Rolinde Hoorntje

Berichten door Rolinde Hoorntjestoplicht_a-200x165 next.checkt: Eind 2012 200.000 meer rokers dan 2011‘Trendbreuk: meer Nederlanders roken’, kopte NRC Handelsblad vorige week zaterdag. Dit jaar zouden er 200.000 meer Nederlanders roken dan in 2011, volgens Stichting Volksgezondheid en Roken (STIVORO). Naar verwachting van de stichting rookt 26,2 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder eind 2012, een toename van 1,2 procentpunt ten opzichte van 2011. Het zou voor het eerst sinds het jaar 2000 zijn dat het aantal rokers in Nederland toeneemt, schrijft de Volkskrant. Is dat inderdaad zo?

lees verder

stoplicht_b-200x165 next.checkt: ‘Immigratie kost de belastingbetaler 1.000 euro per gezin’
In het opinieartikel ‘Doorbreek het taboe op immigratie’, op de site van het Reformatorisch Dagblad verdedigt godsdienstwetenschapper Hans van de Breevaart de stelling dat het immigratiebeleid van Minister Leers, niet werkt. ‘We hebben nu ruim drie-en-een-half miljoen allochtonen in huis’, schrijft hij. ‘Maar in plaats van netto bij te dragen aan het onderhouden van onze verzorgingsstaat, wijzen de feiten uit dat de immigratie van de laatste decennia de belastingbetaler jaarlijks gemiddeld meer dan 1.000 euro per gezin kost.’ Is dat zo?
lees verder

stoplicht_e-480x397 next.checkt: ‘Versoepeling van het ontslagrecht levert 2,5 miljard euro op’ Versoepeling van het ontslagrecht zou 2,5 miljard euro per jaar opleveren. Dat schrijft minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) afgelopen maandag in een notitie aan de Tweede Kamer. Volgens Kamp zijn er jaarlijks 500.000 tot 600.000 vacatures die gemakkelijker kunnen worden gevuld als ouderen makkelijker doorstromen. Nu zitten zij vaak gevangen in hun huidige baan, omdat ze bij vertrek het recht op een hoge ontslagvergoeding kwijtraken. Volgens de notitie zou versoepeld ontslagrecht leiden tot een stijging van 0,4 procent van de arbeidsproductiviteit, ofwel een groei van de welvaart van 2,5 miljard euro. Verschillende lezers, onder wie Paul van der Hart en Alda Ruesink, vroegen aan next.checkt: is dit zo?

next.checkt en concludeert: de bewering is waar.

lees verder

stoplicht_d-200x165 Next checkt: ‘90 procent van de adolescenten in de cel is psychiatrisch patiënt’ Een aapje dat het syndroom van Down heeft en de regels van de groep overtreedt, wordt niet door andere leden van de groep gestraft, zegt Frans de Waal. Neuroloog Dick Swaab haalt de bioloog aan in een dubbelinterview met arts-filosoof Bert Keizer in het aprilnummer van Filosofie Magazine. Hij trekt een parallel tussen de verwijtbaarheid van ‘slecht’ gedrag bij apen en mensen: „Zo is het bij ons ook als het goed is, we zeggen ook allemaal dat als iemand niet toerekeningsvatbaar is, we die persoon niet moeten straffen. Toch is 90 procent van de adolescenten in de gevangenissen psychiatrisch patiënt.” Het percentage van 90 procent komt lezer Judika Lessmann ‘onwaarschijnlijk, bijna monsterlijk’ voor.

Next checkt beoordeelt de bewering als grotendeels waar.

Hoe is er gemeten?

In het artikel noemt Swaab geen bronnen. Desgevraagd antwoordt Swaab dat professor Theo Doreleijers, hoogleraar psychiatrie aan het Amsterdamse VUmc, zijn bron is. Doreleijers baseert zich op zijn beurt op een proefschrift van kinderpsychiater Coby Vreugdenhil uit 2004. Vreugdenhil deed in de jaren daarvoor onderzoek onder 204 jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die een gevangenisstraf of een zogeheten PIJ-maatregel (plaatsing in een jeugdinrichting, een soort TBS voor jongeren) uitzaten in een zogeheten Justitiële Jeugdinrichting (JJI) .

