worden besteed volgens Politifact. Is dat een bonnensysteem of iets anders? Zo ja: hoe moet dat ” anders” dan worden genoemd? Nu Politifact dat niet kan aangeven moet de stelling van Obama waar worden genoemd.  
Daarentegen is naar mijn mening de stelling van Obama van de 5 biljoen belastingverlaging op zijn minst grotendeels onwaar. Standaard worden om belastingveranderingen uit te drukken in bedragen per jaar. Verder heeft Romney een maximumbedrag genoemd aan fiscale voordelen wat volgens Politifact veel geld gaat opleveren – ik neem aan voor de Schatkist. De invulling van een en ander is dan minder belangrijk.

…de rubriek heet: next.checkt…

Haha: scherp opgemerkt van U. Maar nu NRC zijn rubriek next.checkt heeft genoemd moet aan die derde persoon enkelvoud betekenis worden toegekend. Dat kan alleen maar als we die derde persoon next doen zijn. En dat is bij mijn weten een onderdeel van NRC. Mijn verwijt (overigens met een knipoog) aan NRCNext houd ik daarom staande.  
Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om een storende fout te verbeteren in mijn bijdrage: de zin aanvangende met Standaard moet luiden: Standaard worden belastingveranderingen uitgedrukt in (enz).

@sanglier 
“Standaard worden belastingveranderingen uitgedrukt in bedragen per jaar” 
– Daarbij dient natuurlijk wel te worden vermeld dat dit primair een ideaal is, dat door bepaalde groepen (zoals fiscalisten) wordt gehanteerd. In de huidige discussie in de VS worden diverse bedragen aangehaald, die betrekking hebben op de wettelijke of voorgestelde (meerjarige) loopduur van bepaalde maatregelen, waarbij de samenstellende jaarbedragen aanzienlijk kunnen verschillen (bv. wanneer een maatregel geleidelijk wordt ingevoerd). Een gemiddeld jaarbedrag is in deze gevallen niet van toepassing dan wel onjuist, en verklaart die weinig bevredigende voorkeur voor totaalbedragen, ondanks de variabele duur van de betreffende maatregelen. 
 
“Verder heeft Romney een maximumbedrag genoemd [...] voor de Schatkist. De invulling van een en ander is dan minder belangrijk.” 
- Dat valt met name sterk te betwijfelen in een geval als dit, waarin vooraanstaande deskundigen het erover eens zijn dat die fiscale voordelen onvoldoende zullen blijken, waardoor met name de middenklasse voor het verschil zal moeten opdraaien. Op zijn minst verwacht je dan meer details waarmee deze verwachting kan worden ontkracht, maar die heeft Romney (nog) niet gegeven.

Dank voor uw verhelderende reactie. Als inmiddels gepensioneerd fiscalist heb ik deze check met extra veel interesse gelezen. Ik begrijp dat wij het er over eens zijn dat gecumuleerde besparingen over 10 jaar slagen in de lucht zijn. Dat zouden met name politici zich moeten realiseren.  
Wat betreft die 17.000 dollar: ik begrijp van next.checkt dat Romney tot een maximumbedrag van 17.000 dollar aftrek wil verlenen, resp de belastingbesparing op dat maximum wil stellen. Dat lijkt mij een uitstekende maatregel – ook te overwegen voor Nederland om een einde te maken aan dat bijna ziekmakend gejakker achter allerlei aftrekposten aan. Maar u zult het mij eens zijn dat met name de rijkaards daarvan de nadelen zullen ondervinden – aannemende dat die nogal wat in aftrek brengen qua soorten aftrekposten en bedragen .

ff cecken 
 
billion = miljard 
trillion = biljoen (1000 miljard) 
 
toch? 
 
Hebben we het echt over NL biljoenen?? wow…

Het kopje boven de foto zou moeten luiden: But first you must learn how to smile as you kill, if you wanna be like the folks on the hill.

