Berichten met de tag SGP

De lijsttrekkers zijn deze dagen niet weg te slaan van radio en televisie. Maandag was het de beurt aan Radio 1, waar elf lijsttrekkers in de studio plaatsnamen voor een debat. De lijsttrekkers deden minder stellige beweringen dan aan het begin van de campagne. En na een blik op ons lijstje checkbare uitspraken leek het dat er minder onwaarheden werden verkondigd. Next.checkt keek naar twee beweringen. Zo zei PVV-leider Wilders dat Neelie Kroes per maand meer verdient dan een AOW-er in twee jaar krijgt (waar). SGP-leider Kees van der Staaij verkondigde dat het relatieve aandeel van kleine partijen toeneemt (ook waar).

lees verder

stoplicht_a-200x165 next.checkt: ‘Verkrachting leidt maar in 0,5 procent van de gevallen tot zwangerschap’Er was flink wat consternatie in Den Haag gisteren. SGP-leider Kees van der Staaij zou gezegd hebben dat de kans om zwanger te worden na verkrachting kleiner is dan na gewone seks, berichtten verscheidene media. Die verwarring is begrijpelijk. Frits Wester vroeg hem of hij, net als de Amerikaanse kandidaat-senator Todd Akin, gelooft dat vrouwen een mechanisme hebben waardoor ze bij verkrachting niet zwanger worden. Van der Staaij antwoordde als volgt: „Dat is een feit, dat dat maar heel weinig gebeurt.” next.checkt zocht het uit.

 

Interpretaties

Geloofde Van der Staaij nu net als Akin dat vrouwen een beschermingsmechanisme tegen zwangerschap bij verkrachting hebben? Dacht hij dat de kans om zwanger te worden na verkrachting kleiner is dan na gewone seks? Of bedoelde hij alleen dat de kans om zwanger te worden na een verkrachting klein is? Gisteravond bood hij op Radio 1 uitsluitsel: op basis van een (vaak door religieuze groeperingen aangehaald) Amerikaans onderzoek uit de jaren tachtig meent Van der Staaij dat verkrachting maar in iets meer dan 0,5 procent van de gevallen leidt tot een zwangerschap. Dat is dus wat we hier controleren.

next.checkt oordeelt: onwaar.

lees verder

In de aanloop naar de verkiezingen op 12 september controleert next.checkt beweringen uit verkiezingsprogramma’s. Deze keer de SGP, dat het programma ‘Daad bij het Woord’ presenteerde. next.checkt bekijkt vier beweringen over uiteenlopende onderwerpen. Het resultaat: waar, onwaarniet te checken, ongefundeerd.

lees verder

In aanloop naar de verkiezingen op 12 september komen steeds meer partijen met hun verkiezingsspotjes. Zoals gebruikelijk trok die van de PVV tot nu toe de meeste aandacht. Daarin worden dan ook de meest boude beweringen gedaan. Sterker nog, in de spotjes van de andere partijen zijn de stellingen zo algemeen geformuleerd – en daardoor vaak onderling inwisselbaar – dat er niets te checken valt. Dat geldt vooral voor die van de ChristenUnie, het CDA en D66, en in iets mindere mate voor de SP. In het spotje van de PvdA speelt lijsttrekker Diederik Samsom een centrale rol. Zijn beweringen gaan vooral over hemzelf en zijn daardoor lastig te checken. Hieronder een overzicht van beweringen in de verkiezingsspots tot nu toe en een controle van beweringen in die van de PVV. Daarom controleren wij hier drie beweringen uit het spotje van de PVV. Het resultaat: waar, half waar en grotendeels onwaar.

lees verder

Hoeveel invloed heeft mond-tot-mond-reclame bij de verkiezingen? Buzzer, een word of mouth marketing bureau legde een vragenlijst voor aan 50.000 buzzers (dat zijn mensen die nieuwe producten uitproberen en dan ‘buzzen’ aan hun omgeving als de producten hun bevallen).

Niet bijster veel, blijkt. Slechts 5 procent van de bijna zesduizend mensen die de lijst invulden, zeiden dat de mening van vrienden en bekenden het meeste van invloed is op de keuze voor een politieke partij. Nieuws en actualiteitenprogramma’s (26 procent) en de Stemwijzer (22 procent) werden veel vaker als antwoord gegeven.

Wat doet er het meest toe voor de keuze voor een partij, uitgesplitst naar soorten kiezers. Beeld Buzzer

Wat doet er het meest toe voor de keuze voor een partij, uitgesplitst naar soorten kiezers. Beeld Buzzer

Voor één groep kan word of mouth-reclame wel een beetje helpen: de zwevende kiezer. Die zijn iets meer (7 procent in plaats van 5) geneigd op de mening van anderen te vertrouwen dan mensen die zeker zijn van hun stem.