Vreugdenhil heeft geen meisjes in haar onderzoek meegenomen omdat indertijd (2000-2003) het aantal meisjes tot 18 jaar in detentie „verwaarloosbaar” was volgens de kinderpsychiater.

De 204 jongens uit haar onderzoeksgroep heeft Vreugdenhil vragenlijsten voorgelegd. Met cijfers moesten de jongens onder meer vriendschaps-, familie en schoolprestaties waarderen. Vreugdenhil definieert een jongen die op basis van de vragenlijst aan voldoende criteria voldoet (bijvoorbeeld zeven van de tien kenmerken van ADHD vertoont) als psychiatrisch patiënt. Dat wil zeggen: lijdend aan een psychiatrische stoornis. Behandeling door een arts of psycholoog is daarvoor niet vereist.

En, klopt het?

Het onderzoek van Vreugdenhil behelst volgens de website van het VUmc ‘een representatieve steekproef, waardoor het resultaat iets zegt over alle jongens die zich met een detentiestraf of een PIJ in een Nederlandse justitiële jeugdinrichting bevinden. Het grootste deel (90 procent) van deze jongeren heeft last van psychiatrische stoornissen, zowel internaliserende, (angst, depressie) als externaliserende stoornissen (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), en andere gedragsstoornissen’.

Maar, de definitie van psychiatrisch stoornis is niet eenduidig.

Volgens de WHO heeft iemand een psychiatrische stoornis als hij of zij door zijn erfelijke aanleg, gezondheidsverslechtering of ernstige psychosociale omstandigheden niet in staat is met levensproblemen (werk, relaties, ziekte) om te gaan en als gevolg daarvan klachten ontwikkelt zoals slaapproblemen, geïrriteerdheid of angsten, waardoor hij niet meer functioneert in de maatschappij. Dat laatste is het belangrijkste criterium volgens Doreleijers en Vreugdenhil. Om die reden sluiten zij, zoals andere deskundigen soms wel doen, de zogeheten gedragsstoornissen zoals ADHD niet van de definitie van psychiatrische stoornis uit. Vreugdenhil definieert een ‘psychiatrisch patiënt’ als iemand die volgens de internationaal door psychiaters gehanteerde DSM-maatstaf voor minder dan 60 procent in de maatschappij functioneert. Die kwalificatie komt grotendeels overeen met de definitie die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hanteert. Doreleijers geeft een voorbeeld uit de praktijk: „Een jongen die nog geen tien minuten aan tafel kan zitten zonder slaande ruzie te krijgen met zijn ouders, of iemand die zich onder begeleiding nog geen uur kan concentreren op het maken van huiswerk.”

Als je de psychiatrische stoornis op die manier definieert, hetgeen niet ongebruikelijk is in de psychiatrie, zou het percentage van 90 procent kunnen kloppen, zegt een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen, de afdeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen (DJI). Bij een striktere interpretatie van het begrip psychiatrische stoornis zou het percentage lager uitvallen. Het percentage jongeren onder de 18 dat een straf of PIJ maatregel uitzit op een speciale afdeling gereserveerd voor jongeren met een psychiatrische stoornis is bijvoorbeeld lager, ongeveer 4,5 procent zegt het DJI.

En, er zijn meer kanttekeningen te plaatsen bij het percentage van 90 procent. Had Vreugdenhil meisjes meegenomen, de maximale leeftijd van de onderzoeksgroep vastgesteld op 23 jaar, of jongens in voorarrest ook meegewogen, dan was het percentage lager geweest, zegt professor Doreleijers. Onder tien- tot elfjarigen die in contact komen met de politie zijn er volgens de psychiater meer met een psychiatrische stoornis dan in de leeftijdscategorie vijftien tot zestienjarigen. „Bij (oudere) jongeren met politiecontacten heeft een op de drie een psychiatrische stoornis, bij jongeren die bij de kinderrechter vóór moeten komen zijn dat er twee van de drie.” In de psychiatrie is de term adolescent vaak gereserveerd voor jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar. Waren oudere jongeren ook meegerekend in het onderzoek, dan was het percentage mogelijk iets lager uitgevallen.

Ten slotte wijst het DJI erop dat de cijfers uit het onderzoek uit 2003 komen en mogelijk verouderd zijn.

