Wilmer Heck

Berichten door Wilmer Heck

Wilmer Heck (1976) werkt voor de factcheck-pagina en het factcheck-blog van nrc.next. Daarnaast schrijft hij voor nrc.next en NRC Handelsblad over privacy, lobbyen en andere onderwerpen. Eerder werkte hij met collega Thalia Verkade en freelance journalist Joris Luyendijk aan het project ‘Hoe Den Haag werkt´. Ook was hij lid van de Europaredactie. Wilmer studeerde journalistiek in Tilburg, politicologie in Amsterdam en werkte enige tijd als persvoorlichter in Brussel.

stoplicht_e-200x165 next.checkt: Nederlandse rechtspraak in top vijf van de wereldMeer dan 500 rechters slaakten vorige week een noodkreet. Hun werkdruk is zo hoog opgelopen dat de kwaliteit van de rechtspraak onder druk komt te staan, zo schreven ze in het  ‘Manifest van Leeuwarden’. Maar volgens Eric van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, is er weinig reden tot zorg.  „De Nederlandse rechtspraak behoort nog steeds tot de beste vijf van de wereld”, zei hij vorige week dinsdag in NRC Handelsblad. Klopt dit?

lees verder

stoplicht_c2-200x165 next.checkt: ‘Maar 0,25 procent van files wordt veroorzaakt door vrachtauto’s’Bij de verkeersinformatie op de radio worden vaak ongebruikelijke files genoemd. Die worden regelmatig veroorzaakt door geschaarde vrachtwagens, waardoor bij veel mensen het idee leeft dat vrachtwagens verantwoordelijk zijn voor veel files in Nederland. Maar de transportsector werkt aan zijn imago. Op de website ‘Zondertransportstaatallesstil.nl’ beweerde Transport en Logistiek Nederland (TLN) daarom dat „slechts 0,25 procent van alle files in Nederland wordt veroorzaakt door vrachtauto’s”. Een extreem laag percentage vindt nrc.next-lezer Vincent Gusdorf. Hij vraagt next.checkt daarom te onderzoeken of dit klopt.

lees verder

stoplicht_a-200x165 next.checkt: 80 procent vindt binnen een jaar weer een baanPvdA-leider Diederik Samsom werd afgelopen zondag op tv, bij Buitenhof,  aangevallen op het sociale gezicht van zijn partij. Presentator Pieter Jan Hagens gaf als voorbeeld de werkloze 45-plussers. Hun aantal, zei Hagens, is sinds 2008 verdubbeld naar bijna 200.000 nu. „Zij hebben geen uitzicht op werk en hun uitkering wordt verlaagd.” Bovendien is in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD bepaald dat de ontslagvergoeding wordt beperkt en de duur van de WW verkort. Werklozen komen straks waarschijnlijk na anderhalf jaar op bijstandsniveau terecht. „En ze mogen pas op hun 67ste op AOW rekenen”, zei Hagens. „Welk perspectief biedt u deze mensen?”

Samsom legde uit dat het de bedoeling is dat werklozen zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Daarom is het ontslagrecht aangepast. „Mensen die werkloos worden, krijgen een bedrag mee dat ingezet moet worden om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden.” Ze kunnen bijvoorbeeld worden omgeschoold. „We maken het ontslagrecht activerender. Dat is heel belangrijk voor die 45-plusser die nu inderdaad een beperkt uitzicht heeft op een nieuwe baan.”

„Er is geen werk, dat is het probleem”, reageerde Hagens. „Die mensen solliciteren zich suf.”

Samsom: „Ik spreek ze. En ze solliciteren zich suf. En gelukkig vindt in dit land 80 procent van de mensen die in de WW belandt binnen een jaar een  nieuwe baan.”

Als dat waar is, dan lijkt de verkorting van de WW al minder dramatisch. Meerdere lezers vroegen ons te checken of 80 procent van de mensen die werkloos wordt, inderdaad binnen een jaar een nieuwe baan vindt. En we bekijken hoe dat zit bij de 45-plussers, want daar werd Samsom op aangevallen.

lees verder

stoplicht_a-200x165 next.checkt: Vrouwenquotum voor bedrijven is geen verplichtingHet aantal vrouwen op topposities in het Europese bedrijfsleven is te laag. Dat vindt de Europese Commissie tenminste, het dagelijks bestuur van de EU. Daarom kwam ‘Brussel’ vorige week met een wetsvoorstel om daar verandering in te brengen. „Vandaag heeft de Europese Commissie actie ondernomen om het glazen plafond te breken dat vrouwelijk talent nog altijd weert uit topposities in Europa’s grootste bedrijven”, zo luidde de eerste zin van het persbericht.