En vooral D66 lijkt daar bij gebaat.

lees verder

SGPDe Staatkundig islamitische Partij (SIP) mag vrouwen niet anders behandelen dan mannen en de Nederlandse overheid moet maatregelen nemen als de partij daarin volhardt. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald in een cassatieberoep dat is aangespannen door de Staat en de SIP. De kwestie speelt al sinds 2003.

Dat vrouwen zich niet verkiesbaar mogen stellen (het passief kiesrecht), is volgens de Hoge Raad in strijd met het VN-vrouwenverdrag. De Nederlandse Staat is volgens de uitspraak verplicht erop toe te zien dat de partij dit kiesrecht toepast. Vrouwen mogen wel lid worden van de SIP, maar worden niet op kieslijsten geplaatst en mogen geen bestuursfuncties in de partij bekleden. lees verder

Voor de ChristenUnie was Balkenende IV wel een succes. De partij heeft door regeringsdeelname bewezen een stabiele coalitiegenoot te kunnen zijn. En dat was een belangrijk doel van de partij want nu weet de kiezer, zo zegt partijleider André Rouvoet op ieder partijcongres, dat de ChristenUnie niet alleen het protestants-christelijke gelijk aan de zijde weet, maar tegelijk bereid is compromissen te sluiten ten einde tenminste een deel van dat gelijk halen.

De handen van SGP-leider Bas van der Vlies. Foto Maurice Boyer

De handen van SGP-leider Bas van der Vlies. Foto Maurice Boyer

De SGP is minder genegen tot het compromis. Op het tienjarig jubileumcongres van de ChristenUnie vertoonde SGP-leider Bas van der Vlies zich via een filmpje aan de zaal. Grinnikend feliciteerde hij de ChristenUnie met een fles wijn. “En let wel”, zei hij: “met teveel water erbij is ‘ie niet lekker”. lees verder

Cover

Cover

Natuurlijk moet het allemaal om Hem gaan, niet om jezelf. Daarom twijfelde nestor van de Tweede Kamer en SGP-leider Bas van der Vlies lang voor hij besloot het dagboek te publiceren dat hij een jaar lang heeft bijgehouden. Hij heeft het toch gedaan. Titel: „Elke dag van de partij.”

Teleurstelling voor politieke junkies: voor intriges moet je het boek niet lezen. Zoals de SGP-gezinde krant Reformatorisch Dagblad schrijft in een vleiende bespreking: Van der Vlies toont zich vooral „een warm en gezellig familiemens”.

Interessant is daarentegen wel hoe Van der Vlies in zijn dagboek een ander Nederland tot leven brengt. Hoofdsteden Barneveld, Sliedrecht en Elburg. De grootste vijand daarin? De „gelijkheidsideologie” van seculier Nederland, kort daarop gevolgd door „deze opgefokte tijd” en, niet te vergeten, christelijke politici zonder ruggengraat, als in het „Compromis Democratisch Appel” (CDA) en, in mindere mate, de ChristenUnie. lees verder

De ChristenUnie heeft een nieuw verkiezingsfilmpje voor de komende Raadsverkiezingen, in maart. Te zien zijn twee jongemannen, in een donker tweedelig pak en met das; zo’n ‘powertie‘ met slechts twee kleuren. De heren gooien hun collectekoffertjes weg en rennen door straten en steegjes.

Fractievoorzitter ChristenUnie Arie Slob. Foto Roel Rozenburg

Fractievoorzitter ChristenUnie Arie Slob. Foto Roel Rozenburg

Net als in de vorige verkiezingsfilmpjes komen de woorden kerk, God, wederkomst, Christus of Jezus in het filmpje niet voor. Wel harde rockmuziek. En de partijtop. Op een plein is fractievoorzitter Arie Slob in de weer met een bezem. Hij zegt iets over betrokkenheid, in lijn met de nieuwe slogan van de partij, ook voor de gemeenteraadsverkiezingen: „Stabiel, betrokken, ChristenUnie”.

Over twee weken is het filmpje te zien via de website van de partij en bij de makers, iGlow Media. Afgelopen zaterdag werd het filmpje gepresenteerd aan de leden, tijdens een partijcongres in de Nieuwe Buitensociëteit (“The Ultimate Business Bubble”) te Zwolle. Het kreeg een lauw applausje uit de zaal. lees verder

cu150 ChristenUnie/SGP doen poging tot viralWat hebben Sinterklaas, een Oranjesupporter en ChristenUnie/SGP-lijsttrekker Peter van Dalen met elkaar gemeen? Het trio figureert in een filmpje van de christelijke partij op www.hoeeurorealistischbenjij.nl.

Als Nederlandse bewaker tegen een ‘Europese superstaat’ staat Sinterklaas bij een angstige Oranjefanaat. Sinterklaas wuift naar de camera en Van Dalen spreekt zijn acteertalent aan om stellingen over Europa voor te leggen. „Doe goed je best, dat is goed voor jou en voor de Hollander.” lees verder