Conclusie

Swaabs stelling klopt, mits je gedragsstoornissen onder de definitie psychiatrisch patiënt schaart en adolescenten definieert als jongens onder de 18. Mogelijk valt het percentage relatief hoog uit, omdat er geen meisjes of oudere jongeren zijn meegewogen. De cijfers zijn bovendien verouderd (2003), maar recent tegenonderzoek is er niet. Alles bij elkaar beoordelen wij de uitspraak als grotendeels waar.

gebakken_lucht_nieuw Next checkt: ‘72 procent van de Nederlanders wil doodstraf terug „Als het mijn kind was geweest, had ik hem misschien zelf doodgemaakt.” Een man slaat zijn autoportier dicht. Het is de afsluiter van het item ‘Amsterdamse zedenzaak zet herinvoering doodstraf opnieuw op de agenda’, maandagavond in PowNews. ‘72 procent van de Nederlanders wil doodstraf terug’ was enkele minuten onderin beeld te lezen tijdens het gedeelte van de uitzending over Robert M. Volgens presentator Dominique Weesie baseerde PowNed de stelling op opiniepeilingen van Maurice de Hond. „John de Mol gooide dit weekend de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat wat hem betreft de doodstraf de enige juiste straf is voor dit soort mensen. En uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat maar liefst 72 procent van de Nederlanders het met de mediamagnaat eens is.” Frank Hornis uit Rotterdam leek het wat veel. Hij attendeerde de redactie op de stelling.

Next checkt en waarschuwt: pas op, feitenvrij! (inmiddels hernoemd naar: gebakken lucht).

lees verder

NRC-internetchef Peter van der Ploeg loopt in januari nog in een T-shirt. Een vrouwelijke collega draagt elke dag een jas over haar trui. „Hebben vrouwen het vaker koud dan mannen”, is de vraag die bovenkwam op de redactie.

„Ja”, zegt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoofddocent humane biologie aan de Universiteit van Maastricht. „Let wel, vrouwen hebben geen lagere kerntemperatuur, maar ze voelen de kou eerder. Je hebt het koud of je bent koud, dat zijn twee verschillende dingen.”

Soms zijn vrouwen kouder: tijdens de menstruatie ligt hun kerntemperatuur tot een graad lager dan normaal. Maar ook buiten hun cyclus zijn ze gevoeliger voor kou dan mannen. Hun thermoneutrale zone, het gebied waarin je lichaam geen extra warmtemaatregelen neemt, ligt drie graden hoger. Van Marken Lichtenbelt: „Bij een temperatuur van 31 graden begint de vrouw eerst al met inefficiënte verbranding en daarna met rillen. Bij mannen is dat pas bij 28 graden. Dat komt omdat huid, handen en voeten bij vrouwen kouder zijn. En juist daar zitten de meeste warmtereceptoren.”

Voor die koude uiteinden zijn twee verklaringen. Ten eerste, een fysieke: vrouwen hebben meer vet (25 procent) dan mannen (15 procent) en hun vet is beter verdeeld. Het vet isoleert tegen kou van buitenaf, maar zorgt er ook voor dat de warmte van de spieren niet doorstroomt naar de uiteinden. „Denk aan het vrouwelijke vetlaagje op de dijen”, zegt Michael Tipton, hoogleraar Humane en Toegepaste Fysiologie in Portsmouth, Engeland. Helpt afvallen? „Nee, want een belangrijker, fysiologische reden is de slechtere doorstroming van het bloed naar vrouwen hun ledematen. Het oestrogeen maakt dat de bloedvaten zich eerder afsluiten bij kou. Daarom hebben vrouwen negen keer vaker last van winterhanden.”

Ook hebben vrouwen meer huid in verhouding tot hun massa. Dat zorgt ook voor extra warmteverlies.

Tot slot zijn vrouwen gevoeliger, ook als het om het waarnemen van temperatuur gaat. Zij merken een temperatuurverschil al bij 0,2 graad, waar de man pas bij 0,4 graden reageert. Tipton: „Recept voor een continu verwarmingsdebat.” Van Marken Lichtenbelt: „Ze zijn koud van buiten maar warm at heart, dus uiteindelijk komt het wel goed.”