Meer vrouwen in de top leidt volgens eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) tot een innovatievere werkomgeving en betere bedrijfsprestaties. Een groeiend aantal studies zou aantonen dat meer vrouwen voor een „diversere geestestoestand” in bedrijven zorgen, wat tot een „meer gebalanceerde besluitvorming” leidt. Bovendien bestaat  60 procent van de universitair afgestudeerden in de EU intussen uit vrouwen. Als dat in de boardrooms niet is terug te zien, dan is er waarschijnlijk sprake van kapitaalvernieting, zo redeneert de Commissie.

Maar volgens persbureau ANP zou Brussel slechts streefpercentages noemen voor vrouwen in de top, in plaats van harde wetgeving. ‘Brussel zwakt vrouwenquotum bedrijven af’, was bijvoorbeeld op Nu.nl te lezen. „Bij een streefcijfer zijn er geen sancties verbonden aan het niet behalen van de doelstelling”, schreef de Volkskrant op donderdag in een artikel met de kop ‘Vrouwenquotum Brussel afgezwakt naar streefcijfer’.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Tweede Kamerfractie van de VVD lieten desondanks weten tegen het „vrouwenquotum” te zijn. De VVD wil met de Tweede Kamer en andere nationale parlementen gezamenlijk optrekken tegen het voorstel uit Brussel.

Zouden de VVD en VNO-NCW zich zo druk maken als het slechts om streefcijfers gaat? next.checkt daarom: de Europese Commissie stelt geen verplicht vrouwenquotum voor de  top van Europese bedrijven voor.

lees verder

stoplicht_c2-200x165 next.checkt: De inkomensverschillen in Nederland nemen al decennia toeDe PvdA wil de inkomensongelijkheid in Nederland verkleinen. Vandaar het ondertussen afgeschoten plan om mensen met een hoger inkomen meer zorgpremie te laten betalen dan de lagere inkomens. Na alle kritiek over te groot koopkrachtverlies voor de hogere inkomens werkt het  kabinet nu aan plannen om de nivellering dan maar gewoon via de inkomstenbelasting te regelen. De hogere inkomens kunnen de eerder voorgestelde belastingverlaging waarschijnlijk dus wel vergeten.

Dit wellicht tot genoegen van  Volkskrant-columnist Rens van Tilburg. Die schreef vorige week in een artikel met de kop ‘Pak aan die hardwerkende Nederlander’ dat toekomstige generaties weleens hard zouden kunnen oordelen over de huidige. „Een generatie die het nu al een week heeft over de vraag of tweemaal modaal er 0,6 of 6 procent op achteruit gaat. Een generatie die ondertussen stilzwijgend accepteert dat vanuit Nederland een kwart minder waterputten, basisonderwijs, zaden en inentingen beschikbaar komen voor de allerarmsten, de bijna één miljard mensen die hongerig naar bed gaan”, schreef Van Tilburg. En even daarvoor: „Het is blijkbaar even wennen, inkomensverschillen die na decennia van stijgingen weer afnemen”.

Dat laatste is natuurlijk een belangrijk punt. Als de inkomensverschillen in Nederland al decennia toenemen, dan is de PvdA-wens tot een correctie daarop natuurlijk best te begrijpen. next.checkt onderzoekt daarom of de inkomensverschillen in Nederland inderdaad decennialang zijn gegroeid.