Romney: „Obama is voor een raad die bepaalt welke zorg je krijgt.” 
Opvallend is dat er (m.i. kardinale) verschillen zijn tussen het citaat in de kop en het Romney-citaat verderop: dat de raad „kan bepalen wat voor behandeling je zou moeten krijgen”. Het tweede citaat zou wel eens heel eind in de richting van waar kunnen gaan – als we aannemen dat de prijsprikkels waarmee die raad kan gaan werken ook daadwerkelijk effect zullen hebben. Dat laatste lijkt mij geen gewaagde voorstelling.  
Mijn vragen aan Next.checkt luiden dan: welk citaat is geldig? Als het tweede citaat juist is: wat heeft dat voor effecten op uw oordeel?

@sanglier 
“[Obama's] raad kan bepalen wat voor behandeling je zou moeten krijgen” 
De bedoelde raad maakt gebruik van medische efficiency gegevens, waarmee met name overbodige, duplicatieve en ineffectieve behandeling kan worden vermeden. Voorop staat het belang van de patient. Het systeem is al jaren en met groot succes in gebruik bij vooraanstaande medische instellingen, en is daarom gekozen voor invoering op de veel grotere schaal van Medicare en Medicaid. De suggestie dat patienten door deze raad niet de hulp zouden krijgen die ze nodig hebben is dan ook op zijn minst tendentieus.

Dank voor uw commentaar. Maar met die efficiency-gegevens “kan toch worden bepaald welke zorg je zou kunnen krijgen.” 
Ik ben het overigens met u eens dat Romney waarschijnlijk iets heel anders wilde suggereren.

Romney: „Obama beloofde het overheidstekort te halveren.” 
Het oordeel “waar” dat Next.checkt daaraan plakt vind ik textueel en cijfermatig nogal farizeisch.  
Vooropgesteld: het was onverstandig van Obama om zijn belofte “halvering van het overheids-tekort in 4 jaar” te doen. En dat heeft hij geweten.  
In de eerste plaats moest er nogal onverwacht grootscheeps aan redding van het VS-bankensysteem worden gedaan. Ik weet de exacte bedragen niet maar als die worden afgetrokken van de uitgaven was Obama waarschijnlijk dicht in de buurt gekomen van zijn belofte. Want kijk maar: in 2012 (nu althans in de VS de financiele storm lijkt te zijn geluwd) gaat de Obama-government er in slagen om het tekort met 10 % terug te dringen. Dit is meer dan alleen een excuus zoals Politifact (of NRC.checkt?) dat noemt: het geeft aan dat het begrotingsbeleid van Obama de belofte waarschijnlijk had kunnen realiseren – als het niet met de kredietcrisis was geconfronteerd.

Twee mensen die ieder toch President van de Verenigde Staten van Amerika willen worden schieten nogal eens op botte onzin die niemand wenst te begrijpen. Ik heb zelf hele stukken gezien (in feite :hun complete show)maar bleef helemaal mijzelf. Barack Obama is een eerlijk en intelligent mens. Van Mitt Romney begrijp ik evenveel als een geit van piano spelen. Het lijkt me véél beter geen grote bijeenkomsten tussen twee bonte mannen te organiseren. 
 
Van wat twee Superisten aan persoonlijk uitstel aannemen is een volledig raadsel. Laat ik maar hopen dat STINKEND RIJKE YANKS niet met botte onzin beginnen te emmeren.  
In andere landen is er een goede stemming over de Dames of de Heren nog aan kracht willen komen. Ik hoop dat het gruwelijk gevaarlijk Moslimisme niet verder gaat dan het vermoorden van mensen, liefst jonge vrouwen. Dan wordt het duidelijk dat dáár de rommel als stevig gewin wordt aangenomen.

Wel oppassen met ‘biljoen’ en ‘miljard’. Een Amerikaanse ‘billion’ is een Nederlandse miljard, en dat is slechts een duizendste van een Nederlands biljoen.

Of misschien klopt het wel wat er staat, en lees ik zelf gewoon niet goed, dat kan ook. :-) 
 
Dat krijg je dus met die verwarrende terminologie. Soms zijn Amerikanen net Britten, met die vervelende eigen meeteenheden. ;-)