 

Hebben vrouwen het vaker koud?

NRC-internetchef Peter van der Ploeg loopt in januari nog in een T-shirt. Een vrouwelijke collega draagt elke dag een jas over haar trui. „Hebben vrouwen het vaker koud dan mannen”, is de vraag die bovenkwam op de redactie.

„Ja”, zegt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoofddocent humane biologie aan de Universiteit van Maastricht. „Let wel, vrouwen hebben geen lagere kerntemperatuur, maar ze voelen de kou eerder. Je hebt het koud of je bent koud, dat zijn twee verschillende dingen.”

Soms zijn vrouwen kouder: tijdens de menstruatie ligt hun kerntemperatuur tot een graad lager dan normaal. Maar ook buiten hun cyclus zijn ze gevoeliger voor kou dan mannen. Hun thermoneutrale zone, het gebied waarin je lichaam geen extra warmtemaatregelen neemt, ligt drie graden hoger. Van Marken Lichtenbelt: „Bij een temperatuur van 31 graden begint de vrouw eerst al met inefficiënte verbranding en daarna met rillen. Bij mannen is dat pas bij 28 graden. Dat komt omdat huid, handen en voeten bij vrouwen kouder zijn. En juist daar zitten de meeste warmtereceptoren.”

Voor die koude uiteinden zijn twee verklaringen. Ten eerste, een fysieke: vrouwen hebben meer vet (25 procent) dan mannen (15 procent) en hun vet is beter verdeeld. Het vet isoleert tegen kou van buitenaf, maar zorgt er ook voor dat de warmte van de spieren niet doorstroomt naar de uiteinden. „Denk aan het vrouwelijke vetlaagje op de dijen”, zegt Michael Tipton, hoogleraar Humane en Toegepaste Fysiologie in Portsmouth, Engeland. Helpt afvallen? „Nee, want een belangrijker, fysiologische reden is de slechtere doorstroming van het bloed naar vrouwen hun ledematen. Het oestrogeen maakt dat de bloedvaten zich eerder afsluiten bij kou. Daarom hebben vrouwen negen keer vaker last van winterhanden.”

Ook hebben vrouwen meer huid in verhouding tot hun massa. Dat zorgt ook voor extra warmteverlies.

Tot slot zijn vrouwen gevoeliger, ook als het om het waarnemen van temperatuur gaat. Zij merken een temperatuurverschil al bij 0,2 graad, waar de man pas bij 0,4 graden reageert. Tipton: „Recept voor een continu verwarmingsdebat.” Van Marken Lichtenbelt: „Ze zijn koud van buiten maar warm at heart, dus uiteindelijk komt het wel goed.”

Hebben vrouwen het vaker koud?

NRC-internetchef Peter van der Ploeg loopt in januari nog in een T-shirt. Een vrouwelijke collega draagt elke dag een jas over haar trui. „Hebben vrouwen het vaker koud dan mannen”, is de vraag die bovenkwam op de redactie.

„Ja”, zegt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoofddocent humane biologie aan de Universiteit van Maastricht. „Let wel, vrouwen hebben geen lagere kerntemperatuur, maar ze voelen de kou eerder. Je hebt het koud of je bent koud, dat zijn twee verschillende dingen.”

Soms zijn vrouwen kouder: tijdens de menstruatie ligt hun kerntemperatuur tot een graad lager dan normaal. Maar ook buiten hun cyclus zijn ze gevoeliger voor kou dan mannen. Hun thermoneutrale zone, het gebied waarin je lichaam geen extra warmtemaatregelen neemt, ligt drie graden hoger. Van Marken Lichtenbelt: „Bij een temperatuur van 31 graden begint de vrouw eerst al met inefficiënte verbranding en daarna met rillen. Bij mannen is dat pas bij 28 graden. Dat komt omdat huid, handen en voeten bij vrouwen kouder zijn. En juist daar zitten de meeste warmtereceptoren.”