lees verder

stoplicht_a-200x165 next.checkt: Door schrappen Mediafonds kan er geen documentaire meer worden gemaaktDe formulering in het regeerakkoord is tamelijk omfloerst: ‘Het eerder aangekondigde Mediafonds wordt heroverwogen’, valt er te lezen . Wat daarmee wordt bedoeld, blijkt pas uit het vervolg: ‘Alleen het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan. Dit levert een besparing op van 16 mln.’ ‘Heroverwegen’ is kennelijk Haags jargon voor ‘opheffen’. Als dat inderdaad gebeurt, „kan er geen documentaire meer worden gemaakt”, zei Omroep Max-directeur Jan Slagter vorige week bij Pauw en Witteman. Hij verweerde zich daar fel tegen de nieuwe bezuinigingen op de publieke omroep. next.checkt bekijkt of opheffing van het fonds inderdaad het einde van de Nederlandse documentaire inluidt.

lees verder

stoplicht_d-200x165 next.checkt: De Triodos Bank investeert het geld duurzaam‘Half waar’, was vorige week de conclusie over de claim door de ASN Bank dat het geld van spaarders en beleggers duurzaam wordt geïnvesteerd. Bijna vanzelfsprekend kwam er daarna een verzoek binnen, van Francis Herbers uit Nijmegen, om ook de duurzaamheid van concurrent Triodos Bank te onderzoeken. Die bank claimt het geld van spaarders en beleggers eveneens duurzaam te investeren. next.checkt bekijkt dus of dat waar is.

lees verder

stoplicht_c2-200x165 next.checkt: De ASN Bank investeert het geld duurzaamOp de radio hoorde nrc.next-lezer Martin van Berloo een spotje van de ASN Bank, waarin wordt gezegd dat niet in kinderarbeid en de wapenindustrie wordt belegd. Op de ASN-site en in advertenties staat dat de bank het geld van klanten „duurzaam” investeert, „bijvoorbeeld in groene energie en in eerlijke handel”. Hoe kunnen ze dat zeker weten, vraagt Van Berloo zich af. „Ik neem aan dat ze bij veel bedrijven/fondsen beleggen, die vervolgens ook weer uit kleinere onderdelen bestaan. Hoe weten ze zeker dat alles in die keten duurzaam is?” Next checkt daarom: investeert de ASN Bank het geld van spaarders en beleggers duurzaam?

lees verder

stoplicht_c2-200x165 next.checkt: ‘Door bezuiniging dreigt land deels te overstromen’  „Gure financiële en economische tegenwind stuwen het water weer hoog tegen de dijken op”, zei demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) tijdens Prinsjesdag. Maar in zijn koffertje zaten wel bezuinigingen op het Deltafonds die oplopen tot ruim 600 miljoen euro. Heel onverstandig, waarschuwt de Unie van Waterschappen sindsdien. Nederland loopt het gevaar onder water te lopen als de bezuinigingen doorgaan, zo luidt de boodschap in diverse media aan het komende kabinet.

„In 1953 konden de dijken niet worden opgehoogd, omdat we de oorlog en de crisis achter de rug hadden. Eenzelfde situatie kan zich nu weer aftekenen. Ik wil niet voor een tweede keer onder water komen te staan”, zei dijkgraaf Jan Geluk bijvoorbeeld tegen tv-programma EenVandaag.

„En dat gevaar gaan we wel lopen?” vroeg de verslaggever. „Ja natuurlijk. Als je niet in de dijken investeert, loop je dat gevaar”, zei Geluk. next.checkt: loopt Nederland met deze bezuinigingen het gevaar om deels te overstromen? lees verder

stoplicht_a-200x165 next.checkt: Als de bij uitsterft volgt de mensheid binnen twee jaarEnige tijd terug stond er een verontrustende mededeling in nrc.next. In een artikel over muziekfestival Solar in Roermond zei kunstenaar Servaes Koers vorige maand dat er momenteel sprake is van grote bijensterfte. Daarom bouwde Koers op het festival een ‘Maja de bijtempel’. Een grote constructie waar bezoekers in, uit, op of onder konden klimmen, aldus het artikel. Zo wilde Koers meer aandacht vragen voor de natuur. De voornaamste oorzaak van de bijensterfte zou namelijk vervuiling zijn. De gevolgen zijn volgens Koers mogelijk catastrofaal. „Als de bijen sterven, volgt de mensheid binnen twee jaar”, zei hij. Dit soort beweringen over bijensterfte en de verschrikkelijke gevolgen daarvan voor mensen doen al langer de ronde. next.checkt: volgt de mensheid inderdaad als de bijen verdwijnen?

lees verder