Voor die koude uiteinden zijn twee verklaringen. Ten eerste, een fysieke: vrouwen hebben meer vet (25 procent) dan mannen (15 procent) en hun vet is beter verdeeld. Het vet isoleert tegen kou van buitenaf, maar zorgt er ook voor dat de warmte van de spieren niet doorstroomt naar de uiteinden. „Denk aan het vrouwelijke vetlaagje op de dijen”, zegt Michael Tipton, hoogleraar Humane en Toegepaste Fysiologie in Portsmouth, Engeland. Helpt afvallen? „Nee, want een belangrijker, fysiologische reden is de slechtere doorstroming van het bloed naar vrouwen hun ledematen. Het oestrogeen maakt dat de bloedvaten zich eerder afsluiten bij kou. Daarom hebben vrouwen negen keer vaker last van winterhanden.”

Ook hebben vrouwen meer huid in verhouding tot hun massa. Dat zorgt ook voor extra warmteverlies.

Tot slot zijn vrouwen gevoeliger, ook als het om het waarnemen van temperatuur gaat. Zij merken een temperatuurverschil al bij 0,2 graad, waar de man pas bij 0,4 graden reageert. Tipton: „Recept voor een continu verwarmingsdebat.” Van Marken Lichtenbelt: „Ze zijn koud van buiten maar warm at heart, dus uiteindelijk komt het wel goed.”

Rolinde Hoorntje

Hebben vrouwen het vaker koud?

NRC-internetchef Peter van der Ploeg loopt in januari nog in een T-shirt. Een vrouwelijke collega draagt elke dag een jas over haar trui. „Hebben vrouwen het vaker koud dan mannen”, is de vraag die bovenkwam op de redactie.

„Ja”, zegt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoofddocent humane biologie aan de Universiteit van Maastricht. „Let wel, vrouwen hebben geen lagere kerntemperatuur, maar ze voelen de kou eerder. Je hebt het koud of je bent koud, dat zijn twee verschillende dingen.”

Soms zijn vrouwen kouder: tijdens de menstruatie ligt hun kerntemperatuur tot een graad lager dan normaal. Maar ook buiten hun cyclus zijn ze gevoeliger voor kou dan mannen. Hun thermoneutrale zone, het gebied waarin je lichaam geen extra warmtemaatregelen neemt, ligt drie graden hoger. Van Marken Lichtenbelt: „Bij een temperatuur van 31 graden begint de vrouw eerst al met inefficiënte verbranding en daarna met rillen. Bij mannen is dat pas bij 28 graden. Dat komt omdat huid, handen en voeten bij vrouwen kouder zijn. En juist daar zitten de meeste warmtereceptoren.”

Voor die koude uiteinden zijn twee verklaringen. Ten eerste, een fysieke: vrouwen hebben meer vet (25 procent) dan mannen (15 procent) en hun vet is beter verdeeld. Het vet isoleert tegen kou van buitenaf, maar zorgt er ook voor dat de warmte van de spieren niet doorstroomt naar de uiteinden. „Denk aan het vrouwelijke vetlaagje op de dijen”, zegt Michael Tipton, hoogleraar Humane en Toegepaste Fysiologie in Portsmouth, Engeland. Helpt afvallen? „Nee, want een belangrijker, fysiologische reden is de slechtere doorstroming van het bloed naar vrouwen hun ledematen. Het oestrogeen maakt dat de bloedvaten zich eerder afsluiten bij kou. Daarom hebben vrouwen negen keer vaker last van winterhanden.”

Ook hebben vrouwen meer huid in verhouding tot hun massa. Dat zorgt ook voor extra warmteverlies.

Tot slot zijn vrouwen gevoeliger, ook als het om het waarnemen van temperatuur gaat. Zij merken een temperatuurverschil al bij 0,2 graad, waar de man pas bij 0,4 graden reageert. Tipton: „Recept voor een continu verwarmingsdebat.” Van Marken Lichtenbelt: „Ze zijn koud van buiten maar warm at heart, dus uiteindelijk komt het wel goed.”

Rolinde Hoorntje

Rolinde Hoorntje


Ooit wel eens naar een Bikram yoga-les geweest? Doorgedrukt tot je billen de grond raakten, al smeekten je enkels om vergeving? Schreeuwde de leraar dat je moest volhouden ‘omdat dit goed voor je was’? Dat blijkt niet helemaal waar. William J. Broad heeft vijf jaar onderzoek gedaan naar de schadelijke kant van yoga. De wetenschapsredacteur van de New York Times beoefent de rek- en streksport al dertig jaar. Toen hij door zijn rug ging terwijl hij een houding aannam die juist bedoeld was om zijn rugblessure herstellen, stelde hij zichzelf de vraag: hoe gezond is dat eigenlijk, yoga. In the Science of Yoga, dat volgende maand verschijnt, gaat hij in op die vraag. De conclusie: yoga kan worden gebruikt voor therapeutische doeleinden (betere seks, een beter humeur) én is geschikt voor fitte mensen. Maar voor gewone stervelingen  zijn sommige poses een brug te ver.
lees verder

YouTube Preview Image
Een meisje met een gebreid mutsje in een café vraagt haar tafelgenoot of hij dat artikel laatst in de New Yorker heeft gelezen. Dat ene, waaruit blijkt dat golf een analogie is voor het huwelijk? De besnorde skinny jeans aan de overkant antwoordt bevestigend. Had zij dat andere artikel wel gelezen? Dat cd’s en nummers vergelijkt? Ja hoor, dat had ze. Dan gaat het duo in overdrive. Wat zich ontspint is de hysterische Did you read it-conversatie hierboven. Welkom in Café Portlandia, hipsterhonk en decor voor de Amerikaanse comedyserie Portlandia. De satirische serie ging in 2011 in premiere in Amerika en drijft de spot met de hipster community aldaar, als geen ander. Waarschijnlijk omdat Carrie Bronstein, de vrouwelijk helft van het duo, zelf archetype hipster is. De laatste twaalf jaar was ze als gitarist en zangeres onderdeel van damesrockband Sleater-Kinney. Nu heeft ze naast haar werk voor Portlandia Wild Flag opgericht, een band die anderen doet klinken als “sniffly rookies” volgens muziekblad Rolling Stone.

In een interview met The New Yorker legt Brownstein uit waarom Portland het ideale decor is voor een hipster parodie:
lees verder

http://www.vimeo.com/34639807
Waarom Derek Ogilvie vandaag trending topic is op Twitter blijkt uit het filmpje hierboven van De Pers. In RamBam, een Nederlandse spin off van het Vlaamse televisieprogramma Basta, praat het Schotse medium met de overleden opa van presentatrice Londa Hakeboom. Die blijkt even later nog gewoon te leven. Dat vertelt ze Ogilvie terwijl hij een biertje zit te drinken in de kroeg. Ogilvie, officieel medium en kinderfluisteraar sinds 2000, reageert op dat moment niet echt. Ook op Twitter en zijn website heeft hij nog niet gereageerd.

Maar, het is niet de eerste keer dat Ogilvie wordt getest. In 2009 voelde
James Randi, professioneel psychic debunker, hem al eens aan de tand over zijn capaciteiten als kinderfluisteraar:
lees verder

YouTube Preview Image
Het maakte heel wat tongen los, het stuk ‘Een pedofiel ja, maar wel een met een groot hart‘ van schrijver Louis Nanet woensdag op de coverpagina van nrc.next. Zo schreef mevrouw J. van Schijndel gisteren op de opiniepagina dat door het plaatsen van het artikel nrc next een “ethische fout” heeft gemaakt. Schijndel:

De vraag is wat meneer David Pefko met die ‘literatuur’ beoogt. Gaat het zuiver om scoren door te provoceren? Ik vraag me af of de schrijver beseft wat de impact is van zijn woorden voor slachtoffers van pedofilie. En hoe hij denkt dat zijn ‘kritische’ tekst overkomt bij de argeloze lezer? De psychologie leert ons dat alles wat je benadrukt zich versterkt. Zo bereikt Pefko het tegendeel van wat hij mogelijk zou willen bereiken.

Louis Nanet, Facebook alter ego van een bestaande schrijver, kreeg intussen veel kritiek te verduren. Daarom heeft hij bovenstaande rectificatie op YouTube gezet. Opdat het maar duidelijk moge zijn: Louis Nanet is geen pedofiel. Voor de volledigheid zet ik het stuk Een pedofiel ja, maar wel een met een groot hart hier beneden online. Voor meer informatie over dit internetfenomeen, kijk naar het blogje van woensdag. Wat vinden jullie, kan dit, of niet?
lees verder